De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BasisRegistratie Personen

Verwante presentaties


Presentatie over: "BasisRegistratie Personen"— Transcript van de presentatie:

1 BasisRegistratie Personen
De modernisering van de GBA Mark van Elswijk Digitaal Werken 22 mei 2014

2 Agenda Historie Kenmerken van het GBA-stelsel
Doelstellingen van de modernisering De oplossingen in de BasisRegistratie Personen (inhoud!) Stand van zaken Lessen voor keteninformatisering? Mijn “PL” voor de GBA Werkgroep Startpakket GBA (2003) Expertteam Startpakket GBA (2004) Programma Startpakket GBA (2006) Programma mGBA/Operatie BRP (2009) Architect/kwaliteitsfunctionaris/ ontwerper/ontwikkelaar/teamleider/ programmamanager/schrijver/adviseur Digitaal Werken (2014)

3 Er was eens… waar? wie? hoeveel? voor 1830 vanaf 1830 1796/1811

4 Er was eens… bevolkingsregistratie
Sinds 1 januari 1850 hebben gemeenten een wettelijke plicht om een doorlopende bevolkingsregistratie bij te houden (KB 22 december 1849) Eerst in dikke boeken, later in een losbladig kaartsysteem (de gezinskaart)

5 Er was eens… persoonskaart
Sinds het 'Besluit bevolkingsboekhouding' van 1936/1938 moet van iedere in Nederland woonachtige persoon een persoonskaart aangelegd zijn

6 Er was eens… GBA 1 oktober 1994 Wet Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA): geautomatiseerde persoonskaarten

7 Kenmerken van het GBA-stelsel
Iedereen is uniek, maar sommigen zijn unieker dan anderen… Categorie 01 Persoon X Categorie 02 Ouder 1 Categorie 03 Ouder 2 Categorie 05 Huwelijk / GP Categorie 09 Kind Categorie 01 Persoon Categorie 02 Ouder 1 Categorie 03 Ouder 2 Categorie 05 Huwelijk / GP Categorie 09 Kind Ouder 1 van X Ouder 2 van X Partner van X Kind 1 van X Kind 2 van X

8 Meer kenmerken van het GBA-stelsel
Gemeenten leveren individueel gegevens aan afnemers (op basis van autorisaties en abonnementen) gemeenten moeten (alle/veel) afnemers kennen afnemers moeten zelf een landelijk/regionaal beeld samenstellen Berichten en systeemvoorwaarden beschreven in “Logisch Ontwerp” elk burgerzakensysteem representeert een leverancierspecifieke interpretatie wijzigingen in het Logisch Ontwerp leiden (meestal) tot aanpassing van alle burgerzakensystemen

9 Nog meer kenmerken van het GBA-stelsel
Wijzigingen in GBA-gegevens worden niet direct doorgegeven aan afnemers en sommige bijhoudingsprocessen kunnen dagen duren GBA-voorzieningen zijn niet specifiek toegesneden op aansluiting bij/met generieke voorzieningen en huidige standaarden uit e-Overheid (remmende voorsprong) Het werkt goed, maar kan beter…

10 Doelstellingen modernisering GBA
Gebruikers van BRP-gegevens kunnen altijd beschikken over actuele en betrouwbare gegevens snelheid, toegankelijkheid, kwaliteit. Het beheer en onderhoud van de persoonsregistratie moeten goedkoper worden flexibele/moderne systeemopzet, centrale bijhouding en verstrekking, eenvoudiger bijhouding. Digitaal Werken

11 Doelstellingen modernisering GBA
De BRP ondersteunt gemeentelijke samenwerking en plaatsonafhankelijke dienstverlening. De BRP past binnen de e-Overheid (stelsel van basisregistraties, Digi*). Gerealiseerd in programma Operatie BRP (vh Modernisering GBA).

12 BasisRegistratie Personen
Artikel 1.2 Er is een basisregistratie personen. De basisregistratie bevat persoons- gegevens over de ingezetenen van Nederland. De basisregistratie bevat persoonsgegevens over niet-ingezetenen voor zover deze wet daarin voorziet. Artikel 1.3 1. De basisregistratie heeft tot doel overheidsorganen te voorzien van de in de registratie opgenomen gegevens, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de vervulling van hun taak. 2. De basisregistratie heeft mede tot doel derden te voorzien van de in de registratie opgenomen gegevens, in bij of krachtens deze wet aangewezen gevallen. Wet BRP (6 januari 2014) geen verschuiving van verantwoordelijkheden weinig verandering ten opzichte van Wet GBA uitbreiding met niet-ingezetenen BRP-voorzieningen centraal (“de BRP”) gemeentelijk: burgerzakenmodules Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

13 Centrale verstrekking
Afnemers

14 Centrale verstrekking
Afnemers GBA-V “Full Service”

15 Centrale bijhouding

16 Centrale bijhouding Afnemers BRP (authentieke bron)

17 Bijhouding, met fiattering

18 Bijhouding, zonder fiattering

19 Consequentie: “real-time” kan nu
BRP Bijhouding in context van de volledige populatie

20 Brondocumenten Centrale BRP-voorziening mag digitale kopieën van documenten opslaan ten behoeve van bijhouding wens van gemeenten Kopie en geen substitutie Verbetering verantwoording Tijdelijke oplossing? Voorbeeld: erkenning ongeboren vrucht NB. “ABS-voorziening” Algemener: gemeenten mogen meer gegevens delen ten behoeve van bijhouding, maar dit zijn geen “BRP-gegevens”

21 Tussenstand Er is één bron voor geregistreerde gegevens over ingezetenen Wijzigingen en brondocumenten kunnen direct worden gedeeld Maar dit heeft beperkte waarde als de gegevens onvolledig of onderling inconsistent zijn…

22 Relaties

23 Relaties kan nog steeds gemaakt worden Huwelijk Fam. Betr.

24 Historie De GBA-persoonslijst maakt geen onderscheid tussen materiële en formele historie, BRP-gegevens doen dat wel

25 Multirealiteit Art 2.57

26 Ondersteuning kwaliteitsverbetering
Controles door BRP bedrijfsregels prevalidatie plausibiliteit voor iedereen gelijk Wijzigingen in gegevens alleen via koppelvlakken van BRP geen WALG meer Gespecialiseerde diensten Terugmelding DigiMelding2 (nu al voorbereid op TerugMeldVoorziening van GBA)

27 Faciliteren van samenwerking
BRP is voorbereid op samenwerkingsverbanden gemeenten Verder indirect gevolg van verbetering kwaliteit fiattering uitwisseling brondocumenten

28 Enkele technologische aspecten
Berichten in XML Communicatie volgens DigiKoppeling Tekenset conform stelsel basisregistraties MES-1? Ontwikkeling op open source (PostgreSQL e.d.)

29 Van oud naar nieuw Baseline GBA-wereld BRP-wereld

30 Wat merken afnemers? Verbeterde gegevenskwaliteit preciezer consistent
Mogelijkheid tot verkrijgen actuele gegevens Digikoppeling Nieuw en rijker gegevensmodel Marktpartijen (nog steeds) als tussenstation? Op termijn: meer en beter toegespitste diensten

31 Stand van zaken Nu: ontwikkeling van centrale voorziening en gemeentelijke voorzieningen (burgerzakenmodules) Huidige planning schaduwdraaien (migratie) Q2 2015 leveren Q2 2016 bijhouding Q4 2016

32 Is daarmee de “modernisering” klaar?
Burgerservicenummer? Koppeling BAG? Burgerlijke Stand? Caribisch Nederland? Bevolkingsboekhouding of dienstverlening aan de overheid? Ontwikkelingen in andere domeinen?

33 Lessen? Enkele geleerde lessen voor de vreemdelingenketen
Appels en peren?… meer Elstar en Golden Delicious ondersteuning van werkprocessen digitaliseren processen op elkaar aansluiten registratie, verantwoording betekenis van gegevens dienstverlening dingen anders leren doen, mogelijkheden ontdekken muren, regels, eilanden, zuilen

34 De stap van fysiek papier naar “digitaal papier” is vaak slechts
De BRP is een ‘correctie’? Automatiseren is niet (per se) precies hetzelfde doen maar dan digitaal De stap van fysiek papier naar “digitaal papier” is vaak slechts een deel van de oplossing Maar…

35 Ook een kleine stap brengt het doel nader
De weg naar de BasisRegistratie Personen is lang en loopt nog door Innovatie is eigenlijk nooit klaar wel een uitdaging binnen overheid… Bedenken en leren van nieuwe werkwijzen Veel betrokken partijen met eigen agenda’s, belangen en emoties (!) Ook een kleine stap brengt het doel nader

36 De kortste weg tussen beleid en uitvoering is nu geen rechte lijn
Hoe kleiner de afstanden tussen wetgeving, beleid, uitvoering en ontwikkeling, des te groter de kans op succes Voorkom wet als enige specificatie te zien, maar ondersteun uitvoeringsprocessen Ook wet (en juristen?) moderniseren… Wetten en regels schrijven met uitvoering (en IT!) in het vizier Visie is niet vies Open de luiken De kortste weg tussen beleid en uitvoering is nu geen rechte lijn

37 Multirealiteit is ook realiteit
Vrijwel onvermijdelijk onderdeel van complexe registraties Soms gewoon door wet, beleid en regels afgedwongen Omgang met historie en andere complexiteit uit het echte leven moeten fundamenteel geregeld zijn (niet alleen in techniek) Digitaal formulier is anders dan papieren formulier… Multirealiteit is ook realiteit

38 Informatica werkt (echt waar) De kracht van ontkoppeling
De kracht van zorgvuldige modellen en abstractie Slechte ontkoppeling en abstractie funest voor onderhoud/levensduur NB1. Het is niet altijd eenvoudig om hiervoor een juiste “voedings-bodem” te creëren NB2. IT is niet hetzelfde als Informatica Informatica werkt (echt waar) “Separate concerns.”

39 Kortom… BRP is logische stap in de ontwikkeling van de persoonsregistratie Centraal positioneren van voorzieningen is een middel, geen doel Bewegingen zonder doel zouden beperkt moeten blijven tot de kwantummechanica Verbeteren, moderniseren en innoveren moeten altijd op de agenda(s) staan De wereld van persoonsgegevens, zowel van vreemdelingen als niet-vreemdelingen, is een boeiende wereld, zo boeiend als mensen zelf

40 Vragen? Opmerkingen?


Download ppt "BasisRegistratie Personen"

Verwante presentaties


Ads door Google