De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’."— Transcript van de presentatie:

1 Actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’

2 Actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’
Implementatie anti-agressiebeleid versterken Ondersteuningsregeling VWiZ Communicatiecampagne ‘Wees duidelijk over agressie’ Startsymposium ‘13, Regiosessies, eindsymposium ‘15 Tools: Scan, Business Case, AgressieWijzer Uniforme kengetallen Juridische aanpak veroorzaker agressie Duidelijkheid over zorgverlening staken Aangiftebereidheid verhogen Samenwerking politie Scholing aankomende medewerkers Scholing, voorlichting en training inbrengen

3 Initiatiefnemers met ondersteuning van

4 Zes zorgbranches GGZ Geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg
GHZ Gehandicaptenzorg JZ Jeugdzorg VVT Verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg UMC Universitaire medische centra ZKH Ziekenhuizen, zowel algemeen als categoraal, en revalidatiecentra

5 Doel en uitgangspunt actieplan
Doel De implementatie van integraal beleid tegen agressie in de zorgorganisaties een duidelijke stap verder brengen de komende jaren. Belangrijk uitgangspunt Maak gebruik van de ervaring, kennis en communicatie-kanalen van de branches

6 Doelgroep en doel campagne
Zorgprofessional Werkzaam in 1 v/d 6 zorgbranches De werkvloer, combinatie van leidinggevende en medewerker Communicatiedoelen Bewustwording creëren dat agressie niet bij het werk hoort. Na laten denken hoe met agressie om te gaan en het besef geven dat je altijd iets kunt doen.

7 Communicatiestrategie
Immers, kun je mensen bewegen in actie te komen zonder beweegredenen? TABOE/MISVATTING CORRIGEREN: AGRESSIE HOORT NIET BIJ JE WERK TABOE/ZWIJGEN DOORBREKEN: MAAK HET BESPREEKBAAR, DISCUSSIEER EROVER IN ACTIE KOMEN: BEPAAL SAMEN JULLIE NORMEN, DOE ER IETS MEE / AAN

8 Campagneconcept ‘Wees duidelijk over agressie’
Op de werkvloer heerst onduidelijkheid: Hoort agressie bij je werk? Praten we er wel of niet over? Wat moeten we er mee? Wel of geen acties? Onduidelijkheid is niet goed, dat houdt taboes in stand. Dus dagen we uit stelling te nemen. Zeg ja, of zeg nee. En kom altijd in actie. ‘Wees duidelijk over agressie’ Altijd melden, altijd bespreken, altijd handelen

9

10 Campagnemiddelen Print Toolkits met campagnemateriaal
Magazine ‘Duidelijk’ met good practices Broadsheet ‘Duidelijk over agressie: het actieplan’ Boekje ‘Altijd melden, altijd bespreken, altijd handelen’ Online Social media platform (met name Facebook en Twitter) Online content portal, met campagnemateriaal, video’s, artikelen, foto’s, links PR PR rondom symposium / aftrap campagne Publiciteit via kanalen partners

11 Toolkits met campagnematerialen

12 Magazine

13 Social media platform facebook.com/duidelijkoveragressie
@overagressie #weesduidelijk

14 Portal

15 Hulpmiddelen: Scan In ontwikkeling: Business Case en AgressieWijzer

16 Symposium 23 september 2013

17 Regiosessies 2013 - 2015 Circa 30 bijeenkomsten voor 30-50 mensen
Locaties Noord, Midden, Zuid Met thematische verdieping Succesvol tegen agressie (good practices) Thema’s (grenzen stellen, aangifte doen, etc.) Leernetwerken (met procesbegeleider) De Ondersteuningsregeling VWiZ (met voorbeelden)

18 Looptijd campagne Symposium Symposium Regionale bijeenkomsten
2013 23/9 2014 2015 Registratie- website Symposium Symposium Regionale bijeenkomsten AFTRAP CAMPAGNE PR symposium Campagne + PR via bestaande kanalen Ondersteuningsmiddelen beschikbaar 2013 23/9 2014 2015

19 Meer weten? facebook.com/duidelijkoveragressie
twitter.com/overagressie


Download ppt "Actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’."

Verwante presentaties


Ads door Google