De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Patronen en Integraal samenwerken Bureau Ben Venneman ©2006 Datum logo’s toevoegen C3 Group/ Bureau Ben Venneman.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Patronen en Integraal samenwerken Bureau Ben Venneman ©2006 Datum logo’s toevoegen C3 Group/ Bureau Ben Venneman."— Transcript van de presentatie:

1 Patronen en Integraal samenwerken Bureau Ben Venneman ©2006 Datum logo’s toevoegen C3 Group/ Bureau Ben Venneman

2 Filmpje Youtube Straatbedelaar http://youtu.be/pzEzohHmaM Patroon op straat? Bureau Ben Venneman ©2008

3 Enkele principes: 1.Het leven is een proces van continue vormgeving 2.Een natuurlijk gave om alledaagse dingen te organiseren, te ordenen of te verbinden 3.Een zich steeds herhalend en typerend geheel van aangeleerde gedragingen: gedragspatroon 4.Heeft een voorspellende waarde in een persoon, in een groep, organisatie, wijk 5.Je kunt er van schrikken: ben ik zo, doe ik zo? 6.Patronen zijn te herkennen, onderbreken en te doorbreken 7.Geeft kracht en vitaliteit aan samenwerken 8.Is altijd iets wat je doet: gedrag en communicatie 9.Drager van betekenis: glimlach van herkenning Wat is een patroon?

4 Patroon van samenwerken Samenwerken op inhoud Samenwerken in Smart on People Samenwerken in proces Zelfregie van burger

5 Patroon herkenbaar: 1.Binnen de persoon zelf 2.Tussen persoon en directe omgeving 3.Tussen persoon en hulpverleners 4.Tussen persoon, directe omgeving en hulpverleners 5.Tussen hulpverleners onderling 6.Tussen procesregisseur en deelnemers netwerk Patronen in complexe situaties (1)

6 Patroon herkenbaar door uitspraken: 1.Het is dweilen met de kraan open 2.Dit echtpaar is niet gemotiveerd 3.Dit is een kansloze situatie: niets werkt! 4.Bij melding: kan het netwerk er eens naar kijken? 5.Er zijn signalen van de school gekomen dat het niet goed gaat met dit kind 6.Volgende week wordt dit gezin het huis uitgezet 7.Dit is typisch het werk voor Ben, hij kan goed omgaan met moeilijke mensen 8.Het lijkt mij het beste dat ik deze casus neem, omdat ik met deze mensen al een vertrouwensband heb opgebouwd Patronen in complexe situaties(2)

7 1.Leiding geven 2.Voorzitten 3.Onderzoeken 4.Regisseren 5.Onderhandelen 6.Opvoeden 7.Onderwijzen En vast nog meer patronen…… Patroon: procesregisseur

8 1.Beschrijven in plaats van verklaren 2.In kaart brengen van gedrag: ontdekkingsreiziger 3.Precies nagaan wat er is, wat je ziet ( gebeuren), wat hoor je en voel je: gedragsobservaties 4.Geef voorbeelden waaruit een patroon blijkt 5.Tijdslijn: wat is er in de tijd ondernomen, wat zijn succesvolle interventies geweest, zijn beoogde resultaten behaald, etc? Overleg: aan de slag met patronen

9 Een contextueel instrument om: -acties – doelstellingen en resultaten te volgen in de tijd ( monitoren) en samenhang met meerdere overleggen/netwerken -Patronen te ontdekken van ‘meer van het zelfde’, als iets niet werkt stop er mee en doe iets anders -Samenhangend een vastgelopen situatie opnieuw te verkennen: pas op voor blikversmalling, ga uitzoomen -Beter af te stemmen op zelfregie van burger en ondersteuning door hulpverleners/casusteam -Elkaar te helpen helder te omschrijven wat je moet doen om nieuw te zijn! -Onthaast te werken….., tirannie van de actualiteit Tijdslijn: contextuele blindheid voorkomen

10 1.Pas op voor anekdotische details: soms wel/niet belangrijk 2.Breng structuur aan: wat je opvalt, op wat anderen opvalt, geef opsomming 3.Effectdenken: -wat is het effect van de aanpak op gedrag van de persoon, het huishouden, ouders? -Wat is het effect van de sociale omgeving op de cliënt? -Is er een terugkerend patroon te herkennen? Hoe, wie en waardoor? -Wie houdt het patroon in stand? Wat doet de hulpverlener, casusregisseur, een collega dat dit patroon telkens weer ontstaat. -Is het doel duidelijk en ook wie deze heeft gesteld? - Tijdslijn: en contextuele analyse

11 1.Pas op voor anekdotische details: soms wel/niet belangrijk 2.Breng structuur aan: wat je opvalt, op wat anderen opvalt, geef opsomming 3.Effectdenken: -wat is het effect van de aanpak op gedrag van de persoon, het huishouden, ouders? -Wat is het effect van de sociale omgeving op de cliënt? -Is er een terugkerend patroon te herkennen? Hoe, wie en waardoor? -Wie houdt het patroon in stand? Wat doet de hulpverlener, casusregisseur, een collega dat dit patroon telkens weer ontstaat. -Is het doel duidelijk en ook wie deze heeft gesteld? - Tijdslijn: contextuele analyse & tips

12 1.Vraag naar voorbeelden van gedrag als er te algemeen wordt gepraat of alleen wordt uitgelegd 2.Neem de tijd en denk hardop! 3.Gebruik stilten 4.Andere contexten: doet dit gedrag zich ook voor in andere contexten: waar kan iemand zich wel gedragen? 5.Wat zijn stokpaardjes van netwerkleden en jezelf? 6.Wat vindt je of jullie ondenkbaar om te doen? 7.Hoe zou de persoon in kwestie reageren als hij ziet hoe wij nu over hem spreken? 8.Wat zijn sterke emoties, wanneer komen die voor en beïnvloeden deze professionele weging, keuzes en acties? Tijdslijn: contextuele analyse & tips

13 1.In wat overdrijf je en wat is je gewoonte bij het omgaan met dit type klant? Tijdslijn: contextuele analyse & tips


Download ppt "Patronen en Integraal samenwerken Bureau Ben Venneman ©2006 Datum logo’s toevoegen C3 Group/ Bureau Ben Venneman."

Verwante presentaties


Ads door Google