De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

W 2 -conceptnota VVOS Oost-Vlaanderen – 24/05/2013 Peter Cousaert VVSG-stafmedewerker Activeringsbeleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "W 2 -conceptnota VVOS Oost-Vlaanderen – 24/05/2013 Peter Cousaert VVSG-stafmedewerker Activeringsbeleid."— Transcript van de presentatie:

1 W 2 -conceptnota VVOS Oost-Vlaanderen – 24/05/2013 Peter Cousaert VVSG-stafmedewerker Activeringsbeleid

2 VVSG - W 2 - brede scoop Maximale betrokkenheid maatschappij Insteek: participatieniveau Inschaling: participatieladder 24-05-20132 -W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen

3 VVSG - W 2 -concept W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen3 -24-05-2013 Screening Tijdelijk niet-toeleidbaar Activering W2 ondersteuningspakket casemanager werk casemanager welzijn TRAJECTPROCES 6. Betaald werk 5. Betaald werk met ondersteuning 4. Onbetaald werk 3. Deelname georganiseerde activ. 2. Sociale contacten buitenshuis 1. Geïsoleerd ACTIVERING via VERHOGEN VAN TREDE OP PARTICIPATIELADDER

4 VVSG - Herwerkte activeringsladder 24-05-20134 -W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen

5 VVSG - Beleidsmatig Werk Welzijn Sociale economie >> blijven investeren in capaciteit >> samenwerking meest nodig: trap 3 & 4 >> decreet als verankering 24-05-20135 -W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen

6 VVSG - Drie soorten trajecten Tijdelijke activeringstrajecten Trajecten maatschappelijke oriëntatie Trajecten arbeidsmatige activering met zorg- en welzijnsondersteuning >> aanbouwdecreet >> 3de soort trajecten niet uitgewerkt deze legislatuur >> contradictie: oorspronkelijke doelstelling regeling arbeidszorg 24-05-20136 -W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen

7 VVSG - W 2 -doelgroep Tijdelijke activeringstrajecten >> arbeidsdeelname in reguliere of beschermde circuit momenteel niet mogelijk >> belemmeringen medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociaal >> arbeidsdeelname binnen redelijke periode haalbaar mits ondersteuning >> van 1, 2, 3 via 4 naar 5 of 6 24-05-20137 -W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen

8 VVSG - W 2 -doelgroep Trajecten maatschappelijke oriëntatie >> arbeidsdeelname reguliere of beschermde circuit op middellange termijn niet mogelijk >> ernstige belemmeringen medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale aard >> passende hulpverlening of arbeidsmatige activiteiten onder begeleiding gecombineerd met welzijns- of zorgaanbod >> overstap naar passend inkomensvervangend stelsel binnen SZ >> naar trappen 3, 2 of 1 24-05-20138 -W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen

9 VVSG - W 2 -doelgroep Werkloosheidsuitkering Ziekte-en invaliditeitsuitkering Leefloon Inkomensvervangende tegemoetkoming Integratietegemoetkoming >> rechten en plichten vs veilig inkomen >> ook vraag aan OCMW's 24-05-20139 -W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen

10 VVSG - Toeleiding Werkactoren: VDAB en GTB OCMW's Welzijns- en zorgactoren Cliënt 24-05-201310 -W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen

11 VVSG - W 2 -concept W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen11 -24-05-2013 Screening Tijdelijk niet-toeleidbaar Activering W2 ondersteuningspakket casemanager werk casemanager welzijn TRAJECTPROCES 6. Betaald werk 5. Betaald werk met ondersteuning 4. Onbetaald werk 3. Deelname georganiseerde activ. 2. Sociale contacten buitenshuis 1. Geïsoleerd ACTIVERING via VERHOGEN VAN TREDE OP PARTICIPATIELADDER

12 VVSG - Screening VDAB of gespecialiseerde partner screenen arbeidsmogelijkheden Diagnostisch materiaal OCMW / welzijn- en zorgpartners Screening in 3 delen >> inschatten participatieniveau, positionering op participatieladder. >> inschatten bereikbare niveau participatie, tweede positionering participatieladden >> inschatten in aanmerking voor traject obv beperkingen en competenties Eindbeslissing VDAB 24-05-201312 -W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen

13 VVSG - W 2 -concept W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen13 -24-05-2013 Screening Tijdelijk niet-toeleidbaar Activering W2 ondersteuningspakket casemanager werk casemanager welzijn TRAJECTPROCES 6. Betaald werk 5. Betaald werk met ondersteuning 4. Onbetaald werk 3. Deelname georganiseerde activ. 2. Sociale contacten buitenshuis 1. Geïsoleerd ACTIVERING via VERHOGEN VAN TREDE OP PARTICIPATIELADDER

14 VVSG - 2 casemanagers Casemanager welzijn / casemanager werk Bepalen pakket op maat mét cliënt Coördinatie en afstemming Samen verantwoordelijk Team rond cliënt Specialisten betrekken Trajectplan Geen aansturende, maar coördinerende rol 24-05-201314 -W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen

15 VVSG - Casemanagement welzijn Reeds begeleiding door OCMW of welzijns- of zorginstelling >> hulpverlener neemt CM op >> niet noodzakelijk >> hulpverlener moet W 2 -kader kennen Geen begeleiding welzijns- of zorgpartner >> bevoegd OCMW als aanspreekpunt >> ook kennis W 2 24-05-201315 -W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen

16 VVSG - Taken casemanager welzijn Informatieverstrekking W² traject Rechten duiden (financieel of ander), doorverwijzing.. Uitdieping, verkenning van de welzijns- en zorgnoden Trajectplan uitwerken Welzijns- en zorgbegeleiding Afstemming verschillende begeleidingen Registratie Eindverslag met casemanager werk Info in eigen organisatie Deelname aan W 2 -netwerk 24-05-201316 -W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen

17 VVSG - Casemanagement werk VDAB (arbeidsmarktregisseur) of GTB 24-05-201317 -W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen

18 VVSG - Taken casemanager werk Informatieverstrekking W² traject Rechten duiden (financieel of ander), doorverwijzing.. Uitdieping, verkenning competenties en groeipotentieel met realistisch jobdoelwit voor ogen Trajectplan uitwerken Arbeidsmarktgerichte acties Coördinatie en afstemming stages en de opleidingen en begeleidingen op het vlak van werk Registratie Eindverslag met casemanager welzijn Info in eigen organisatie Deelname aan W 2 -netwerk 24-05-201318 -W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen

19 VVSG - W 2 -concept W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen19 -24-05-2013 Screening Tijdelijk niet-toeleidbaar Activering W 2 ondersteuningspakket casemanager werk casemanager welzijn TRAJECTPROCES 6. Betaald werk 5. Betaald werk met ondersteuning 4. Onbetaald werk 3. Deelname georganiseerde activ. 2. Sociale contacten buitenshuis 1. Geïsoleerd ACTIVERING via VERHOGEN VAN TREDE OP PARTICIPATIELADDER

20 VVSG - Ondersteuningspakket activeringstraject Werk Welzijn Werkvloer Max 18 maanden (maar variabel) 24-05-201320 -W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen

21 VVSG - Ondersteuningspakket maatschappelijke oriëntatie Verschillend per cliënt 3 à 6m Tegenspraak in de tekst: alle statuten vs enkel uitkeringsgerechtigden (kan restant oude tekst zijn) 24-05-201321 -W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen

22 VVSG - Regionaal W 2 -netwerk Afstemming op mesoniveau Taken >> overleg en samenwerking partners >> afstemmingsafspraken >> signaleren hiaten aanbod >> signaleren knelpunten samenwerking en aanbevelingen Voorzitterschap VDAB of GTB (of door netwerk aangeduide voorzitter) Rol provincie als ondersteuner 24-05-201322 -W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen

23 VVSG - Macro Monitoring globaal contingent: VDAB Managementcomité WSE-WVG 24-05-201323 -W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen

24 VVSG - W 2 -concept W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen24 -24-05-2013 Screening Tijdelijk niet-toeleidbaar Activering W2 ondersteuningspakket casemanager werk casemanager welzijn TRAJECTPROCES 6. Betaald werk 5. Betaald werk met ondersteuning 4. Onbetaald werk 3. Deelname georganiseerde activ. 2. Sociale contacten buitenshuis 1. Geïsoleerd ACTIVERING via VERHOGEN VAN TREDE OP PARTICIPATIELADDER

25 VVSG - VVSG-houding Tevreden met rol casemanagent >> wel vaagheid >> wat met afspraken met minister van welzijn? 1.gebiedsdekking 2.eigen budgetten 3.afstemming regisseur werk (i.c. zorggebied WW) Screening: kan de VDAB dit voor luik welzijn? 24-05-201325 -W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen

26 VVSG - VVSG-houding VDAB / GTB als coördinator netwerk >> duobaan met regisseur welzijn nodig Managementcomité >> rol VVSG nodig >> afstemming Vlaams - lokaal beleid Proof of the pudding in the eating >> vaagheid blijft probleem 24-05-201326 -W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen

27 VVSG - VVSG t.a.v. OCMW's Verdere belangenbehartiging Ondersteuning in verdere uitwerking >> methodiek (o.m. SPB 2.0, werkboek activering..) >> intergemeentelijke samenwerking >> samenwerking sectoren >> benchmarking >>... 24-05-201327 -W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen

28 VVSG - Vragen? 24-05-201328 -W2-conceptnota – VVOS Oost-Vlaanderen


Download ppt "W 2 -conceptnota VVOS Oost-Vlaanderen – 24/05/2013 Peter Cousaert VVSG-stafmedewerker Activeringsbeleid."

Verwante presentaties


Ads door Google