De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlopig Ontwerp Evenemententerrein - Sliedrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlopig Ontwerp Evenemententerrein - Sliedrecht."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlopig Ontwerp Evenemententerrein - Sliedrecht

2 Probleemopgave >>> Nijverwaard-Oost in Sliedrecht - verouderd bedrijventerrein - op mooie locatie > potentie voor de toekomst

3 Probleemopgave >>> Nijverwaard-Oost in Sliedrecht - verouderd bedrijventerrein - op mooie locatie > potentie voor de toekomst

4 Probleemopgave Verder van belang voor de opgave: - Het gebrek aan activiteiten en uitgaansgelegenheden in Sliedrecht en in heel de regio.

5 Probleemopgave Kernachtige typering: evenementenruimte bieden op regionaal niveau het ontwerpen van een flexibele locatie waar meerdere soorten activiteiten plaats kunnen vinden effectief omgaan met het grondgebruik en waar mogelijk meervoudig gebruiken

6 Eisen Samenvatting eisen: Nijverwaard-Oost zal opgewaardeerd moeten worden. Er moet een multifunctioneel evenementen terrein komen. Hierbij moet gedacht worden aan verschillende activiteiten voor heel het seizoen: Markten> wekelijkse markt Sliedrecht > jaarmarkten > braderieën / snuffelmarkten Cultuur> optredens / concerten > festivals /evenementen > straattheater > openlucht-bioscoop Entertainment > kermis > circus > mobiele ijsbanen

7 Eisen Samenvatting eisen: Dit evenemententerrein zal minimaal het volgende moeten huisvesten: - terrein van ongeveer 50m bij 75m inclusief flexibel podium - groenvoorzieningen van circa 2000m² - opslagruimte van circa 1500m² - kantine van circa 600m² - werkplaatsen van circa 400m² - technische dienst van circa 200m² - kantoren en vergaderruimten 1000m² - ontvangstruimte 500m² - feestzalen van circa 500m²

8 Eisen Samenvatting eisen: - Er moet 20.000 m² kantoren komen. - Er moeten restaurantvoorzieningen komen om te voorzien in de behoefte van bezoekers en van mensen die in het gebied werken. - Er moeten parkeervoorzieningen komen voor 20.000m² kantoorruimte, voor circa 3.000m² voorzieningen en aanvullende parkeerplaatsen voor gebruikers van openbaar vervoer. - De uitvoering van het ontwerp moet gesplitst en gefaseerd kunnen worden om de impact om de omgeving minimaal te houden.

9 Randvoorwaarden Samenvatting randvoorwaarden: - In verband met calamiteiten zal het terrein makkelijk bereikbaar moeten zijn voor nooddiensten en moet het terrein eenvoudig evacueerbaar zijn. - Er zullen voorzieningen getroffen moeten worden om geluidshinder van de snelweg te voorkomen. - Inachtneming van de ecologie en vooral op de doorstroming van verkeer is erg van belang. - Het plan moet financieel haalbaar zijn.

10 Uitgangspunten Samenvatting uitgangspunten: - Vooral flexibiliteit en meervoudig ruimtegebruik zullen een belangrijke rol moeten spelen in het ontwerpproces. - Er zal een statement gemaakt moeten worden langs de rijksweg om te laten zien dat er wat gebeurt. - De infrastructuur zal aangepast moeten worden aan de nieuwe situatie. Hierbij is een busstation wenselijk en aanpassing van de routing naar het centrum. - De spoorzone moet een geheel vormen en Nijverwaard-Oost zal een verbinding moeten leggen met Nijverwaard-West en met Stationspark I.

11 Uitgangspunten Samenvatting uitgangspunten: flexibiliteit meervoudig ruimtegebruik

12 Uitgangspunten Samenvatting uitgangspunten: statement infrastructuur

13 Uitgangspunten Samenvatting uitgangspunten:

14 Concept Stadion: -Besloten ruimte voor evenementen met voorzieningen en ‘tribunes’

15 Concept Stadion: Groene straat (0) Ontsluiting voor kantoren (+1) Ligweides voor publiek (0 tot +1) Evenemententerrein (0) Heuvel om geluidsoverlast van en naar evenementen te beperken, om evenemententerrein besloten karakter te geven en om kantoren op te tillen als landmarks.

16 Concept Stadion: Kantoren als ‘toeschouwers’ en reclamebord.

17 Lineair Programmeren Oppervlakte model Maximale beschikbare grond > Oplossing < Restricties Voor het oppervlakte model is van belang: Beschikbare grond x 70% (uitgegeven grond) = Bebouwd oppervlak x 4 + ((1,5 x oppervlak kantoren / 100m2) x 25m2) Aantal restricties en variabelen > (oppervlak huur/koop, maximaal bebouwingsoppervlak, maximaal 4 lagen) Hier komt oppervlak kantoren uit met het aantal parkeerplaatsen.

18 Schetsvarianten Variant 1:

19 Schetsvarianten Variant 2:

20 Schetsvarianten Variant 3:

21 Schetsvarianten Variant 4:

22 Schetsvarianten Variant 5:

23 Schetsvarianten Variant 6:

24 Lineair Programmeren Kosten model Maximale huur (opbrengst) > Oplossing < Totale kosten Voor de opbrengst is kantoor oppervlak van belang: Vaste kosten + (oppervlak kantoren x vaste prijs) = Terugverdientijd x ((oppervlak kantoren x 0,84 x huur) + overige inkomsten) Aantal restricties en variabelen > Hier komt break-even oppervlak uit.

25 Schetsvarianten Afwegingen: wat is belangrijk: Stedelijke structuur Logistiek / bereikbaarheid PvE / randvoorwaarden / uitgangspunten Concept Kosten / opbrengsten / haalbaarheid welke kwaliteiten wil ik: Neutrale ruimte (zoveel mogelijk verschillende activiteiten) Heldere opzet Architectuur en stedenbouw in lijn van elkaar > 2 zijdes

26 Eindvariant Neutrale ruimte Bestaande structuur volgen

27 Eindvariant Meervoudig ruimtegebruik

28 Eindvariant 2 verschillende kanten bebouwing

29 Eindvariant Decor en publiek! Zien en gezien worden! Kantoren als 2 e publiek Kantoren als decor voor evenement Kantoor als Skybox

30 Eindvariant Flexibel evenementen terrein! fesival markt concert

31 Kosten

32 Opbrengsten

33 Haalbaarheid

34 Planning LP model - waardering Maximaal oppervlak kantoren is prijstechnisch gunstig, maar hoe zit het met waardering. Welke belangen groepen vinden wat prettig? > Wat wordt als positief ervaren? Hoe wegen deze belangen ten opzichte van elkaar? > Welke kwaliteiten zijn belangrijker?

35 Planning Ontwerp - Gebouw Zien en gezien worden!

36 Planning Kosten - Gebouw Elementenbegroting makenExtra kosten geluidshinder berekenen

37 Planning Opbrengsten - extra Onderzoeken en berekenen van extra opbrengsten: - Subsidies van gemeente en/of overheid Exploitatie van het evenementen terrein > Opbrengst van evenementen > Opbrengst van voorzieningen

38 Planning Ruimtelijk model

39 Vragen


Download ppt "Voorlopig Ontwerp Evenemententerrein - Sliedrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google