De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bench-marketplace Introductie ESpert BV

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bench-marketplace Introductie ESpert BV"— Transcript van de presentatie:

1 Bench-marketplace Introductie ESpert BV Jong dynamisch bedrijf bestaande uit twee partners met bewezen jarenlange expertise in ICT consultancy (IBM/SAP) Ruime ervaring met het in kaart brengen en verbeteren van bedrijfsprocessen binnen verschillende branches waaronder retail, chemie, elektronica, repair en groothandel Opgericht in 2002

2 Inleiding Bench-marketplace
De Bench-marketplace biedt u helder gepresenteerde rapportages over, mede door u bepaalde, prestatie indicatoren (KPI’s = Key Performance Indicator). Op de volgende 3 niveaus kunnen KPI’s worden opgesteld die onafhankelijk van elkaar gebruikt kunnen worden: Behalve heldere rapportages over uw prestaties afgezet tegen uw streef waarden, is het ook mogelijk om de KPI’s te vergelijken op de bovenstaande drie niveaus. Onderneming Vestigingen Werknemers

3 Waarom Bench-marketplace?
Hieronder volgen een aantal vragen waarop u als beslisser binnen uw organisatie met behulp van de Bench-marketplace een onderbouwd antwoord zou kunnen geven. Onderneming: Is mijn omzetdaling van afgelopen maand een weerspiegeling van de omzetdaling in de markt? Is mijn ROI te vergelijken met de top 5 van de markt? Koop ik mijn drukwerk niet te duur in? Vestiging: Is er een relatie tussen het aantal ziektedagen bij vestiging X en de gedaalde omzet? Wat is de impact van het nieuwe warehouse management systeem op de gerealiseerde aflevertijden bij vestiging X? Is er een relatie tussen % deeltijd werknemers en de omzet van de vestiging? Werknemer: Hoe verhoudt mijn gerealiseerde bruto marge zich ten opzichte van andere verkopers? Heeft de extra training “Relatie Management” bijgedragen tot een hogere klant tevredenheid bij de klanten van werknemer X?

4 Bench-marketplace Niveau: Onderneming (1)
De Bench-marketplace biedt u een flexibel overzicht van behaalde resultaten afgezet tegen de streef waarden. Ook kunt u algemene marktinformatie gebruiken om uw prestaties te beoordelen. Doordat een vaste groep van bedrijven anoniem vooraf afgesproken KPI’s invoeren in een beveiligde marketplace kunnen deze KPI’s onderling worden vergeleken (Competitive Intelligence). Benchmarking is mogelijk op KPI’s binnen de volgende gebieden (Balanced Scorecard): Financieel; Intern operationeel; Klant; Leer/groei Bench marking

5 Bench-marketplace Niveau: Onderneming (2)
KPI’s op basis waarvan benchmarking plaatsvindt bestaan uit: Algemene niet branche specifieke KPI’s Optionele branche specifieke KPI’s Leden zijn verplicht de door hen verstrekte informatie periodiek te updaten. Aangeleverde KPI’s worden door onafhankelijke partij gecontroleerd. Leden kunnen alleen rapporteren over de branche specifieke KPI’s die men zelf ook heeft aangeleverd en over de periode waarover men data heeft ingegeven. Onafhankelijke controle ingevoerde data Resultaten toetsen Lokaal periodiek KPI’s invoeren via internet

6 Bench-marketplace Niveau: Onderneming (3)
Lokaal Printen Lokaal Printen Lokaal Printen Onderneming B Ondern. C Lokaal Printen Ondern. D Lokaal Printen Onderneming A Beveiligde Bench- Marketplace Internet Server Onder. E Beveiligde Centrale Database Server

7 Bench-marketplace Niveau vestigingen/werknemers
De Bench-marketplace maakt het mogelijk om op vestigings- en/of werknemers niveau uw behaalde resultaten te vergelijken met de vooraf ingegeven streef waarden. Op dit niveau kunnen de KPI’s ook intern vergeleken worden.

8 Bench-marketplace Niveau werknemers
Iedere werknemer kan zelfstandig data invoeren en rapportages raadplegen. Beveiligde Bench- Marketplace Internet Server Beveiligde Centrale Database Server Werknemer A Werknemer E Werknemer D Werknemer C Werknemer B

9 Bench-marketplace Totaal (1)
Door vooraf uw doelstellingen voor de verschillende KPI’s in te geven ziet u online of u uw doelstellingen gaat realiseren of dat u moet bijsturen. Het zowel intern als extern vergelijken van uw KPI’s maakt de Bench-marketplace een zeer krachtige tool die u zal helpen bij het beoordelen van uw prestaties en het bepalen van uw strategie. Daarnaast bevordert het de transparantie binnen uw onderneming. Via het internet is de Bench-marketplace 24 uur per dag voor u beschikbaar. Bench marking

10 Bench-marketplace Totaal (2)
Leden kunnen via het internet op de Bench-marketplace continu hun sterke en zwakke punten afzetten tegen die van andere ondernemingen. Ditzelfde kunnen zij binnen niveau 2 (eigen vestigingen) en niveau 3 (werknemers) intern doen. Dit vormt een ideale basis bij het bepalen van de korte/lange termijn doelstelling en de strategie van de onderneming. De Bench-marketplace geeft op tactisch / operationeel niveau continu inzicht in de onderdelen van de bedrijfsvoering die (relatief gezien) slecht lopen en verbetering behoeven; De Bench-marketplace biedt de mogelijkheid om op ondernemings- vestigings- en werknemersniveau continu te monitoren of de gestelde tactische en strategische doelstellingen worden gerealiseerd. Tactisch / Operationeel inzicht Resultaten toetsen Strategisch / Lange termijn doelstelling

11 Bench-marketplace Rapportages (1)
De rapportages zijn zowel in tabel als grafiek vorm beschikbaar. Binnen de 3 niveaus kunt u zelf bepalen over welke KPI’s u gaat rapporteren, u bepaalt ook in welke grafiek (taart, kolom, lijn, etc) u de rapportage wilt bekijken. Om het mogelijk te maken om bepaalde KPI’s op ondernemingsniveau te benchmarken is het noodzakelijk om hiervoor gebruik te maken van vooraf afgesproken KPI’s. Binnen de Bench-marketplace onderscheiden we 2 soorten rapportages. Binnen deze rapportage vormen kunt u zelf bepalen wat en hoe u rapporteert. Generieke rapportage: Op de 3 niveaus binnen de Bench-marketplace kunnen de eigen KPI’s in de rapportages worden weergegeven t.o.v. en dus vergeleken met: de eigen streefwaarden; de 5 best scorende; de gemiddeld scorende; de 5 slechtst scorende.

12 Bench-marketplace Rapportages (2)
Specifieke rapportage: Met de Bench-marketplace kunt u de vestigingen en werknemers onderling vergelijken. Van de gewenste KPI’s kunt u de resultaten tonen en vergelijken van vooraf geselecteerde vestigingen of werknemers. Trendrapportage: Om trends in de tijd aan te tonen (meestal in een lijndiagram) is het mogelijk om de waarden van een eigen KPI binnen een bepaalde tijdreeks weer te geven tezamen met: de eigen streefwaarden; de 5 best scorende; de gemiddeld scorende; de 5 slechtst scorende. Voor iedere rapportage is het mogelijk om een download naar Excel te maken zodat u zelf naar eigen inzicht rapportages kunt samenstellen.

13 Bench-marketplace Voorbeelden Toegevoegde Waarde (1)
Vrijwel ieder onderneming zal voordelen kunnen behalen door gebruik te maken van de Bench-marketplace omdat deze ten eerste zeer flexibel is en ten tweede voor veel verschillende toepassingen gebruikt kan worden. Met onderstaande willekeurige voorbeelden (per niveau) proberen we mogelijke toepassingen van de Bench-marketplace voor uw onderneming duidelijk te maken, deze toepassingen zullen uiteraard voor ieder bedrijf verschillen: Onderneming: Rapportage toont voor bedrijf X een omzet stijging van 10%, terwijl gepland was dat de omzet met 8% zou stijgen, op het eerste oog een mooi resultaat. Uit de rapportage van de Bench-marketplace blijkt echter ook dat de omzet binnen dezelfde branche en regio met 16% is gestegen. Dit leidt tot een heel ander oordeel over de omzetstijging van 10%.

14 Bench-marketplace Voorbeelden Toegevoegde Waarde (2)
Vestiging: Vestiging Y en Z zouden qua omzet vergelijkbare vestigingen moeten zijn. Tijdens het bekijken van de rapportage op de Bench-marketplace constateert de vestigingsmanager van vestiging Z dat zijn vestiging iedere maand 10% minder omzet behaalt dan vestiging Y. Daarnaast blijkt dat vestiging Y een snellere levertijd en hogere leverbetrouwbaarheid heeft. Tenslotte merkt hij op dat vestiging Y 25% meer besteedt aan drukwerk. N.a.v. deze gegevens besluit de vestigingsmanager de leversnelheid en leverbetrouwbaarheid in vestiging Z te verhogen omdat hij verwacht dat dit een positieve bijdrage zal leveren aan de omzet. Daarnaast neemt hij contact op met de vestigingsmanager van vestiging Y om te achterhalen of de 25% aan extra drukkosten ook eventueel zouden kunnen leiden tot een hogere omzet. Werknemer: Werknemer X heeft in januari zijn verkoopdoelstellingen ingevoerd in de Bench-marketplace. In februari vergelijkt hij zijn verkoopcijfers met die van de 5 beste verkopers. Uit de cijfers blijkt dat hij zijn persoonlijke doelstellingen tot op heden ruimschoots heeft behaald. Ten opzichte van de 5 beste verkopers ligt zijn omzet toch 18% lager. De Bench-marketplace toont hem tevens dat de gemiddelde duur van een klantencontact bij de 5 beste verkopers ongeveer 45 minuten bedraagt, in zijn geval is dit slecht 28 minuten. Hij vermoedt dat er een verband bestaat tussen het verschil in omzet en de duur van het klantencontact. De interne rapportage toont de beste verkoper. Hij neemt contact op met deze verkoper en vraagt om tips, specifiek vraagt hij hoe het mogelijk is om het klantencontact langer te laten duren. Na toepassing van de tips bekijkt hij in maart zijn resultaten op de Bench-marketplace.

15 Bench-marketplace Tot slot
De Bench-marketplace is een flexibel raamwerk dat op basis van de wensen van de leden ingericht kan worden, zij bepalen (mede) welke KPI’s opgenomen worden; De marketplace is zowel voor het invoeren van de gegevens als voor het benchmarken via het internet continu te bereiken en altijd up-to-date; De Bench-marketplace biedt de mogelijkheid om zowel binnen de eigen branche als over branches heen te benchmarken; De Bench-marketplace biedt zeer uitgebreide rapportages die geprint en gedownload kunnen worden; Leden betalen een periodieke contributie om gebruik te maken van de rapportage mogelijkheden van de Bench-marketplace; Leden bepalen zelf op welke van de drie beschikbare niveaus ze willen benchmarken; Internet-technologie, geen lokale installatie van de software


Download ppt "Bench-marketplace Introductie ESpert BV"

Verwante presentaties


Ads door Google