De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop bronnen en oefenen met het nieuwe examen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop bronnen en oefenen met het nieuwe examen"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop bronnen en oefenen met het nieuwe examen

2 Bewerken van tekstbronnen
Vragen stellen bij tekstbronnen Oefenen met het nieuwe examen met visuele en tekstbronnen Oefenen met het nieuwe examen met puzzels

3 Omgang met bronnen Voorbeeld: Edmund Burke’s Reflections on the Revolution in France (1790) Lees de bron Probeer de eerste alinea van de bron te herschrijven voor één van je klassen

4 Vwo 3 Jullie zullen zien dat wij onze vrijheden zien als een erfenis van onze voorvaders. Deze vrijheden geven wij weer door aan onze kinderen. Wij zien deze vrijheden als iets wat van alle inwoners van ons koninkrijk is. Hierdoor heeft onze staat een éénheid. Wij hebben een erfbare kroon, en een volk wat privileges, rechten, en vrijheden erft van een lange rij aan voorvaders

5 Vwo 5 Jullie zullen zien dat van de Magna Carta tot de Declaration of Right het onze politiek was om onze vrijheden te zien als een gecombineerde erfenis van onze voorvaderen die doorgegeven dient te worden aan ons nageslacht; als een stuk land dat specifiek toebehoort aan de inwoners van dit koninkrijk, zonder enige referentie naar een algemeen of voorafgaand recht. Hierdoor bewaart onze consitutie een éénheid in al haar diverse delen. Wij hebben een erfbare kroon, een erfbare adelstand, en een Lagerhuis en een volk wat privileges, rechten, en vrijheden erft van een lange rij aan voorvaders

6 Omgang met bronnen 1 doel: de essentie moet bewaard blijven
Alle ‘details’ kunnen in principe weg Onderbouw: korte zinnen, makkelijke woorden Bovenbouw: Tekst zoveel mogelijk proberen intact te laten Tip: moeilijke woorden kun je laten staan en met een voetnoot expliciteren

7 Maar wat is de essentie? Dat bepaal jezelf aan de hand van je doelen met de bron Dus: probeer 3 vragen bij de bron te formuleren

8 Vragen (vwo 5) Uit welk land komt de auteur?
Wat is het grootste bezwaar dat Burke heeft tegen de Franse Revolutie? Noem twee historische voorbeelden die het bezwaar van Burke ondersteunen. Ben je het eens met de auteur? Beargumenteer je antwoord

9 Vragen Associatievragen (bijv. Uit welk land komt de auteur?) Combinatie van bron+kennis Leesvragen (grootste bezwaar van Burke tegen de Revolutie?) Toepassingsvragen (noem twee voorbeelden). Niet in de bron te vinden, maar begrip van de bron wel nodig! Discussievragen (Wat vind je van...)argumentatie op basis van bron + kennis

10 Vragen Op basis van je leerdoelen / eindtermen
Train je leerlingen om altijd naar de bron te verwijzen (ook in toepassingsvragen bijvoorbeeld!) Kijk ook naar examens voor inspiratie voor vragen

11 Evaluatie van vragen DDU (niet altijd even effectief bij lastige bronnen) Onderwijsleergesprek / klassikale discussie (niet iedereen komt aan bod) Antwoorden laten inleveren en de volgende les teruggeven met feedback (meer huiswerk voor jou)

12 Oefenen met het nieuwe examen
10 tijdvakken, 49 KA’s, 91 kernbegrippen Dankzij cumulatieve toetsing is herhaling dus erg belangrijk Maar hoe kun je dit op een effectieve manier doen???

13 KA in beeld en woord geschiedenis VWO
Periode? Tijdvak? Kenmerkend aspect(en)? (Kern-)begrippen en overige begrippen? Zet in juiste chronologische volgorde Wie is wie?

14 Periode? Tijdvak? KA? Begrippen?

15 Van boven naar beneden. - Periode. -Tijdvak. -KA. - Begrippen
Van boven naar beneden! - Periode? -Tijdvak? -KA? - Begrippen? - Zet in juiste chronologische volgorde

16 Periode? Tijdvak? KA? Begrippen?

17 Periode? Tijdvak? KA? Begrippen? Schrijver? Verbinding ander KA?
‘Hoe kan het dat de eerste de beste burger met een beroep dat niet met politiek te maken heeft opeens politieke beslissingen neemt? Is het niet beter voor de belangen van de staat als de besten van de bevolking de leiding op zich nemen? Kan een handige volksmenner, een demagoog, niet alle macht naar zich toetrekken?’

18 Zet in juiste chronologische volgorde
1 4 2 5 3 6 Periode? Tijdvak? KA? Begrippen? Zet in juiste chronologische volgorde

19 Oefenen met het nieuwe examen
Leuke manier, maar gaat wel vervelen.. Niet altijd even uitdagend Andere optie: ‘slimste mens’ puzzels 12 begrippen / personen / jaartallen Telkens horen 4 begrippen (e.d.) bij elkaar. Je krijgt dus 3 combinaties

20 Voorbeeld Belastingen Friesen Erasmus Vorst Renaissance Hoofdstad
Dokkum Zelf nadenken Heilige Boom Monnik Bestuur Mens

21 Begrip 1 = Centralisatie Begrip 2 = Bonifatius Begrip 3 = Humanisme
Belastingen Friesen Erasmus Vorst Renaissance Hoofdstad Dokkum Zelf nadenken Heilige Boom Monnik Bestuur Mens

22 Voorbeeld Gregorius VII Bestuursstelsel Concordaat van Worms Vazal
Tenach Leenheer Hendrik IV Mozes Menora Karel de Grote Israël Tweezwaarden leer

23 Begrip 1 = Investituurstrijd Begrip 2 = Feodalisme Begrip 3 = Jodendom
Gregorius VII Bestuursstelsel Concordaat van Worms Vazal Tenach Leenheer Hendrik IV Mozes Menora Karel de Grote Israël Tweezwaarden leer

24 Voorbeeld

25 1: Reformatie (Luther, Calvijn, Erasmus, Karel V)
2: Nederlandse Opstand (Willem, Maurits, Filips II, Oldenbarnevelt) 3: Verlichting (Voltaire, Montesquieu, Locke, Belle van Zuylen)

26 Voorbeeld Hofstelsel Absolutisme Stadsstaat Autarkie Burgerschap
Feodalisme Christendom Wereldeconomie Handels kapitalisme Imperium Islam Wetenschappelijke revolutie

27 Begrip 1 = Tijd van Monikken en Ridders
Begrip 2 = Tijd van Regenten en Vorsten Begrip 3 = Tijd van Grieken en Romeinen Hofstelsel Absolutisme Stadsstaat Autarkie Burgerschap Feodalisme Christendom Wereldeconomie Handels kapitalisme Imperium Islam Wetenschappelijke revolutie

28 Oefenen met het nieuwe examen
Je kan het zo uitdagend maken als je zelf wilt Maar laat de leerlingen zelf ook puzzels maken!! Ervaring wijst uit dat leerlingen het bijzonder leuk vinden (zowel puzzels maken, als elkaars puzzels oplossen)


Download ppt "Workshop bronnen en oefenen met het nieuwe examen"

Verwante presentaties


Ads door Google