De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 5 Vervoer en documenten in de internationale handel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 5 Vervoer en documenten in de internationale handel."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 5 Vervoer en documenten in de internationale handel

2 Overzicht 1.VervoersvormenVervoersvormen 2.VervoersdocumentenVervoersdocumenten 3.Andere documenten bij internationale handelAndere documenten bij internationale handel

3 1 De vervoersvormen Kenmerken o Capaciteit o Snelheid o Bereikbaarheid o Prijs o Specialisatie o Milieu-effecten Voor vergelijkende tabel: zie Illustratie 5.1

4 1 De vervoersvormen (2) Gecombineerd of multimodaal vervoer o Roll-on/roll-off-vervoer (ro/ro-vervoer) o Rail/wegvervoer (ferroutage) o LASH (Lighter Aboard Ship) o Load-on/load-off-vervoer (lo/lo-vervoer) o Expreskoeriers

5 1 De vervoersvormen (3) Containers en eenheidsladingen in het vervoer o Containers o Eigenaarscode o ISO-code (soorten ISO-containers: zie Illustratie 5.2) o TEU = Twenty Feet Equivalent Unit o Standaard ISO-containers o Andere eenheidsladingen Pijpleiding

6 2 De vervoersdocumenten = VERVOERSOVEREENKOMST met rechten en verplichtingen van elke partij Welke partijen? Verlader (afzender, shipper): de koper/verkoper of zijn vertegenwoordiger Vervoerder verricht het vervoer (bij zee-en luchtvervoer: meestal vertegenwoordigd door de agent) Geadresseerde (consignee) ontvangt de goederen

7 2 De vervoersdocumenten (2) -Internationale overeenkomsten: internationaal uniforme vervoersvoorwaarden en documenten gebruiken -Juistheid, volledigheid, leesbaarheid van de gegevens -Belangrijke rol bij de betaling (documentair krediet)

8 2 De vervoersdocumenten (3) 2.1 Zeevaartconnossement 2.2 Binnenvaartconnossement 2.3 CMR-vrachtbrief 2.4 CIM-vrachtbrief 2.5 Luchtvrachtbrief (AWB) [terug]terug

9 2.1 Zeevaartconnossement Definitie Ondertekend door kapitein Ontvangstbewijs Vervoerovereenkomst Afgifte van goederen tegen ontvangst van cognossement en ontvangst vrachtprijs Eigendomstitel

10 2.1 Zeevaartconnossement (2) Kenmerken Ontvangstbewijs Vervoersovereenkomst Afleveringstitel

11 2.1 Zeevaartconnossement (3) Overdraagbaarheid Op naam: naam van de (rechts)persoon die de goederen moet ontvangen, niet overdraagbaar Aan order: overdraagbaar door endossement Aan toonder: de houder van het cognossement kan de goederen in ontvangst nemen. Overdraagbaar van hand tot hand. Zie illustraties 5.3 en 5.45.3

12 2.1 Zeevaartconnossement (4) Aantal exemplaren Aantal exemplaren: 4 originelen 1 voor de kapitein 1 voor rederij 1 voor geadresseerde 1 voor de verlader, ondertekend door kapitein Enkel 1 ervan is verhandelbaar: negotiable; Andere zijn non-negotiable.

13 2.1 Zeevaartconnossement (5) FIATA B/L (FBL) Uitgegeven door de expediteur Zelfde functie als de B/L Voor multimodaal transport Enkel uitgegeven door expeditieondernemingen van CEB Opmerking: Forwarders Certificate of Receipt (FCR) Niet-verhandelbaar document, 1 origineel Opgemaakt door expediteur (lid van FIATA) Ontvangstbewijs

14 2.1 Zeevaartconnossement (6) Soorten connossementen 1.On board B/L 2.Received for shipment B/L 3.Clean B/L 4.Foul B/L 5.Stale B/L 6.B/L for combined transport 7.House B/L – Master B/L

15 2.1 Zeevaartconnossement (7) Enkele andere documenten: Stuurmansreçu (M/R of Mate’s receipt) Ontvangstbewijs In naam van de kapitein Basis = opmaak van een ‘on board B/L’ Vervolgbriefje (D/O of delivery order) Op naam Aan order of aan toonder Als goederen van een B/L afgeleverd worden aan meerdere bestemmelingen.

16 2.1 Zeevaartconnossement (8) Laat-volgen (Laissez-suivre) Antwerpen de houder van B/L (= begunstigde) biedt deze aan bij de scheepsagent en betaalt de vracht De agent maakt dan een laissez-suivre op waarmee de bestemmeling de goederen kan ophalen. Een laissez-suivre is niet overdraagbaar. Bij opmaken van een D/O is er voor elke D/O een laissez- suivre [terug]terug

17 Definitie Ontvangstbewijs voor de verlader Vervoersovereenkomst Geen afleveringstitel Zie illustratie 5.85.8 Overdraagbaarheid Aan order aan toonder op naam 2.2 Binnenvaartconnossement [terug]terug

18 2.3 CMR-vrachtbrief Regelt het internationaal goederenvervoer over de weg Reglementering ondertekend door 30 landen (EU+ EVA) Van toepassing (bij internationaal vervoer) als 1 land de conventie heeft ondertekend Uniforme vrachtbrief

19 2.3 CMR-vrachtbrief (2) Kenmerken Ontvangstbewijs Vervoersovereenkomst GEEN aflevertitel Steeds op naam Opgemaakt in 4 exemplaren In principe ingevuld door de vervoerder (indien niet → verlader) Ondertekend door verlader en vervoerder Verlader verantwoordelijk voor fouten

20 2.3 CMR-vrachtbrief (3) Verplichte velden op CMR zie illustratie 5.95.9 Tips bij het invullen: -Verbod op overladen -Kosten -Bedrag van het remboursement -Gedeclareerde waarde van de goederen -Instructie ivm verzekering Voorbehoud op de CMR in het vak 9 CMR-verdrag voor verlader en vervoerder [terug]terug

21 2.4 CIM-vrachtbrief Definitie Opgemaakt gedeeltelijk door afzender en door spoorwegmaatschappij Vervoercontract Ontvangstbewijs voor inlader GEEN afleveringstitel (bezitstitel) Op naam Boekhoudkundig document Soms bruikbaar als document tegenover douane voor doorvoerland

22 2.4 CIM-vrachtbrief (2) In 5 exemplaren opgesteld: Zie illustratie 5.105.10

23 2.4 CIM vrachtbrief (3) Soort vakken Verplichte vakken Voorwaardelijke vakken Facultatieve vakken [terug]terug

24 2.5 Luchtvrachtbrief (AWB) Definitie Vervoercontract tussen verlader en vervoerder Afzender moet de nodige inlichtingen bezorgen om luchtvrachtbrief correct in te vullen In overeenstemming met bestaande reglementering

25 2.5 Luchtvrachtbrief (AWB) (2) Kenmerken Ontvangstbewijs Vervoersovereenkomst GEEN aflevertitel Document op naam (niet verhandelbaar) 3 originelen en 9 kopieën Opgemaakt door luchtvrachtagent, luchtvaartagent of vervoerder

26 Andere functies Factuur voor vervoerskosten Bewijs van verzekering Instructieborderel van de afzender Doorstrepen of veranderen is niet toegelaten Zie illustratie 5.115.11 2.5 Luchtvrachtbrief (AWB) (3)

27 2.5 Luchtvrachtbrief (AWB) (4) Aantal exemplaren - 3 originelen 1 boekhoudkundig document voor vervoerder en bewijs vervoercontract 1 bij goederen en wordt aan bestemmeling afgegeven 1 ontvangstbewijs is bestemd voor verzender - 9 kopieën 1 voor de agent 1 als afleveringsbewijs op eindbestemming Extra kopijen, voor carriers

28 Opmerking : Brutogewicht (goederen + verpakking) de basis voor de berekening van de vervoerskosten. Volumineuze goederen en lichte goederen Begrip: ‘volumegewicht’ Bij luchtvervoer wordt het volumegewicht als volgt berekend: L x B x H (in cm) = volumegewicht 6 000 2.5 Luchtvrachtbrief (AWB) (5) [terug]terug

29 3 Andere documenten bij internationale handel 3.1 Invoer- en uitvoervergunningInvoer- en uitvoervergunning 3.2 De oorsprongsdocumentenDe oorsprongsdocumenten 3.3 Het gewichtscertificaatHet gewichtscertificaat 3.4 Het gezondheids- en fytosanitair certificaatHet gezondheids- en fytosanitair certificaat 3.5 Het inspectiecertificaatHet inspectiecertificaat 3.6 De FactuurDe Factuur

30 3.1 Invoer- en uitvoervergunning Definitie voorafgaande toelating van vergunning voor in/door/uitvoer kwantitatieve beperkingen: contingenten reden voor vergunning:  beveiligen eigen economische sector  vrijwaren veiligheid van land  uitvoering van internationale verdragen (beschermende dieren, planten, handelsembargo)  controle kwaliteit op bepaalde goederen (vlees, groenten)

31 3.1 Invoer- en uitvoervergunning (2) Afleveren vergunningen Gebaseerd op communautaire bepalingen Landbouw: afzonderlijk regeling (Belgisch interventie en restitutiebureau) Andere: Bestuur Economische Betrekkingen, dienst vergunningen (Ministerie Economische Zaken)

32 3.1.1 Invoervergunning www.exportexpert.be Via TARWEB – goederencode (10 cijfers)

33 3.1.2 uitvoervergunning -Goederen van tweeërlei gebruik -Bepaalde producten van onedele metalen -Diamanten en edelstenen -Vliegtuigen en hefschroefvliegtuigen

34 3.1 Invoer- en uitvoervergunning (3) Gebruik van de vergunning Niet-overdraagbaar (op naam en persoonlijk) Beperkte geldigheidsduur Enkel voor vermelde goederen en voor vermeld maximum volume

35 3.1 Invoer- en uitvoervergunningen (4) Soorten vergunningen Nationale vergunningen (wapens, militaire toepassingen, nucleaire stoffen) Europese vergunningen goed voor tweeërlei gebruik (vereenvoudigde regeling) een gewone communautaire vergunning

36 3.1 Invoer- en uitvoervergunning (5) Handel in landbouwproducten Voor in- en uitvoer: EG-certificaten (= alle communautaire reglementeringen) 1 Uitvoer naar derde landen Gesubsidieerde uitvoer Certificaat bepaalt de uitgevoerde hoeveelheden en het bedrag van uitvoerrestitutie (= subsidie). Certificaten worden afgeleverd door BIRB (Ministerie van Landbouw)

37 3.1 Invoer- en uitvoervergunning (6) 2 Invoer uit derde landen Onderworpen aan landbouwheffingen Geïnd door douane bij invoeraangifte Bij invoer moet soms een certificaat worden aangevraagd bij BIRB (bij contingenteringen) 3 Handel met andere landen Soms ook controle binnen de EU In lidstaat van herkomst of bestemming [terug]terug

38 3.2 De oorsprongsdocumenten 3.2.1 EUR-certificaat 3.2.2 EUR-MED 3.2.3 Form A 3.2.4 Het EU-certificaat van oorsprong [terug]terug

39 3.2.1 EUR-certificaat Handel tussen de EU-landen en landen waarmee EU een handelsakkoord afsloot (EVA, ACP) met een preferentieel akkoord Hierbij kan een handelaar genieten van een vermindering van invoerrecht EUR-documenten worden opgemaakt aan douane Wordt ook ‘Certificaat inzake goederenverkeer’ genoemd Zie illustratie 5.155.15 [terug]terug

40 3.2.2 EUR-MED Variant op EUR-1 Voor alle landen die Pan-Euro-Mediterrane overeenkomst getekend hebben Grondstoffen uit partnerlanden tellen mee voor oorsprongsbepaling Zie illustratie 5.165.16 [terug]terug

41 3.2.3 Form A GATT-akkoord Bepaalde tariefvoordelen voor producten uit ontwikkelingslanden Form A wordt opgesteld in exportland Geldig gemaakt door douane exportland Zie illustratie 5.175.17 [terug]terug

42 3.2.4 Het EU-certificaat van oorsprong Door alle EU landen gebruikt Opgemaakt door Kamer van Koophandel (meestal) Bewijst de oorsprong van het goed Wordt gelegaliseerd door KvK Zie illustratie 5.185.18 [terug]terug

43 3.3 Gewichtscertificaat Document dat uitgegeven wordt – door een leverancier – door een onafhankelijke derde Bruto- en nettogewicht van de goederen Zie illustratie 5.195.19 [terug]terug

44 3.4 Gezondheids- en fytosanitair certificaat 5.1 Gezondheidscertificaat (5.20)5.20 Voor levende dieren Enkel in-uit-doorvoer na controle dierenarts of na voorleggen van een gezondheidscertificaat In België, voor niet-menselijke consumptie: Ministerie van Landbouw In België, voor menselijke consumptie: Ministerie van Volksgezondheid Ook voor intracommunautaire handel in levende dieren

45 3.4 Gezondheids- en fytosanitair certificaat (2) 5.2 Fytosanitair certificaat (5.21)5.21 Invoer van levende planten, zaden, vruchten, groenten, plantgoed, snijbloemen … In/uitvoer na plantkundig onderzoek (door Dienst Plantenbescherming van Ministerie van Landbouw) of het voorleggen van een fytosanitair certificaat Intracommunautaire handel: sommige producten ook controles (groenten, fruit, aardappelen, planten …) Controles niet meer aan binnengrenzen [terug]terug

46 3.5 Inspectiecertificaat Uitgereikt door gespecialiseerde ondernemingen Bv. SGS (zie Illustratie 5.22)5.22 Inspecteren Op aanvraag van koper of verkoper In overeenstemming zijn met normen en andere mededelingen, vermeld op de documenten, zowel naar kwaliteit als naar hoeveelheid. Ook de verpakking, merktekens … controleren en toezien op verscheping [terug]terug

47 3.6 Factuur Handelsfactuur Vereist door douane ivm waardebepaling Omschrijving goederen naar soort, hoeveelheid, gewicht en kwaliteit, prijs, leverings-en betalingsvoorwaarden, verkoopvoorwaarden Btw-nummer verkoper Als twee partijen uit EU: btw-nummer koper en verkoper Soms wordt vertaling gevraagd

48 3.6 Factuur (2) Pro-formafactuur (5.23)5.23 Factuur ‘voor de vorm’, vaak als orderbevestiging. Moet niet betaald worden. Bevat dezelfde gegevens als handelsfactuur Doel: waarde en herkomst aanduiden Opgemaakt wanneer douane een factuur vraagt van niet/niet volledig betaalde goederen, bv. uitvoer en wederinvoer van goederen ter herstelling … [terug]terug

49 Illustraties

50 [terug]terug

51 [terug]terug

52 [terug]terug

53 [terug]terug

54 [terug]terug

55 [terug]terug

56 [terug]terug

57 [terug]terug

58 [terug]terug

59 [terug]terug

60 [terug]terug

61 [terug]terug

62 [terug]terug

63 [terug]terug


Download ppt "Hoofdstuk 5 Vervoer en documenten in de internationale handel."

Verwante presentaties


Ads door Google