De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

JPM 29/09/04 Raadgevend Comité 1 Controleplan 2005  Monsters  Analyses  Audits  Controles  Inspecties.

Verwante presentaties


Presentatie over: "JPM 29/09/04 Raadgevend Comité 1 Controleplan 2005  Monsters  Analyses  Audits  Controles  Inspecties."— Transcript van de presentatie:

1 JPM 29/09/04 Raadgevend Comité 1 Controleplan 2005  Monsters  Analyses  Audits  Controles  Inspecties

2 JPM 29/09/04 Raadgevend Comité 2 Controleplan 2005  2 controleplannen : – Plan met bemonstering Programmatie van analyses – Plan zonder bemonstering Inspecties/audits van inrichtingen Controles van de documenten

3 JPM 29/09/04 Raadgevend Comité 3 2005 – Plan In aanmerking genomen criteria Resultaten van vroegere controles Advies van de Comités Begrotings- overwegingen Capaciteiten (labo, personeel) Wetgeving controleplannen Aanbevelingen van de EU Risico-analyse Deskundigen- onderzoek

4 JPM 29/09/04 Raadgevend Comité 4 2005 – Plan met bemonstering Toepassingsveld  Het plan met bemonstering is gericht op: – alle stadia, vanaf de primaire sector tot de verkoop aan de eindverbruiker – het geheel van producten behorend tot de bevoegdheden van het FAVV – de opsporing van fysische, chemische en microbiologische contaminanten – het toezicht op de naleving van de waarborgen en de normen (substantiële eigenschappen en additieven)

5 JPM 29/09/04 Raadgevend Comité 5 2005 - Plan met bemonstering Structuur Parameters Plaats van bemonstering Matrix Databank « Access » Analyses (2004-2005) - Wetgeving - Advies WetCom - Dienst - Statistische basis - Memo

6 JPM 29/09/04 Raadgevend Comité 6 2005 – Plan met bemonstering Synthese per categorie van producten  Analyses gesorteerd per categorie van producten: – Dierlijke productie: 4.186.936 – Plantaardige productie:16.751 – Bereide producten : 25.362 – Dranken: 2.515 – Water (transformatie) : 840 – Verpakking: 1.190 – Andere producten: 2.550

7 JPM 29/09/04 Raadgevend Comité 7 2005 - Plan met bemonstering Distributie  Analyses van de monsters genomen door het FAVV: 288.044  Analyses van de monsters genomen door derde instellingen: 3.998.100

8 JPM 29/09/04 Raadgevend Comité 8 2005 - Plan met bemonstering Aanpassing  Aanpassing van het plan binnen 6 maanden om rekening te kunnen houden met: – de evolutie van de wetgeving – de adviezen van de Comités van het FAVV – de aanbevelingen door de EU – de RASFF (Rapid alert system feed, food) – andere gebeurtenissen

9 JPM 29/09/04 Raadgevend Comité 9 2005 - Plan met bemonstering Risico-analyse & statistisch benadering  Triplet: – Te analyseren matrix – Geanalyseerde parameter – Plaats van bemonstering 2216 combinaties waarvan 313 met een statistische risico-benadering

10 JPM 29/09/04 Raadgevend Comité 10 2005 – Plan met bemonstering Risico-analyse & statistische benadering  Statistische benadering : – beschrijving van de populaties – bepaling van de prevalentie – bepaling van het betrouwbaarheidsniveau

11 JPM 29/09/04 Raadgevend Comité 11 Statistische benadering Beschrijving van de populatie (matrices)  Populatie: – Beschikbare gegevens: productie het op de markt brengen het gebruik oppervlakte,hoeveelheid, aantal individuen, … – Populatie beschouwd als «oneindig» Aanzienlijk aantal en moeilijk te kwantificeren eenheden

12 JPM 29/09/04 Raadgevend Comité 12 Statistische benadering Bepaling van de prevalentie (parameters)  Prevalentie: – Vastgesteld: De verhouding van het gemiddelde van de ongustige resultaten van de vorige jaren tot het gemiddelde van het aantal uitgevoerde analyses in de loop van deze jaren. – Geraamd: Extrapolatie van de reeds gekende resultaten van dit jaar, Uittreksel uit de literatuur. – Bepaald (Aanvaardbaar kwaliteitsniveau) – Uitzonderlijke gebeurtenissen

13 JPM 29/09/04 Raadgevend Comité 13 Statistische benadering Bepaling van het betrouwbaarheidsniveau  Het betrouwbaarheidsniveau zal rekening houden met : – Risicoschalen Gevaar Blootstelling – Bestaan van stroomafwaartse controles in de keten – Andere factoren

14 JPM 29/09/04 Raadgevend Comité 14 Statistische benadering Bepaling van het betrouwbaarheidsniveau  Gevaar – Karakterisatie van de gevaren van een combinatie matrix/parameter/plaats voor de betrokken populaties (menselijk, dierlijk, plantaardig)  Blootstelling – Aantal TIAC, aantal RASFF of Consum-berichten – Waargenomen prevalentie – Productie/Consumptie – Betrokken bevolking (zwangere vrouwen, kinderen, diersoort,…)

15 JPM 29/09/04 Raadgevend Comité 15 2005 – Plan met bemonstering Andere factoren  Andere factoren die het betrouwbaarheidsniveau kunnen beïnvloeden – Mediagevoeligheid – Gevoeligheid van de consumenten – Politieke gevoeligheid – Economische gevolgen  Deze factoren tellen voor maximaal 20 % mee in de weging van het betrouwbaarheidsniveau.  Deze factoren kunnen bij herziening nooit leiden tot een vermindering van het aantal monsters.

16 JPM 29/09/04 Raadgevend Comité 16 Matrix: varkens Parameter: Salmonella Plaats: slachthuizen  Populatie – 11.600.000 varkens  Waargenomen prevalentie: 14,6 %  Betrouwbaarheidsniveau: 95 % – Ziekteverwekkend (belangrijke invasiviteit) – Bestaande stroomafwaartse controles 300 stuks uitgesneden vlees in uitsnijderijen 300 stuks gehakt vlees in fabricatie-ateliers. G.V. 150 stuks gehakt vlees in de detailhandel – Beperkte rauwe consumptie 193 200 analyses Voorbeeld 1

17 JPM 29/09/04 Raadgevend Comité 17 Matrix: Sojasaus Parameter: 3-MCPD Plaats: Distributie  Populatie – 450 ton  Geschatte prevalentie: 2 %  Betrouwbaarheidsniveau: 95 % – Genotoxisch 149 analyses Voorbeeld 2

18 JPM 29/09/04 Raadgevend Comité 18 Matrix: Ingevoerde honing Parameter: Streptomycine Plaats: Distributie en invoer  Populatie – 4900 ton  Waargenomen prevalentie: 6 %  Betrouwbaarheidsniveau: 95 % – Weinig toxisch – Andere factoren die het betrouwbaarheidsniveau beïnvloeden: 90%  95% Mediagevoeligheid (sterk) Gevoeligheid van de consumenten (sterk) Politieke gevoeligheid (sterk) Economische impact (sterk), 61 analyses (90%) 87 analyses (95%) Voorbeeld 3

19 JPM 29/09/04 Raadgevend Comité 19 2005 – Plan met bemonstering Risico-analyse & statistische benadering  Het aantal analyses wordt verantwoord in een fiche die het volgende omvat : – Het motief voor de keuze – Verantwoording van de keuze – Prioriteit – Berekend aantal analyses – Intermediaire acties – Gevolgen, impact – …

20 JPM 29/09/04 Raadgevend Comité 20 Verantwoording van de gevraagde analyses  Motief voor de keuze (triplet) – Matrix – Contaminant/Te onderzoeken bestanddeel – Plaats van staalname

21 JPM 29/09/04 Raadgevend Comité 21 Verantwoording van de gevraagde analyses  Verantwoording van de keuze – Berekening van de prevalentie – Opvolging van een gekende situatie – Evolutie van een situatie – Aanvaarding van een prevalentie – Opsporing van de gecontamineerde matrix – Gerichte bemonstering – …  Prioriteit: – Is de analyse prioritair? : Ja /Neen

22 JPM 29/09/04 Raadgevend Comité 22 Verantwoording van de gevraagde analyses  Berekend aantal analyses – Is dit zinvol? – Is dit realiseerbaar? – Past dit in het budget van het FAVV? – Wat is de kostprijs/winst? – Werden bepaalde analyses uitgevoerd door derde organismen? – …  Intermediaires acties – Bestaan er voorafgaande of volgende stappen om dit risico te verminderen?

23 JPM 29/09/04 Raadgevend Comité 23 Verantwoording van de gevraagde analyses  Mogelijkheid tot het nemen van maatregelen in geval van een inbreuk – Is het de goede plaats om deze controles te doen? – Teruggaan tot aan de bron – Acties op het niveau van de primaire productie – Acties verder in de keten, andere bestemming voor de producten (koken, pasteurisatie..) – Bijkomende gerichte controles – Intensieve gestratifieerde bemonstering op een deel van dit type matrix of de plaats – Terugroepen van de loten – Vernietiging – Vaccinatie – Sluiting van de onderneming – Weigering van de dieren in het slachthuis …

24 JPM 29/09/04 Raadgevend Comité 24 2005 – Plan zonder bemonstering Structuur en toepassingsgebied  Structuur: Excel-bestand  Het audit-plan van controles en inspecties omvat: – alle stadia, van de primaire sector tot aan de verkoop aan de uiteindelijke consument, de invoer inbegrepen – de audit en de inspectie van de inrichtingen Nazicht van de erkenningsvoorwaarden Nazicht van de autocontrolesystemen – de controle van de documenten

25 JPM 29/09/04 Raadgevend Comité 25 2005 – Plan zonder bemonstering Structuur en toepassingsgebied  Het bestand herneemt een serie nuttige inlichtingen voor de DG Controle: – Identificatie van de controle – Te controleren sector (primaire productie, transformatie, distributie) – Plaats van controle – Type van controle (audit, inspectie, controle van de documenten, … ) – Frequentie, periode en/of aantal controles – Minimale te controleren voorschriften – Memo – Verwijzing naar de wetgeving en reeds bestaande geschreven procedures


Download ppt "JPM 29/09/04 Raadgevend Comité 1 Controleplan 2005  Monsters  Analyses  Audits  Controles  Inspecties."

Verwante presentaties


Ads door Google