De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

C H I L D F R I E N D L Y C I T I E S School-buurtspeelpleinen Froukje Hajer Spelen zonder (schoolplein)hekken Groningen 11 november 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "C H I L D F R I E N D L Y C I T I E S School-buurtspeelpleinen Froukje Hajer Spelen zonder (schoolplein)hekken Groningen 11 november 2006."— Transcript van de presentatie:

1 C H I L D F R I E N D L Y C I T I E S School-buurtspeelpleinen Froukje Hajer Spelen zonder (schoolplein)hekken Groningen 11 november 2006

2 C H I L D F R I E N D L Y C I T I E S Sinds 1968: Jaarlijkse collectes met thema rond spelen en speelruimte

3 C H I L D F R I E N D L Y C I T I E S Missie Jantje Beton Jantje Beton komt op voor het recht van de jeugd om te spelen in de vrije tijd (artikel 31 United Nations Convention on the Rights of the Child ) Jantje Beton zorgt voor voldoende, aansprekende en kwalitatieve speelkansen voor alle kinderen in NL. Jantje Beton zorgt voor speelkansen, daar waar het aanbod te kort schiet en de nood het hoogst is.

4 C H I L D F R I E N D L Y C I T I E S Wat doet Jantje Beton Fondswerving (collecte, loterij) Bestedingen –Er even tussen uit –Jongleren (non formeel leren) –Bouwstenen Belangenbeharting/voorlichting o.a. partijen bij elkaar brengen (Platform Ruimte voor de Jeugd/Speelraad, en netwerk Child Friendly Cities) Projecten en sponsoring

5 C H I L D F R I E N D L Y C I T I E S N e t w e r k C h i l d F r i e n d l y C i t i e s -sinds 2004 ook in Nederland -Initiatief door Jantje Beton en VNG met partners Veilig Verkeer.nl en BNSP -vervolg op project Lokaal jeugdbeleid -een beweging, geen instituut of project….. -Thematische werkwijze: eerste thema ”fysieke ruimte”

6 C H I L D F R I E N D L Y C I T I E S Een kindvriendelijke gemeente Biedt kwantitatief en kwalitatief voldoende ruimte zodat kinderen en jongeren - Er mogen zijn - Er kunnen komen - Welkom zijn, -Kunnen meedoen

7 C H I L D F R I E N D L Y C I T I E S Integraal beleid noodzakelijk Fysiek en sociaal: jeugdbeleid / ruimtelijke ordening Maar ook: onderwijs, mobiliteit/verkeer, groen/openbare ruimte, veiligheid, sport etc Speelruimtebeleid raakt vele beleidsterreinen! Visie op de jeugd vormt de basis, gebaseerd op het Internationale verdrag inzake de rechten van het kind.

8 C H I L D F R I E N D L Y C I T I E S 2 publicaties Zie www.kindvriendelijkesteden.nl

9 C H I L D F R I E N D L Y C I T I E S Jantje Beton en schoolbuurtspeelpleinen 3 % norm Pleit voor meer speelruimte (o.a.kerkspeelpleinen, schoolpleinen), ondersteuning projecten en publicaties Speelruimteactiepakket (voor ouders en buurtbewoners) 10 jaar loterij: aandacht voor openstellen schoolpleinen (prijsvraag en brochure) Aanvragen € via Samenwerkende Fondsen Buiten Spelen (SFBS)

10 C H I L D F R I E N D L Y C I T I E S Thema 10 jaar Jantje Beton loterij: “ openstellen schoolpleinen ” TNO/NIPO –Ruim 70% van de Nederlanders wil graag een open toegankelijk schoolplein in de buurt –Ruim een kwart (28%) geeft aan dat kinderen niet op het schoolplein in hun buurt kunnen spelen Prijsvraag en brochure –Montessorischool Drachten, optreden Chipz –Brochure “ Schoolplein voor de buurt ” bijna gereed

11 C H I L D F R I E N D L Y C I T I E S Criteria SFBS Speelplein is openbaar toegankelijk buiten de reguliere schooltijden Aantoonbare behoefte aan een speelplek vanuit de buurt. Binnen een straal van 300 meter zijn geen/onvoldoende buurtspeelplekken Samenwerking met buurtbewoners bij planvorming. Kostenbegroting is gericht op de investering in de speelvoorziening zelf. (geen betegeling of terreinafbakening). Gemeente dient substantieel bij te dragen (i.v.m. openbaar toegankelijk karakter). Gevraagde bedrag niet hoger dan de bijdrage gemeente (max € 15.000,-). Rekening houden met kinderen met een functiebeperking

12 C H I L D F R I E N D L Y C I T I E S www.jantjebeton.nl www.samenbuitenspelen.nl


Download ppt "C H I L D F R I E N D L Y C I T I E S School-buurtspeelpleinen Froukje Hajer Spelen zonder (schoolplein)hekken Groningen 11 november 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google