De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

(social) media monitoring bij De Nederlandsche Bank

Verwante presentaties


Presentatie over: "(social) media monitoring bij De Nederlandsche Bank"— Transcript van de presentatie:

1 (social) media monitoring bij De Nederlandsche Bank
Hoe kan informatie uit social media bijdragen aan de kerntaken van DNB? Viag themadag 23 mei 2014 Ester Zijlmans en Jan-Willem Koers Kerntaken: De missie van DNB luidt als volgt: DNB maakt zich sterk voor financiële stabiliteit en draagt daarmee bij aan duurzame welvaart in Nederland. Als onafhankelijke monetaire autoriteit en toezichthouder werkt DNB hieraan door te zorgen voor: ■prijsstabiliteit en een evenwichtige macro-economische ontwikkeling in Europa, samen met de centrale banken van het Eurosysteem ■een schokbestendig financieel systeem en een veilig, betrouwbaar en efficiënt betalingsverkeer ■solide en integere instellingen die hun verplichtingen en toezeggingen nakomen Door onafhankelijk economisch advies uit te brengen, versterkt DNB het beleid gericht op haar primaire doelstellingen. Vijf van deze ambities hebben betrekking op onze taken: ■we zijn een invloedrijke bank in het ESCB ■we zijn een toonaangevende instelling op het gebied van financiële stabiliteit ■we staan voor efficiënte en robuuste betaal- en effectenketens ■ons toezicht is maatgevend en gezaghebbend ■DNB beïnvloedt het beleid op financieel en economisch terrein in de door haar gewenste richting

2 Waar gaan we het over hebben?
Wie zijn wij? DNB en social media monitoring Informatiediensten en (social) media monitoring Social media monitoring en veiligheid Waar gaan we het over hebben? Wij, DNB, ID Geschiedenis, aanloop, nu, wie zijn onze klanten Hoe organiseren we dit als afdeling

3 Wie zijn wij?

4 DNB op (social) online media

5 Linkedin

6 Twitter

7 Facebook

8 DNB-Informatiediensten?
Overige divisies S&I ID Maatschappij Financiële Stabiliteit Informatie Pro actief draagt bij aan: financiële stabiliteit (missie DNB), aan het benutten van de synergie van de combinatie centrale bank en toezichthouder (ambitie DNB) en aan een moderne informatievoorziening (ambitie DNB) Door: het onder handbereik brengen van informatie op een accurate en betrouwbare wijze, in de juiste vorm, op het juiste moment en in de juiste context Waardoor: DNB-ers goed geïnformeerd beslissingen kunnen nemen of standpunten kunnen formuleren Informatie verzoeken Archiefwet

9 Thema veiligheid en DNB
Kerntaak: een schokbestendig financieel systeem en een veilig, betrouwbaar en efficiënt betalingsverkeer Vertrouwen in financiële sector, maar ook vertrouwen in financieel systeem (consumenten, pinautomaten, bankfilialen). Veiligheid van onze collega’s, omgeving, informatie, financieel systeem Reputatie DNB en het financieel stelsel in Nederland/Europa

10 Wat is (social) media monitoring
DNB onderscheidt 2 vormen: Media monitoring: Verzamelen, structureren en analyseren publieke informatie uit kranten en tijdschriften rondom een bepaald onderwerp Social media monitoring Verzamelen, structureren en analyseren publieke informatie Kwantitatief en kwalitatief Onder social media monitoring verstaat DNB Verzamelen van publieke informatie\ Signalen worden verzameld, gedeeltelijk geanalyseerd en gedeeltelijk gedistribueerd in de vorm van eenvoudige losse tabellen of rapportages. Id is veranntwoordelijk voor het inrichten van de infrastructuur (faciliteren applicaties, beheren accounts en inrichten zoekprofielen) Meer dan bronnen Blog’s, Fora, Twitter, Nieuws, YouTube, etc. Real-time monitoring Stakeholders-analyse Pensioensector Alerts en Sonar (activiteit en sentiment) Trending topics Auteur(s) en invloed Geo-indicatoren en GPS

11 Waarom doet DNB dit? Meten van interactie (acties en reacties op het Internet) Weten wie over DNB praat (en DNB-gerelateerd onderwerpen) Vaststellen van mogelijke risico’s (niet persoonlijke bedreigingen) In kaart brengen wie, wat, wanneer relevante dingen zegt en welke invloed dit heeft

12 Hoe pakt DNB dit aan? Door het inrichten infrastructuur social media
SeekCure (persoonlijke bedreigingen, 24/7 monitoring) Coosto Inrichten dashboards Faciliteren tools Opstellen zoekvragen Analyseren berichten Coosto: Inrichten dashboards: Opstellen Alerst Bepalen sentiment Alerts en Sonar (activiteit en sentiment) Trending topics Auteur(s) en invloed Geo-indicatoren en GPS Analyse op basis van sentiment, onderwerpen, zowel kwantitatief als kwalitatief Nederlandse (taal) bronnen Zoeken mbv Boolean operatoren

13 Hoe pakt DNB dit aan? Opstellen alerts:
Vooraf gedefinieerde onderwerpen Op basis van activiteit en sentiment -directe notificatie bij overschrijding sentiment of aantal berichten in mailbox.

14 Hoe pakt DNB dit aan? Handmatig analyseren berichten op basis van sentiment en thema’s Analyseren berichten: Voor zuivere rapportages/analyses worden berichten handmatig geclassificeerd op basis van: Sentiment Onderwerp/thema Bereik invloed

15 Wat levert het op? Inzicht in ontwikkelingen en trends
Voorkomen discussies/escalaties Media-analyse zorg: inzicht debat verlaging zorgpremie Meten is weten en maakt bijsturing mogelijk (reputatie) Om inzicht te krijgen in de mediaresultaten omtrent het debat over verlaging van de zorgpremies en de gevolgen hiervan voor de buffers van zorgverzekeraars die onder druk staan door de solvabiliteitseisen van DNB, heeft Informatiediensten (Id) een statistisch overzicht van publicaties in 2012 en 2013 geproduceerd. 1 publicatie uit vooraanstaande Nederlandse dagbladen is daarbij geanalyseerd.

16 Voorbeelden monitoring
DNB in de media (President DNB) Reputatie DNB Bitcoins, ontwikkeling digitale valuta Invloedrijke auteurs Reputatie: Op basis van handmatige analyse-modellen Wekelijkse analyse berichtgeving omtrent President DNB in de social media Maandelijkse analyse DNB op Twitter inclusief kerntaak en sentiment Ad hoc/incidentele rapportages n.a.v. ontwikkelingen die voor DNB relevant zijn zoals de ontwikkeling van de digitale valuta, maar ook berichten over/van onder toezichtstaande instellingen of ontwikkelingen omtrent macro/micro-economisch gebied.

17 Hoe verder? Strategische aanpak social media monitoring
Koppelen aan bestaande economische data (big data) Voorspellen van sociaal-economische trends


Download ppt "(social) media monitoring bij De Nederlandsche Bank"

Verwante presentaties


Ads door Google