De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemengde Patrouille / Controle

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemengde Patrouille / Controle"— Transcript van de presentatie:

1 Gemengde Patrouille / Controle
Stroomschema Regio Gemengde Patrouille / Controle Benelux-verdrag art 26 België vraagt assistentie aan Nederland Politie Zone België Dir. van het Nationaal Invalspunt DGA-DAO LOCC Operationele afstemming met CCB Politieregio Afspraken Operationele akkoord LOCC Terugkoppeling met Di. Nat. Invalspunt DGA-DAO Akkoord en valt onder betreffende Mandaatregeling, getekend door Directeur-Generaal Veiligheid Betreffende Politie Regio Nederland

2 Gemengde Patrouille / Controle
Stroomschema Gemengde Patrouille / Controle Benelux-verdrag art 26 Luxemburg vraagt assistentie aan Nederland Politie Luxemburg Direction Général de la Police Grand-Ducale NCC namens Min. VenJ LOCC Operationele uitvraag bij CCB Politieregio Bij operationeel akkoord Formalisatie door Directeur-Generaal Veiligheid via LOCC LOCC Getekend akkoord naar: Dir. Gén. Pol. Gr. Ducale en betreffende politieregio

3 Gemengde Patrouille / Controle politieregio Nederland
Stroomschema Gemengde Patrouille / Controle Benelux-verdrag art 26 Nederland vraagt assistentie aan België Betreffende politieregio Nederland LOCC Terugkoppeling met Dir. Nat. Invalspunt DGA/DAO akkoord wat valt onder betreffende Mandaatregeling, getekend door Directeur-Generaal Veiligheid Operationele afstemming Afspraken LOCC Dir. Nationaal Invalspunt DGA / DAO Politie Zone België

4 Gemengde Patrouille / Controle
Stroomschema Gemengde Patrouille / Controle Benelux-verdrag art 26 Nederland vraagt assistentie aan Luxemburg Burgemeester via Korpsbeheerder Commissaris der Koningin NCC namens Min. VenJ Formalisatie door Directeur-Generaal Veiligheid via LOCC LOCC Operationele uitvraag bij Dir. Gén. Pol. Gr. Ducale Bij akkoord LOCC Getekend akkoord naar: CdK MinVenJ / NCC

5 Gezamenlijk optreden Politieregio Verdrag van Enschede art 19
Stroomschema Gezamenlijk optreden Politieregio Verdrag van Enschede art 19 Nederland vraagt assistentie aan Duitsland Korpschef Politieregio Afspraken Korpschef Polizei kreise

6 Gezamenlijk optreden KLPD Verdrag van Enschede art 19
Stroomschema Gezamenlijk optreden KLPD Verdrag van Enschede art 19 Nederland vraagt assistentie aan Duitsland Korpschef KLPD KLPD verzoek indienen bij Min. BiZa Niedersachsen of N.R.-Westfalen Afspraken Korpschef Polizei kreise

7 Gezamenlijk optreden Politieregio Verdrag van Enschede art 19
Stroomschema Gezamenlijk optreden Politieregio Verdrag van Enschede art 19 Duitsland vraagt assistentie aan Nederland Korpschef Polizeikreise Afspraken Korpschef Politieregio

8 Gezamenlijk optreden KLPD Verdrag van Enschede art 19
Stroomschema Gezamenlijk optreden KLPD Verdrag van Enschede art 19 Duitsland vraagt assistentie aan Nederland Dienst Polizei kreise Afspraken KLPD verzoek indienen bij: Min. BiZa Niedersachsen of N.R.-Westfalen Korpschef KLPD

9 Optreden in gemengde formatie
Stroomschema Optreden in gemengde formatie Verdrag van Prüm art. 24 Frankrijk vraagt assistentie aan Nederland CCPD Tournai dtv Ned. Ambassade Frankrijk Raad Veiligheid en Bestuur Min VenJ / IZ NCC namens Min. VenJ LOCC Operationele uitvraag bij CCB Politieregio Bij operationeel akkoord: LOCC Met akkoord naar: Leverende Politieregio / CCPD Tournai Korpschef Leverende Politieregio

10 Optreden in gemengde formatie
Stroomschema Optreden in gemengde formatie Verdrag van Prüm art. 24 Nederland vraagt assistentie aan Frankrijk Korpschef Politieregio LOCC Operationele uitvraag bij: CCPD Tournai dtv Min VenJ / IZ Ned. Ambassade Frankrijk Raad Veiligheid en Bestuur Bij operationeel akkoord: LOCC informeert Betreffende Korpschef middels bureau CCB Korpschef Leverende instantie Frankrijk


Download ppt "Gemengde Patrouille / Controle"

Verwante presentaties


Ads door Google