De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Demonstratie Energie Innovatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Demonstratie Energie Innovatie"— Transcript van de presentatie:

1 Demonstratie Energie Innovatie
26 Augustus 2014 Frank Witte Marco Schwegler Annewietske Hoek

2 Wat is het doel? Etalage van energie innovaties
Energietechnologie met groot economisch potentieel Bijdrage aan groene groei Energietechnologie breed ingestoken (niet begrensd door programmalijnen TKI’s)

3 Energie-breed Windenergie (land en zee) zonne-energie (warmte en PV)
warmte in lucht, oppervlaktewater of bodem energie uit de oceanen, waterkracht biomassa, stortgas, gas van rioolzuiveringsinstallaties en biogas Uitzondering: biobrandstoffen die onder de bijmengverplichting vallen

4 Positionering instrument

5 Samenhang met TSE Mogelijkheid van overlap bestaat
Niet alle TKI’s hebben demonstratie als projectcategorie Bepalen beste fit/beste kans Adviseurs RVO betrokken bij zowel DEI als TKI

6 Wat is het karakter van een DEI-project?
Demonstratie van nieuwe energie technologie of nieuwe toepassing in praktijk (investeringsproject) Directe bijdrage aan duurzame/- hernieuwbare energieproductie of energiebesparing Tot de voltooiing/ingebruikname Alleen nieuwe investeringen Klein deel O&O mag

7 Wat is de basis van de subsidiabele kosten?
Afhankelijk van het type project/investering Meerkosten investering Makkelijk identificeerbare add-on Meerkosten =kosten add-on Alternatief is vergelijkbare minder milieuvriendelijke technologie, geloofwaardig - Meerkosten =kosten project - referentie Kleinschalige installaties duurzame energie Meerkosten = totale investering

8 Als voorbeelden: Nieuw efficiënter scheidingsproces (vervanging) versus terugwinning warmte uit bestaande scheiding (add-on) Nieuw type vergister (vervanging) versus een vergister met toegevoegde voorbewerkingsstap (add-on) In daksysteem geïntegreerde zonnepanelen (vervanging) versus nieuwe los te plaatsen panelen (add-on)

9 Wat maakt een project goed? De aansluiting bij de criteria:
Gewicht Verduurzaming energiehuishouding 15% Bijdrage aan NLse economie 50% Vernieuwing, kennispositie 15% Kwaliteit: aanpak, beheersing risico’s, deelnemers %

10 Per criterium: Bijdrage aan verduurzaming energiehuishouding
Gehele keten, van bron tot gebruik Effect op projectniveau en herhalingspotentieel Aanvullende duurzaamheidseffecten (PP) Onderbouwing, kwantificering Maatschappelijke relevantie

11 Bijdrage Nederlandse Economie
Effect/opbrengst voor bedrijf of sector Omzet, werkgelegenheid, export Onderbouwing, kwantitatief Realiteitszin, helderheid over aannames Inzicht in implementatietraject Vertrouwen, slaagkans, niet technologische aspecten

12 Vernieuwing en kennispositie
Internationale stand der techniek is maatstaf Omschrijf de ontwikkeling t.o.v. de stand der techniek! Vernieuwing of nieuwe toepassing Borging lessen uit project

13 Kwaliteit van het project
Aanpak en onderzoeksmethode Projectplan, goede beschrijving Risico’s en risicobeheersing Goede partners en heldere verdeling taken Geen partners verplicht, maar als de indienende ondernemer kennis mist..

14 DEI Regeling en tenderproces

15 Wie komen in aanmerking?
Onderneming Alle andere deelnemers mits er een onderneming bij is ->er is geen verplichting tot samenwerking

16 Hoeveel subsidie per deelnemer 1?
Demonstratie-deel: 30% subsidie van de meerkosten bij energie besparing 45% van de meerkosten bij duurzame energie opwekking, 30% van de totale kosten voor kleinschalige systemen 10% opslag voor midden bedrijf, 20% voor klein Subsidiabele kosten demonstratie en subsidie is veranderd per 1 juli 2014

17 Hoeveel subsidie per deelnemer 2?
Onderzoek & Ontwikkeling deel Experimentele ontwikkeling 25% Industrieel onderzoek 50% 10% opslag voor Midden en 20% voor klein bedrijf Letwel: demonstratie is hoofddoel, men moet klaar zijn om te demonstreren, O&O ter ondersteuning Demo

18 Hoeveel subsidie per project?
Minimaal EUR en maximaal EUR subsidie Budget EUR 24,285 mln.

19 Hoe gaat het verleningsproces?
Tenderprincipe: (Digitaal) indienen via e-loket uiterlijk 4 november 2014, uur 1 kans voor completering bij ontbrekende stukken (max. 2 dagen) Geen andere aanvullingen na sluitingsdatum Beschikking na 13 weken

20 Hoe gaat de behandeling door RVO.nl?
Op tijd binnen en compleet? Voldoet aan voorwaarden (afwijsgronden)? Beoordeling projectplan en referentie Rangschikking door externen Beoordeling subsidiabele kosten Er kunnen zowel inhoudelijke als financiële vragen worden gesteld

21 Wat zijn afwijsgronden?
Te laat of niet compleet Geen ondernemer Doelstelling regeling Financierbaarheid (eigen bijdrage) Subsidiabele kostenverdeling (70/30) Technische en economische haalbaarheid Rangschikking (budget) en minimum kwaliteit

22 Hoe gaat de toekenning? 4 criteria scoren elk 1-5 punten
Eis: elk criterium minimaal 3 punten Een onafhankelijke commissie geeft punten en rangschikt de projecten De beste projecten die binnen budget vallen worden gecommitteerd Projecten die niet voldoen aan de eisen of buiten budget vallen worden afgewezen

23 Wat blijkt ingewikkeld?
Op tijd beginnen! Beschrijven van de toegevoegde waarde van het project in relatie tot de rangschikkingscriteria Onderbouwing financiering eigen aandeel

24 Meer informatie TSE-regelingen 2014
ondernemen/energie-en-milieu- innovaties/topsector-energie Annewietske Hoek en Marco Schwegler


Download ppt "Demonstratie Energie Innovatie"

Verwante presentaties


Ads door Google