De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding : De testafname

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding : De testafname"— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding : De testafname
ICT ( International Test Commissie) vormen tests : een belangrijk hulpmiddel bij de begeleiding en advisering van personen bij het nemen van beslissingen. Daarom : Professionaliteit  richtlijnen opgesteld ivm het ethisch en verantwoord gebruik van testmateriaal.

2 Inleiding :Test ? een verzameling opdrachten of vragen
bepaalde soorten gedrag onder gestandardiseerde omstandigheden vergelijking tussen personen mogelijk te maken. test moet kunnen onderscheiden tussen de personen voor wie de test bestemd is( =differentierend vermogen van de test )

3 “Onderzoeksmethoden en technieken I van Prof Theuns “:
zeer groot belang dat het instrument voor elke deelnemer ''hetzelfde'' zou zijn, d.w.z. dat de testsituatie minstens gelijkaardig zou zijn ( een plaats waard e deelnemer rustig kan werken, evenveel tijd krijgen als andere deelnemers. evenveel -vaak is dat dan helemaal een- feedback krijgen bij zowel correcte als foute responsen, ... ) de wijze waarop scores worden toegekend aan responsen moet dezelfde zijn onafhankeIijk van wie of waar de test wordt afgelegd. Een belangrijk instrument om dit doel te bereiken is de handleiding van de test.

4 Inleiding: Standardisatie
Standardisatie van de test heeft te maken met de mate waarin voor alle kandidaten die om het even waar worden getest geldt dat onderstaande condities precies hetzelfde zijn: testsituatie testmateriaal testinstructies houding en gedrag testleider normen scoring

5 Inleiding: Ratingsysteem COTAN
 In Nederland heeft COTAN (the committee of test affairs netherlands) een rating systeem voor testkwaliteit uitgebouwd op basis van de volgende criteria: theoretische achtergrond kwaliteit testmateriaal handleiding normering betrouwbaarheid construct validiteit criterium validiteit

6 Indeling van de tests 1. Testconstructie Kwantitatief – kwalitatief
Doelstelling Bestemming Wijze van afname 1. Testconstructie Kwantitatief – kwalitatief Objectief- niet objectief Item – non item tests Antwoordmogelijkheden: meerkeuze, binair, open rangschikken , toeschrijven, invullen, vrije voortzetting Likertschaal, gedwongen keuze ...

7 Indeling van de tests 2.doelstelling
Testconstructie Doelstelling Bestemming Wijze van afname 2.doelstelling Intelligentietest- persoonlijkheidtest Differentiërende methode Prestatieniveau-gedragswijze –vorderingstest

8 Indeling van de tests 3. bestemming 4. wijze van afname
Testconstructie Doelstelling Bestemming Wijze van afname 3. bestemming 4. wijze van afname collectieve -individuele test verbaal - nonverbaal afname computerafname

9 Kwaliteit testbatterij
1.   theoretische achtergrond 2. Kwaliteit testmateriaal 3. Handleiding 4. Normering 5. Betrouwbaarheid 6. Validiteit Theoretische achtergrond (inhoudsvalidering) Volgens COTAN : the soundness of the test development procedure. stated the purpose of the test. to specify the group or groups for whom the test is intended, giving details on aspects such as age group, occupation, educational or occupational level, and apart from that one should indicate whether the setting is normal or clinical.

10 Kwaliteit testbatterij
1.   theoretische achtergrond 2. Kwaliteit testmateriaal 3. Handleiding 4. Normering 5. Betrouwbaarheid 6. Validiteit kwaliteit testmateriaal Volgens CONTAN : the design, the content the form of the test materials, the instructions for the test taker the scoring.

11 Kwaliteit testbatterij
1   theoretische achtergrond 2. Kwaliteit testmateriaal 3. Handleiding 4. Normering 5. Betrouwbaarheid 6. Validiteit handleiding is er handleiding Info over ontwikkeling test Achterliggende theorie Definitie van constructen

12 Kwaliteit testbatterij
1    theoretische achtergrond 2. Kwaliteit testmateriaal 3. Handleiding 4. Normering 5. Betrouwbaarheid 6. Validiteit normering De bruto score of ruwe score berust op een telling en is strict genomen niet meer dan dat. Hieraan kan geen psychodiagnostische betekenis worden gehecht De normering van testscores berust op testresultaten van een steekproef uit de populatie waarvoord test is bedoeld De omvang van de normeringsgroep is van belang en ook van belang is dat de steekproef is gestratifieerd in verband met het gebruik van de test

13 Kwaliteit testbatterij
COTAN: The following rules for rating the adequacy of sample sizes are followed -   Tests intended for important decisions at individual level N < 300 is insufficient; 300 < N < 400 is sufficient; N> 400 is good. - Test intended for less important decisions at individual level N < 200 is insufficient; 200 < N <300 is sufficient; N> 300 is good. -   Tests intended for research group level N < 100 is insufficient; 100 < N < 200 is sufficient; N> 200 is good. 1    theoretische achtergrond 2. Kwaliteit testmateriaal 3. Handleiding 4. Normering 5. Betrouwbaarheid 6. Validiteit

14 Kwaliteit testbatterij
1    theoretische achtergrond 2. Kwaliteit testmateriaal 3. Handleiding 4. Normering 5. Betrouwbaarheid 6. Validiteit betrouwbaarheid de coefficient alpha die berust op de interne testconsistentie en het aantal items. stabiliteitsindices in de handleiding Met behulp van de betrouwbaarheidsindex wordt de standaardmeetfout geschat. Hoe lager de betrouwbaarheidsindex des te groter de standaardmeetfout des te onnauwkeuriger de testscore. Tevens moet men ook bedenken dat de individuele score belangrijk kan afwijken van deze indicering de onderzochte kan een onnauwkeurigere score hebben of omgekeerd. Het enige wat de diagnost kan doen is zo nauwkeurig mogelijk de handleiding volgend.

15 Kwaliteit testbatterij
“The key question with respect to reliability checks whether any data are provided at all “ “ The following values are used as a basis: -     tests intended for important decisions at individual level: r<080 is insufficient, 0.8< r < 0.90 is sufficient ; r > 0.9 is good -  tests intended for less important decisions at individual level r< 0.7 is insufficient, 0.7< r < 0.80 is sufficient ; r > 0.8 is good -   tests intended for research at group level r< 0.6 is insufficient; 0.6< r < 0.7 is sufficient ; r> 0.7 is good” 1    theoretische achtergrond 2. Kwaliteit testmateriaal 3. Handleiding 4. Normering 5. Betrouwbaarheid 6. Validiteit

16 Kwaliteit testbatterij
1   theoretische achtergrond 2. Kwaliteit testmateriaal 3. Handleiding 4. Normering 5. Betrouwbaarheid 6. Validiteit validiteit Dit is een index voor de mate waarin de scores van de ene variabele prediceerbaar zijn op grond van de scores op de andere variabele ( testvariabele). De validiteitscoefficient geeft correlatie weer tussen testscores. Zo wordt volgens COTAN een validiteits coefficient van 0.5 als hoog beschouwd. Hiernaast heeft men ook inhoudsvalidering ( zie punt 1).

17 Afname De testhandleidingen bevatten nauwkeurige instructies betreffende het afnemen van de tests en het scoren van de testresultaten Deze moeten zorgvuldig worden opgevolgd, omdat de tests hierop zijn genormeerd. Een onzorgvuldige of nonchalante testafneming kan de grote foutenbron in de psychodiagnsotiek zijn. De testafneming vereist uniformiteit daar anders de vergelijkbaarheid van de resulatten met die van de normeringsgroep verloren gaat. De rust is bij het onderzoek van zeer veel belang zorg dat niemand bv tijdens onderzoek plots binnenloopt. Een attribuut van diagnosten is de chronometer waarvan het gebruik tijdens de test de onderzochte kan opjagen terwijl snelheid soms niet nodig is.

18 Afname Bij sommige tests zijn er verscheidene onderdelen die in een bepaalde volgorde moeten worden gebruikt tijdens de afneming. Men moet deze tevoren in die volgorde gereed leggen In sommige instructies worden ook instructies gegeven wat je moet doen als er storing optreed. Soms moet de onderzoeker improviseren het enig advies dat geldt op zo’n moment is blijf zo dicht mogelijk bij de voorgechreven richtlijnen. Testafname is meer dan invullen van formulier. Het is ook nuttig om het testgedrag bij het protocol in te vullen waarbij men moet opletten dat men de onderzochte niet stoor bij het maken van aantekeningen. Oberseveren is een kunst Veel onderzochten letten er op of hun antwoord goed of fout wordt genoteerd. Normaal krijgt een onderzochte hierover geen informatie ( uitz leertests), uitleg kan hier van belang zijn.

19 Interpretatie en advisering
Interpretatie, hierin kan men 2 fasen onderscheiden: de eigenlijke interpretatie van de testgegevens en het geven van betekenissen aan de resultaten. Testbatterij Context resultaten Het uiteindelijke doel van het onderzoek is het adviseren , hier moet goed gelet worden op taalgeberuik dat dient aangepast te zijn aan begripsniveau van de advies-ontvanger

20


Download ppt "Inleiding : De testafname"

Verwante presentaties


Ads door Google