De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

College 2 Risicoanalyse & issuetracking

Verwante presentaties


Presentatie over: "College 2 Risicoanalyse & issuetracking"— Transcript van de presentatie:

1 College 2 Risicoanalyse & issuetracking
5 april 2017 College 2 Risicoanalyse & issuetracking Regtvoort/Siepel, hfd 4 Stamsnijder, hfd 4

2 Agenda PRESENTATIE LESSTOF DOOR GROEP 2
5 april 2017 Agenda PRESENTATIE LESSTOF DOOR GROEP 2 BESPREKING GROEPSOPDRACHT WEEK 1 INLEIDING DOR DOCENT:RISICOCOMMUNICATIE WEEKOPDRACHT WEEK 2

3 Opdracht week 1 Gezondheid Veiligheid Milieu en klimaat Privacy
5 april 2017 Opdracht week 1 Gezondheid Veiligheid Milieu en klimaat Privacy Sociale rechtvaardigheid Mondialisering Dierenwelzijn Transparantie. … Kies eventueel uit: Olieraffinaderijen (psychiatrisch) Ziekenhuizen (internet) Banken Hogescholen Softwareproducenten Vastgoed-ondernemingen Woningcorporaties Farmaceutische industie

4 Risicocommunicatie: wat is een risico?
5 april 2017 Risicocommunicatie: wat is een risico? Iedereen loopt risico “taking risks is a joy of life” Definitie: “zaken die in onze beleving op de een of andere manier een bedreiging zijn voor onze gezondheid, veiligheid of welbevinden” (Jan Grutelink)

5 5 april 2017 Bedrijfsrisico’s Vanuit de omgeving (vb. vergunning die wordt ingetrokken): klanten, overheden, etc. Vanuit resources (v.b. staking, boekhoudschandaal, fraude: mensen en middelen. Vanuit proces (v.b. technische storing, menselijk falen): bedrijfsvoering Vanuit resultaat (slechte recenties, product-recall): producten en diensten Zonder goede voorbereiding hol je achter de feiten aan en loop je kans een crisis in een crisis te creeren.

6 Risicopercepties zijn op veel manieren te duiden
‘objectief’ = Risk Assessment/Analysis, de ‘expert’ benadering, wat op basis van rationaliteit te weten valt, rationele cognitieve beoordeling, risico=kans x effect ‘subjectief’ = wat individuen voelen en denken, mix van cognitieve en affectieve beoordeling, zorgen en emotie, risico~kans x effect Verschillen in percepties tussen groepen maakt risico conflictgevoelig (bijvoorbeeld ondergrondse CO2-opslag Barendrecht). Logeion Visit

7 Perceptie en werkelijkheid
5 april 2017 Perceptie en werkelijkheid “Zaken die als werkelijkheid worden waargenomen, zijn waar in al hun consequenties.” De perceptie schept zo een eigen werkelijkheid

8 “Risicosamenleving” (U.Beck, 1986)
5 april 2017 “Risicosamenleving” (U.Beck, 1986) Technologische ontwikkelingen (toenemende dreiging die minder gebonden is aan tijd, plaats of groepen mensen> onbeheersbaarder) Groter risicobewustzijn (mondige burgers) Complexiteit samenleving neemt toe (mobiliteit, politieke onvrede, burgerjournalistiek, schadeclaims, etc.)

9 Dimensies van risico’s:
5 april 2017 Dimensies van risico’s: Factoren die invloed hebben op de perceptie van risico’s: Beheersbaarheid Rampzaligheid Vrijwilligheid Het opleveren van voordeel Zichtbaarheid en bekendheid Vertrouwen (in de overheid/verantwoordelijke organisatie)

10 Acceptatie van risico’s
5 april 2017 Acceptatie van risico’s Hoe: onbeheersbaarder rampzaliger onvrijwilliger minder voordeel er is onzichtbaarder minder vertrouwen in de overheid des te moeilijker vinden we het om het risico te accepteren

11 Acceptatie van risico’s
5 april 2017 Acceptatie van risico’s Omgekeerd, naarmate risico’s: beheersbaarder zijn minder ernstige gevolgen hebben we ons er vrijwillig aan blootstellen ze ons minder mogelijk voordeel opleveren ze zichtbaarder zijn en wij meer vertrouwen hebben in de overheid vinden wij het makkelijker om de risico te accepteren

12 Toepassingsgebieden risicocommunicatie
5 april 2017 Toepassingsgebieden risicocommunicatie Om maatschappelijk draagvlak te creëren voor beleid, ideeën of technologische innovaties (bv. surveys, interviews, focusgroepen, media-analyses) Om gedragsverandering te bewerkstelligen “Ulterior motives” (commercie, politiek, etc.)

13 Voorwaarden voor goede risicocommunicatie
5 april 2017 Voorwaarden voor goede risicocommunicatie volgens het Landelijk Centrum Medische Milieukunde Betrouwbaarheid en eerlijkheid Deskundigheid hebben, onzekerheid onderkennen Rekening houden met gevoelens en emoties Invloed van degenen die het risico ervaren dus risicocommunicatie is geen reputatie- maar relatie-instrument

14 campagne Denk Vooruit

15 Resultaten studies (Kievik & Gutteling)
5 april 2017 Resultaten studies (Kievik & Gutteling) studie duidt er op dat informatie zoekgedrag + intentie tot overwegen van zelfredzaam gedrag groter is als: Risicoperceptie hoog is Persoonlijke relevantie hoog is En als de boodschap hoger scoort op: beoordeelde self-efficacy (uitvoerbaarheid) van advies Beoordeelde response-efficacy (nuttigheid) van advies Dan bij standaard boodschappen Bron: Milou Kievik & Jan M. Gutteling (submitted). Yes, we can …….(motivate Dutch citizens to engage in self protective behaviors with regard to flood risks). Logeion Visit

16 5 april 2017 Risico-analyse

17 Bronnen Off line Online Marktonderzoeken Socialmediacheck.nl
5 april 2017 Bronnen Off line Online Marktonderzoeken Ondernemingsplannen Media-berichtgeving Trenonderzoeken Sectorrapportage Stakeholders Medewerkers …etc. Interviews, Focusgroepen, Enquetes, Onderzoek laten uitvoeren naar… Socialmediacheck.nl Google-alerts tweetdeck

18 Weekopdracht: risicoanalyse
5 april 2017 Weekopdracht: risicoanalyse Analyseer in je groepje de issues/risico’s van jullie branche. Maak gebruik van div. media (opdracht week 1) Welke issues vormen een potentieel risico? Zet ze in de risicomatrix (opdracht week 2). Je hebt …. de tijd.

19 Weekopdracht week 2 (vervolg)
5 april 2017 Weekopdracht week 2 (vervolg) Identificeren van issues (vervolg) 2a. branche-onderzoek Zoek de antwoorden op de volgende vragen m.b.v. deskresearch en minimaal 2 interviews met ‘sleutelfiguren’ (communicatie-)managers, directieleden) binnen de gekozen branche.

20 5 april 2017 Centrale vragen Welke ontwikkelingen in de markt of omgeving zijn belangrijk voor de reputatie en/of business van de onderneming? Waarom zijn deze ontwikkelingen relevant? Welke partijen zijn bij deze ontwikkelingen betrokken? Welke invloed kunnen deze ontwikkelingen hebben op de organisatie en waarom? Over welke ontwikkelingen maakt men zich ongerust? Hoe gaan we nu met deze ontwikkelingen om? Hoe zou de organisatie op deze ontwikkelingen moeten inspelen? Etc.

21 5 april 2017 Naast een (algemene) beschrijving van de branche (in minimaal 2 pagina’s) verwerk je de antwoorden op de bovenstaande vragen in hoofdstuk 1 van het groepsrapport. Daarnaast geef je de interviews volledig in transscript weer in de bijlage. Geef duidelijk aan met wie en welke organisatie jullie hebben gesproken. Vermeld voor je deskresearch de geraadpleegde bronnen en verwijs hier naar in de tekst! 2b. Risicomatrix Verwerk de issues die een potentieel risico vormen in een risicomatrix. Neem deze op in het rapport.


Download ppt "College 2 Risicoanalyse & issuetracking"

Verwante presentaties


Ads door Google