De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFO-AVOND GROEP 8 WELKOM!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFO-AVOND GROEP 8 WELKOM!."— Transcript van de presentatie:

1 INFO-AVOND GROEP 8 WELKOM!

2 AGENDA 1-zorgroute Gang van zaken groep 8 Rekenen Taal en Engels
Documentatie werkstukken Zaakvakken Vreedzame School Cito Eindtoets Schoolkamp en musical Klassenouders Materialen bezichtigen in eigen groep

3 ALGEMENE INFORMATIE Jaarverslag 2010-2011 → komt op de website.
Financieel jaarverslag → komt op de website.

4 GANG VAN ZAKEN GROEP 8 Gym - maandag - woensdag
Gymspullen vergeten: op school blijven. Laatste gymles, spullen opruimen. Huiswerk Op donderdag krijgen ze het huiswerk op. -> een week te tijd. -> Plannen -> Nakijken (uiterlijk op woensdag) Pennen Etui met goede pennen. Weektaak Plannen, Spaans, herhalen, niveau Toetsen Een week van te voren krijgen ze de toets op. Leren: op school en thuis. Zie ook website. Werk afmaken Na school.

5 REKENEN Kommagetallen Verhoudingen Meten Breuken Delingen

6 REKENEN Kommagetallen 600,075
→ Zeshonderd en vijfenzeventig duizendsten

7 REKENEN Verhoudingen → verhoudingstabel ‘procenten’
SOM: Jaap heeft per maand € 1.850,- te besteden. 12% besteedt hij aan zijn hobby. Hoeveel geld houdt hij per maand over? Stap 1: We maken een verhoudingstabel.

8 REKENEN Verhoudingen → verhoudingstabel
SOM: Jaap heeft per maand € 1.850,- te besteden. 12% besteedt hij aan zijn hobby. Hoeveel geld houdt hij per maand over? Stap 2: We vullen de verhoudingstabel in.

9 REKENEN Verhoudingen → verhoudingstabel
SOM: Jaap heeft per maand € 1.850,- te besteden. 12% besteedt hij aan zijn hobby. Hoeveel geld houdt hij per maand over? Stap 3: We rekenen de som verder uit.

10 REKENEN Meten Lengte Oppervlakte Inhoud Gewicht Tijd Temperatuur
Omtrek = (2 x l) + (2 x br) → m lengte x breedte → m2 Lengte x breedte x hoogte → m3

11 REKENEN Breuken → stroken Stap 1: We maken stroken. SOM:
Van het ene pak crackers is nog  deel over en van de andere  deel. Hoeveel is dat samen? Stap 1: We maken stroken.

12 REKENEN Breuken → stroken Stap 2: Uitrekenen. SOM:
Van het ene pak crackers is nog  deel over en van de andere  deel. Hoeveel is dat samen? Stap 2: Uitrekenen.

13 REKENEN Breuken → stroken Stap 3: Optellen. 8 + 9 = 17 SOM:
Van het ene pak crackers is nog  deel over en van de andere  deel. Hoeveel is dat samen? Stap 3: Optellen. 8 + 9 = 17

14 REKENEN Delingen

15 REKENEN Delingen

16 TAAL Spelling in beeld Blokken van vier weken week 1 2 spelling lessen
week 3 1 spellingles + signaaldictee 1 spellingles om extra te oefenen week 4 1 controledictee 2 lessen met herhaling of plustaken

17 TAAL Spelling in beeld Elke les ziet er het zelfde uit...
Wat ga je doen? Op verkenning? Uitleg + uitlegkaart + rondje kleuren Aan de slag Terugkijken: wat heb je gedaan, heb je het gesnapt? Eventueel extra werk

18 TAAL Spelling Uitlegkaarten

19 TIMBOEKTOE Technisch lezen Per jaar 5 blokken van 6 weken.
Elk blok een thema: verliefd, reizen, eten enz. Les 1: vrij lezen + voorbereiding en extra instructie zwakkere lezers. Les 2: Samenleesles Aandacht voor: vloeiend lezen en woordenschat 2 x 30 minuten per week

20 ENGELS Hello world The Castle Thematisch 1 uur per week

21 DOCUMENTATIE WERKSTUKKEN
individueel tweetal Na 7 weken (14 lessen) thuis uitwerken spreekbeurt Onderwerp in overleg met de leerkracht.

22 ZAAKVAKKEN Aardrijkskunde Meander Thema 1: Water
Thema 2: Werk en energie. Thema 3: De aarde beweegt. Thema 4: Streken en klimaten. Thema 5: Allemaal mensen. Topo Zit verwerkt in de methode (les 3) Leerblad huiswerk.

23 ZAAKVAKKEN Natuurkunde NAUT Thema 1: Natuurlijke verschijnselen
Thema 2: Materiaal uit de natuur. Thema 3: Techniek om ons heen. Thema 4: Voortplanting. Thema 5: Aarde in het heelal. .

24 ZAAKVAKKEN Geschiedenis Alles in 1 De nieuwe tijd. Revoluties
Eerste Wereld Oorlog Tweede Wereld Oorlog Huidige situatie

25 VREEDZAME SCHOOL Schoolregels Aardig Luister en help elkaar, dan staat ook een ander voor je klaar. Veilig We houden rekening met groot en klein, want onze school moet veilig zijn. Rust Rennen in de school is niet nodig hoor daar hebben we de speelplaats voor. Netjes Voor alle spullen zorgen we goed, omdat iedereen ze gebruiken moet. 2 boekjes: zelf en school

26 CITO Eindtoets Leerlingvolgsysteem Groep 1 t/m 8 Entreetoets
Verantwoorde keuze vervolgonderwijs

27 CITO Eindtoets 2 gesprekken November: voorlopig advies gesprek
Maart: advies gesprek De kinderen mogen hier ook bij aanwezig zijn.

28 CITO Eindtoets Plaatsing leerling CITO score Advies van de school

29 Creamiddag Gemixte groepen. Muziek, drama, dans.
3 blokken van ieder 3 weken.

30 Open podium 3 keer per jaar 1 optreden per klas Talent

31 School Maatschappelijk Werk
Frankla ‘t Hart Afspraak maken via groepsleerkracht of zorg “Als het met u of uw kind niet zo gaat als u zou willen, dan kunt u bij het School Maatschappelijk Werk terecht.”

32 SCHOOLKAMP EN MUSICAL Kamp Locatie ‘De Bosrand’ Amerongen
14, 15 en 16 mei 2012 Musical Laatste maanden schooljaar instuderen. 8A woensdag 4 juli 2012 8L dinsdag juli 2012

33 HULPOUDERS Klassenouder Groep 8A Mevrouw van Os * moeder Maurice
Mevrouw du Fosse * Moeder Benthe Groep 8L Aanmelden

34 KLASSENSITE Klassensite groep 8 www.stefanusschool.nl Vragen?
Loop even binnen Bel even

35 MATERIALEN BEKIJKEN IN EIGEN GROEP
Annelieke Linda


Download ppt "INFO-AVOND GROEP 8 WELKOM!."

Verwante presentaties


Ads door Google