De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 8 Dinsdag 2 september 2014 19.00 – 20.00 uur Welkom !

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 8 Dinsdag 2 september 2014 19.00 – 20.00 uur Welkom !"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 8 Dinsdag 2 september 2014 19.00 – 20.00 uur Welkom !

2 Een kort overzicht Activiteiten in groep 8 De (nieuwe) vakken Huiswerk Verantwoordelijkheden en afspraken De Entreetoets Informatieavond V.O. De Proefcito, Cito eindtoets en het definitieve advies Belangrijke data nog even op een rijtje Vragen en / of opmerkingen

3 Activiteiten in groep 8 ActiviteitDatum laatste vrijdag v/d maandeen activiteit naar keuze voorbereiden en uitvoeren in de eigen klas Jantje Betontweede week van september Schoolreisje Poldersportvrijdag 19 september Kinderpostzegelactie start24 september Schoolkorfbalwoensdag 1 oktober proefcitoweek van 5 januari lesjesochtenden op het V.O.januari / februari Bezoek Tropenmuseumvrijdag 13 februari

4 Activiteiten in groep 8 (2) ActiviteitDatum Voorleeswedstrijdfebruari/maart Actie Holland Helptmaandag 9 maart 3VO Dode Hoek, Van 8 naar 1Vrijdag 17 april Cito eindtoets uitslag Dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 23 april week van 18 mei De liedjesmanAantal keer bezoek Artis, met les PlanetariumVrijdag 24 april Schoolverlaterskamp te Otterlodinsdag 2 juni tot en met vrijdag 5 juni Musical maandag 29 juni en dinsdag 30 juni

5 De nieuwe vakken Ontleden: - Redekundig (zinsontleding) - Taalkundig (woordbenoeming) Presentatie in het Engels (5 minuten) Begrijpend leesmethode Leeslink (digibord)

6 Zelfstandig werken Leren plannen m.b.v. een werkplanner

7 Huiswerk 3 x per week huiswerk: VakMethodeDagToelichting TaalSlagwerkDinsdag Taal: WSAjodactDonderdag* A.O.Internetopdr.Vrijdag10 tekstvragen + antwoorden *In geval van een proefwerk komt dit huiswerk te vervallen

8 Verantwoordelijkheden en afspraken kinderen Huiswerk uiterlijk op de dag zelf om 8.40u inleveren Gymkleding mee en na afloop naar huis om te wassen. Gymschoenen zijn noodzakelijk. Een deo wordt op prijs gesteld (geen houder onder druk!!) Eten / drinken en kleedje mee Elke dag agenda mee en een rode pen om na te kijken Werk dat niet af is kan na schooltijd (15 min) en / of ‘s ochtends om 8.15u worden afgemaakt. Niet op het schoolplein fietsen. Plaatsen in de rekken op het achterplein

9 De entreetoets, maar nu? N.a.v. de entreetoets en/of de citotoetsen van het LVS (Leerling Volg Systeem) zullen een aantal kinderen binnenkort starten met R.T. en extra hulp. Dit kan in de klas en/of buiten de klas, maar soms ook thuis gebeuren Een aantal criteria hiervoor zijn: D/E scores LVS na overleg tussen leerkracht en IB’er Welke kinderen hebben er het meeste baat bij Welke vakken hebben prioriteit Welke vorm is het meest zinvol en/of praktisch

10 Wat kunt u thuis doen? Oefenen m.b.v. cd-roms en internet Samen moeilijke vakken oefenen met uw kind Oefenen van onderdelen van cito-toetsen van voorgaande jaren - Wij kunnen eventueel aangeven welke materialen er beschikbaar zijn, maar ouders dienen zelf deze materialen e.d. aan te schaffen

11 Informatieavond V.O. Op donderdag 6 november zullen leerkrachten van een aantal V.O. scholen iets komen vertellen over het V.O. Wij denken hierbij aan scholen uit Amsterdam en Hoofddorp (mogelijk ook Amstelveen).

12 Oriëntatieperiode V.O. Begin december worden de keuzegidsen aan de leerlingen uitgedeeld. In januari/februari gaat groep 8 naar een aantal V.O. scholen voor een zgn. lesjesochtend De open dagen vinden plaats van maandag 5 januari tot en met vrijdag 13 maart. Wacht niet op de open dagen, maar ga nu al kijken naar V.O. scholen

13 De Proefcito, Cito eindtoets en het definitieve advies Van dinsdag 6 januari tot en met donderdag 8 januari nemen we de Proefcito af In de week van 13 januari wordt het definitieve advies opgesteld. We letten dan op de volgende punten: Eigen inzicht en ervaring leerkrachten groep 8 Huiswerk, inzet en motivatie Uitslag Entreetoets Uitslag Proefcito LVS uitslagen groep 6, 7 en 8 Advies leerkrachten van groep 6, 7 en 8 Advies Intern Begeleider en directeur Rapporten

14 Het definitieve advies; vervolg Aanwezig op het adviesoverleg: - De leerkrachten van groep 6, 7 en 8 - De IB’er (Intern Begeleider) - De directeur Op maandag 19, dinsdag 20, maandag 26 en dinsdag 27 januari geeft de leerkracht van groep 8 in een 15 minuten gesprek het definitieve schooladvies aan de ouders. Bij dit gesprek is ook een lid van het ZoDi team (zorg / directie) aanwezig. Tevens wordt aan de ouders gevraagd waar de leerling wordt ingeschreven: Amsterdam / Amstelland en de Ronde Venen of elders. In de week van 18 mei* komt de Cito uitslag binnen op school. Deze uitslag gaat in een gesloten envelop met de kinderen mee naar huis. *kan nog wijzigen *kan nog wijzigen

15 Belangrijk om te weten t.a.v. de kernprocedure Wij zijn een grensschool. D.w.z. dat wij te maken hebben met wel 4 of soms 5 verschillende kernprocedures (Amsterdam, Amstelland, Haarlemmermeer, Kennemerland, Haarlem). Wij zijn een grensschool. D.w.z. dat wij te maken hebben met wel 4 of soms 5 verschillende kernprocedures (Amsterdam, Amstelland, Haarlemmermeer, Kennemerland, Haarlem). Juridisch gezien moeten wij de kernprocedure Haarlemmermeer (erg summier) volgen, maar in de praktijk volgen wij voornamelijk Amsterdam en Amstelland (Amstelveen).

16 Belangrijke data op een rijtje Vanaf nu kijken naar VO scholen Donderdag 6 november- Info avond VO 5 januari t/m 13 maart- Open dagen VO 6, 7 en 8 januari - Proefcito Dinsdag 13 januari- Opstellen definitief advies 19, 20, 26 en 27 januari- Definitief advies gesprekken Januari / februari- lesjesochtenden VO groep 8 21, 22 en 23 april- Cito eindtoets In de week van 18 mei - Uitslag Cito mee naar huis Van maandag 16 maart tot - Eerste aanmeldingsronde VO en met donderdag 2 april

17 Tijd voor vragen en/of opmerkingen


Download ppt "Informatieavond groep 8 Dinsdag 2 september 2014 19.00 – 20.00 uur Welkom !"

Verwante presentaties


Ads door Google