De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BEST Belgian Screening Tools M. Daem. Belgian screening tools Daem, M., Piron, C., Lardennois, M., Gobert, M., Folens, B., Vanderwee, K., Grypdonck, M.,

Verwante presentaties


Presentatie over: "BEST Belgian Screening Tools M. Daem. Belgian screening tools Daem, M., Piron, C., Lardennois, M., Gobert, M., Folens, B., Vanderwee, K., Grypdonck, M.,"— Transcript van de presentatie:

1 BEST Belgian Screening Tools M. Daem

2 Belgian screening tools Daem, M., Piron, C., Lardennois, M., Gobert, M., Folens, B., Vanderwee, K., Grypdonck, M., & Defloor T. (2007). Opzetten van een databank met gevalideerde meetinstrumenten: BEST-project. Brussel, Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu.

3 Team Universiteit Gent M. Daem Dr. K. Vanderwee Prof. dr. M. Grypdonck Prof. dr. T. Defloor Université Catholique de Louvain C. Piron Dr. M. Gobert Ministerie van Volksgezondheid M. Lardennois B. Folens

4 Inhoud Introductie Doel Noodzaak Methodologie Voorstelling website Implicaties Conclusie Toekomstperspectief

5 Introductie Validiteit meetinstrumenten veelal niet gekend Beschikbaarheid meetinstrumenten in literatuur? Objectieve gegevens ~ effectieve verpleegkundige zorg Initiatief FOD - op vraag van werkveld

6 Introductie Link MZG: Een meetinstrument laat toe om de situatie van de patiënt in relatie tot zijn/haar gezondheids- problemen en zorgnoden op een objectieve en wetenschappelijk gevalideerde manier te meten. Het betreft een gevalideerd wetenschappelijk meetinstument. De validiteit werd minstens erkend door een publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift en bij voorkeur in peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift terug te vinden (Medline, CINAHL,…).

7 Doel Databank wetenschappelijk gevalideerde meetinstrumenten Aanbieden meetintrumenten (werkveld, hogescholen, universiteiten,…) Website-ontwikkeling: www.best.ugent.be

8 Noodzaak Nuttig? Uniformiteit Objectiveren gezondheidsproblemen Keuze van interventies optimaliseren Evolutie pathologie Effectiviteit behandeling opvolgen Effect van interventies meten Evolutie patiënt opvolgen Beleid aanpassen of afstemmen op de patiënt Mogelijkheden van de patiënt in beeld brengen Patient als actor in zijn/haar behandeling → objectiveren van de diagnostiek en van de resultaten van verpleegkundige interventies

9 Methodologie Wetenschappelijke equipe Literatuurreview Selectie: 2 onafhankelijke onderzoekers Inclusie op basis van abstract:  letterlijke verwijzing naar validiteit en/of betrouwbaarheid in abstract  OF vermelding van testen op het meetinstrument. Databank gevalideerde meetinstrumenten

10 Methodologie Databanken: PubMed, Cinahl, The Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), Invert. Taal: E-F-D-N Tijdsperiode: 1992-2007 Snowball-sampling

11 Methodologie Betrouwbaarheid: Stability Internal consistency Equivalence Validiteit: Face validity Content validity Criterion validity Construct validity Sensitiviteit, specificiteit, odds ratio,…

12 Methodologie Evidentietabellen

13

14 Methodologie Zoekfilter

15 Methodologie

16 MZG-domeinen: E 100 – Symptoomcontrole : pijn E 200 – Symptoomcontrole : nausea en/of braken E 300 – Symptoomcontrole : vermoeidheid E 400 – Symptoomcontrole : sedatie F 500 – Evaluatie mondstatus I 100 – Neurologische zorg P100 – Cognitief verminderd functioneren V100 en V200 – Preventie decubitus V700 – Desoriëntatie Z100 – Functioneel, mentaal en psychosociaal functioneren Bepaald vanuit werkveld en door expertengroep

17 Methodologie Gebruiksvriendelijkheid schalen in samenwerking MVG-coördinatoren en werkveld: Helderheid van het instrument Eenvoud in gebruik Duur van afname Conclusie meetinstrument Evaluatieperiode: 3 weken

18 Website www.best.ugent.be

19

20

21

22

23

24

25 Betrouwbaarheid en validiteit best bestudeerd

26 Evaluatie meetinstrument Meetinstrument downloaden

27 Website Evaluatie meetinstrument Meetinstrument downloaden

28

29

30

31

32

33

34

35 Implicaties praktijk Het gebruik van een meetinstrument laat toe een veelheid aan informatie te verzamelen. Deze informatie is minder ondergeschikt aan subjectiviteit, kan door verschillende personen ingewonnen worden en is reproduceerbaar waardoor resultaten vergeleken kunnen worden. Het evalueren van de patiënt en de vergelijking van resultaten vereist het gebruik van valide en betrouwbare meetinstrumenten.

36 Conclusie BEST is werkmiddel dat vlot toegankelijk is dmv. de website BEST is werkmiddel dat vlot toegankelijk is dmv. de website De website laat toe om snel een meetinstrument te zoeken. De website laat toe om snel een meetinstrument te zoeken. Het gebruik van het meetinstrument is steeds beschreven. Het gebruik van het meetinstrument is steeds beschreven. De website is evidence-based, referenties worden per meetschaal weergegeven. De website is evidence-based, referenties worden per meetschaal weergegeven. Meetinstrumenten worden ter beschikking gesteld. Meetinstrumenten worden ter beschikking gesteld. BEST richt zich niet op een specifieke populatie. BEST richt zich niet op een specifieke populatie. De databank kan verder aangevuld worden en inspelen op de noden van het werkveld. De databank kan verder aangevuld worden en inspelen op de noden van het werkveld.

37 Toekomstperspectief Update en uitbreiding databank : Nieuwe schalen binnen de reeds uitgewerkte domeinen Nieuwe onderzoeksartikels omtrent bestudeerde meetinstrumenten Verbreden domein – specificiëren (bijv. pediatrie, gedragsobservaties ipv auto- rapportage,…) Nieuwe onderzoeksdomeinen

38 Toekomstperspectief BEST-2 (onder voorbehoud): Voeding en ondervoeding, Continentie en incontinentie, Catheterzorg, Zelfzorg, Wondzorg, Kwaliteit van leven.

39 Dank voor uw aandacht! Wij wensen u een vlotte navigatie doorheen de website: www.best.ugent.be


Download ppt "BEST Belgian Screening Tools M. Daem. Belgian screening tools Daem, M., Piron, C., Lardennois, M., Gobert, M., Folens, B., Vanderwee, K., Grypdonck, M.,"

Verwante presentaties


Ads door Google