De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlajo Challenge tevredenheidsenquête juni 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlajo Challenge tevredenheidsenquête juni 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Vlajo Challenge tevredenheidsenquête juni 2014
Resultaten, aanbevelingen en mogelijkheden

2 Algemene gegevens over de enquête
uitgestuurd juni 2014 naar 573 leercoaches die in de loop van de voorbije 2 jaar in contact kwamen met Vlajo Challenge (via workshop, opleiding, teachers competition, account aangemaakt uit nieuwsgierigheid,..) 103 ingevulde enquêtes

3 In welke klas geven de deelnemers les?

4 Hoe leerde men Vlajo Challenge kennen?

5 (De quotes komen zowel van gebruikers als van (nog) niet-gebruikers)
Welke zijn de belangrijkste troeven van Vlajo Challenge volgens leercoaches? (De quotes komen zowel van gebruikers als van (nog) niet-gebruikers) Toegankelijkheid voor alle leerlingen en de vele ervaringen die je snel kunt opdoen Het eenvoudig gebruik Leerlingen kunnen individueel werken Al spelend leren de leerlingen de theorie om te zetten in praktijk Leerlingen waren elkaars concurrenten… ze waren er zelfs over bezig tijdens de pauze De dynamiek De uitdaging om goed te verkopen Het spelelement Je kan de moeilijkheidsgraad instellen en opdrijven tijdens het spel Leuk, online en realistisch Spelenderwijs inzicht krijgen in de ondernemerswereld Het motiveert de leerlingen Leuk spel, interactief, mooie layout en herkenbaar voor de leerlingen Het praktijkgerichte karakter bevalt de leerlingen heel goed

6 Welke zijn de belangrijkste troeven van Vlajo Challenge volgens leercoaches (vervolg)?
Praktisch spelen/projecten, goede begeleiding, realiseerbaar, interessant Al spelend leren, ook onbewust! Doet leerlingen nadenken over keuzes en de praktische gevolgen van keuzes, brengt discussies op gang Is een aangename afwisseling op de theorie Gamen spreekt leerlingen aan, net zoals het competitieve en het ludieke (krant) aspect. Ook de mogelijkheid om zelf vragen/opdrachten te plaatsen is interessant In het BSO leren leerlingen op een speelse wijze een onderneming oprichten Leerlingen bereiken op een speelse manier heel wat doelen Leerlingen zijn er snel mee weg De speelse manier van leren is motiverend Het spel-element, verrassende wendingen, niet zo doorzichtig Spelvorm waar de leerlingen tegen elkaar uitgedaagd worden en hierbij worden een groot aantal economische begrippen herhaald! Sterk geheel, competitie-element, leuke vormgeving

7 In welke mate sluit Vlajo Challenge aan op uw leerplannen/lesdoelen?

8 In welke mate bent u tevreden over de ‘funfactor’ van Vlajo Challenge?

9 Tevredenheid over Vlajo Challenge:
inhoudelijk

10 Tevredenheid over Vlajo Challenge:
technisch

11 Tevredenheid over Vlajo Challenge:
‘look and feel’

12 Welke zijn de belangrijkste redenen om met uw klas deel te nemen?
Interesse van de leerlingen, verfijning van het spelelement en de economische onderbouw op 3de graadsniveau Competitie, ondernemersvaardigheden leren ervaren Motiverend voor de leerlingen De leerlingen moeten leren vooruitdenken en eventuele gevolgen inschatten Het plezier en het inzicht De kostprijs Leerlingen krijgen inzicht in een detailhandel Funfactor + prijs Ik heb reeds 2 jaar deelgenomen en aangezien de meeste leerlingen dit tof vinden en er doelen mee bereikt worden, zal ik blijven werken met Vlajo Challenge Leuk, uitdagend en in spelvorm!

13 Welke zijn de belangrijkste redenen om met uw klas deel te nemen (vervolg)?
Leerplandoelstellingen bereiken, boeiend, leuk Een boost voor ondernemerschap, sommige leerstof kan gelinkt worden Het is een andere werkvorm Vlajo Challenge is ‘fun’ en leerrijk Een kans voor de leerlingen om theorie om te zetten in praktijk Interactief Afwisselend Eindtermrealisatie De mooie illustratie van de lessen Fun, naast de zware leerstof van het vierde jaar economie Realistisch, praktisch toepasbaar

14 Welke zijn de belangrijkste redenen om niet met uw klas deel te nemen?
Tijdsgebrek Geen pc-lokaal ter beschikking Derde graad, nvt Beschikbaarheid van pc-lokaal en planning leerplan Kostprijs Ik ben ict-matig veel te onzeker om zelf het spel op te starten in klas Mijn collega speelt het in de tweede graad, ik kan er voor de derde graad onvoldoende lesdoelen uithalen We schakelen volgend jaar over op Mini-onderneming, waardoor de tijd beperkter wordt om met Vlajo Challenge verder te gaan Te grote klassen Te kleine groep leerlingen (4)

15 Mate van tevredenheid over ondersteuning: website, handleiding, coachingsdocumenten

16 Mate van tevredenheid over ondersteuning: helpdesk, mail, telefonisch

17 Wat zouden we vanuit Vlajo kunnen doen om leercoaches nog beter te ondersteunen?
0. Veel tevreden antwoorden De huidige ondersteuning is ok Er is reeds voldoende ondersteuning mogelijk De eerste keer toen ik het spel ging spelen met mijn leerlingen, is iemand van Vlajo de eerste twee proefrondes komen uitleggen. Die ondersteuning vond ik wel fijn! Nu weet ik hoe het spel werkt en heb ik minder behoefte aan ondersteuning. Indien ik een vraag heb, stuur ik een bericht naar Mieke Kennes Ik ben tevreden met de service Ik heb voldoende ondersteuning gekregen Ik zou het niet weten – het is prima zo! Wat Mieke doet en deed is een prima service, quasi onverbeterlijk mi.

18 Wat zouden we vanuit Vlajo kunnen doen om leercoaches nog beter te ondersteunen?
1. Deze tips bekijken we zeker of pakken we aan Iets meer ondersteuning op vlak van toetsen of bijkomende vragen stellen Een draaiboek (komt eraan voor Office en Retail, kan eventueel als basis dienen voor andere leercoaches) Graag nog meer vragen gericht op leerstof Office & Retail om toch een score te bekomen voor het rapport. Ik heb er zelf enkele bij gezocht. Een coördinator in de klas laten komen voor de opstart en opvolging, net zoals dat gebeurt met Jieha! (we zijn het Vlajo-team aan het opleiden in Vlajo Challenge, echter lang niet alle regionale coördinatoren hebben voldoende tijd om alle opstarten voor hun regio erbij te nemen. Vandaar beperken we ons (voorlopig tot nieuw startende leercoaches) Een verkorte versie, niet zo omslachtig (Tip: door minder spelonderdelen aan te zetten, wordt het spel al heel wat eenvoudiger)

19 Wat zouden we vanuit Vlajo kunnen doen om leercoaches nog beter te ondersteunen?
1. Deze tips bekijken we zeker of pakken we aan Wij hadden last van enkele programmeerfouten waardoor leerlingen soms twijfelden aan het spelverloop (Hier hebben de programmeurs de voorbije maanden hard aan gewerkt. Er was in november 2013 een noodzakelijke herprogrammering van de front, waarna een aantal technische problemen de kop op staken. Een tweede reden voor problemen kan echter ook de internetverbinding zijn..) Meer infosessies, ook in Antwerpen (Tip: je kan altijd vragen dat een Vlajo-coördinator langs komt en jou het spel toelicht. Zie website Vlajo Challenge om aan te vragen. Nieuwe infosessies in combinatie met Innokampen)

20 Wat zouden we vanuit Vlajo kunnen doen om leercoaches nog beter te ondersteunen?
2. Deze tips vragen we na bij de programmeurs Het zou handig zijn als je als leraar een overzicht zou kunnen houden van alle rondes. Nu ben je de tussenstanden kwijt en kan je geen evoluties zien in de matrix Onderlinge communicatie tussen leerlingen toestaan Meer ruimte voorzien om bijkomende vragen in te geven; +/- 2 zinnetjes is weinig Misschien een extra zinnetje ‘hulp’ ipv de plusjes en minnetjes (stand van zaken)

21 Wat zouden we vanuit Vlajo kunnen doen om leercoaches nog beter te ondersteunen?
3. Deze tips stoppen we even in de koelkast omdat dit voor ons momenteel niet haalbaar is om mee aan de slag te gaan Een nascholing organiseren nadat een volledige plaza werd gespeeld, waarin systematisch aan de betrokken deelnemers wordt toegelicht ‘waarom’ de tussenstand zo evolueert. (Hier zien we 2 hindernissen: 1. elke leercoach speelt op een ander tijdstip en tempo; 2. het is steeds moeilijk om een ‘gemiddelde’ plaza te bespreken, daar elke plaza anders is. Voorlopig proberen we dit op te vangen via de Teachers Competition waarin je als leercoach heel wat tips kan halen) Nog meer afstemmen op leerplandoelstellingen (we werken momenteel sterk aan concordantie met de leerplannen O&R, waar Vlajo Challenge in het leerplan staat als tip. Op de leerplannen van elke graad en richting afstemmen is voorlopig voor ons niet haalbaar) De feedback zou door Vlajo gegeven kunnen worden / Meer feedback (dit vergt tijd, per plaza daar elke plaza anders is en anders evolueert. Wie vragen heeft mag die wel steeds stellen via

22 Zou u Vlajo Challenge aanraden aan collega’s?
Ja, indien de groep minstens 8 leerlingen telt Ja, leuke ervaring voor de leerlingen Ja, toch wel, interactief spel, een andere manier om leerstof te verwerken en een idee te krijgen over het reilen en zeilen van een winkel Ja zeker, ik heb al heel wat collega’s warm gemaakt voor dit initiatief en allemaal vinden ze het even leuk om met leerlingen te spelen Ja! Als je als leerkracht way ingewerkt bent, kan je het spel vaak als illustratie van de werking van (bedrijfs-)economie tonen Ja, als tussendoortje bij de lessen economie, maar ook als aanvulling of vervanging van enkele lesonderwerpen. De praktijk leert meer dan enkel de theorie Ja, het motiveert leerlingen Ja, zeker, omdat het leerlingen de kans geeft om eens te proeven van het “echte” bedrijfsleven Zeker wel, ik blijf proberen! Maar omdat het in de tweede graad op de leerplannen staat, wordt het als niet noodzakelijk beschouwd voor de derde graad. JAMMER! Zeker, de theorie wordt op een leuke en interessante manier omgezet in een oefening uit de praktijk, wat het voor de leerlingen duidelijker en interessanter maakt Zeker wel, en heb ik ook al gedaan. Ik heb een collega van een andere school aangeraden om eens met de Teachers Competition mee te doen zodat ze het spel leert kennen.

23 Suggesties van leercoaches?
Aantonen hoe er in de loop van het spel toch nog van positie gewisseld kan worden Bouw de pedagogische component nog verder uit voor de leerkracht Teksten van de feedback nalezen op schrijffouten (hier zijn we mee bezig!) Een plaza met meer winkeltypes tegelijk mogelijk maken (helaas, programmatorisch-technisch niet mogelijk) Het spel mag nog meer uitdagen, vind ik, met bijvoorbeeld een "verrassingselement” - (winkeldiefstal, braderie,...) waardoor ze nog meer probleemoplossend moeten denken. Maar tot slot: bedankt en tot de volgende! Doe zo verder! PS De leerlingen hebben bij ons allen een iPad maar verkiezen toch te spelen op de computer. Ik als leerkracht kan prima begeleiden met mijn iPad in de hand en al rondlopend. Ik hoop dat jullie blijven doorgaan met de teachers competition. Hier leer je zelf veel van en kan je je leerlingen beter ondersteunen. En het is gewoon enorm fijn om het spel zelf te spelen :-)) Is er een mogelijkheid om een aantal vragen in te bouwen om te voorkomen dat niet geïntresseerde leerlingen zo maar willekeurig klikken om klaar te zijn met een ronde.

24 Suggesties van leercoaches?
Is het mogelijk om de scores nog iets doorzichtiger te maken voor de leerkrachten. Om het eindresultaat te kunnen lezen moet je als leerkracht inloggen bij een student. Voor de leerkracht is dit niet zichtbaar. Bv. wie de gezondste winkel had.... (is doorgegeven aan Natalie) Nog meer variatie en leerstof er insteken: -Verzekeringen - Betaalmiddelen -Kredietvormen persoonlijke feedback na elke ronde mss via mail of als antwoord in het logboek... (niet haalbaar in tijd!) Stuur coördinatoren op pad zoals met Jieha die de lkr. ondersteunen en tonen hoe het spel gespeeld en vooral geanalyseerd moet worden.


Download ppt "Vlajo Challenge tevredenheidsenquête juni 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google