De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidsnota 2004-2009 Mobiliteit Toelichting aan de pers 30 november 2004 Kathleen Van Brempt Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidsnota 2004-2009 Mobiliteit Toelichting aan de pers 30 november 2004 Kathleen Van Brempt Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke."— Transcript van de presentatie:

1 Beleidsnota 2004-2009 Mobiliteit Toelichting aan de pers 30 november 2004 Kathleen Van Brempt Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen www.mobielvlaanderen.be

2 Enkele vraagtekens bij onze mobiliteit Wat beweegt ons tot steeds meer bewegen? Waar zit er regelmaat en variatie in ons bewegen? Waar drijven we op af?

3 Wat beweegt ons tot steeds meer bewegen? Dagelijks afgelegde afstand per persoon tussen 1800 en 2000, te voet gaan uitgezonderd (Frankrijk)

4 Verplaatsingsmotieven in Vlaanderen (2000)

5 Verplaatsingswijze in Vlaanderen (2000)

6 Socio-culturele verschillen Opleiding Geslacht Leeftijd

7 Waar drijven we op af? Kering van de trend in de voorbije jaren Trendbreuk in het beleid Mobiliteitsplan Vlaanderen Basismobiliteit Netmanagement Tarievenbeleid Abonnees 65 + -ers -12 jarigen Derdebetalersystemen Veiligheidsbeleid Aanpak zwarte punten Onbemande camera’s Doelgroepenbeleid Nieuwe beleidsinstrumenten Mobiliteitsconvenants Beheersovereenkomst met De Lijn Objectivering in de toepassing Behoefteanalyse Vademecums Samenwerking met de private sector Module 14 Kaaimuren NV BAM Mobiliteitsraad Vlaanderen

8 Waar drijven we op af? De kering van de trend op het terrein VoertuigkilometerReizigers van De Lijn Verkeersdoden Emissies

9 Modal-split personen verplaatsingen trend duurzaam

10 Modal-split goederenvervoer trend duurzaam

11 Ontwikkelingen gezondheidsrisico’s Relatieve impacts

12 CO 2 -emissies volgens verschillende scenario’s

13 Verder op het goede spoor Iedereen mobiel Verkeersveiligheid verhogen Bereikbaarheid verbeteren Leefbaarheid verhogen Impact op milieu en natuur verminderen

14 Iedereen mobiel Basismobiliteit: 2005 scharnierjaar Woon-werk en woon-school verkeer Toegankelijkheid Eén trein-tram-busticket

15 Verkeersveiligheid verhogen Werken via de 3 E’s: - Education: specifieke doelgroepen (motorrijders, vrachtvervoer, …) en specifieke momenten (weekendongevallen, ongevallen van en naar het werk, …) - Engineering: veilige fietspaden (2005: 40 miljoen euro), veilige schoolomgevingen en wegwerken van gevaarlijke punten - Enforcement: onbemande camera’s, … Regionalisering van het verkeersveilig- heidsbeleid

16 Bereikbaarheid verbeteren Stedelijke bereikbaarheid Pegasus Masterplan Antwerpen Duurzame Mobiliteit Gent Regionet Brabant-Brussel Doorstroming: - Stedelijke prioriteit (Antwerpen en Gent) - Jaarlijks 25 km bijkomende vrije tram- en busbanen

17 Bereikbaarheid verbeteren Landelijke bereikbaarheid Spartacus West-Vlaanderen Kusttram

18 Bereikbaarheid verbeteren Prijsbeleid: Wegenvignet

19 Leefbaarheid verhogen Locatiebeleid Locatiebeleid Mober (mobiliteitseffectenrapportage) Mober (mobiliteitseffectenrapportage)

20 Impact op milieu verminderen Verkeer en vervoer als bron van milieuhinder: mobiliteitsbeleid moet zijn verantwoordelijkheid opnemen (minder uitstoot, minder lawaai, minder versnippering) Verkeer en vervoer als bron van milieuhinder: mobiliteitsbeleid moet zijn verantwoordelijkheid opnemen (minder uitstoot, minder lawaai, minder versnippering) De Lijn als voortrekker De Lijn als voortrekker

21 Versterking van het fundament Activering van het mobiliteitsconvenant Activering van het mobiliteitsconvenant Juridisch kader voor het mobiliteitsbeleid Juridisch kader voor het mobiliteitsbeleid Participatie Participatie Doelgroepenbeleid Doelgroepenbeleid Regionalisering en samenwerking andere beleidsniveaus Regionalisering en samenwerking andere beleidsniveaus Onderzoek Onderzoek

22 Dé uitdaging voor de toekomst: Mobiliteitsmanagement Beïnvloeding mobiliteitskeuzes Van openbaar naar collectief vervoer Maatwerk nodig De Lijn als manager Kiezen in de mobiliteitssupermarkt

23 Mobiliteitsmanagement

24 Beleidsnota 2004-2009 Mobiliteit Toelichting aan de pers 30 november 2004 Kathleen Van Brempt Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen www.mobielvlaanderen.be


Download ppt "Beleidsnota 2004-2009 Mobiliteit Toelichting aan de pers 30 november 2004 Kathleen Van Brempt Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke."

Verwante presentaties


Ads door Google