De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Structurele projectwerking in de Wingerd

Verwante presentaties


Presentatie over: "Structurele projectwerking in de Wingerd"— Transcript van de presentatie:

1 Structurele projectwerking in de Wingerd
een individuele denkoefening

2 Gemeenschappelijke basisvorming
decretaal vastgelegd gelinkt aan vakgebonden eindtermen minimumdoelen voor bepaalde leerlingenpopulatie Nederlands 4 Frans 3 Wiskunde 2 Aardrijkskunde 1 Engels Levensbeschouwing Geschiedenis Lichamelijke opvoeding

3 Specifiek + complementair gedeelte
Naast de basisvorming onderscheiden we per optie verder een specifiek gedeelte, gericht op vervolgonderwijs, en gelinkt aan specifieke eindtermen een complementair gedeelte, met ruimte voor het eigen pedagogisch project Behalve vakgebonden en specifieke eindtermen, die door scholen bereikt moeten worden (resultaatsverplichting), zijn er ook vakoverschrijdende eindtermen (VOET) VOET vormen een soort vangnet voor waardevolle en maatschappelijk relevante inhouden die onvoldoende terug te vinden zijn in de vakken Scholen moeten inspanningen leveren om de VOET na te streven (inspanningsverplichting)

4 Optie Humane Wetenschappen
Duits of Spaans +2 Frans 3 Levensbeschouwing 2 Aardrijkskunde 1 Natuurwetenschappen +2 Nederlands 4 Lichamelijke opvoeding 2 Statistiek +1 Engels +1 Engels 2 Geschiedenis 2 Wiskunde 2 Projectwerk Humane Wetenschappen +4 Gedrags- en cultuurwetenschappen +4

5 Optie Latijn-Moderne Talen
Spaans +2 Frans 3 Levensbeschouwing 2 Aardrijkskunde 1 Duits +2 Nederlands 4 Lichamelijke opvoeding 2 Wiskunde +1 Engels +1 Engels 2 Geschiedenis 2 Wiskunde 2 Projectwerk Moderne Talen +2 Latijn +4 Natuurwetenschappen +2

6 Optie Latijn-Wiskunde
Frans 3 Levensbeschouwing 2 Aardrijkskunde 1 Biologie +2 Nederlands 4 Lichamelijke opvoeding 2 Chemie +2 Engels 2 Geschiedenis 2 Wiskunde 2 Fysica +2 Latijn +4 Wiskunde +4

7 Optie Moderne Talen-Wetenschappen
Frans 3 Levensbeschouwing 2 Aardrijkskunde 1 Biologie +2 Nederlands 4 Lichamelijke opvoeding 2 Chemie +2 Engels 2 Geschiedenis 2 Wiskunde 2 Fysica +2 Projectwerk Moderne Talen +2 Duits of Spaans +2 Wiskunde +2 Projectwerk Wetenschappen +2

8 Optie Wetenschappen-Wiskunde
Frans 3 Levensbeschouwing 2 Aardrijkskunde 1 Biologie +2 Nederlands 4 Lichamelijke opvoeding 2 Chemie +2 Engels 2 Geschiedenis 2 Wiskunde 2 Fysica +2 Projectwerk Wetenschappen +4 Wiskunde +4

9 Optie Wetenschappen-Wiskunde
Biologie Chemie Aardrijks kunde Biologie Chemie Frans Engels Frans Frans Engels Nederlands Nederlands Wiskunde Nederlands Nederlands Geschiedenis Fysica Geschiedenis Fysica Projectwerk Wetenschappen GD / ZL Projectwerk Wetenschappen LO Projectwerk Wetenschappen GD / ZL Projectwerk Wetenschappen LO Klassenraad

10 Projectwerk algemeen vakoverschrijdend (sociale vaardigheden / leren leren / ICT) complementair met huidige projectperiodes vertrekpunt: intrinsieke motivatie jaar- en klasdoorbrekend verdieping leerinhouden parallelle werking graduele opbouw thuiscomponent standby-stand portfolio forum Wat hebben we nodig? feedback pbd, lk, lln & ouders! nascholing? bibliotheek? databank? expertises connecties

11 Aandachtspunten projectwerk
directe link met optie ≤ 5 weken per project link met actualiteit ≥ 5 projecten per jaar link met leerplannen ≤ 3 leerlingen per groep duidelijk afgebakend ≤ 2x dezelfde groep duidelijke planning ≥ 2x in groep bijhouden logboek ≤ 2x zelfde format aandacht voor tijd en ruimte ≥ 1x individueel maatschappelijke relevantie ≥ 1x in vreemde taal economische impact brongebruik

12 Verloop projectwerk Sprokkelen Samenwerken Enthousiasmeren Uitvoeren
Discussiëren Onderzoeken Kiezen Experimenteren Brainstormen Interpreteren Informeren Controleren Documenteren Rapporteren Inventariseren Creëren Plannen Presenteren Organiseren Evalueren Communiceren Reflecteren

13 Mogelijk format eindproduct
Powerpointpresentatie Lezing Recensie boek of film Toneel Tentoonstelling Poster Demonstratie Krant Maquette Show Portfolio Film Website Lied Podcast

14 Aandachtspunten evaluatie
procesevaluatie productevaluatie: zowel inhoudelijk als vormelijk tussentijdse evaluatie zelfevaluatie evaluatie groepsleden onderling evaluatie door leerkrachten evaluatie door leerlingen Wat hebben we nodig? standaardformulier voor evaluaties?

15 Aandachtspunten begeleiding
tegelijkertijd verschillende leerkrachten / lokalen beschikbaar systeem ‘buffert’ afwezige klassen / leerkrachten voldoende expertise binnen vakgroep / graad? inschakelen ouders met specifieke expertise? ondersteuning door projectbegeleider? ondersteuning door ICT-coördinator? Wat hebben we nodig? studiedagen? workshops? personeel?

16 Alternatieven voor projectwerk
uitstappen naar theater / film / bedrijven / exposities / musea/ universiteiten / hogescholen voorbereiden Knack Interscholenwedstrijd voorbereiden BBC public speaking awards voorbereiden op wetenschapsolympiades voorbereiden UWC beursaanvragen voorbereiden en verwerken voorbereiden op KiK-quiz practica


Download ppt "Structurele projectwerking in de Wingerd"

Verwante presentaties


Ads door Google