De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Resultaten 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Resultaten 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Resultaten 2013

2 Eerste jaar ’thuis Ambities
In alle gemeenten is inmiddels een woonloket van ’thuis; Huurders hebben invloed; Gematigd huurprijsbeleid; Programma duurzaamheid en energiebesparing realiseren; Investeren naar vermogen; Beheersing bedrijfslasten; Financieel gezond. “We zijn groot in onze ambities, maar klein in onze manieren”

3 Concrete resultaten in 2013
In Eindhoven: In Bloemenbuurt-Zuid zijn 69 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Daarmee zijn de laatste terugkeerders gehuisvest; Start met CPO voor blok E. De bouw rondom het Vredesplein (Wonen met Spice) is in volle gang; Uniek renovatieproject in de Offenbachlaan, groot onderhoud aan 112 appartementen aangepakt met ketensamenwerking (www.ketensamenwerkingwerkt.nl). Resultaten zijn: Aanzienlijk kortere werktijd Hoge klanttevredenheid Kostenreductie van 15% Tijdens projecten ‘Huisbuurt’ in het Vredesplein e.o. en ‘Krachtteams’ in ’t Ven achter de voordeur met bewoners in gesprek. Waar hebben zij ondersteuning nodig en wat betekent dat voor de buurt?

4 Concrete resultaten in 2013
In Son en Breugel: Samenwerking met de gemeente en Archipel voor centrumplan van Breugel; Het CMD is geopend met alle maatschappelijke instanties onder één dak; In de buurt De Vloed is, in combinatie met groot onderhoud en energiebesparende maatregelen, ingezet op de sociale omstandigheden in de buurt zodat bewoners prettig kunnen wonen; Bij Acaciastaete is samen met bewoners (gemiddeld 85 jaar) het binnenterrein opgefleurd. Dat heeft geleid tot het opstarten van een activiteitengroep van de bewoners.

5 Concrete resultaten in 2013
In Veldhoven: Intensiever met netwerkpartners samenwerken. Convenant Veldhoven Vernieuwend Vitaal ondertekend; Samenwerking met gemeente, Severinus en Zuidzorg voor realisatie Zorgcluster Oerle; Samenwerking met gemeente en RSZK voor realisatie seniorencomplex Leuskenhei; Groot onderhoudsproject in Zonderwijk afgerond. 360 woningen en 48 portieketagewoningen zijn op het woonniveau van nu gebracht; Het wijkidentiteitsproject Schatgraven Zonderwijk bracht met het kleurrijke mozaïkproject het eerste resultaat voort van een bijzondere samenwerking tussen wijkbewoners.

6 Concrete resultaten in 2013
In Waalre: Op de voormalige locatie van de Brabantiafabriek zijn 41 appartementen opgeleverd; In Heuvelse Hof 13 zijn sociale huurwoningen gerealiseerd; Het functioneren van De Inloper geëvalueerd met een positieve uitkomst. Gaat door in 2014 en zullen gebruik en bekendheid intensiveren; Woonloket in ’t Hazzo geopend;

7 Concrete resultaten in 2013
In Best: In Dijkstraten zijn 12 sociale koopwoningen opgeleverd en verkocht en 50 sociale huurwoningen gerealiseerd met individuele warmtepomp en zonnepanelen; In complex Op ‘t Heerbeeck is Bijna Thuis Huis De Vlinder in gebruik genomen; Na groot onderhoud Speldenmaker e.o. hebben we samen met bewoners binnenterreinen opgeknapt en het groen rondom de woningen opgeknapt; Overeenstemming met gemeente over toekomst woonwagenlokaties.

8 Overige resultaten in 2013 Huurprijsbeleid:
streefhuren op 80%, respectievelijk 74% van maximale huur voor appartementen en eengezinswoningen; Huurverhoging in 2013: gemiddeld 1,3% boven inflatie; Huurverhoging 2014: 0,7% boven inflatie; Geen inkomensafhankelijke huurverhoging. Energie-exploitatie maatschappij, ’thuis Energie B.V. is opgericht; WKO en zonnepanelen bij de nieuwbouw Dijkstraten, WKO in Vredesplein en energiebesparende maatregelen bij bestaand bezit; Investeringsprogramma duurzaamheid en energiebesparing voor 3800 woningen in de komende 6 jaar; 41 urgent woningzoekenden gehuisvest en 44 statushouders; 60 woningen volgens Koopgarant verkocht en 8 marktconform.

9 Winst-en verliesrekening over 2013

10 Winst-en verliesrekening over 2013 exclusief waardeverandering
Resultaat na belasting /- 28,4 miljoen ** Waardeverandering bestaand bezit ,1 miljoen ** Onrendabele nieuwbouw ,4 miljoen Resultaat uit verhuur ,1 miljoen ** Effect verhuurdersheffing Lagere waarde door verhuur / miljoen Correctie door bezuiniging organisatiekosten en onderhoud miljoen -/- 32 miljoen

11 Focus voor de komende periode

12 Focus voor de komende tijd
Benoemde thema’s: Betaalbaarheid Beschikbaarheid Kwaliteit Bedrijfslasten Hebben betrekking op: Huurbeleid (streefhuur, huurverhoging, match huurprijs en inkomen bij aanvang huurcontract); Verkoopbeleid (handhaven verkoopportefeuille van 1860 woningen, verkoop van 100 woningen per jaar); Duurzaamheid (handhaven in bestaande voorraad, duurzame energieopwekking verder uitrollen); Investering in vastgoedportefeuille (realisatie 600 nieuwbouwwoningen); Onderhoudskosten en bedrijfslasten (5% besparing organisatiekosten vanaf 2015 en 10% besparen op onderhoudskosten vanaf 2015).

13 Herzieningswet en parlementaire enquête
(mogelijke) Consequenties: Verscherping intern toezicht; Beperking nevenactiviteiten; Smaller taakveld corporaties; In hoofdzaak alleen sociale woningen; Beperkingen van investeringen in maatschappelijk vastgoed en leefbaarheid.


Download ppt "Resultaten 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google