De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene ledenvergadering BIN Hey-End 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene ledenvergadering BIN Hey-End 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Algemene ledenvergadering BIN Hey-End 2012

2 De thema’s voor deze avond:
Nieuwe afspraken de situatie in uw BIN-zone samen preventief werken wat als ik word gebeld ? informatie

3 Nieuwe afspraken : bij de politie werden nieuwe afspraken gemaakt.
uw wijkagent wordt het eerste aanspreekpunt.

4 Aanspreekpunt : Ruddy Gabriels Inspecteur van politie Wijkagent
Wildert /weekendzone

5 Aanspreekpunt : onder leiding van:
Wille Duerloo Hoofdinspecteur teamchef wijkwerking Essen

6 Aanspreekpunt : Louis van den Buijs Commissaris diensthoofd wijk- en buurtwerking Algemene coördinatie BIN’S in de politiezone

7 Nieuwe afspraken : De politie als BIN -partner Het opstarten van een BIN. enkel politiediensten staan in voor het opstarten van een BIN. zij evalueren de noodzakelijkheid om dit te doen. zij zullen de informatie gebruiken die op dat ogenblik relevant is.

8 Nieuwe afspraken : De politie als BIN -partner Nagaan of de afspraken worden nageleefd. BIN’s zijn wettelijk geregeld. Het is de politie die er over waakt dat deze regels worden nageleefd. Hiervoor werkt de politie nauw samen met de BIN-coördinator de politie volgt de werkzaamheden van BIN’s op en stuurt bij waar nodig.

9 Nieuwe afspraken : De politie als BIN -partner Aanwezigheid tijdens vergaderingen de politie zal de algemene vergaderingen van ieder BIN bijwonen zij zal deze vergaderingen mee ondersteunen en de nodige informatie aanreiken. in principe neemt de politie niet deel aan bestuursvergaderingen maar zij ontvangt wel de verslagen.

10 Nieuwe afspraken : De politie als BIN -partner
Technische ondersteuning (samen met diensten van het provinciebestuur) op de site enoxus wordt de informatie beheerd en worden gegevens geregistreerd over het opstarten van de BIN. De coördinator kan zo de informatie verwerken en aanpassen waar nodig hij kan ook nagaan of bij het opstarten van de BIN alles correct is verlopen

11 DIEFSTALPREVENTIE Het diefstalpreventieadvies (DPA)
afwezigheidstoezichten markeren van fietsen preventietips

12 PREVENTIE : diefstalpreventieadvies (DPA)
Politie-inspecteur komt na verzoek ter plaatse geeft tips om uw woning beter te beschermen tegen inbraak geeft preventietips om inbraken te voorkomen. dit bezoek is gratis de informatie wordt vrijblijvend gegeven. (vandaag zijn hier formulieren ter beschikking om een aanvraag te doen)

13 PREVENTIE : afwezigheidstoezichten
kan aangevraagd worden op onze burelen tijdens de openingsuren kan aangevraagd worden via onze website tijdens uw afwezigheid bezoekt de polite op regelmatige tijdstippen uw woning kan aangevraagd worden voor alle afwezigheden (vakantie/ bij begrafenis/ leegstaande woning) (vandaag zijn hier formulieren ter beschikking om een aanvraag te doen )

14 PREVENTIE : markeren van fietsen
kan gebeuren door: een bezoek te brengen aan één van onze burelen tijdens de openingsuren dit neemt een 10-tal minuten van uw tijd in beslag. bij aankoop nieuwe fiets kan dit via de fietshandelaar gevraagd worden. (wijkagent komt de fietsen bij u thuis markeren) tijdens markeermomenten die vooraf worden aangekondigd (vandaag zijn hier formulieren ter beschikking om een aanvraag te doen )

15 7 BIN’s in Essen (+ 1 in oprichting)
Hoek 02/ Frank Van Brabant Cleeren Guy Hey-End 02/ Ruddy Gabriels Janssens Gerard Kammenstraat & Omgeving 02/ Wifried Duerloo Jongeneelen Adri Kraaienberg 02/ Van Peteghem Mieke Backx Patrick Oude Pastorij 02/ Peeters Mil Rijkmaker 02/ Olivier Caroline Sint-Jan 02/ Raeymackers Wim Statie 02/ Wille Duerloo Raijmaekers Gert Unizo Essen 02/ Hensen Peter Wuustwezel : 16 BIN’s ( +1 in opstart) Kalmthout : 14 BIN’s

16

17 Meldingen via het BIN De meldingen komen in de meldkamer van de Federale Politie terecht. De dispatcher zal beslissen welke politiepatrouille het best beschikbaar zal zijn voor deze melding. In overleg met de patrouille en ook met behulp van het computerprogramma wordt, indien het gaat om heterdaad beslist of het BIN opgestart wordt of niet. In het computerprogramma is een lijst met mogelijke feiten ingegeven en daaraan is een bepaalde prioriteit gegeven door de lokale politie om het BIN op te starten. 4. Het BIN zal in principe opgestart worden indien er een onmiddellijke dreiging is voor de bewoners van die BIN-wijk (heterdaad)

18 WAT MOET IK DOEN BIJ ONRAAD ? Ik ben lid van BIN … te Wuustwezel …
Blijf kalm en bel direct : (Politiezone Grens) of 101 (Centraal noodnummer) of 112 (Europees noodnummer) Wat moet ik zeggen? Ik meld ... (verdacht persoon / inbraak / diefstal / enz.), in de ... (straat + nummer) Ik ben lid van BIN … te Wuustwezel … Meer hoef je niet te zeggen, hou het gesprek zo kort mogelijk. De politie zal het nodige doen en desgevallend de BIN opstarten, d.w.z. dat alle BIN-leden opgebeld worden. Bij nacht doe zoveel mogelijk lichten aan ! Blijf binnen en wacht op de politiediensten !

19 WAT MOET JE DOEN ALS JE OPGEBELD WORDT ?
Luister het bericht volledig uit. Druk op het einde van het bericht op cijfertoets 2. Steek bij nacht zoveel mogelijk lichten aan. Blijf rustig. Alle Bin-leden zijn verwittigd en de politie is op komst.

20

21 WONINGINBRAKEN BIN

22 WONINGINBRAKEN BIN Diefstal in woningen in jullie BIN anno 2011:
BIN Hey-End: 2

23 WONINGINBRAKEN BIN

24 WONINGINBRAKEN BIN Diefstal in woningen in jullie BIN anno 2012:
BIN Hey-End: 3

25 COMMUNICATIE 28 BIN FLASH berichten (2011)
35 BIN FLASH berichten (2012 tot 10/12/12) 35: Shouldersurfing 34: Voorkom inbraak tijdens donkere maanden 33: Positief verhaal 32: Hoax 31: Oplichters aan het werk

26 BIN Hey-End Aantal woningen: 312 aantal leden : 215 (=69%)

27 COMMUNICATIE Opstart BIN Hey-End
DD 09/09/12 om uur te Buntweg werd een verdachte persoon gezien: Melding dat de mogelijke “plasser” werd opgemerkt in de Buntweg. Man was gekleed in een kaki jas en drager van een groene of blawue pet. Hij is rijdende met een fiets richting Collegelaan.

28 FEEDBACK POLITIE Niet meer punctueel STATISTIEKEN INBRAKEN
korps/statistieken/ criminaliteit Indien FENOMEEN wel FLASHBERICHT bvb gaatjesboorder

29 NIEUWE INWONERS Wijkinspecteur geeft een BIN boekje af aan de nieuwe inwoner met info over BIN Een invulstrookje wordt dan ingevuld, bij interesse. Dit strookje wordt afgegeven aan de coördinator door de wijkinspecteur

30 ENOXUS BIN PLATFORM Overstap naar nieuw platform vanaf 17/10/2011
Sinds 01/09/2012 is enoxus versie 2 van start SMS duur Beperkt aantal karakter 160 Enkel gsmnummer kunnen verwittigd worden Telefoonnummer = facturatienummer 60 lijnen naar 90 lijnen groepen

31 INFORMATIE Weekdagen geopend van 8:00 tot 12:00 Tel: 03/620.29.29
Bureel Essen Weekdagen geopend van 8:00 tot 12:00 Woensdag van tot 20.00 Tel: 03/ Fax: O3/

32 INFORMATIE Ruddy Gabriels Tel: 03/620.29.29 Fax: O3/620.29.39
UW WIJKAGENT Ruddy Gabriels Tel: 03/ Fax: O3/

33 Zijn er vragen ??


Download ppt "Algemene ledenvergadering BIN Hey-End 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google