De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

College 2 Risicoanalyse & issuetracking Regtvoort/Siepel, hfd 4 Stamsnijder, hfd 4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "College 2 Risicoanalyse & issuetracking Regtvoort/Siepel, hfd 4 Stamsnijder, hfd 4."— Transcript van de presentatie:

1 College 2 Risicoanalyse & issuetracking Regtvoort/Siepel, hfd 4 Stamsnijder, hfd 4

2 Agenda 1. PRESENTATIE LESSTOF DOOR GROEP 2 2. BESPREKING GROEPSOPDRACHT WEEK 1 3. INLEIDING DOR DOCENT:RISICOCOMMUNICATIE 4. WEEKOPDRACHT WEEK 2

3 Opdracht week 1 Gezondheid Veiligheid Milieu en klimaat Privacy Sociale rechtvaardigheid Mondialisering Dierenwelzijn Transparantie. …

4 Risicocommunicatie: wat is een risico? Iedereen loopt risico “taking risks is a joy of life” Definitie: “zaken die in onze beleving op de een of andere manier een bedreiging zijn voor onze gezondheid, veiligheid of welbevinden” (Jan Grutelink)

5 Bedrijfsrisico’s Vanuit de omgeving (vb. vergunning die wordt ingetrokken): klanten, overheden, etc. Vanuit resources (v.b. staking, boekhoudschandaal, fraude: mensen en middelen. Vanuit proces (v.b. technische storing, menselijk falen): bedrijfsvoering Vanuit resultaat (slechte recenties, product-recall): producten en diensten

6 Risicopercepties zijn op veel manieren te duiden ‘objectief’ = Risk Assessment/Analysis, de ‘expert’ benadering, wat op basis van rationaliteit te weten valt, rationele cognitieve beoordeling, risico=kans x effect ‘subjectief’ = wat individuen voelen en denken, mix van cognitieve en affectieve beoordeling, zorgen en emotie, risico~kans x effect Verschillen in percepties tussen groepen maakt risico conflictgevoelig (bijvoorbeeld ondergrondse CO2-opslag Barendrecht). Logeion 21.6.2010. Visit http://icrisp.utwente.nl

7 Perceptie en werkelijkheid “Zaken die als werkelijkheid worden waargenomen, zijn waar in al hun consequenties.” De perceptie schept zo een eigen werkelijkheid

8 “Risicosamenleving” (U.Beck, 1986) Technologische ontwikkelingen (toenemende dreiging die minder gebonden is aan tijd, plaats of groepen mensen> onbeheersbaarder) Groter risicobewustzijn (mondige burgers) Complexiteit samenleving neemt toe (mobiliteit, politieke onvrede, burgerjournalistiek, schadeclaims, etc.)

9 Dimensies van risico’s: Factoren die invloed hebben op de perceptie van risico’s: Beheersbaarheid Rampzaligheid Vrijwilligheid Het opleveren van voordeel Zichtbaarheid en bekendheid Vertrouwen (in de overheid/verantwoordelijke organisatie)

10 Acceptatie van risico’s Hoe: onbeheersbaarder rampzaliger onvrijwilliger minder voordeel er is onzichtbaarder minder vertrouwen in de overheid des te moeilijker vinden we het om het risico te accepteren

11 Acceptatie van risico’s Omgekeerd, naarmate risico’s: beheersbaarder zijn minder ernstige gevolgen hebben we ons er vrijwillig aan blootstellen ze ons minder mogelijk voordeel opleveren ze zichtbaarder zijn en wij meer vertrouwen hebben in de overheid vinden wij het makkelijker om de risico te accepteren

12 Toepassingsgebieden risicocommunicatie 1. Om maatschappelijk draagvlak te creëren voor beleid, ideeën of technologische innovaties (bv. surveys, interviews, focusgroepen, media-analyses) 2. Om gedragsverandering te bewerkstelligen 3. “Ulterior motives” (commercie, politiek, etc.) http://icrisp.utwente.nl

13 Voorwaarden voor goede risicocommunicatie volgens het Landelijk Centrum Medische Milieukunde Betrouwbaarheid en eerlijkheid Deskundigheid hebben, onzekerheid onderkennen Rekening houden met gevoelens en emoties Invloed van degenen die het risico ervaren dus risicocommunicatie is geen reputatie- maar relatie-instrument

14 www.denkvooruit.nl campagne Denk Vooruit

15 Resultaten studies (Kievik & Gutteling) studie duidt er op dat informatie zoekgedrag + intentie tot overwegen van zelfredzaam gedrag groter is als: Risicoperceptie hoog is Persoonlijke relevantie hoog is En als de boodschap hoger scoort op: beoordeelde self-efficacy (uitvoerbaarheid) van advies Beoordeelde response-efficacy (nuttigheid) van advies Dan bij standaard www.denkvooruit.nl boodschappen Logeion 21.6.2010. Visit http://icrisp.utwente.nl Bron: Milou Kievik & Jan M. Gutteling (submitted). Yes, we can …….(motivate Dutch citizens to engage in self protective behaviors with regard to flood risks).

16 Risico-analyse

17 Bronnen Off line Marktonderzoeken Ondernemingsplannen Media-berichtgeving Trenonderzoeken Sectorrapportage Stakeholders Medewerkers …etc. Interviews, Focusgroepen, Enquetes, Onderzoek laten uitvoeren naar… Online Socialmediacheck.nl Google-alerts tweetdeck

18 Weekopdracht: risicoanalyse Analyseer in je groepje de issues/risico’s van jullie branche. Maak gebruik van div. media (opdracht week 1) Welke issues vormen een potentieel risico? Zet ze in de risicomatrix (opdracht week 2). Je hebt …. de tijd.

19 Weekopdracht week 2 (vervolg) Identificeren van issues (vervolg) 2a. branche-onderzoek Zoek de antwoorden op de volgende vragen m.b.v. deskresearch en minimaal 2 interviews met ‘sleutelfiguren’ (communicatie- )managers, directieleden) binnen de gekozen branche.

20 Centrale vragen Welke ontwikkelingen in de markt of omgeving zijn belangrijk voor de reputatie en/of business van de onderneming? Waarom zijn deze ontwikkelingen relevant? Welke partijen zijn bij deze ontwikkelingen betrokken? Welke invloed kunnen deze ontwikkelingen hebben op de organisatie en waarom? Over welke ontwikkelingen maakt men zich ongerust? Hoe gaan we nu met deze ontwikkelingen om? Hoe zou de organisatie op deze ontwikkelingen moeten inspelen? Etc.

21 Naast een (algemene) beschrijving van de branche (in minimaal 2 pagina’s) verwerk je de antwoorden op de bovenstaande vragen in hoofdstuk 1 van het groepsrapport. Daarnaast geef je de interviews volledig in transscript weer in de bijlage. Geef duidelijk aan met wie en welke organisatie jullie hebben gesproken. Vermeld voor je deskresearch de geraadpleegde bronnen en verwijs hier naar in de tekst! 2b. Risicomatrix Verwerk de issues die een potentieel risico vormen in een risicomatrix. Neem deze op in het rapport.


Download ppt "College 2 Risicoanalyse & issuetracking Regtvoort/Siepel, hfd 4 Stamsnijder, hfd 4."

Verwante presentaties


Ads door Google