De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Patronen en Integraal samenwerken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Patronen en Integraal samenwerken"— Transcript van de presentatie:

1 Patronen en Integraal samenwerken
Bureau Ben Venneman ©2006 Datum logo’s toevoegen C3 Group/ Bureau Ben Venneman

2 Patroon op straat? Filmpje Youtube Straatbedelaar
Bureau Ben Venneman ©2008

3 Wat is een patroon? Enkele principes:
Het leven is een proces van continue vormgeving Een natuurlijk gave om alledaagse dingen te organiseren, te ordenen of te verbinden Een zich steeds herhalend en typerend geheel van aangeleerde gedragingen: gedragspatroon Heeft een voorspellende waarde in een persoon, in een groep, organisatie, wijk Je kunt er van schrikken: ben ik zo, doe ik zo? Patronen zijn te herkennen, onderbreken en te doorbreken Geeft kracht en vitaliteit aan samenwerken Is altijd iets wat je doet: gedrag en communicatie Drager van betekenis: glimlach van herkenning

4 Patroon van samenwerken
Samenwerken op inhoud Zelfregie van burger Samenwerken in proces Samenwerken in Smart on People

5 Patronen in complexe situaties (1)
Patroon herkenbaar: Binnen de persoon zelf Tussen persoon en directe omgeving Tussen persoon en hulpverleners Tussen persoon, directe omgeving en hulpverleners Tussen hulpverleners onderling Tussen procesregisseur en deelnemers netwerk

6 Patronen in complexe situaties(2)
Patroon herkenbaar door uitspraken: Het is dweilen met de kraan open Dit echtpaar is niet gemotiveerd Dit is een kansloze situatie: niets werkt! Bij melding: kan het netwerk er eens naar kijken? Er zijn signalen van de school gekomen dat het niet goed gaat met dit kind Volgende week wordt dit gezin het huis uitgezet Dit is typisch het werk voor Ben, hij kan goed omgaan met moeilijke mensen Het lijkt mij het beste dat ik deze casus neem, omdat ik met deze mensen al een vertrouwensband heb opgebouwd

7 Patroon: procesregisseur
Leiding geven Voorzitten Onderzoeken Regisseren Onderhandelen Opvoeden Onderwijzen En vast nog meer patronen……

8 Overleg: aan de slag met patronen
Beschrijven in plaats van verklaren In kaart brengen van gedrag: ontdekkingsreiziger Precies nagaan wat er is, wat je ziet ( gebeuren), wat hoor je en voel je: gedragsobservaties Geef voorbeelden waaruit een patroon blijkt Tijdslijn: wat is er in de tijd ondernomen, wat zijn succesvolle interventies geweest, zijn beoogde resultaten behaald, etc?

9 Tijdslijn: contextuele blindheid voorkomen
Een contextueel instrument om: acties – doelstellingen en resultaten te volgen in de tijd ( monitoren) en samenhang met meerdere overleggen/netwerken Patronen te ontdekken van ‘meer van het zelfde’, als iets niet werkt stop er mee en doe iets anders Samenhangend een vastgelopen situatie opnieuw te verkennen: pas op voor blikversmalling, ga uitzoomen Beter af te stemmen op zelfregie van burger en ondersteuning door hulpverleners/casusteam Elkaar te helpen helder te omschrijven wat je moet doen om nieuw te zijn! Onthaast te werken….., tirannie van de actualiteit

10 Tijdslijn: en contextuele analyse
Pas op voor anekdotische details: soms wel/niet belangrijk Breng structuur aan: wat je opvalt, op wat anderen opvalt, geef opsomming Effectdenken: wat is het effect van de aanpak op gedrag van de persoon, het huishouden, ouders? Wat is het effect van de sociale omgeving op de cliënt? Is er een terugkerend patroon te herkennen? Hoe, wie en waardoor? Wie houdt het patroon in stand? Wat doet de hulpverlener, casusregisseur, een collega dat dit patroon telkens weer ontstaat. Is het doel duidelijk en ook wie deze heeft gesteld?

11 Tijdslijn: contextuele analyse & tips
Pas op voor anekdotische details: soms wel/niet belangrijk Breng structuur aan: wat je opvalt, op wat anderen opvalt, geef opsomming Effectdenken: wat is het effect van de aanpak op gedrag van de persoon, het huishouden, ouders? Wat is het effect van de sociale omgeving op de cliënt? Is er een terugkerend patroon te herkennen? Hoe, wie en waardoor? Wie houdt het patroon in stand? Wat doet de hulpverlener, casusregisseur, een collega dat dit patroon telkens weer ontstaat. Is het doel duidelijk en ook wie deze heeft gesteld?

12 Tijdslijn: contextuele analyse & tips
Vraag naar voorbeelden van gedrag als er te algemeen wordt gepraat of alleen wordt uitgelegd Neem de tijd en denk hardop! Gebruik stilten Andere contexten: doet dit gedrag zich ook voor in andere contexten: waar kan iemand zich wel gedragen? Wat zijn stokpaardjes van netwerkleden en jezelf? Wat vindt je of jullie ondenkbaar om te doen? Hoe zou de persoon in kwestie reageren als hij ziet hoe wij nu over hem spreken? Wat zijn sterke emoties, wanneer komen die voor en beïnvloeden deze professionele weging, keuzes en acties?

13 Tijdslijn: contextuele analyse & tips
In wat overdrijf je en wat is je gewoonte bij het omgaan met dit type klant?


Download ppt "Patronen en Integraal samenwerken"

Verwante presentaties


Ads door Google