De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een individuele denkoefening. Gemeenschappelijke basisvorming  decretaal vastgelegd  gelinkt aan vakgebonden eindtermen  minimumdoelen voor bepaalde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een individuele denkoefening. Gemeenschappelijke basisvorming  decretaal vastgelegd  gelinkt aan vakgebonden eindtermen  minimumdoelen voor bepaalde."— Transcript van de presentatie:

1 een individuele denkoefening

2 Gemeenschappelijke basisvorming  decretaal vastgelegd  gelinkt aan vakgebonden eindtermen  minimumdoelen voor bepaalde leerlingenpopulatie Nederlands 4 Nederlands 4 Frans 3 Frans 3 Wiskunde 2 Wiskunde 2 Aardrijks kunde 1 Aardrijks kunde 1 Engels 2 Engels 2 Levensbeschouwing 2 Levensbeschouwing 2 Geschiedenis 2 Geschiedenis 2 Lichamelijke opvoeding 2 Lichamelijke opvoeding 2

3 Specifiek + complementair gedeelte Naast de basisvorming onderscheiden we per optie verder  een specifiek gedeelte, gericht op vervolgonderwijs, en gelinkt aan specifieke eindtermen  een complementair gedeelte, met ruimte voor het eigen pedagogisch project Behalve vakgebonden en specifieke eindtermen, die door scholen bereikt moeten worden (resultaatsverplichting), zijn er ook vakoverschrijdende eindtermen (VOET) VOET vormen een soort vangnet voor waardevolle en maatschappelijk relevante inhouden die onvoldoende terug te vinden zijn in de vakken Scholen moeten inspanningen leveren om de VOET na te streven (inspanningsverplichting)

4 Optie Humane Wetenschappen Engels +1 Engels +1 Natuurwetenschappen +2 Natuurwetenschappen +2 Statistiek +1 Statistiek +1 Nederlands 4 Nederlands 4 Frans 3 Frans 3 Wiskunde 2 Wiskunde 2 Aardrijks kunde 1 Aardrijks kunde 1 Engels 2 Engels 2 Levensbeschouwing 2 Levensbeschouwing 2 Geschiedenis 2 Geschiedenis 2 Lichamelijke opvoeding 2 Lichamelijke opvoeding 2 Duits of Spaans +2 Duits of Spaans +2 Gedrags- en cultuurwetenschappen +4 Gedrags- en cultuurwetenschappen +4 Projectwerk Humane Wetenschappen +4 Projectwerk Humane Wetenschappen +4

5 Optie Latijn-Moderne Talen Latijn +4 Latijn +4 Natuurwetenschappen +2 Natuurwetenschappen +2 Wiskunde +1 Wiskunde +1 Nederlands 4 Nederlands 4 Frans 3 Frans 3 Wiskunde 2 Wiskunde 2 Aardrijks kunde 1 Aardrijks kunde 1 Engels 2 Engels 2 Levensbeschouwing 2 Levensbeschouwing 2 Geschiedenis 2 Geschiedenis 2 Lichamelijke opvoeding 2 Lichamelijke opvoeding 2 Engels +1 Engels +1 Spaans +2 Spaans +2 Projectwerk Moderne Talen +2 Projectwerk Moderne Talen +2 Duits +2 Duits +2

6 Optie Latijn-Wiskunde Latijn +4 Latijn +4 Wiskunde +4 Wiskunde +4 Fysica +2 Fysica +2 Chemie +2 Chemie +2 Biologie +2 Biologie +2 Nederlands 4 Nederlands 4 Frans 3 Frans 3 Wiskunde 2 Wiskunde 2 Aardrijks kunde 1 Aardrijks kunde 1 Engels 2 Engels 2 Levensbeschouwing 2 Levensbeschouwing 2 Geschiedenis 2 Geschiedenis 2 Lichamelijke opvoeding 2 Lichamelijke opvoeding 2

7 Optie Moderne Talen-Wetenschappen Fysica +2 Fysica +2 Nederlands 4 Nederlands 4 Frans 3 Frans 3 Wiskunde 2 Wiskunde 2 Aardrijks kunde 1 Aardrijks kunde 1 Engels 2 Engels 2 Levensbeschouwing 2 Levensbeschouwing 2 Geschiedenis 2 Geschiedenis 2 Lichamelijke opvoeding 2 Lichamelijke opvoeding 2 Chemie +2 Chemie +2 Biologie +2 Biologie +2 Wiskunde +2 Wiskunde +2 Duits of Spaans +2 Duits of Spaans +2 Projectwerk Wetenschappen +2 Projectwerk Wetenschappen +2 Projectwerk Moderne Talen +2 Projectwerk Moderne Talen +2

8 Optie Wetenschappen-Wiskunde Wiskunde +4 Wiskunde +4 Fysica +2 Fysica +2 Chemie +2 Chemie +2 Biologie +2 Biologie +2 Projectwerk Wetenschappen +4 Projectwerk Wetenschappen +4 Nederlands 4 Nederlands 4 Frans 3 Frans 3 Wiskunde 2 Wiskunde 2 Aardrijks kunde 1 Aardrijks kunde 1 Engels 2 Engels 2 Levensbeschouwing 2 Levensbeschouwing 2 Geschiedenis 2 Geschiedenis 2 Lichamelijke opvoeding 2 Lichamelijke opvoeding 2

9 Optie Wetenschappen-Wiskunde Wiskunde Fysica Chemie Biologie Projectwerk Wetenschappen Projectwerk Wetenschappen Nederlands Frans Wiskunde Aardrijks kunde Aardrijks kunde Frans GD / ZL Geschiedenis LO Wiskunde Biologie Chemie Frans Engels Nederlands Geschiedenis Fysica GD / ZL LO Projectwerk Wetenschappen Projectwerk Wetenschappen Projectwerk Wetenschappen Projectwerk Wetenschappen Projectwerk Wetenschappen Projectwerk Wetenschappen Klassenraad

10 Projectwerk algemeen  vakoverschrijdend (sociale vaardigheden / leren leren / ICT)  complementair met huidige projectperiodes  vertrekpunt: intrinsieke motivatie  jaar- en klasdoorbrekend  verdieping leerinhouden  parallelle werking  graduele opbouw  thuiscomponent  standby-stand  portfolio  forum Wat hebben we nodig? feedback pbd, lk, lln & ouders! nascholing? bibliotheek? databank? expertises connecties …

11 Aandachtspunten projectwerk  directe link met optie  link met actualiteit  link met leerplannen  duidelijk afgebakend  duidelijke planning  bijhouden logboek  aandacht voor tijd en ruimte  maatschappelijke relevantie  economische impact  brongebruik  ≤ 5 weken per project  ≥ 5 projecten per jaar  ≤ 3 leerlingen per groep  ≤ 2x dezelfde groep  ≥ 2x in groep  ≤ 2x zelfde format  ≥ 1x individueel  ≥ 1x in vreemde taal

12 Verloop projectwerk  Sprokkelen  Enthousiasmeren  Discussiëren  Kiezen  Brainstormen  Informeren  Documenteren  Inventariseren  Plannen  Organiseren  Communiceren  Samenwerken  Uitvoeren  Onderzoeken  Experimenteren  Interpreteren  Controleren  Rapporteren  Creëren  Presenteren  Evalueren  Reflecteren

13 Mogelijk format eindproduct  Powerpointpresentatie  Recensie boek of film  Tentoonstelling  Demonstratie  Maquette  Portfolio  Website  Podcast  Lezing  Toneel  Poster  Krant  Show  Film  Lied  …

14 Aandachtspunten evaluatie  procesevaluatie  productevaluatie: zowel inhoudelijk als vormelijk  tussentijdse evaluatie  zelfevaluatie  evaluatie groepsleden onderling  evaluatie door leerkrachten  evaluatie door leerlingen Wat hebben we nodig? standaardformulier voor evaluaties? …

15 Aandachtspunten begeleiding tegelijkertijd verschillende leerkrachten / lokalen beschikbaar systeem ‘buffert’ afwezige klassen / leerkrachten voldoende expertise binnen vakgroep / graad? inschakelen ouders met specifieke expertise? ondersteuning door projectbegeleider? ondersteuning door ICT-coördinator? Wat hebben we nodig? studiedagen? workshops? personeel? …

16 Alternatieven voor projectwerk uitstappen naar theater / film / bedrijven / exposities / musea/ universiteiten / hogescholen voorbereiden Knack Interscholenwedstrijd voorbereiden BBC public speaking awards voorbereiden op wetenschapsolympiades voorbereiden UWC beursaanvragen voorbereiden en verwerken s@w voorbereiden op KiK-quiz practica …


Download ppt "Een individuele denkoefening. Gemeenschappelijke basisvorming  decretaal vastgelegd  gelinkt aan vakgebonden eindtermen  minimumdoelen voor bepaalde."

Verwante presentaties


Ads door Google