De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Praktische handvaten voor het lezen van de Bijbel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Praktische handvaten voor het lezen van de Bijbel"— Transcript van de presentatie:

1 Praktische handvaten voor het lezen van de Bijbel

2 Zorg dat je goed interpreteert
Sommige teksten zijn makkelijk te begrijpen. “Doe alles zonder morren en tegenspreken (Fillipenzen 2:14)” Andere Bijbelgedeeltes zijn lastiger. Interpreteren is niet: zoeken naar een onbekende geheime betekenis. Doel is altijd om de juiste betekenis te krijgen.

3 Hoe lees je een tekst? Je wordt beïnvloedt door verschillende factoren: De lezer van de tekst (jouw aard, achtergrond etc) De schrijver van de tekst. (aard van het Bijbelgedeelte) Je interpreteert automatisch Verstand is niet hetzelfde als de Heilige Geest.

4 Romeinen 13:14 HSV Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus, en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken Vlees wordt in verschillende culturen anders geïnterpreteerd.

5 NBV: Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt Vlees is vertaald naar wil, om de lezer te helpen juist te interpreteren.

6 Verschillende visies Verschillende visies laten zien dat door iedereen anders wordt geïnterpreteerd. Simpelweg lezen en doen wat het zegt is dus niet genoeg. Opvoeding, cultuur en persoon hebben invloed op de manier waarop jij leest. Je kunt ook slecht interpreteren. Goed interpreteren aan de hand van een paar regels.

7 Zij, Wij en Ik Zij: Wat betekende de tekst voor de eerste lezers.
Wij: Wat betekent het voor ons vandaag Ik: Wat betekent het dan voor mij. Een tekst kan niet betekenen wat het nooit betekent heeft.

8 Aard en natuur van de Bijbel
Gods woord Menselijk en Goddelijk tegelijk. Eeuwigheidswaarde God werkt door mensen heen. Niemand neemt alles letterlijk. Deuteronomium 22:5 De kleren van een man mogen niet door een vrouw gedragen worden, en een man mag geen vrouwenkleding aantrekken, want ieder die dat doet, is voor de HEERE, uw God, een gruwel.

9 Exegese Exegese: het systematisch bestuderen van de Bijbel om te ontdekken wat de originele betekenis was. Onderzoek naar historische context, cultuur, tijd etc. Gebruik goede bronnen. Iedereen doet wel eens aan exegese Gebruik exegese op ELKE tekst.

10 Inleiding De Bijbel is een Trilogie
Verhaal van: Israel, Jezus, de Kerk Oude Testament Nieuwe Testament

11 Het grote verhaal door de Bijbel heen:
God heeft een goede en perfecte wereld gemaakt. Deze werd echter corrupt door rebellie. God moest toen de wereld herstellen door mensen maar die mensen werden het probleem. Toen heeft God Jezus gezonden om de mensen te hervormen zodat zij de wereld over gaan om de boodschap van God te verkondigen. Hierdoor ontstond de Kerk.

12 Van oud naar nieuw Testament
Einde OT Het volk blijft ongehoorzaam Het volk komt in ballingschap noord  Assyriers Zuid  Babyloniers Een klein deel van het volk keert terug naar Jeruzalem om de tempel te herbouwen onder de leiding van Ezra en de stadsmuren onder de leiding van Nehemia. Dit wordt toegestaan door de Perzische koning. Maleachi is het laatste boek van het OT

13 Stille jaren (432-5BC): Griekse rijk (Alexander de Grote) Romeinse rijk Israel onder heerschappij van Rome Joden zijn niet blij

14 Hoe lees ik: de brieven Zorg er voor dat je het grootte plaatje kent:
Wie zijn de ontvangers Wie is de schrijver, typische kenmerken van hem/zij? Wat zijn de specifieke dingen? Wat is de logische verdeling van de brief? Welk punt maakt de schrijver? Waarom zegt hij deze dingen?

15 Een Brief Naam Adres Datum Adres ontvanger Begroeting Inhoud Afscheid
Stuctuur Nu Structuur Toen Naam Adres Datum Adres ontvanger Begroeting Inhoud Afscheid Handtekening Eventueel nog een ‘PS’ Naam schrijver Naam ontvanger Begroeting Gebed, wens, dankwoord Lichaam/body Slotwoord Groet Afscheid

16 Historische context bestuderen:
Wie is de schrijver en aan wie is de brief gericht? Wat is er nog meer over hun relatie onderling bekend? Waar komt de brief vandaan? Waar is het geschreven, in welke setting? Wanneer is de brief geschreven? Wat zijn de onderwerpen? Waarom is het geschreven? (doel?) Hoe is het geschreven? Wat is de toon? Hoe lang is de brief? Hoe probeert de schrijver zijn punt duidelijk te maken? Vragen?


Download ppt "Praktische handvaten voor het lezen van de Bijbel"

Verwante presentaties


Ads door Google