De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Persoonlijke effectiviteit Dag 2

Verwante presentaties


Presentatie over: "Persoonlijke effectiviteit Dag 2"— Transcript van de presentatie:

1 Persoonlijke effectiviteit Dag 2
Frits Gubbels Veel vergaderingen worden afgesloten met het plannen van de volgende vergadering. ‘Niet alles tegelijk !’ ‘Alles tegelijk: Hét recept om niets te bereiken.’

2 2.A Terugkoppeling Dag 1 Huiswerk 9:00 – 09:30
Sterke en minder sterke vaardigheden De persoonlijke SWOT Wat heb je hiervan geleerd ? Hoe dit toe te passen en borgen ? Rondgang ! Bedenk: Modellen en tests blijven hulpmiddelen !

3 2.B Verbale en non verbale communicatie (1) 9:30 – 10:00
Transparant communiceren Denken, willen, voelen, weten, ervaren enz. Binnenkant Verbale en non-verbale communicatie Buitenkant Overkant De ander reageert op jouw buitenkant

4 Verbaal en non-verbaal (2) Non-verbaal
lichaamstaal als communicatiemiddel houding, mimiek en gebarentaal belang verbale communicatie te beperkt uitlaatklep voor gevoelens op niveau van de onderlinge betrekking (hoe iets wordt overgebracht) 65 à 70% van boodschap via non-verbale weg (5x) sterker dan verbale inhoud

5 Verbaal en non-verbaal (3) Non-verbaal
aanwijzingen over kenmerken/identiteit ondersteunen/regelen verbale boodschap vervangen verbale boodschap regelen onderlinge verhoudingen relatie met verbale communicatie: non-verbaal gedrag op zich duidelijk non-verbaal gedrag ondersteunt verbaal gedrag non-verbaal gedrag in tegenspraak met verbaal gedrag

6 AANDACHTSPUNTEN NON-VERBAAL GEDRAG (4)
leer tijdens een gesprek ‘tussen de regels door’ te luisteren let op zowel de expressieve als de representatieve betekenis let op de mate van overeenkomst tussen verbaal en non-verbaal gedrag wees voorzichtig met interpretaties leer je bewust worden van je eigen lichaamstaal

7 2.C RET (1) 10:00 – 10:30 Rationeel-Emotieve Therapie (RET) is een vorm van psychotherapie waarbij zowel het verstand als het gevoel een belangrijke rol spelen. De grondlegger van de therapie is Albert Ellis, Bij de theorie van RET wordt gebruikgemaakt van de letters ABC. A staat voor aanleiding (oorzaak, activating event) De B staat voor de bril waardoor je kijkt (belief, overtuiging). De C staat voor consequentie (het gevolg, consequence). De kern van de RET komt erop neer dat niet A de oorzaak is van C, maar B. In het Nederlands: het zijn niet de gebeurtenissen (A) in je leven die bepalen hoe je je voelt (C) maar de manier waarop je tegen die gebeurtenissen aankijkt (of: de manier waarop je jezelf van het belang van die gebeurtenissen overtuigt) (B). (Soms ook Rationele Effectiviteits Training genoemd.) De gedachte bepaalt het gevoel en het gevoel bepaalt de situatie.

8 2.C RET (2) Wie maakt wie gek ?
A-B-C C Gebeurtenis (echt of bedacht) Gevoelens en gedrag B Ideeën en gedachten (wat zeggen we tegen onszelf) Komen voort uit 5 irrationele gedachtengangen

9 2.C RET (3) Het 8 stappen model
Stap 1 Beschrijf de A (situatie/gebeurtenis) Stap 2 Beschrijf de C (het ongewenste niet-productieve gevoel) Stap 3 Wat is de B (de gedachte die C veroorzaakt) Stap 4 Formuleer de gewenste C (hoe wilt u zich voelen)

10 2.C RET (4) Het 8 stappen model
Stap 5 Daag de irrationele gedachte uit (jezelf vragen stellen) Stap 6 Formuleer rationele gedachten (en vervang de irrationele gedachten van B) Stap 7 Beproef het resultaat in fantasie (hoe voelt dat ?) Stap 8 Maak een oefenprogrogramma (en voer dat uit) Bron: Beren op de weg, spinsels in je hoofd.

11 Wat is een winnaar? Wat is een winnaar? Wat is een winnaar?
Pauze “Als je niet weet waar je heen gaat, eindig je waarschijnlijk ergens anders." “Een diploma is een bewijs van wat je hebt gedaan, niet van datgene wat je kunt.” Winnaars hebben een plan Verliezers een excuus Winnaars zeggen: Mogelijk Verliezers zeggen: Moeilijk Winnaars laten iets gebeuren Verliezers wachten tot er iets gebeurt Winnaars hebben een plan Verliezers een excuus Winnaars zeggen: Mogelijk Verliezers zeggen: Moeilijk Winnaars laten iets gebeuren Verliezers wachten tot er iets gebeurt Winnaars hebben een plan Verliezers een excuus Winnaars zeggen: Mogelijk Verliezers zeggen: Moeilijk Winnaars laten iets gebeuren Verliezers wachten tot er iets gebeurt Winnaars hebben een plan Verliezers een excuus Winnaars zeggen: Mogelijk Verliezers zeggen: Moeilijk Winnaars laten iets gebeuren Verliezers wachten tot er iets gebeurt [ terug ] [ terug ] [ terug ] [ terug ]

12 Oefening Leerlingenstaking 10:45 – 11:00
Docent en drie studenten 3 soorten gedrag Discussie gaat over al dan niet mogen staken van studenten Max 5 minuten per duo Rest let op gedrag effectiviteit van gesprek

13 2.D Stille invloeden (1) 11:00 – 11:15
Onbewuste/ongevraagde dienstbaarheid en beleefdheid Onbewuste gehoorzaamheid De macht der gewoonte Vastgeroeste patronen Mooie kreten ! Wat kunnen we ermee ? Tijdvreters ? Bron: Persoonlijke effectiviteit; assertief gedrag als basisvaardigheid

14 Johari Venster (1) Johari-venster Bekend aan jezelf
 Onbekend aan jezelf  Bekend aan anderen  1. Functionele zelf/Vrije ruimte Hoe toon je jezelf naar buiten? Combinatie van wat je zegt, hoe je het zegt en wat je doet Als je je veilig voelt, laat je meer zien  2. Blinde vlek Gedrag dat je vertoont, maar waarvan je je (bijna) niet bewust bent Welke signalen zend je uit? Dit kan een niet-bedoeld effect op de boodschap hebben Hierop heb je feedback van anderen nodig Als je wilt groeien / ontwikkelen is voorwaarde dat je openstaat voor feedback en dat je je kwetsbaar op kunt stellen!  Onbekend aan anderen  3. Privé-ruimte Gedachten, gevoelens, waarden en normen De Privé-ruimte manifesteert zich sterk door lichaamstaal Let op: binnenkant beinvloedt de buitenkant Privé-ruimte kan functionele ruimte ondersteunen of afbreken  4. Onbewust / verborgen Talent

15 Johari Venster (2) Johari-venster Bekend aan jezelf
 Onbekend aan jezelf  Bekend aan anderen  1. Functionele zelf/Vrije ruimte Hoe toon je jezelf naar buiten? Combinatie van wat je zegt, hoe je het zegt en wat je doet Als je je veilig voelt, laat je meer zien  2. Blinde vlek Gedrag dat je vertoont, maar waarvan je je (bijna) niet bewust bent Welke signalen zend je uit? Dit kan een niet-bedoeld effect op de boodschap hebben Hierop heb je feedback van anderen nodig Als je wilt groeien / ontwikkelen is voorwaarde dat je openstaat voor feedback en dat je je kwetsbaar op kunt stellen!  Onbekend aan anderen  3. Privé-ruimte Gedachten, gevoelens, waarden en normen De Privé-ruimte manifesteert zich sterk door lichaamstaal Let op: binnenkant beinvloedt de buitenkant Privé-ruimte kan functionele ruimte ondersteunen of afbreken  4. Onbewust / verborgen Talent

16 Johari Venster (2) Inzicht in jezelf
Doel: kwadrant 1 zo groot mogelijk maken (2 en 3 zo klein mogelijk) Door feedback te ontvangen wordt kwadrant 2 kleiner Door dingen over jezelf te vertellen wordt kwadrant 3 kleiner Afmaken zie MS-Word document Het Johari venster

17 2.E Feedback(1) 11:15 – 11:45 Feedback = terugkoppeling
(hoe de boodschap is overgekomen) Het doel van feedback ? Wederzijds respect is de basis Een wil om te leren Feedback: geven en nemen Verschil tussen interpreteren en waarnemen = geen oordeel ! Feedback is gratis (advies) !

18 2.E Feedback(2) Feedback: 3 stappen: Ik, Ik, Jij 1. Ik zie/hoor …
(concreet waarneembaar gedrag van de ander) 2. Ik vind dat/ervaar dat … (beleving interpretatie + effect is) 3. Jij … (kun jij je dat voorstellen ?, herkenning)

19 E = K x A 2.E Feedback(3) Effect = Kwaliteit x Acceptatie
Van idee Van persoon Opdracht 4: Wat zijn (ongeschreven) regels voor feedback ?

20 2.F Opdracht 5 11:45 – 12:00 Feedback
Beschrijf één of meer situaties waarbij je zelf door anderen verkeerd bent begrepen. Geef aan hoe het kwam dat de ander je gedrag verkeerd interpreteerde. Ik hou van kritiek, maar ik moet het ermee eens zijn !

21 2.F Case (2) Voor thuis ! Hoe vorm je van iemand een eerste indruk?
M.a.w. waarop let je als je iemand voor het eerst ontmoet? Voor thuis !

22 2.G Samenvatting en evaluatie dag 2 12:00 – 12:15
Verbale en non-verbale communicatie RET Stille invloeden Feedback Evaluatie en ervaringen ! Topper word je niet alleen door het volgen van trainingen !


Download ppt "Persoonlijke effectiviteit Dag 2"

Verwante presentaties


Ads door Google