De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

W2-conceptnota VVOS Oost-Vlaanderen – 24/05/2013 Peter Cousaert

Verwante presentaties


Presentatie over: "W2-conceptnota VVOS Oost-Vlaanderen – 24/05/2013 Peter Cousaert"— Transcript van de presentatie:

1 W2-conceptnota VVOS Oost-Vlaanderen – 24/05/2013 Peter Cousaert
VVSG-stafmedewerker Activeringsbeleid

2 W2 - brede scoop Maximale betrokkenheid maatschappij
Insteek: participatieniveau Inschaling: participatieladder W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen

3 W2-concept Screening Tijdelijk niet-toeleidbaar Activering W2
ondersteuningspakket casemanager welzijn casemanager werk TRAJECTPROCES ACTIVERING via VERHOGEN VAN TREDE OP PARTICIPATIELADDER 6. Betaald werk 5. Betaald werk met ondersteuning 4. Onbetaald werk 3. Deelname georganiseerde activ. 2. Sociale contacten buitenshuis 1. Geïsoleerd W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen

4 Herwerkte activeringsladder
W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen

5 Beleidsmatig Werk Welzijn Sociale economie
>> blijven investeren in capaciteit >> samenwerking meest nodig: trap 3 & 4 >> decreet als verankering W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen

6 Drie soorten trajecten
Tijdelijke activeringstrajecten Trajecten maatschappelijke oriëntatie Trajecten arbeidsmatige activering met zorg- en welzijnsondersteuning >> aanbouwdecreet >> 3de soort trajecten niet uitgewerkt deze legislatuur >> contradictie: oorspronkelijke doelstelling regeling arbeidszorg W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen

7 W2-doelgroep Tijdelijke activeringstrajecten
>> arbeidsdeelname in reguliere of beschermde circuit momenteel niet mogelijk >> belemmeringen medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociaal >> arbeidsdeelname binnen redelijke periode haalbaar mits ondersteuning >> van 1, 2, 3 via 4 naar 5 of 6 W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen

8 W2-doelgroep Trajecten maatschappelijke oriëntatie
>> arbeidsdeelname reguliere of beschermde circuit op middellange termijn niet mogelijk >> ernstige belemmeringen medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale aard >> passende hulpverlening of arbeidsmatige activiteiten onder begeleiding gecombineerd met welzijns- of zorgaanbod >> overstap naar passend inkomensvervangend stelsel binnen SZ >> naar trappen 3, 2 of 1 W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen

9 W2-doelgroep Werkloosheidsuitkering Ziekte-en invaliditeitsuitkering
Leefloon Inkomensvervangende tegemoetkoming Integratietegemoetkoming >> rechten en plichten vs veilig inkomen >> ook vraag aan OCMW's W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen

10 Toeleiding Werkactoren: VDAB en GTB OCMW's Welzijns- en zorgactoren
Cliënt W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen

11 W2-concept Screening Tijdelijk niet-toeleidbaar Activering W2
ondersteuningspakket casemanager welzijn casemanager werk TRAJECTPROCES ACTIVERING via VERHOGEN VAN TREDE OP PARTICIPATIELADDER 6. Betaald werk 5. Betaald werk met ondersteuning 4. Onbetaald werk 3. Deelname georganiseerde activ. 2. Sociale contacten buitenshuis 1. Geïsoleerd W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen

12 Screening VDAB of gespecialiseerde partner screenen arbeidsmogelijkheden Diagnostisch materiaal OCMW / welzijn- en zorgpartners Screening in 3 delen >> inschatten participatieniveau, positionering op participatieladder. >> inschatten bereikbare niveau participatie, tweede positionering participatieladden >> inschatten in aanmerking voor traject obv beperkingen en competenties Eindbeslissing VDAB W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen

13 W2-concept Screening Tijdelijk niet-toeleidbaar Activering W2
ondersteuningspakket casemanager welzijn casemanager werk TRAJECTPROCES ACTIVERING via VERHOGEN VAN TREDE OP PARTICIPATIELADDER 6. Betaald werk 5. Betaald werk met ondersteuning 4. Onbetaald werk 3. Deelname georganiseerde activ. 2. Sociale contacten buitenshuis 1. Geïsoleerd W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen

14 2 casemanagers Casemanager welzijn / casemanager werk
Bepalen pakket op maat mét cliënt Coördinatie en afstemming Samen verantwoordelijk Team rond cliënt Specialisten betrekken Trajectplan Geen aansturende, maar coördinerende rol W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen

15 Casemanagement welzijn
Reeds begeleiding door OCMW of welzijns- of zorginstelling >> hulpverlener neemt CM op >> niet noodzakelijk >> hulpverlener moet W2-kader kennen Geen begeleiding welzijns- of zorgpartner >> bevoegd OCMW als aanspreekpunt >> ook kennis W2 W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen

16 Taken casemanager welzijn
Informatieverstrekking W² traject Rechten duiden (financieel of ander), doorverwijzing.. Uitdieping, verkenning van de welzijns- en zorgnoden Trajectplan uitwerken Welzijns- en zorgbegeleiding Afstemming verschillende begeleidingen Registratie Eindverslag met casemanager werk Info in eigen organisatie Deelname aan W2-netwerk W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen

17 Casemanagement werk VDAB (arbeidsmarktregisseur) of GTB
W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen

18 Taken casemanager werk
Informatieverstrekking W² traject Rechten duiden (financieel of ander), doorverwijzing.. Uitdieping, verkenning competenties en groeipotentieel met realistisch jobdoelwit voor ogen Trajectplan uitwerken Arbeidsmarktgerichte acties Coördinatie en afstemming stages en de opleidingen en begeleidingen op het vlak van werk Registratie Eindverslag met casemanager welzijn Info in eigen organisatie Deelname aan W2-netwerk W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen

19 W2-concept Screening Tijdelijk niet-toeleidbaar Activering W2
ondersteuningspakket casemanager welzijn casemanager werk TRAJECTPROCES ACTIVERING via VERHOGEN VAN TREDE OP PARTICIPATIELADDER 6. Betaald werk 5. Betaald werk met ondersteuning 4. Onbetaald werk 3. Deelname georganiseerde activ. 2. Sociale contacten buitenshuis 1. Geïsoleerd W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen

20 Ondersteuningspakket activeringstraject
Werk Welzijn Werkvloer Max 18 maanden (maar variabel) W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen

21 Ondersteuningspakket maatschappelijke oriëntatie
Verschillend per cliënt 3 à 6m Tegenspraak in de tekst: alle statuten vs enkel uitkeringsgerechtigden (kan restant oude tekst zijn) W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen

22 Regionaal W2-netwerk Afstemming op mesoniveau Taken
>> overleg en samenwerking partners >> afstemmingsafspraken >> signaleren hiaten aanbod >> signaleren knelpunten samenwerking en aanbevelingen Voorzitterschap VDAB of GTB (of door netwerk aangeduide voorzitter) Rol provincie als ondersteuner W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen

23 Macro Monitoring globaal contingent: VDAB Managementcomité WSE-WVG
W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen

24 W2-concept Screening Tijdelijk niet-toeleidbaar Activering W2
ondersteuningspakket casemanager welzijn casemanager werk TRAJECTPROCES ACTIVERING via VERHOGEN VAN TREDE OP PARTICIPATIELADDER 6. Betaald werk 5. Betaald werk met ondersteuning 4. Onbetaald werk 3. Deelname georganiseerde activ. 2. Sociale contacten buitenshuis 1. Geïsoleerd W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen

25 VVSG-houding Tevreden met rol casemanagent
>> wel vaagheid >> wat met afspraken met minister van welzijn? gebiedsdekking eigen budgetten afstemming regisseur werk (i.c. zorggebied WW) Screening: kan de VDAB dit voor luik welzijn? W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen

26 VVSG-houding VDAB / GTB als coördinator netwerk Managementcomité
>> duobaan met regisseur welzijn nodig Managementcomité >> rol VVSG nodig >> afstemming Vlaams - lokaal beleid Proof of the pudding in the eating >> vaagheid blijft probleem W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen

27 VVSG t.a.v. OCMW's Verdere belangenbehartiging
Ondersteuning in verdere uitwerking >> methodiek (o.m. SPB 2.0, werkboek activering..) >> intergemeentelijke samenwerking >> samenwerking sectoren >> benchmarking >> ... W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen

28 Vragen? W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen


Download ppt "W2-conceptnota VVOS Oost-Vlaanderen – 24/05/2013 Peter Cousaert"

Verwante presentaties


Ads door Google