De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geloofsopvoeding thuis én in de kerk. Doel 1.Weten waarom de verbinding tussen kerk en gezin voor kinderen belangrijk is 2.Zicht hebben op de rol van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geloofsopvoeding thuis én in de kerk. Doel 1.Weten waarom de verbinding tussen kerk en gezin voor kinderen belangrijk is 2.Zicht hebben op de rol van."— Transcript van de presentatie:

1 Geloofsopvoeding thuis én in de kerk

2

3 Doel 1.Weten waarom de verbinding tussen kerk en gezin voor kinderen belangrijk is 2.Zicht hebben op de rol van de kerk en het gezin in de geloofsopvoeding van kinderen 3.Kennis en inzicht krijgen in de geloofsontwikkeling van kinderen 4.Adviezen, ideeen en tips uitwisselen met elkaar en aangereikt krijgen om thuis mee bezig te gaan.

4 Kom tot de Vader Nog voordat je bestond, kende Hij je naam. Hij zag je elk moment en telde elke traan. Omdat Hij van je hield, gaf Hij zijn eigen Zoon. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. En wat je ook doet, zijn liefde blijft bestaan. Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon. En nu is alles klaar wanneer jij komt.

5  Refrein: Kom tot de Vader, kom zoals je bent. Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. Daarmee is alles klaar, wanneer jij komt. En wat je nu ook doet... (Refrein 2x) De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.

6

7 Stelling Wat er thuis gebeurt aan geloofsopvoeding is veel belangrijker dan wat er gebeurt in de kerk.  Wat vind je van deze stelling? Ben je het EENS of ONEENS? Waarom?  Inventariseer met elkaar argumenten voor en tegen de stelling.

8 Psalm 87: 1-4 en 7 Luister, mijn volk, naar wat ik leer, hoor de woorden uit mijn mond. Ik open mijn mond voor een wijze les, spreek uit wat sinds lang verborgen is. Wij hebben het gehoord, wij weten het, onze ouders hebben het ons verteld. Wij willen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de HEER, van de wonderen die hij heeft gedaan. Dan zouden zij op God vertrouwen, Gods grote daden niet vergeten en zich richten naar zijn geboden

9 Waarom verbinding kerk- gezin? Friezen in Amsterdam

10 It takes a church to raise a christian……. * dat mag je weten als ouders * Dat moet je weten als kerk

11 Rol van de kerk en het gezin Gezin:  Liefhebben  Basisvertrouwen  Dagelijkse wandel met God voorleven: kinderen meenemen in het gewone leven met de Heer Kerk:  Ontmoeting/relatie: - inter-generationele relaties - veilig en goed - gekend zijn - peergroup - rolmodellen  Onderwijs  Ondersteunen geloofsopvoeding thuis

12 geloofsontwikkeling Het huis van geloof…..  11/12 + : aanpassend geloof  7/8 – 12 jaar: geordend geloof: betekenis  3/4- 7/8 : ongeordend geloof: basis  0-3/4 jaar: funderingsgeloof: beleving

13 Funderingsgeloof: babytijd  Geloofsontwikkeling - nog geen vorm van geloof - een veilige hechting, gevoel en beleven leggen de basis voor het geloof

14 Funderingsgeloof: peutertijd.  Geloofsontwikkeling -Kind gelooft heel vanzelfsprekend en doet hierin alles na -fantasie en werkelijkheid lopen door elkaar -God bestaat vanzelfsprekend en is “iemand” met wie je kunt praten -Godsbeeld wordt gevormd door wat anderen voorleven en vertellen -Geen zondebesef

15 ongeordend geloof: kleuters God bestaat heel vanzelfsprekend: Hij is er, je kunt met Hem praten over alles wat je bezighoudt Bijbelverhalen en het leven van alle dag zijn met elkaar verweven beeld van God wordt voorgeleefd en gevormd door belangrijke volwassenen kind heeft geen begrip van zonde geloven wordt sterk op gevoelsniveau ervaren: sfeer is belangrijker dan inhoud

16 Geordend geloof (middenbouw )  Het geloof in God is voor de meeste kinderen nog heel vanzelfsprekend  ze vinden het fijn om meer te weten: grotere verbanden, de rode lijn, Gods reddingsplan….  Een nieuwe fase in de gewetensontwikkeling: wettisch en streng. – een goede leeftijd om vergeving uit te leggen en voor te leven  Bijbelse rolmodellen zijn aansprekend.

17 Geordend geloof (middenbouw )  Kinderen hebben in deze fase behoefte aan informatie en kennis: ze willen graag dingen begrijpen en staan daar erg voor open. De samenhangen tussen Bijbelverhalen kennen ze nog niet.  De verbinding tussen een Bijbelverhaal en hun eigen dagelijks leven is nog moeilijk.

18 Geordend geloof (bovenbouw )  Geordend geloof: voor de eerste kinderen wordt geloven minder vanzelfsprekend. Moeilijke vragen kunnen geloof in de weg staan: uitleg is welkom! Samen geloven en vieren is belangrijk geloof heeft betekenis voor je dagelijks doen en laten. En een voorzichtige overgang voor de eerste kinderen naar:  Aanpassend geloof: het kind wil graag bij een groep horen met mensen die belangrijk voor hem of haar zijn. Het kind groeit mee met de stroom van geloof rondom hem of haar.

19 Geordend geloof (bovenbouw )  Samen met de groep het geloof beleven is heel belangrijk: Zelfstandigheid vergroten, stimuleren om mee te doen, grens tussen meedoen en zelf beleven, opvoeders zijn nog steeds heel belangrijk  Liefde en aanvaarding van hen als persoon en voor hun zoektocht zijn onontbeerlijk!

20 wat betekent dat nou…. Voor de geloofsopvoeding thuis?? Voor de gemeente?? Tijd voor koffie en gesprek!

21 Opdracht: Deel met elkaar hoe je thuis vorm geeft aan de geloofsopvoeding van je kinderen – passend bij hun leeftijd en ontwikkeling. -Hoe probeer je je geloof aan je kinderen voor te leven? -Welke vormen gebruiken jullie? Wellicht heb je tips voor elkaar!

22 Opdracht: Bedenk met elkaar hoe jullie gemeente deze rol concreet kan invullen passend bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen. - zijn er voorbeelden hoe jullie dat al doen? - Wellicht hebben jullie ideeën of verlangens hoe dat zou kunnen!

23 Rol van de kerk en het gezin Waar verbinding is tussen de geloofsopvoeding thuis en in de kerk, is verbinding tussen generaties! Gezin:  Liefhebben  Basisvertrouwen  Dagelijkse wandel met God voorleven: kinderen meenemen in het gewone leven met de Heer Kerk:  Ontmoeting/relatie: - inter-generationeel - veilig en goed - gekend zijn - peergroup - rolmodellen  Onderwijs  Ondersteunen geloofsopvoeding thuis

24 geloofsopvoeding thuis….

25 Op gemeenteniveau  Ondersteunen van ouders in de (geloofs)opvoeding -Ontmoeting TUSSEN ouders, opvoedgroepen -Thema-avonden -Bezinning op de diensten  Stimuleren (intergenerationele) relaties -Organiseren intergenerationele activiteiten – gezamenlijke activiteiten met bijbelkringen -Een zeilweekend/gemeenteweekend organiseren -Gemeentebeloftes bij opdragen of dopen – stimuleren van gesprek

26 Persoonlijk niveau verandering van het hart  Piet en Janine (ouders van tieners) nodigen regelmatig gezinnen met jonge kinderen uit.  Willy (45) draait mee bij de oppas  Peter en Willeke (60+) gaan overal op kraambezoek  Gert en Coby (ongewenst kinderloos) hebben enkele gezinnen “geadopteerd” en zijn een soort oom en tante voor de kinderen  Harrie en Carolien (70+) hebben zich aangemeld als bidders voor de jeugdclubs, meneer Stigter (85) bidt voor alle kinderen van zijn kring  Zuster Sla houdt in de krant bij wie zijn zwemdiploma heeft gehaald en feliciteert ze dan op zondag  Reindert (60) woont op een woonboerderij. Hij heeft altijd jongelui uit de kerk aan het werk.

27 AFSLUITING Vrede van God, de vrede van God de vrede van God zij met jou! Vrede van Hem, vrede van God de vrede van God zij met jou. In Jezus naam, in Jezus naam In Jezus naam geef ik jou vrede van Hem, vrede van God De vrede van God zij met jou. Heilige Geest, de Heilige Geest de Heilige Geest zij met jou Vrede van Hem, vrede van God De vrede van God zij met jou.

28 Vragen? Mail naar : Karlan@vanieperen.net


Download ppt "Geloofsopvoeding thuis én in de kerk. Doel 1.Weten waarom de verbinding tussen kerk en gezin voor kinderen belangrijk is 2.Zicht hebben op de rol van."

Verwante presentaties


Ads door Google