De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evenemententerrein - Sliedrecht

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evenemententerrein - Sliedrecht"— Transcript van de presentatie:

1 Evenemententerrein - Sliedrecht
Voorlopig Ontwerp Evenemententerrein - Sliedrecht

2 Probleemopgave >>> Nijverwaard-Oost in Sliedrecht
- verouderd bedrijventerrein - op mooie locatie > potentie voor de toekomst

3 Probleemopgave >>> Nijverwaard-Oost in Sliedrecht
- verouderd bedrijventerrein - op mooie locatie > potentie voor de toekomst

4 Verder van belang voor de opgave:
Probleemopgave Verder van belang voor de opgave: - Het gebrek aan activiteiten en uitgaansgelegenheden in Sliedrecht en in heel de regio.

5 evenementenruimte bieden op regionaal niveau
Probleemopgave Kernachtige typering: evenementenruimte bieden op regionaal niveau het ontwerpen van een flexibele locatie waar meerdere soorten activiteiten plaats kunnen vinden effectief omgaan met het grondgebruik en waar mogelijk meervoudig gebruiken

6 Eisen Samenvatting eisen:
Nijverwaard-Oost zal opgewaardeerd moeten worden. Er moet een multifunctioneel evenementen terrein komen. Hierbij moet gedacht worden aan verschillende activiteiten voor heel het seizoen: Markten > wekelijkse markt Sliedrecht > jaarmarkten > braderieën / snuffelmarkten Cultuur > optredens / concerten > festivals /evenementen > straattheater > openlucht-bioscoop Entertainment > kermis > circus > mobiele ijsbanen

7 Eisen Samenvatting eisen:
Dit evenemententerrein zal minimaal het volgende moeten huisvesten: - terrein van ongeveer 50m bij 75m inclusief flexibel podium - groenvoorzieningen van circa 2000m² - opslagruimte van circa 1500m² - kantine van circa 600m² - werkplaatsen van circa 400m² - technische dienst van circa 200m² - kantoren en vergaderruimten 1000m² - ontvangstruimte 500m² - feestzalen van circa 500m²

8 Eisen Samenvatting eisen: - Er moet 20.000 m² kantoren komen.
- Er moeten restaurantvoorzieningen komen om te voorzien in de behoefte van bezoekers en van mensen die in het gebied werken. - Er moeten parkeervoorzieningen komen voor m² kantoorruimte, voor circa 3.000m² voorzieningen en aanvullende parkeerplaatsen voor gebruikers van openbaar vervoer. - De uitvoering van het ontwerp moet gesplitst en gefaseerd kunnen worden om de impact om de omgeving minimaal te houden.

9 Randvoorwaarden Samenvatting randvoorwaarden:
- In verband met calamiteiten zal het terrein makkelijk bereikbaar moeten zijn voor nooddiensten en moet het terrein eenvoudig evacueerbaar zijn. - Er zullen voorzieningen getroffen moeten worden om geluidshinder van de snelweg te voorkomen. - Inachtneming van de ecologie en vooral op de doorstroming van verkeer is erg van belang. - Het plan moet financieel haalbaar zijn.

10 Uitgangspunten Samenvatting uitgangspunten:
- Vooral flexibiliteit en meervoudig ruimtegebruik zullen een belangrijke rol moeten spelen in het ontwerpproces. - Er zal een statement gemaakt moeten worden langs de rijksweg om te laten zien dat er wat gebeurt. - De infrastructuur zal aangepast moeten worden aan de nieuwe situatie. Hierbij is een busstation wenselijk en aanpassing van de routing naar het centrum. - De spoorzone moet een geheel vormen en Nijverwaard-Oost zal een verbinding moeten leggen met Nijverwaard-West en met Stationspark I.

11 meervoudig ruimtegebruik
Uitgangspunten Samenvatting uitgangspunten: flexibiliteit meervoudig ruimtegebruik

12 Samenvatting uitgangspunten:
statement infrastructuur

13 Samenvatting uitgangspunten:

14 Besloten ruimte voor evenementen met voorzieningen en ‘tribunes’
Concept Stadion: Besloten ruimte voor evenementen met voorzieningen en ‘tribunes’

15 Concept Stadion: Groene straat (0) Ontsluiting voor kantoren (+1)
Ligweides voor publiek (0 tot +1) Evenemententerrein (0) Heuvel om geluidsoverlast van en naar evenementen te beperken, om evenemententerrein besloten karakter te geven en om kantoren op te tillen als landmarks.

16 Kantoren als ‘toeschouwers’ en reclamebord.
Concept Stadion: Kantoren als ‘toeschouwers’ en reclamebord.

17 Lineair Programmeren Oppervlakte model
Maximale beschikbare grond > Oplossing < Restricties Voor het oppervlakte model is van belang: Beschikbare grond x 70% (uitgegeven grond) = Bebouwd oppervlak x 4 + ((1,5 x oppervlak kantoren / 100m2) x 25m2) Aantal restricties en variabelen > (oppervlak huur/koop, maximaal bebouwingsoppervlak, maximaal 4 lagen) Hier komt oppervlak kantoren uit met het aantal parkeerplaatsen.

18 Schetsvarianten Variant 1:

19 Schetsvarianten Variant 2:

20 Schetsvarianten Variant 3:

21 Schetsvarianten Variant 4:

22 Schetsvarianten Variant 5:

23 Schetsvarianten Variant 6:

24 Vaste kosten + (oppervlak kantoren x vaste prijs) =
Lineair Programmeren Kosten model Maximale huur (opbrengst) > Oplossing < Totale kosten Voor de opbrengst is kantoor oppervlak van belang: Vaste kosten + (oppervlak kantoren x vaste prijs) = Terugverdientijd x ((oppervlak kantoren x 0,84 x huur) + overige inkomsten) Aantal restricties en variabelen > Hier komt break-even oppervlak uit.

25 welke kwaliteiten wil ik:
Schetsvarianten Afwegingen: wat is belangrijk: Stedelijke structuur Logistiek / bereikbaarheid PvE / randvoorwaarden / uitgangspunten Concept Kosten / opbrengsten / haalbaarheid welke kwaliteiten wil ik: Neutrale ruimte (zoveel mogelijk verschillende activiteiten) Heldere opzet Architectuur en stedenbouw in lijn van elkaar > 2 zijdes

26 Bestaande structuur volgen
Eindvariant Neutrale ruimte Bestaande structuur volgen

27 Meervoudig ruimtegebruik
Eindvariant Meervoudig ruimtegebruik

28 2 verschillende kanten bebouwing
Eindvariant 2 verschillende kanten bebouwing

29 Kantoren als decor voor evenement
Eindvariant Decor en publiek! Kantoren als 2e publiek Kantoren als decor voor evenement Kantoor als Skybox Zien en gezien worden!

30 Flexibel evenementen terrein!
Eindvariant Flexibel evenementen terrein! fesival markt concert

31 Kosten

32 Opbrengsten

33 Haalbaarheid

34 Planning LP model - waardering
Maximaal oppervlak kantoren is prijstechnisch gunstig, maar hoe zit het met waardering. Welke belangen groepen vinden wat prettig? > Wat wordt als positief ervaren? Hoe wegen deze belangen ten opzichte van elkaar? > Welke kwaliteiten zijn belangrijker?

35 Planning Ontwerp - Gebouw Zien en gezien worden!

36 Planning Kosten - Gebouw Elementenbegroting maken
Extra kosten geluidshinder berekenen

37 Planning Opbrengsten - extra
Onderzoeken en berekenen van extra opbrengsten: - Subsidies van gemeente en/of overheid Exploitatie van het evenementen terrein > Opbrengst van evenementen > Opbrengst van voorzieningen

38 Planning Ruimtelijk model

39 Vragen


Download ppt "Evenemententerrein - Sliedrecht"

Verwante presentaties


Ads door Google