De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

10 tips Lees ook de Manpower White Paper!

Verwante presentaties


Presentatie over: "10 tips Lees ook de Manpower White Paper!"— Transcript van de presentatie:

1 10 tips 6 1 7 8 2 9 3 10 4 5 Lees ook de Manpower White Paper!
Creëer een cultuur van levenslang leren en optimaliseer de doorstroom van talent. Evalueer regelmatig de vaardigheden en attitude van uw mensen om na te gaan of hun persoonlijke ontwikkelingsplan bijsturing vereist. Doe dat met aandacht voor de mix van vaardigheden, interesses en levensstijlen en denk tijdig aan herscholing zodat niemands competenties voorbijgestreefd geraken. Wijs de weg naar de juiste levenskeuzes. De tweede helft van iemands leven plannen moet met evenveel zorg gebeuren als de eerste. Bied uw oudere werknemers inzicht in hun opties, vaardigheden en eigenschappen, en vooral in de manier waarop ze gemotiveerd kunnen blijven. Breng een mentaliteitswijziging tot stand. Werk samen met de bevoegde nationale en lokale overheden om een verandering op gang te brengen. Reik hen ideeën aan rond incentives en gunstige regimes op het vlak van belastingen en sociale voordelen. Help uw werknemers om de juiste beslissingen te nemen. Ontwikkel een pensioenvoorbereidend beslissingsproces om uw oudere werknemers te begeleiden bij hun carrièreplanning. Afhankelijk van hun keuze kunt u dan tijdig voor hen op zoek naar de meest geschikte functie, of u kunt hen efficiënt ondersteunen bij de voorbereiding van hun pensioen. Garandeer een efficiënte kennisoverdracht. Laat waardevolle kennis niet verloren gaan. Maak werk van successieplanning en zorg ervoor dat oudere werknemers hun opvolgers voldoende opleiden. Waarom bijvoorbeeld geen pool van gepensioneerde werknemers aanleggen die seminaries en projectondersteuning geven? 10 tips voor een strategische aanpak van de vergrijzing 1 7 Analyseer de samenstelling van uw personeelsbestand. Start met een demografische analyse van uw huidige team om na te gaan welke medewerkers de pensioenleeftijd naderen. Spoor mogelijke personeelstekorten op en breng de impact ervan op uw business in kaart. Ga met deze info aan de slag om gerichte strategieën uit te werken voor de rekrutering, retentie en ontwikkeling van personeel in uw sleutelfuncties. Handel correct en met aandacht voor gelijkheid. Aanvaard de diversiteit van uw team en behandel al uw medewerkers op gelijke voet. Krijgen oudere werknemers bijvoorbeeld wel dezelfde opleidingskansen als hun jongere collega’s? Behandel oudere werknemers met respect en geef hen het gevoel dat ze in uw team thuishoren. Behandel oudere werknemers net als uw andere medewerkers met respect voor de persoon. Geef hen het gevoel dat ze in uw team thuishoren en dat ze een belangrijke bijdrage leveren. Zo motiveert u hen om zich actief te blijven inzetten. Vind de medewerkers die u zoekt en lever inspanningen om hen te houden. Heb begrip voor de veranderende prioriteiten van oudere werknemers en houd daar rekening mee in uw rekruterings- en retentiestrategieën. Medewerkers van middelbare leeftijd hebben vaak andere bekommernissen, zoals de zorg voor familieleden. Ze zullen bereid zijn om langer te blijven werken als ze toegang krijgen tot flexibele, deeltijdse jobs. Herzie de inhoud van uw functies. U biedt oudere werknemers het best een uitgebreide waaier van tewerkstellingsopties aan. Waarom zouden ze bijvoorbeeld niet op projectbasis aan de slag gaan? Herzie de jobinhoud op basis van taken en competenties. Probeer voltijdse banen om te zetten in deeltijdse zonder aan productiviteit, kwaliteit en continuïteit in te boeten. 8 2 9 3 10 4 © 2011, Manpower Belgium, Louizalaan 523, 1050 Brussel. Alle rechten voorbehouden. Lees ook de Manpower White Paper! 5 Over dit onderwerp publiceerde Manpower een uitvoerig gedocumenteerde white paper met tal van, trends, en adviezen. Download het witboek op het Manpower Knowledge Center .


Download ppt "10 tips Lees ook de Manpower White Paper!"

Verwante presentaties


Ads door Google