De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BUURT INFORMATIE NETWERK LOCHRISTI samen zorgen voor een veilige buurt Buurt Informatie Netwerk Lochristi april2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BUURT INFORMATIE NETWERK LOCHRISTI samen zorgen voor een veilige buurt Buurt Informatie Netwerk Lochristi april2010."— Transcript van de presentatie:

1 BUURT INFORMATIE NETWERK LOCHRISTI samen zorgen voor een veilige buurt Buurt Informatie Netwerk Lochristi april2010

2 BUURT INFORMATIE NETWERK LOCHRISTI samen zorgen voor een veilige buurt Wat is een B I N ?  B I N = Buurt Informatie Netwerk  is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen  burgers (of een specifieke doelgroep zoals winkeliers)  de lokale politie  in samenwerking met de lokale overheid  in een afgelijnd gebied (dorpskern, woonwijk, winkelstraat,…) Wat is een B I N ?  B I N = Buurt Informatie Netwerk  is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen  burgers (of een specifieke doelgroep zoals winkeliers)  de lokale politie  in samenwerking met de lokale overheid  in een afgelijnd gebied (dorpskern, woonwijk, winkelstraat,…)

3 BUURT INFORMATIE NETWERK LOCHRISTI samen zorgen voor een veilige buurt Wat zijn de doelstellingen ?  Verhogen van het veiligheidsgevoel  Bevorderen van het sociaal buurtgevoel  Verspreiden van de preventiegedachte Wat zijn de doelstellingen ?  Verhogen van het veiligheidsgevoel  Bevorderen van het sociaal buurtgevoel  Verspreiden van de preventiegedachte

4 BUURT INFORMATIE NETWERK LOCHRISTI samen zorgen voor een veilige buurt  door wederzijds informatie uit te wisselen tussen de politie en de BIN-medewerkers via een afgesproken communicatieplan  BIN naar politie : burgers melden  Politie naar BIN : politie-informatie naar de burger  door preventietips te verspreiden (via Bin krant, mail, ….) Hoe gaan we dit doen?

5 BUURT INFORMATIE NETWERK LOCHRISTI samen zorgen voor een veilige buurt Belangrijke opmerkingen Een BIN is GEEN BURGERWACHT  Een BIN is GEEN BURGERWACHT en voert geen patrouilles uit en voert geen patrouilles uit  De BIN-leden kunnen geen politionele taken op zich nemen of optreden in naam van de politiediensten

6 BUURT INFORMATIE NETWERK LOCHRISTI samen zorgen voor een veilige buurt Wettelijke omkadering Eén en ander is duidelijk omschreven in :  een OMZENDBRIEF van de Minister van Binnenlandse Zaken (juli 2001)  een BIN-CHARTER, opgemaakt tussen de burgemeesters en de zonechef, gaande over de samenwerking tussen de politie, de BIN- coördinatoren en de lokale overheid  Een HUISHOUDELIJK REGLEMENT, ondertekend door alle aangesloten leden, met de afspraken tussen de coördinator en de burgers in een BIN

7 BUURT INFORMATIE NETWERK LOCHRISTI samen zorgen voor een veilige buurt BIN in België  1994 : start in de Westhoek  2009 : 430 Buurt Informatie Netwerken  406 in Vlaanderen  24 in Wallonië  71 BIN – Z (elfstandige)  359 BIN woningen  50 politiezones van de 124

8 BUURT INFORMATIE NETWERK LOCHRISTI samen zorgen voor een veilige buurt BIN in Lochristi  17 Buurt Informatie Netwerken + 1 BIN – Z (elfstandigen)  1700 aangesloten woningen  50 winkeliers  van 22 tot 325 deelnemende woningen per BIN  gestart in 2000 na groot aantal woninginbraken  16 coördinatoren + 24 mede-coördinatoren  nieuwbouw wijken, bestaande wijken, invalswegen  alle bevolkingsgroepen

9 BUURT INFORMATIE NETWERK LOCHRISTI samen zorgen voor een veilige buurt Partners  Burger : 1 hoofd- coördinator per Bin 1 coördinator + … mede-coörd. Bin-leden Bin-leden  Politie : 1 gemandateerde politiebeambte diverse betrokken politiediensten (CIC-OV, recherche, wijkwerking,…)  Gemeente : Bin is deel van het veiligheidsbeleid financiële ondersteuning logistieke ondersteuning Partners  Burger : 1 hoofd- coördinator per Bin 1 coördinator + … mede-coörd. Bin-leden Bin-leden  Politie : 1 gemandateerde politiebeambte diverse betrokken politiediensten (CIC-OV, recherche, wijkwerking,…)  Gemeente : Bin is deel van het veiligheidsbeleid financiële ondersteuning logistieke ondersteuning

10 BUURT INFORMATIE NETWERK LOCHRISTI samen zorgen voor een veilige buurt Partners  Politie : De politiediensten worden vertegenwoordigd door een gemandateerde politiebeambte : commissaris Luc Van Peteghem

11 BUURT INFORMATIE NETWERK LOCHRISTI samen zorgen voor een veilige buurt Herkenningspunten van een BIN  Het Buurt Informatie Netwerken is zichtbaar aanwezig door de volgende hulpmiddelen :  verkeersbord met het BIN-logo geplaatst aan de in- en toegangswegen van de wijk of straat Herkenningspunten van een BIN  Het Buurt Informatie Netwerken is zichtbaar aanwezig door de volgende hulpmiddelen :  verkeersbord met het BIN-logo geplaatst aan de in- en toegangswegen van de wijk of straat

12 BUURT INFORMATIE NETWERK LOCHRISTI samen zorgen voor een veilige buurt  ieder BIN-lid krijgt een sticker met BIN-logo om aan de brievenbus of voordeur van de woning (winkel) te bevestigen Herkenningspunten van een BIN

13 BUURT INFORMATIE NETWERK LOCHRISTI samen zorgen voor een veilige buurt  de voertuigen van de BIN-leden worden voorzien van een BIN-sticker zodat de politiediensten onmiddellijk kunnen uitmaken of het voertuig thuishoort in de buurt of niet Herkenningspunten van een BIN

14 BUURT INFORMATIE NETWERK LOCHRISTI samen zorgen voor een veilige buurt Werking BIN MELDING door burger via 101 (112) : gebruik steekkaart, doorgeven nummerplaten,…  MELDING door burger via 101 (112) : gebruik steekkaart, doorgeven nummerplaten,…  Analyse van de ontvangen melding  Overleg met politiepatrouille ivm melding  beslissen over opstarten BIN  BIN NIET opstarten : politie ter plaatse en melder informeren over de vaststellingen  BIN opstarten : telefonisch bericht aan alle BIN-leden via BIN-foon : omschrijving, te nemen maatregelen, preventietips, … Politie komt ter plaatse

15 BUURT INFORMATIE NETWERK LOCHRISTI samen zorgen voor een veilige buurt Goed melden  Een MELDING van een verdachte handeling of een verdacht voertuig wordt ONMIDDELLIJK doorgegeven aan het CIC-OV van de Federale Politie te Gent BEL 101 Gratis7 dagen op 724 uur op 24

16 BUURT INFORMATIE NETWERK LOCHRISTI samen zorgen voor een veilige buurt  Ieder BIN-lid krijgt een STEEKKAART  met daarop alle nuttige telefoonnummers  alsook de criteria aan dewelke een melding van een verdachte handeling of verdacht voertuig dient te voldoen. BEL 101 Goed melden Gratis7 dagen op 724 uur op 24

17 BUURT INFORMATIE NETWERK LOCHRISTI samen zorgen voor een veilige buurt

18 BUURT INFORMATIE NETWERK LOCHRISTI samen zorgen voor een veilige buurt

19 BUURT INFORMATIE NETWERK LOCHRISTI samen zorgen voor een veilige buurt GOED MELDEN : BEL  Door GOEDE en NUTTIGE meldingen kunnen we als burger de politiediensten helpen misdrijven te voorkomen en op te lossen  WEES WAAKZAAM en alert voor verdachte voertuigen en handelingen  U hoeft dus zeker GEEN DREMPELVREES te hebben om iets verdachts te melden via 101  Liever teveel te melden dan achteraf vast te stellen dat er een feit gepleegd is in uw buurt

20 BUURT INFORMATIE NETWERK LOCHRISTI samen zorgen voor een veilige buurt GOED MELDEN : BEL  De gegevens van de melder worden gevraagd  Uw naam, adres en telefoonnummer zodat men u kan contacteren  Enkel nuttige meldingen (geen roddels)  Rechtstreeks bellen naar 101 en NIET eerst naar de coördinator  Geef een zo juist mogelijke beschrijving :  Waar, Wat, Wie?  beschrijving voertuig/personen,…  opvallende kenmerken (tekst op jas,…)

21 BUURT INFORMATIE NETWERK LOCHRISTI samen zorgen voor een veilige buurt  het CIC-ov zal deze melding ingeven in de computer en de gegevens controleren  De melding wordt tezelfdertijd doorgegeven aan de politiepatrouille die het best beschikbaar is  In overleg met de politiepatrouille wordt beslist of het BIN geactiveerd (=opgestart) wordt of niet GOED MELDEN : BEL

22 BUURT INFORMATIE NETWERK LOCHRISTI samen zorgen voor een veilige buurt  De dispatcher ziet dat deze melding uit een BIN- wijk is en zal aan de hand van een aantal parameters en in overleg met de politiepatrouille bepalen of het BIN opgestart wordt of niet 1. BIN wordt NIET OPGESTART :  Een politiepatrouille komt ter plaatse  De melder zal in kennisgesteld worden van de vaststellingen door de politie GOED MELDEN : BEL

23 BUURT INFORMATIE NETWERK LOCHRISTI samen zorgen voor een veilige buurt  In overleg met de politiepatrouille is beslist om 1 of meerdere BIN-wijken te verwittigen  Een politiepatrouille komt ter plaatse  Ondertussen spreekt het CIC-ov een telefonisch BIN-bericht in dat doorgestuurd wordt naar de BIN- coördinator van 1 of meerdere BIN-wijken  De BIN-coördinator verwittigd telefonisch alle BIN-leden uit zijn wijk via de BIN-foon 2.BIN wordt wel opgestart 2.BIN wordt wel opgestart

24 BUURT INFORMATIE NETWERK LOCHRISTI samen zorgen voor een veilige buurt  Elk BIN-lid ontvangt tezelfdertijd een telefonisch bericht op zijn vast telefoontoestel of GSM via de coördinator  met de beschrijving van de verdachte omstandigheden en eventuele persoonsbeschrijving, gebruikt voertuig,…  de te nemen maatregelen (controle slotvastheid van de deuren, …) + eventueel bijkomende informatie  met de vermelding “einde van het bericht” BIN wordt opgestart BIN wordt opgestart

25 BUURT INFORMATIE NETWERK LOCHRISTI samen zorgen voor een veilige buurt  STEEK uw VERLICHTING (binnen en buiten) aan om mogelijke daders af te schrikken (= massa effect)  BLIJF BINNEN, onderneem geen acties  BLIJF WAAKZAAM  BEL nieuwe bijkomende informatie ivm de melding door naar 101 (daders stappen in voertuig,…) BIN wordt opgestart BIN wordt opgestart

26 BUURT INFORMATIE NETWERK LOCHRISTI samen zorgen voor een veilige buurt  Telefonisch bericht :  enkele seconden stilte, bieptoon, aanspreking en bericht van de politie of coördinator  bericht 2 x na elkaar  herhaling tot 4 uur bij afwezigheid  Alle aangeslotenen worden op deze manier telefonisch in enkele minuten verwittigd en de volledige wijk is verlicht en alle bewoners zijn waakzaam BIN wordt opgestart BIN wordt opgestart

27 BUURT INFORMATIE NETWERK LOCHRISTI samen zorgen voor een veilige buurt  Na een melding : geen telefonisch bericht van uw coördinator binnen de 30 minuten = geen dreigend gevaar i.v.m. de melding  Om een alerte BIN-wijk te hebben is het de bedoeling dat er zoveel mogelijk wijkbewoners zich aansluiten bij het BIN zodat er in iedere uithoek van de wijk vreemde gedragingen kunnen waargenomen worden. BIN wordt opgestart BIN wordt opgestart

28 BUURT INFORMATIE NETWERK LOCHRISTI samen zorgen voor een veilige buurt  DRINGENDE BERICHTEN  opstarten BIN  telefonisch via BIN-foon  PREVENTIEVE BERICHTEN  bij een mogelijke dreiging wordt een telefonisch bericht verspreid met preventieve tips om diefstallen te voorkomen  BIN-KRANT  maandelijks met overzicht van feiten, meldingen, preventietips, statistieken,… Info BIN Info BIN

29 BUURT INFORMATIE NETWERK LOCHRISTI samen zorgen voor een veilige buurt  Dringende berichten : 3 tel. berichten per jaar  Inbraak (daders voortvluchtig)  Verdacht voertuig gekend voor gepleegde feiten  Preventieve berichten : 3 tel. berichten per jaar  diverse inbraken in naburige wijken/gemeente  nieuwe inbraakmethode + tips  BIN-krant : maandelijks  uitgebreidere informatie + tips BIN berichten BIN berichten

30 BUURT INFORMATIE NETWERK LOCHRISTI samen zorgen voor een veilige buurt Overbrengen van geschreven informatie binnen het BIN-project Overbrengen van geschreven informatie binnen het BIN-project Uw BIN levendig houden Uw BIN levendig houden Uw BIN-werking kwalitatief te verbeteren Uw BIN-werking kwalitatief te verbeteren Een goede communicatie vanuit BIN naar de politie Een goede communicatie vanuit BIN naar de politie Een goede communicatie vanuit de politie naar het BIN Een goede communicatie vanuit de politie naar het BIN Een feedback naar de BIN-leden Een feedback naar de BIN-leden BIN krant BIN krant

31 BUURT INFORMATIE NETWERK LOCHRISTI samen zorgen voor een veilige buurt Belangrijke informatie i.v.m. mogelijke dreiging Belangrijke informatie i.v.m. mogelijke dreiging Gepleegde feiten Gepleegde feiten Opstarten BIN-netwerk Opstarten BIN-netwerk Meldingen Meldingen Algemene informatie Algemene informatie Verbeteren van de kwaliteit (goed melden,…) Verbeteren van de kwaliteit (goed melden,…) Tijdsgebonden acties (afwezigheidstoezicht,..) Tijdsgebonden acties (afwezigheidstoezicht,..) Preventietips Preventietips (sloten, fietsdiefstal, bankkaart,…) BIN cijferoverzicht BIN cijferoverzicht Cijfers politiezone Cijfers politiezone BIN Krant BIN Krant

32 BUURT INFORMATIE NETWERK LOCHRISTI samen zorgen voor een veilige buurt Belangrijke info ivm een mogelijke dreiging + tips GAATJES BOREN : ZEER VEEL INBRAKEN in regio GENT : Bij inbraken in woningen valt het de laatste maanden op dat de inbrekers meer en meer gebruik maken van de techniek van het gaatjesboren. Tot op heden zijn er in het arrondissement Gent al evenveel feiten gaatjesboren genoteerd als in gans 2007 (70 tal). Vooral sinds juli komt deze inbraakmethode regelmatig voor. ………. Werkwijze : Deze techniek bestaat erin dat men aan de buitenzijde van het raam een gaatje boort in het houtwerk ter hoogte van de raamhendel. Deze gaatjes zijn doorgaans niet groter dan 1 centimeter. ….. Tips : rolluiken verhinderen de toegang naar de ramen. Laat ze dan ook naar beneden tijdens de nacht. · vervang uw kruk door een raamkruk met een ingebouwd slot en sleutel, zodat dit niet kan opengeduwd worden of geopend kan worden bij ingooien van het raam. Je hebt een sleutel nodig om de hendel te laten draaien. · een betere oplossing is om bijkomende grendels met een sleutel onderaan en/of bovenaan het raam te plaatsen….. Belangrijke info ivm een mogelijke dreiging + tips GAATJES BOREN : ZEER VEEL INBRAKEN in regio GENT : Bij inbraken in woningen valt het de laatste maanden op dat de inbrekers meer en meer gebruik maken van de techniek van het gaatjesboren. Tot op heden zijn er in het arrondissement Gent al evenveel feiten gaatjesboren genoteerd als in gans 2007 (70 tal). Vooral sinds juli komt deze inbraakmethode regelmatig voor. ………. Werkwijze : Deze techniek bestaat erin dat men aan de buitenzijde van het raam een gaatje boort in het houtwerk ter hoogte van de raamhendel. Deze gaatjes zijn doorgaans niet groter dan 1 centimeter. ….. Tips : rolluiken verhinderen de toegang naar de ramen. Laat ze dan ook naar beneden tijdens de nacht. · vervang uw kruk door een raamkruk met een ingebouwd slot en sleutel, zodat dit niet kan opengeduwd worden of geopend kan worden bij ingooien van het raam. Je hebt een sleutel nodig om de hendel te laten draaien. · een betere oplossing is om bijkomende grendels met een sleutel onderaan en/of bovenaan het raam te plaatsen…..

33 BUURT INFORMATIE NETWERK LOCHRISTI samen zorgen voor een veilige buurt Gepleegde feiten In de nacht van 13 op 14.07.2008 werd een reeks inbraken gepleegd te BEERVELDE in de Rivierstraat en Haanhoutstraat, het bleef echter allemaal beperkt tot inbraakpogingen : - in een woning werd gepoogd om zowel de achterdeur, WC-venster als badkamervenster open te breken. De dader(s) slaagden echter niet in hun opzet. cilinderslot van de voordeur af te breken - in 4 andere woningen werd gepoogd het cilinderslot van de voordeur af te breken, doch telkens geraakte men niet binnen. Bij een woning werd het hout rond het cilinderslot weggesneden. het schuifraam achteraan open gebroken - in een woning werd het schuifraam achteraan open gebroken. Ook hier kwamen de dader(s) niet binnen. Gepleegde feiten In de nacht van 13 op 14.07.2008 werd een reeks inbraken gepleegd te BEERVELDE in de Rivierstraat en Haanhoutstraat, het bleef echter allemaal beperkt tot inbraakpogingen : - in een woning werd gepoogd om zowel de achterdeur, WC-venster als badkamervenster open te breken. De dader(s) slaagden echter niet in hun opzet. cilinderslot van de voordeur af te breken - in 4 andere woningen werd gepoogd het cilinderslot van de voordeur af te breken, doch telkens geraakte men niet binnen. Bij een woning werd het hout rond het cilinderslot weggesneden. het schuifraam achteraan open gebroken - in een woning werd het schuifraam achteraan open gebroken. Ook hier kwamen de dader(s) niet binnen.

34 BUURT INFORMATIE NETWERK LOCHRISTI samen zorgen voor een veilige buurt PreventietipsBIN-krant

35 BUURT INFORMATIE NETWERK LOCHRISTI samen zorgen voor een veilige buurt Vergadering met de politie / gemeente Vergadering met de politie / gemeente Regelmatige coördinatorenvergadering Regelmatige coördinatorenvergadering Gemandateerde politiebeambte – alle coördinatoren - burgemeester Gemandateerde politiebeambte – alle coördinatoren - burgemeester Alle onderdelen van het BIN-project en de werkwijze worden besproken Alle onderdelen van het BIN-project en de werkwijze worden besproken Regelmatig overleg Regelmatig overleg

36 BUURT INFORMATIE NETWERK LOCHRISTI samen zorgen voor een veilige buurt Communicatie : Communicatie : CIC-OV – BIN FOON – meldingen - …. CIC-OV – BIN FOON – meldingen - …. Informatie : Informatie : BIN-berichten – BIN-krant – preventie - … BIN-berichten – BIN-krant – preventie - … Financieel Financieel Stand van zaken in ieder BIN ( positief – negatief) Stand van zaken in ieder BIN ( positief – negatief) Opstellen procedures Opstellen procedures Actieplannen Actieplannen Evaluatie en bijsturingen Evaluatie en bijsturingen Informatie Ministerie Binnenlandse Zaken Informatie Ministerie Binnenlandse Zaken Regelmatig overleg Regelmatig overleg

37 BUURT INFORMATIE NETWERK LOCHRISTI samen zorgen voor een veilige buurt SAMEN MAKEN SAMEN MAKEN WIJ ER WERK VAN !! Buurt Informatie Netwerk SAMENZORGEN voor VEILIGHEID


Download ppt "BUURT INFORMATIE NETWERK LOCHRISTI samen zorgen voor een veilige buurt Buurt Informatie Netwerk Lochristi april2010."

Verwante presentaties


Ads door Google