De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

verhoogt het Creatief Quotiënt

Verwante presentaties


Presentatie over: "verhoogt het Creatief Quotiënt"— Transcript van de presentatie:

1 verhoogt het Creatief Quotiënt
verhoogt het Creatief Quotiënt! Presentatie ‘De eerste keer’ Magda’s inspiratiedag 5 oktober 2011

2 1. Missie en doelstelling
Als expertisecentrum kunsteducatie voor scholen in de provincie Antwerpen wil Kunst in Zicht kinderen, jongeren en hun begeleiders nauwer in contact brengen met kunst en kunstenaars. Een ploeg van professionele kunstenaars en kunstdocenten begeleidt de actieve workshops waarin kinderen, jongeren, leraren en studenten hoger onderwijs hun creativiteit en zin voor kunst ontwikkelen.

3 Kunst in Zicht biedt projecten, opleiding, navorming en advies in de domeinen drama, muziek, beeld, beweging en media. De kunst en kunstenaars vormen daarbij een permanente bron van inspiratie. De projecten worden steeds gelinkt aan de eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor basis- en secundair onderwijs.

4 2. Doelgroep Kunst in Zicht werkt als kunsteducatieve organisatie voor het brede veld onderwijs. Primaire doelgroep: leerkrachten en studenten hoger onderwijs. Secundaire doelgroep: kinderen en jongeren (multiplicatoreffect) Maar eigen labowerking met kinderen en jongeren essentieel als vinger aan de pols

5 3. Methodiek Kunst in Zicht ontwikkelde hiertoe een eigen basismethodiek muzische vorming: Je Creatief Quotiënt verhogen! (visietekst De Muzen van Kunst in Zicht) In de methodiek beschrijven we het creatieve leerproces adhv 4 elementen: zintuiglijk waarnemen, creatief denken, experimenteren, vormgeven.

6 4. ICQ verbindt cultuur en onderwijs

7 ICQ verbindt cultuur en onderwijs
ICQ ontstond vanuit een samenwerkings-verband tussen Kunst in Zicht en Bureau CiST (Tilburg), met als doel cultuur een vaste plek te geven op school. Beide partners voegden hun methodieken samen: ICC + CQ = ICQ (‘I seek you’ of ‘ik zoek je’)

8 ICQ als samenvoeging van
CQ als tool om op een kwaliteitsvolle manier muzisch te werken en de creativiteit te prikkelen bij zowel leerkrachten als leerlingen. ICC staat voor de Nederlandse methodiek voor het opleiden van leerkrachten tot interne cultuurcoördinatoren, cultuurgangmakers die het cultuurbeleid op school op lange termijn uitstippelen. Samengevoegd: ICQ

9 ICQ omvat Een vormingstraject voor cultuurwerkers en leerkrachten basisonderwijs om muzisch aan de slag te gaan met kinderen en structurele samenwerkingsverbanden op te bouwen tussen cultuur en onderwijs. Lokale netwerkmomenten en studiedagen waarop leerkrachten en cultuurwerkers blijvend met elkaar in contact staan en steeds inhoudelijk gevoed worden. Train de trainers: opleiding van freelance kunstdocenten om het vormingstraject te kunnen begeleiden.

10 ICQ wordt gefinancierd
Programma: Interreg IV-subsidies voor grensoverschrijdende samenwerking in Europese grensregio’s. Periode: mei 2009-april 2012 Trajecten in Noord-Brabant (Tilburg, Breda, Roosendaal, Veghel en Eindhoven), Turnhout, regio Zuiderkempen (Geel, Herentals, Balen) en Antwerpen.

11

12 ICQ cursus Toekomstvisie Stavaza op school Acties - Beleid
- Creativiteit

13 Toekomstvisie Persoonlijke culturele kaart Het cultuureducatieve veld
De ideale cultuurdag voor jouw leerlingen Legitimaties over cultuur en creativiteit in het onderwijs Het schrijven van een manifest

14 Stavaza op school CultuurKompas 3 scenario’s:
Komen en gaan Vragen en aanbieden Leren en ervaren Creatieve batterijspanning op je school Tellers en noemers van creativiteit: Wie? Ik en creativiteit Waar? Mijn referentiekader en dat van de anderen Wat? Mijn persoonlijke creatieve bandenspoor Wanneer?

15 Beleid Samenwerking De rol van cultuurcoördinator Voorwaarden
Intern (draagvlak in het team) Extern (buitenschoolse partners) De rol van cultuurcoördinator Ik als cultuurcoördinator De ideale cultuurcoördinator op jouw school Competenties Taakverdeling Voorwaarden Financiën Tijdsbesteding Ruimtelijke omstandigheden

16 Creativiteit Wat is creativiteit De vier hefbomen van CQ
Zintuiglijk waarnemen Creatief denken Experimenteren en improviseren Vormgeven Vanuit inspiratiebron naar een creatief concept Uitwerking van concept op: Klasniveau Schoolniveau Brede School Ik als creatief begeleider: muzische begeleidershouding

17 5. Toekomst In de toekomst wil Kunst in Zicht met ICQ:
ICQ-netwerk van leerkrachten en cultuurwerkers opbouwen en uitbreiden Implementatie van ICQ in de lerarenopleidingen vanaf schooljaar

18


Download ppt "verhoogt het Creatief Quotiënt"

Verwante presentaties


Ads door Google