De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE KERSELAAR VZW Een thuis voor 59 personen met een verstandelijke beperking in Overijse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE KERSELAAR VZW Een thuis voor 59 personen met een verstandelijke beperking in Overijse."— Transcript van de presentatie:

1 DE KERSELAAR VZW Een thuis voor 59 personen met een verstandelijke beperking in Overijse

2

3 Vooraf de HISTORIEK DE KERSELAAR VZW in en notendop

4 De Kerselaar opgericht in 1980 Eerste bewoners: januari 1987 Aanleiding: Nood aan huisvesting en zorg voor werknemers van de beschutte werkplaatse IJSEDAL vzw Initiatiefnemers: sympathisanten, burgers en ouders van pmh actief ondersteund door: Gemeentebesturen uit de Druivenstreek OCMW’s uit de Druivenstreek Congregatie van de Zusters van Overijse-Mechelen

5 Huisvesting De Kerselaar vzw Deel van het kloostergebouw Zusters Overijse- Mechelen: 35 bewoners Nieuwbouw 1996: voor 15 bewoners

6 De Kerselaar 2002 De Kerselaar is amper gekend in de regio Is georganiseerd als een gesloten gemeenschap Geen integratie- of inclusieprojecten Verhuis Zusters van Overijse-Mechelen = verkoop kloostergebouw Nood aan een alternatieve huisvesting: Geen nieuwbouwproject = einde De Kerselaar vzw En nu…………..

7 De Kerselaar 2002 - 2008 Maximaal inspelen op noden en wensen van bewoners = opstarten vrijwilligerswerking Betrekken van vrijwilligers in het dagelijks leven van de bewoners Van een gesloten naar een open site De Kerselaar moet ‘gedragen’ worden door de Druivenstreek Nieuwbouwproject: ‘De Kerselaaar 2010’

8 Bouwproject “De Kerselaar 2010” Drogenberg De Kerselaar Bestaande gebouwen Kloostergebouw De Kerselaar Nieuwe residenties

9 Opstarten vrijwilligerswerking Regionale campagne – folder, persbericht Provinciale campagne Website – vrijwilligersbank Van 0 – 60 vrijwilligers

10 Vrijwilligerswerking op 3 niveau’s Organisatie Bewoners -Individueel -Groep (vakanties, misviering, wandelingen,..) -Dagactiviteitencentrum -Culturele en sportieve activiteiten (sportclub Druivenstreek) Evenementen – acties – tvv De Kerselaar

11 ‘DE KERSELAAR 2010’ nieuwbouwproject voor 36 bewoners FINANCIERING

12 Totale kostprijs: € 4.100.000: Vlaamse Overheid: € 2.000.000 Nationale Loterij: € 400.000 Provincie: € 66.000 Eigen financiering: € 1.634.000 Financiering rond krijgen = regio betrekken warm maken voor project BOUWPROJECT “De Kerselaar 2010” Tehuis voor personen met een handicap “Wij bouwen mee”

13 REGIO BETREKKEN BIJ FINANCIERING

14 De Kerselaar profileren in de regio = het ‘kom uit je kot principe’ 20 jaar De Kerselaar (evenementen i.s.m. lokale verenigingen) Engagement nemen binnen lokale beleidsstructuren bv. welzijnsraad, vrijwilligersraad Opstarten van projecten ‘Begeleid werk’ Integratie- en inclusieprojecten in scholen, CC Den Blank, woonzorgcentra,… Theaterproductie ism CC Den Blank “Het uur dat we niets van elkaar wisten” Sportclub Druivenstreek – Special Olympics Kerstmarkt De Kerselaar vzw Project ‘ De Kerselaar 2010’ bekendmaken: Regionale pers Inspelen op solidariteit van regio ‘De Kerselaar 2010’ als project implementeren in regio ‘De Kerselaar 2010’ voorstellen bij initiatiefnemers i.f.v. fondsenwerving

15 ACTIES BOUWFONDS ‘DE KERSELAAR 2010’

16 Postbusbrief (Overijse, Hoeilaart, Tervuren, Jezus-Eik) Lokale overheden betrekken Service clubs Sociale Kerstmarkt in Tervuren Verenigingsleven organiseert tvv ‘De Kerselaar 2010’ Vriendenkring = vzw die evenementen organiseert tvv De Kerselaar Acties in regionale pers bekendmaken = promotie voor nieuwe acties

17 EFFECT BOUWFONDS ‘DE KERSELAAR 2010’

18 Korte termijn Financieel - € 585.000 Betrokkenheid bij verhuis Betrokkenheid bij opening nieuwbouw Lange termijn Uitbreiding vrijwilligerswerking Structurele betrokkenheid binnen regio bv. welzijnsraad, cultuurraad, artotheek, Murga-fanfare, enclavewerking, inclusiemarkt, Spocje, … Verenigingen blijven initiatieven organiseren Bereidheid om nieuwe projecten De Kerselaar te ondersteunen

19 De Kerselaar 2014 project : ‘op twee sporen’

20 Situering van het project: Welzijnsraad Overijse 2013 Oprichting van een ad hoc werkgroep met als opdracht: ‘Waar zijn er hiaten in de zorg en begeleiding van personen met een handicap in Overijse?’ De Kerselaar project : ‘op twee sporen’

21 Het zorgaanbod in de Druivenstreek voor volwassen personen met een verstandelijke handicap heeft 7 pijnpunten waaraan de Welzijnsraad wil werken: 7 pijnpunten : 1. Kortopvang voor kinderen en volwassenen met een handicap 2. Busvervoer naar de speelpleinen 3. Naschoolse opvang/huistaakbegeleiding voor kinderen van ouders met een handicap 4. Doorstroming van schoolverlaters uit het buitengewoon onderwijs naar een dagcentrum 5. De tewerkstelling van personen met een handicap in maatwerkbedrijven 6. Gepensioneerde werknemers van BW IJsedal: aansluiten bij bestaande initiatieven voor senioren 7. Zelfstandig wonen voor volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke handicap,

22 Actie op twee sporen Kortopvang Doelgroep: volwassen personen met een verstandelijke handicap dagdagelijkse zorg door ouders / familie bezoeken eventueel een dagcentrum Intensieve ondersteuning bij het zelfstandig wonen Doelgroep: Volwassen personen met een verstandelijke handicap mits ondersteuning in staat zelfstandig te wonen De Kerselaar regisseert een oplossing voor twee pijnpunten

23 Actie op twee sporen KortopvangIntensieve ondersteuning bij het zelfstandig wonen De Kerselaar regisseert een oplossing voor twee pijnpunten Aanbod: dagopvang en/ of nachtopvang weekdagen en/of weekends Aanbod: individuele (intensieve) ondersteuning bij het zelfstandig wonen Ondersteuning bij het zoeken naar een aangepaste huisvesting

24 Actie op twee sporen KortopvangIntensieve ondersteuning bij het zelfstandig wonen De Kerselaar regisseert een oplossing voor twee pijnpunten Beoogd effect: ouders/familie worden ondersteund in hun zorg de zorg voor de doelgroep kan langer verzekerd worden door de eigen vertrouwde omgeving Beoogd effect: doelgroep krijgt de kans om zelfstandig te gaan of te blijven wonen lokale samenwerkingsverbanden opzetten om de ondersteuning te organiseren

25 Actie op twee sporen KortopvangIntensieve ondersteuning bij het zelfstandig wonen De Kerselaar regisseert een oplossing voor twee pijnpunten Actoren: De Kerselaar Dagcentrum De Berken Welzijnsorganisaties actief in de Druivenstreek: CAW, CLB’s, OCMW’s, Ziekfondsen,… Actoren: ouders / familie van de doelgroep vrijwilligers welzijnsorganisaties actief in de Druivenstreek: OCMW’s, Gemeentebesturen, huisvestingsmaatschappijen

26 Actie op twee sporen Kortopvang Intensieve ondersteuning bij het zelfstandig wonen De Kerselaar regisseert een oplossing voor twee pijnpunten Acties: Organiseren van drie ronde tafels met: 1. ouders / familie 2. partner- en welzijnsorganisaties actief in de Druivenstreek 3. OCMW’s, Gemeentebesturen, huisvestingsmaatschappijen Uitwerken van een stappenplan: 1. Verduidelijking van de zorgvragen van de doelgroep 2. Antwoorden zoeken op de zorgvragen door diverse partners 3. Opzetten van een ondersteuningsnetwerk met vrijwilligerswerking 4. Realiseren van een huistvestingsaanbod op korte, middellange en lange termijn Acties: Bekendmaken van het aanbod  met informatiedragers  via: OCMW, ziekenfondsen, dagcentra, CLB’s, lokale pers, … Organiseren van de zorg binnen de bestaande accommodatie en het beschikbaar personeelskader van de voorziening

27 uitbouwen sociaal netwerk ondersteuning door het thuismilieu huisvesting professionele ondersteuning zelfstandig wonen ouders zussen/ broers familie vrijwilligers reguliere verenigingen OCMW huisvestingsmtsch Gemeenten sociaal verhuurkantoor PPS VAPH – voorzieningen zorgcentra reguliere hulpverlening

28 uitbouwen sociaal netwerk ondersteuning door het thuismilieu huisvesting professionele ondersteuning zelfstandig wonen ouders zussen/ broers familie vrijwilligers reguliere verenigingen OCMW huisvestingsmtsch Gemeenten sociaal verhuurkantoor PPS VAPH – voorzieningen zorgcentra reguliere hulpverlening


Download ppt "DE KERSELAAR VZW Een thuis voor 59 personen met een verstandelijke beperking in Overijse."

Verwante presentaties


Ads door Google