De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GELOOF AAN DE GODEN Thema’s uit de godsdienst- geschiedenis van de antieke wereld Dr. F.G. Naerebout

Verwante presentaties


Presentatie over: "GELOOF AAN DE GODEN Thema’s uit de godsdienst- geschiedenis van de antieke wereld Dr. F.G. Naerebout"— Transcript van de presentatie:

1 GELOOF AAN DE GODEN Thema’s uit de godsdienst- geschiedenis van de antieke wereld Dr. F.G. Naerebout f.g.naerebout@hum.leidenuniv.nl www.oudegeschiedenis.info

2 Rooster 10/9college 1 5/11college 8 17/9 college 212/11college 9 24/9college 319/11college 10 1/10college 4 26/11college 11 8/10college 5 3/12college 12 15/10college 610/12 college 13 29/10college 7 Zaal: Lipsius/011

3 Te bestuderen stof 5 ECTS voor studenten GLTC (= hoorcollege in combinatie met Methodenblok OG): alleen de collegestof 5 ECTS: collegestof en Sarah Iles Johnston ed., Religions of the ancient world. A guide (Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press 2004) pp. ix-xiv, 1-240, 657-667 en van ieder thema (de 20 key topics op pp. 243-656) de introductie en de delen over Griekenland, Etrurië en/of Rome

4 College-thema’s 1Inleiding: religie en religies 2Cosmologie: bovennatuurlijke wezens [Deities and demons; Monotheism and polytheism] 3Cosmologie: mythe [Cosmology: time and history; Myth; Theology, theodicy, philosophy; Myth and sacred narrative ] 4‘Heilige’ tijd en ruimte [Sacred times and spaces] 5(On)reinheid [Pollution, sin and atonement; Sin, pollution and purity] 6Ziekte en dood [Illness and other crises; Death, afterlife and other last things] 7Intermediairs [Religious personnel] 8Tekst(en) [Religion and writing; Sacred texts and canonicity] 9Offer [Sacrifice, offerings, and votives] 10Divinatie [Divination and prophecy] 11Mysterieculten [Mysteries] 12Magie [Magic] 13Synthese Bij de elf thema’s staat aangegeven welke delen van het boek relevant zijn voor het betreffende thema: indien gewenst kan men met de colleges meelezen. NB: dit overzicht omvat niet alle te lezen pagina’s. Men dient de lectuur ook zelf te plannen.

5 Religie = geloof in/aan een bovennatuur die betrokken is bij het leven op aarde en daar een zekere invloed op kan uitoefenen, en waar de mens mee in contact kan treden teneinde die invloed te erkennen en/of te sturen, benevens alle in dat verband verrichte handelingen, met inbegrip van alle gebezigde taaluitingen. Een werkdefinitie van religie

6 Geloof en ritueel Geloof is uiterst divers, ritueel put uit een relatief beperkt repertoire Mensen geloven in een contact met de bovennatuur dat hun tot voordeel strekt (minstens op termijn) Geloof en ritueel zijn in principe een collectieve aangelegenheid (met ruimte voor individualiteit, maar binnen bepaalde grenzen) Geloof en ritueel komen samen in samenhangende, maar slechts zelden consistente gehelen Geloof en ritueel zijn beide dynamisch: ze veranderen mee met de samenleving waar ze deel van uitmaken; de tempi kunnen verschillen, maar dynamiek is noodzaak Mensen kunnen geloof voorwenden, selectief geloven, geloof verliezen en (her)winnen: ook op individueel niveau is geloof geen statisch gegeven

7 ‘Religie’   ‘een religie’. Zie het meervoud ‘religies’ Problemen bij de afbakening van de ene tegenover de andere religie, problemen bij het vaststellen van de parameters van een specifieke religie  tegenover religies met een duidelijke doctrinaire signatuur, zoals christendom, staan in de antieke wereld meerdere religies die eerder een modern construct zijn dan een antieke werkelijkheid. Die werkelijkheid is er een van religies die bestaan en ervaren worden op locaal niveau – en die binnen een bepaald cultuurgebied overeenkomsten, maar evenzo goed verschillen laten zien Religie en religies

8 of: Waarom is/blijft de wereld van de oudheid (zo) religieus? Twee antwoorden op historisch niveau: ● De mens heeft hulp nodig om te (over)leven in dit leven en in eventuele andere levens: “religion is good to suffer with” ● De mens zoekt verklaringen waarom alles is zoals het is en wat de zin daar van is: “religion is good to think with” Waarom bestaat religie?

9 Religie en beleving Het: vraagstuk van de al dan niet zinvolle vergelijking Antieke religie ‘fremdsetzen’ als totaal anders, heeft als consequentie dat begrip dan zeer moeilijk of zelfs onmogelijk wordt. Hier wordt de stelling geponeerd (maar niet bewezen) dat alle vormen van religie dermate grote overeenkomsten vertonen, dat antieke religies zonder problemen met religieuze fenomenen uit andere perioden vergeleken kunnen worden. Langs die weg valt ook te speculeren over de dimensies van religie die veelal in ons historisch bronnenmateriaal ontbreken, zoals de emoties die religie oproept bij de gelovigen

10

11

12

13

14 Egypte Palestina / Syrië Arabisch schiereiland Mesopotamië Iran Anatolië Griekenland Italië (Keltische/Iberische wereld) (Berber/Imazighen) *** Hellenistische koninkrijken Romeinse Rijk DE ANTIEKE WERELD 3000 v.C. – 500 n.C.

15 Religie en antieke religies: introductie Samenstellende delen: 11 colleges Synthese: religies van de Grieks-Romeinse wereld diachroon, gecontextualiseerd Thematisch, synchroon, comparatief Opbouw van collegereeks


Download ppt "GELOOF AAN DE GODEN Thema’s uit de godsdienst- geschiedenis van de antieke wereld Dr. F.G. Naerebout"

Verwante presentaties


Ads door Google