De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

24/05/2011 Workshop : Met de Buurtinformatienetwerken op kaffee Gunter Ceuppens Bart Pardaens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "24/05/2011 Workshop : Met de Buurtinformatienetwerken op kaffee Gunter Ceuppens Bart Pardaens."— Transcript van de presentatie:

1 24/05/2011 Workshop : Met de Buurtinformatienetwerken op kaffee Gunter Ceuppens Bart Pardaens

2 2 Definitie van Buurtinformatienetwerk (BIN) Wat is een BIN ? Wat is een BIN-Z?

3 3 Wat is een BIN? Een gestructureerd samenwerkingsverband tussen buurtbewoners en de lokale politie. Middel: wederzijdse informatie-uitwisseling Drie doelstellingen: -Verhogen van het veiligheidsgevoel -Sociale controle bevorderen -Preventietips verspreiden

4 4 Wat is een BIN? Doelgroepen: Burgers, handelaars, zelfstandigen en KMO’s In de praktijk: Initiatief waarbij de burger de politie verwittigt van verdachte situaties, handelingen, criminaliteit, … Lokale politie gaat deze informatie gebruiken Feedback van de politie naar de burgers (BIN- leden)

5 5 Wat is een BIN? Informatie en preventietips aangepast aan de buurtrealiteit Sociale controle verhogen  afschrikwekkend voor mensen met minder goede bedoelingen Veiliger gevoel in de eigen woon- en leefomgeving

6 6 Wie zijn de BIN-actoren? Burgers BIN-coördinator (al dan niet met stuurgroep) Politie Lokale overheid Federale overheid

7 7 BIN-actoren 1. Coördinator - Contactpersoon - Al dan niet in samenwerking met stuurgroep Burger (BIN-lid)/zelfstandige ondernemer - Meldt verdachte situaties aan de politie - Aandachtig en waakzaam

8 8 BIN-actoren 2. Lokale politie Informatie komende van de bevolking verwerken en preventieve informatie verstrekken Gemandateerd politiebeambte: contactpersoon voor het BIN Ter beschikking stellen van communicaties, feedback en preventieve informatie Communicatietools: SMS, voicemail, e-mail

9 9 BIN-actoren 3. Lokale overheid Integratie van de BIN’s in een lokaal veiligheidsbeleid Informeert, ondersteunt en werkt actief mee 4. Federale overheid Beleidsondersteuning voor de BIN’s Goedkeuring van de charters Verbetering van de BIN’s

10 10 Officialisering: charter of protocol Om ‘officieel’ erkend te worden als buurtinformatienetwerk, moet een charter ondertekend worden tussen de coördinator, de lokale politie (korpschef) en de burgemeester

11 11 Reglementair kader Vroeger: Omzendbrieven van 2001 en 2005 m.b.t. respectelijk de BIN’s en de BIN-Z’s Nu: Omzendbrief van 2010 met betrekking tot de BIN’s Filosofie van de tekst : “Adequate benadering van veiligheidsproblemen op basis van een goede samenwerking tussen de verschillende partners”

12 12 Reglementaire basis: omzendbrief BIN 2010 Algemeen: Oprichting nieuwe BIN’s aanmoedigen Nieuwe technologieën BIN-communicatie Verbreding scope BIN’s

13 13 Nieuwe en gebundelde richtlijnen: Omzendbrief BIN 2010 Specifiek: Aanzet oprichting BIN: nu ook lokale en beroepsverenigingen Drieletterwoord BIN officieel erkende benaming en afkorting voor buurtinformatienetwerk Uitbreiding mogelijkheden BIN oprichten: gebiedsomschrijving wordt verruimd (bv. marktkramers, jachthavens)

14 14 Nieuwe en gebundelde richtlijnen: Omzendbrief BIN 2010 Mogelijkheid om BIN-berichten te versturen vanuit CIC’s Brandpreventie  complementair met inbraakpreventie Berichten crisiscentrum en Childfocus Overlegorganen BIN’s: provinciale werkgroepen en begeleidingscomité

15 15 Nieuwe en gebundelde richtlijnen: Omzendbrief BIN 2010 BIN-logo: erkend BIN-logo op Besafewebsite + preventieve info voor BIN’s (www.besafe.be)www.besafe.be Naamsverandering Franstalige BIN’s naar “Partenariat Local de Prévention” Creatie centraal e-mailadres: binplp@ibz.fgov.be binplp@ibz.fgov.be

16 16 BIN’s in België Geografische verdeling op 1/01/2011: 465 charters zijn aangekomen bij de FOD Binnenlandse Zaken Vlaanderen: 445 Wallonië : 20 75 BIN’s voor Zelfstandigen

17 17 BIN in Lochristi: gestart in 2000 na veel woninginbraken groot onveiligheidsgevoel bij de burgers

18 18 BIN in Lochristi: nu 2011 17 BIN wijken -1950 aangesloten woningen 1 Bin- Z(elfstandigen) -90 aangesloten handelaars/bedrijven 18 BIN- coördinatoren + 30 mede-coördinatoren

19 19 BIN in Lochristi: communicatie dringend bericht: bij heterdaad: telefonisch preventief bericht: bij mogelijke dreiging: telefonisch en/of mail maandelijks BIN-krant: overzicht feiten, meldingen, preventie, nuttige info,… website www.binlo.be

20 7-7-2014 20 BIN in Lochristi:

21 21 BIN in Lochristi: DOELSTELLINGEN in de praktijk goed en nuttig melden door de burger verhogen van het veiligheidsgevoel het verspreiden van preventie bevorderen van de sociale controle

22 22 BIN in Lochristi: Resultaten: goed en nuttig melden -drempelvrees is weg om te melden -geen grijze auto meer, maar wel een nummerplaat -minder laattijdige informatie (niet na een inbraak) -vaak opmerken van voorverkenning

23 23 BIN in Lochristi: Resultaten: sociale controle BUUR centraal stellen : vakantie : brievenbus, auto op oprit, afvalcontainer na ophaling wegzetten avondinbraken bewoner/burger kent zijn buurt - straat meer (blauwe) ogen die kijken

24 24 BIN in Lochristi: Resultaten: preventie bij opstart BIN : info BIN + preventievoordracht preventietips BIN-krant 85 % heeft iets gedaan met tips : extra slot, grendel, verlichting, … gebruik gemeentelijke infoborden : avondinbraken, auto-inbraken

25 25 BIN in Lochristi: enkele resultaten van 11 jaar BIN alerte buur, blijkt gestolen voertuig, klem gereden, inbraken gestopt in die wijk veel minder reeksen inbraken in dezelfde straat, buurt daders raakten meermaals niet binnen wegens extra grendel meer pogingen t.o.v. effectieve inbraken

26 26 BIN in Lochristi: bedenkingen melder is geen klager BIN (communicatie) stopt aan gemeentegrens burger verwacht te veel van de politie burger kent werking van de politie(diensten) onvoldoende gemeenschapsgerichte politie : inmenging door de burger

27 27 BIN in Lochristi: bedenkingen nut BIN-borden / BIN-stickers aangifte bereidheid handelaars BIN-Z opvolging meldingen + feedback naar de burger hoe BIN levendig houden bij weinig informatie? Verschillend engagement/gedrevenheid burger - politie

28 Vragenronde 1 Wat zijn de voordelen van de BIN’s op basis van wat u net hoorde of volgens uw eigen ervaringen? Wat zijn de mogelijke -risico’s/bedreigingen -nadelen van de BIN’s voor de politie? Wat biedt een BIN extra aan tegenover de bestaande initiatieven?

29 Vragenronde 2 Welke voorwaarden/acties zijn nodig om: -nadeel  voordeel? -Risico/bedreiging  opportuniteit ? Welke rol kan de FOD Binnenlandse Zaken spelen om deze voordelen te maximaliseren?

30 30 Dank voor uw aandacht

31 31 Voor meer informatie over de BIN’s: Dafne Vanhelleputte FOD Binnenlandse Zaken AD Veiligheid en Preventie Beleid Integrale Veiligheid binplp@ibz.fgov.be www.besafe.be tel: 02/557 33 65 Ivan Buyle BIN-Hoofdcoördinator Lochristi BIN-coördinator “Vaarlaars- Lieskensakker” Lochristi www.binlo.be info@binlo.be

32 Wijkbabbel: Methode (wereldcafé) Op korte termijn uit een groep info te halen Te gebruiken voor meerdere doeleinden Voorbereiding !

33 Inleiding wijkbabbel: Jullie beslissen! Babbelen (geen discussies) Kleine groepjes Eiland 2 vragenrondes Muziek Schrijf, schrijf, schrijf! Andere stift Eilandbegeleiders Wissels – woordvoerders Stemmen – prioriteren Ieders mening is belangrijk!

34 Voor meer informatie over de wijkbabbel: Bart Pardaens Hoofdinspecteur Politiezone Aalst Tel: 053 73 94 06 bart.pardaens.5003@police.be


Download ppt "24/05/2011 Workshop : Met de Buurtinformatienetwerken op kaffee Gunter Ceuppens Bart Pardaens."

Verwante presentaties


Ads door Google