De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GELOOF AAN DE GODEN Thema’s uit de godsdienst- geschiedenis van de antieke wereld Dr. F.G. Naerebout

Verwante presentaties


Presentatie over: "GELOOF AAN DE GODEN Thema’s uit de godsdienst- geschiedenis van de antieke wereld Dr. F.G. Naerebout"— Transcript van de presentatie:

1 GELOOF AAN DE GODEN Thema’s uit de godsdienst- geschiedenis van de antieke wereld Dr. F.G. Naerebout f.g.naerebout@hum.leidenuniv.nl www.oudegeschiedenis.info

2 Rooster 4/2college 1 1/4college 8 11/2 college 2 8/4college 9 18/2college 315/4college 10 25/2college 4 22/4college 11 4/3college 529/4college 12 11/3college 6 6/5 college 13 18/3college 713/5 college 14 Zaal: Lipsius/005

3 Tentamenrooster Dinsdag 10-06-2014, 19.00-22.00 Lipsius/011 Herkansing: Dinsdag 19-08-2014, 15.00-18.00 Lipsius/003

4 Te bestuderen stof 5 ECTS voor studenten GLTC (= hoorcollege in combinatie met Methodenblok OG): alleen de collegestof 5 ECTS: collegestof en Sarah Iles Johnston ed., Religions of the ancient world. A guide (Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press 2004) pp. ix-xiv, 1-240, 657-667 en van ieder thema (de 20 key topics op pp. 243-656) de introductie en de delen over Griekenland, Etrurië en/of Rome 10 ECTS: collegestof en het gehele boek

5 RELIGIE Definitie Origine, kenmerken Functie(s) NB: A-historische antwoorden Historische antwoorden

6 Religie = geloof in/aan een bovennatuur die betrokken is bij het leven op aarde en daar een zekere invloed op kan uitoefenen, en waar de mens mee in contact kan treden teneinde die invloed te erkennen en/of te sturen, benevens alle in dat verband verrichte handelingen, met inbegrip van alle gebezigde taaluitingen. Een werkdefinitie van religie

7 Geloof en ritueel Geloof is uiterst divers, ritueel put uit een relatief beperkt repertoire Geloof en ritueel zijn in principe een collectieve aangelegenheid (met ruimte voor individualiteit) Geloof en ritueel komen samen in samenhangende, maar slechts zelden consistente gehelen Geloof en ritueel zijn beide dynamisch: ze veranderen mee met de samenleving waar ze deel van uitmaken; de tempi staan ter discussie

8 ‘Religie’   ‘een religie’. Zie het meervoud ‘religies’ Problemen bij de afbakening van de ene tegenover de andere religie Problemen bij het vaststellen van de parameters van een specifieke religie Religie en religies

9 of: Waarom is/blijft de wereld van de oudheid (zo) religieus? Twee antwoorden op historisch niveau: ● De mens heeft hulp nodig om te (over)leven in dit leven en in eventuele andere levens: “religion is good to suffer with” ● De mens zoekt verklaringen waarom alles is zoals het is en wat de zin daar van is: “religion is good to think with” Waarom bestaat religie?

10 Religie en beleving NB: vraagstuk van de al dan niet zinvolle vergelijking

11

12

13

14

15 Egypte Palestina / Syrië Arabisch schiereiland Mesopotamië Iran Anatolië Griekenland Italië (Keltische/Iberische wereld) (Berber/Imazighen) *** Hellenistische koninkrijken Romeinse Rijk DE ANTIEKE WERELD 3000 v.C. – 500 n.C.

16 Antieke religies: introductie Samenstellende delen: 12 colleges Griekse religie: afsluiting diachroon, gecontextualiseerd Thematisch, synchroon, comparatief Opbouw van collegereeks

17 Een religieuze fenomenologie Geloof en wereldbeeld Cosmologie Bovennatuur Verhalen Verbeelden Verankeren (tijd, plaats) Categorisering Heilig/profaan Rein/onrein Vroom/onvroom Orthodox/heterodox Werkingsgebieden Publiek/privaat Collectief/keuze Kalender Rites de passage Crises Instituties en macht Maatschappelijke kaders Intermediairs Normatieve teksten Ritualisering Offer Gebed Divinatie Mousik ē Inwijding Magie

18 College-thema’s 1Inleiding: religie en religies 2Cosmologie: bovennatuurlijke wezens [Deities and demons; Mono- theism and polytheism] 3Cosmologie: mythe [Cosmology: time and history; Myth; Theology, theodicy, philosophy; Myth and sacred narrative ] 4‘Heilige’ tijd en ruimte [Sacred times and spaces] 5(On)reinheid [Pollution, sin and atonement; Sin, pollution and purity] 6Ziekte en dood [Illness and other crises; Death, afterlife and other last things] 7Intermediairs [Religious personnel] 8Tekst(en) [Religion and writing; Sacred texts and canonicity] 9Offer [Sacrifice, offerings, and votives] 10Divinatie [Divination and prophecy] 11Mousik ē 12Mysterieculten [Mysteries] 13Magie [Magic] 14Synthese: een religie temidden van de religies van de antieke wereld


Download ppt "GELOOF AAN DE GODEN Thema’s uit de godsdienst- geschiedenis van de antieke wereld Dr. F.G. Naerebout"

Verwante presentaties


Ads door Google