De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Vlaamse Alliantie Water voor Ontwikkeling STUDIE VAN BUITENLANDSE INITIATIEVEN VAN SAMENWERKING TUSSEN WATER-ACTOREN VOOR ONTWIKKELING FASE 1 INVENTARISATIE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Vlaamse Alliantie Water voor Ontwikkeling STUDIE VAN BUITENLANDSE INITIATIEVEN VAN SAMENWERKING TUSSEN WATER-ACTOREN VOOR ONTWIKKELING FASE 1 INVENTARISATIE."— Transcript van de presentatie:

1 1 Vlaamse Alliantie Water voor Ontwikkeling STUDIE VAN BUITENLANDSE INITIATIEVEN VAN SAMENWERKING TUSSEN WATER-ACTOREN VOOR ONTWIKKELING FASE 1 INVENTARISATIE VAN BESTAANDE BUITENLANDSE INITIATIEVEN

2 2 Missie Bundelen krachten publieke watersector in Nederland om bij te dragen aan de MDGs Historiek -100-jarig bestaan KVWN: “Water Overbrugt Wereld Wijd” (1999) -band met KVWN en NVA -oprichting A4A in 2002 Historiek -100-jarig bestaan KVWN: “Water Overbrugt Wereld Wijd” (1999) -band met KVWN en NVA -oprichting A4A in 2002 Leden *stichting *waterbedrijven, waterschap- pen, private sector, research, consultancybureaus, ingenieursverenigingen Leden *stichting *waterbedrijven, waterschap- pen, private sector, research, consultancybureaus, ingenieursverenigingen Doelstellingen *realisatie drinkwater-en sanitatievoorziening in het zuiden (ruraal en randstedelijk milieu) *bemiddelen tussen de vraag (expertise, financiering) en aanbod (bedrijven met expertise en geld) Doelstellingen *realisatie drinkwater-en sanitatievoorziening in het zuiden (ruraal en randstedelijk milieu) *bemiddelen tussen de vraag (expertise, financiering) en aanbod (bedrijven met expertise en geld) Financiële middelen *financiële bijdragen watermaatschap- pijen (0,2 €cent/m³) *contractuele bijdragen waterbedrijven, waterschappen, privésponsors *sponsorloop “Wandelen voor Water” Financiële middelen *financiële bijdragen watermaatschap- pijen (0,2 €cent/m³) *contractuele bijdragen waterbedrijven, waterschappen, privésponsors *sponsorloop “Wandelen voor Water” 1.AQUA FOR ALL Nieuwegein, Nederland Partnerschappen *voor fondsenwerving: watermaat- schappijen en waterschappen *Nederlandse NGOs *Nederlandse Vrouwen Raad Partnerschappen *voor fondsenwerving: watermaat- schappijen en waterschappen *Nederlandse NGOs *Nederlandse Vrouwen Raad Activiteiten *projecten in drinkwater- en sanitatie- infrastructuur in het zuiden (20 à 25 projecten per jaar van 25 à 100.000 euro) Activiteiten *projecten in drinkwater- en sanitatie- infrastructuur in het zuiden (20 à 25 projecten per jaar van 25 à 100.000 euro)

3 3 Missie Promotie duurzaam waterbeheer Missie Promotie duurzaam waterbeheer Historiek *1962 *private sector Historiek *1962 *private sector Doelstellingen *referentiepunt voor waterindustrie *advies overheid ivm waterbeleid *promotie duurzaam waterbeheer op gemeenschapsniveau Doelstellingen *referentiepunt voor waterindustrie *advies overheid ivm waterbeleid *promotie duurzaam waterbeheer op gemeenschapsniveau Activiteiten *educatiewerk in Australië *workshops, seminaries *Australian WaterAid *informatienetwerk *awards voor studenten, professionals Activiteiten *educatiewerk in Australië *workshops, seminaries *Australian WaterAid *informatienetwerk *awards voor studenten, professionals Partnerschappen *Australian Water Partnership *American Water Works Association (AWW) Partnerschappen *Australian Water Partnership *American Water Works Association (AWW) 2. AUSTRALIAN WATER ASSOCIATION Artarmon (Sydney), NSW, Australië Financiële middelen *bijdragen leden *organisatie workshops *publicaties Financiële middelen *bijdragen leden *organisatie workshops *publicaties Leden *vereniging zonder winstoogmerk *4000 leden (inviduen, organisaties) uit private sector Leden *vereniging zonder winstoogmerk *4000 leden (inviduen, organisaties) uit private sector

4 4 Missie Versterking Deense Watersector op Internationaal niveau Historiek *2002 *intiatiefname private sector Historiek *2002 *intiatiefname private sector Doelstellingen *toegang tot kennis en expertise in de watersector voor leden *stimuleren samenwerking Deense overheid, bedrijven en andere *zichtbaar maken Deense waterex- pertise Doelstellingen *toegang tot kennis en expertise in de watersector voor leden *stimuleren samenwerking Deense overheid, bedrijven en andere *zichtbaar maken Deense waterex- pertise Activiteiten *landenspecifieke informatie en onderzoek *informatie verspreiding *coördineren gezamenlijk onderzoek *thematische vergaderingen en workshops *deelname internationale conferenties in naam Deense watersector *linken verwante sectoren (gezondheid, milieu, landbouw,...) Activiteiten *landenspecifieke informatie en onderzoek *informatie verspreiding *coördineren gezamenlijk onderzoek *thematische vergaderingen en workshops *deelname internationale conferenties in naam Deense watersector *linken verwante sectoren (gezondheid, milieu, landbouw,...) Partnerschappen *GWP *WWC *IWA *andere nationale partnerschappen: JWF, NWP, AWA,... Partnerschappen *GWP *WWC *IWA *andere nationale partnerschappen: JWF, NWP, AWA,... 3. DANISH WATER FORUM H o rsholm, Denemarken Financiële middelen *bijdragen leden *DANIDA Financiële middelen *bijdragen leden *DANIDA Leden *non-profit organisatie *40 leden (private sector, overheid, consultancybureaus, NGO’s, kenniscentra Leden *non-profit organisatie *40 leden (private sector, overheid, consultancybureaus, NGO’s, kenniscentra

5 5 Activiteiten *opzetten nationale/internationale informatienetwerk *ondersteuning Japanse actoren in water in internationale activiteiten *monitoring vervolg 3e WWF *ondersteuning andere WWF *formuleren strategische aanbevelingen voor sector *bewustmaking rond water Activiteiten *opzetten nationale/internationale informatienetwerk *ondersteuning Japanse actoren in water in internationale activiteiten *monitoring vervolg 3e WWF *ondersteuning andere WWF *formuleren strategische aanbevelingen voor sector *bewustmaking rond water Financiële middelen *? *via noord-noordpartnerschappen *via gemeenschappelijke fondsenwerving Financiële middelen *? *via noord-noordpartnerschappen *via gemeenschappelijke fondsenwerving Doelstellingen *ondersteuning internationale activiteiten Japanse watersector *opzetten noord-noord uitwisseling tussen partnerschappen en coördinatie van het noord-noordnetwerk *infouitwisselingmet zuid-zuid netwerken Doelstellingen *ondersteuning internationale activiteiten Japanse watersector *opzetten noord-noord uitwisseling tussen partnerschappen en coördinatie van het noord-noordnetwerk *infouitwisselingmet zuid-zuid netwerken Missie Bijdragen globale Waterthema’s, Internationale vrede, Industriële ontwikkeling Missie Bijdragen globale Waterthema’s, Internationale vrede, Industriële ontwikkeling 4. JAPAN WATER FORUM Tokyo, Japan Partnerschappen *GWP *WWC *andere nationale partnerschappen: DWF, NWP, AWA,... Partnerschappen *GWP *WWC *andere nationale partnerschappen: DWF, NWP, AWA,... Leden *non-profit organisatie *leden (nog op te bouwen) Uit: private sector, overheid, NGO’s, academische wereld Leden *non-profit organisatie *leden (nog op te bouwen) Uit: private sector, overheid, NGO’s, academische wereld Historiek *2004 *vervolg 3eWWF Historiek *2004 *vervolg 3eWWF

6 6 Financiële middelen *bijdragen leden: 1.250/2.500 Euro *helft door Nederlandse overheid *opdrachten voor overheid Financiële middelen *bijdragen leden: 1.250/2.500 Euro *helft door Nederlandse overheid *opdrachten voor overheid Activiteiten *informeren leden ivm relevante ontwikkelingen in sector *informatiepunt voor Nederlandse partners *harmoniseren Nederlandse activiteiten op internationale fora, projecten, programma’s *vergaderingen rond specifieke thema’s *productmarktcombinaties (grondwater, water en ruimte, water en de keten, water en voedsel) Activiteiten *informeren leden ivm relevante ontwikkelingen in sector *informatiepunt voor Nederlandse partners *harmoniseren Nederlandse activiteiten op internationale fora, projecten, programma’s *vergaderingen rond specifieke thema’s *productmarktcombinaties (grondwater, water en ruimte, water en de keten, water en voedsel) Missie Promotie Nederlandse Watersector op internationaal niveau Missie Promotie Nederlandse Watersector op internationaal niveau nnn 5. NETHERLANDS WATER PARTNERSHIP Delft, Nederland Doelstellingen *harmonisatie activiteiten van Nederland overzee *harmonisatie kenniscentra, civiele maatschappij, private sector en milieuorganisaties *bundelen en promotie Nederlandse waterexpertise *verbeteren communicatie staat en private sector *optimaal gebruik financiering *contactpunt voor informatie Doelstellingen *harmonisatie activiteiten van Nederland overzee *harmonisatie kenniscentra, civiele maatschappij, private sector en milieuorganisaties *bundelen en promotie Nederlandse waterexpertise *verbeteren communicatie staat en private sector *optimaal gebruik financiering *contactpunt voor informatie Partnerschappen *GWP *WWC * andere nationale partnerschappen: DWF, Bangladesh en Egyptisch Water Forum Partnerschappen *GWP *WWC * andere nationale partnerschappen: DWF, Bangladesh en Egyptisch Water Forum Leden *non-profit organisatie *140 leden: ministeries, consultancybureaus, consultants, watermaatschappijen, industrie, gemeenten, provincies, NGO’s,… Leden *non-profit organisatie *140 leden: ministeries, consultancybureaus, consultants, watermaatschappijen, industrie, gemeenten, provincies, NGO’s,… Historiek *1999 *Waterforum Den Haag in 2000 Historiek *1999 *Waterforum Den Haag in 2000

7 7 Missie Bijdragen aan MDGs voor drinkwater en sanitatie in Afrika Missie Bijdragen aan MDGs voor drinkwater en sanitatie in Afrika Historiek *2001 *initiatief eerste minister *tri-sector (overheid, private sector, civiele maatschappij) Activiteiten *capaciteitsversterking binnen projecten in drinkwater en sanitatie (Oeganda, Zuid-Afrika, Nigeria), voornamelijk met gemeenten *analyse van noden per land Partnerschappen -geen Doelstellingen *aantonen effectiviteit tri-sector initiatieven + “best practices” *promotie duurzaam waterbeheer *scheppen klimaat voor investeringen *realisatie verbeteringen in water en sanitatie in het Zuiden 6. PARTNERS FOR WATER AND SANITATION Londen, UK Financiële middelen *actoren leveren expertise op vrijwillige basis *overheid (DEFRA) Leden *overheid, civiele maatschappij, private sector

8 8 Missie Bijdragen aan drink- water en sanitatie- voorziening via lokale initiatieven internationale samen- werking, N-Z utiwisseling, coherentie acties Historiek *1984 *Europese Milieuministers *Waterdecennium Leden *associatie (NGO) *lokale overheid, NGO’s, AFD, Ministeries, private sector Partnerschappen *kenniscentra WEDC, SOK 7. PROGRAMME SOLIDARITE EAU Parijs, Frankrijk Activiteiten *onderzoek *pilootacties drinkwater en sanitatie met synergie tussen actoren van noord en zuid *workshops en restituties studies *technologisch en methodologisch advies Financiële middelen *ministerie van Milieu, Buitenlandse Zaken *Franse lokale besturen, NGO’s, AFD, Multilaterale fondsen Doelstellingen *betere kennis en uitwisseling ivm: -drinkwatervoorziening in het Zuiden -strategieën civiele maatschappij -economische activiteiten van migranten in hun land van origine

9 9 Missie Respect fundamenteel recht van de burger op water Historiek *Charte de Montréal” (1990) *1991 Historiek *Charte de Montréal” (1990) *1991 Partnerschappen *WSSCC *GWP *Solidarité Eau Europe Partnerschappen *WSSCC *GWP *Solidarité Eau Europe Doelstellingen *informeren publiek over waterproblematiek zuiden *ondersteuning lokale initiatieven/versterken rol civiele maatschappij *ondersteuning en advies *opkomen voor rechtvaardige toegang tot drinkwater en sanitatie Doelstellingen *informeren publiek over waterproblematiek zuiden *ondersteuning lokale initiatieven/versterken rol civiele maatschappij *ondersteuning en advies *opkomen voor rechtvaardige toegang tot drinkwater en sanitatie Activiteiten *pilootprojecten rond gemeenschapsbeheer ivm integraal waterbeheer, drinkwater en sanitatie *politieke beïnvloeding *deelname aan internationale seminaries, netwerking *”Maison du citoyen et de l’eau”, “Assemblée mondiale des Sages de l’eau”, jongerenparlement Activiteiten *pilootprojecten rond gemeenschapsbeheer ivm integraal waterbeheer, drinkwater en sanitatie *politieke beïnvloeding *deelname aan internationale seminaries, netwerking *”Maison du citoyen et de l’eau”, “Assemblée mondiale des Sages de l’eau”, jongerenparlement 8. Secrétariat International de l’Eau (SIE) Montreal, Canada Financiële middelen *Canadese overheid (Nederlandse, Zwitserse), internationale NGO’s, multilaterale organisaties, private sector Financiële middelen *Canadese overheid (Nederlandse, Zwitserse), internationale NGO’s, multilaterale organisaties, private sector Leden *”société sans capital-action”, Internationale NGO *internationaal: private sector, publieke sector, onderzoeks- instituten, NGO’s,… Leden *”société sans capital-action”, Internationale NGO *internationaal: private sector, publieke sector, onderzoeks- instituten, NGO’s,…

10 10 Financiële middelen *bijdragen private sector *projectsubsidies: AFD, CE Financiële middelen *bijdragen private sector *projectsubsidies: AFD, CE Activiteiten *projecten voor drinkwater en sanitatievoorziening Europa *implementatie burgerparticipatie aan duurzaam waterbeheer (Rijnbekken) *organisatie jongerenparlement *deelname internationale conferenties en debatten Activiteiten *projecten voor drinkwater en sanitatievoorziening Europa *implementatie burgerparticipatie aan duurzaam waterbeheer (Rijnbekken) *organisatie jongerenparlement *deelname internationale conferenties en debatten Doelstellingen *verbeteren toegang drinkwater en sanitatie kwetsbare bevolkingsgroepen Europa *informeren en bewustmaken Europese bevolking ivm waterbeheer *promotie participatief, rationeel en democratisch waterbeheer Doelstellingen *verbeteren toegang drinkwater en sanitatie kwetsbare bevolkingsgroepen Europa *informeren en bewustmaken Europese bevolking ivm waterbeheer *promotie participatief, rationeel en democratisch waterbeheer Missie Uitdragen verklaring van Straatsburg: “L’eau, source de citoyenneté, de paix et de développement régional” Straatsburg, Frankrijk Partnerschappen *SIE Partnerschappen *SIE Leden *associatie volgens Frans recht *SIE, leden Europese Raad, NGO’s, Franse watermaatschappijen, UNESCO,… Leden *associatie volgens Frans recht *SIE, leden Europese Raad, NGO’s, Franse watermaatschappijen, UNESCO,… Historiek *Water Forum Straatsburg (1998) Historiek *Water Forum Straatsburg (1998) 9

11 11 Financiële middelen *overheid: 700.000 Euro per jaar Financiële middelen *overheid: 700.000 Euro per jaar Doelstellingen *promotie van netwerking tussen internationaal georiënteerde actoren ivm water en ermee verwante sectoren Doelstellingen *promotie van netwerking tussen internationaal georiënteerde actoren ivm water en ermee verwante sectoren Missie Genereren en delen waterkennis en expertise onderling en met de internationale gemeenschap Missie Genereren en delen waterkennis en expertise onderling en met de internationale gemeenschap 10. THE SWEDISH WATERHOUSE Stockholm, Zweden Activiteiten *deelname internationale congressen *ondersteunen netwerken en EU Water Initiative *stimuleren samenwerking actoren binnen projecten *organisatie seminaries en workshops *aantrekken consultants voor Zweedse Ontwikkelings- samenwerking *ondersteunig werkgroep rond water en conflictbeheer Activiteiten *deelname internationale congressen *ondersteunen netwerken en EU Water Initiative *stimuleren samenwerking actoren binnen projecten *organisatie seminaries en workshops *aantrekken consultants voor Zweedse Ontwikkelings- samenwerking *ondersteunig werkgroep rond water en conflictbeheer Partnerschappen - Partnerschappen - Leden *universiteiten, onderzoeks- instituten, overheid,… Leden *universiteiten, onderzoeks- instituten, overheid,… Historiek *initiatief Zweedse overheid (2003) *virtueel netwerk Historiek *initiatief Zweedse overheid (2003) *virtueel netwerk

12 12 Leden *NGO *private drinkwatermaatschappijen, industrie, waterresearch, serviceclubs, individuen Leden *NGO *private drinkwatermaatschappijen, industrie, waterresearch, serviceclubs, individuen Partnerschappen *GWP *WASH *Streams of Knowlegde *FAN Partnerschappen *GWP *WASH *Streams of Knowlegde *FAN Historiek *initiatief drinkwaterindustrie (1981) *waterdecennium Historiek *initiatief drinkwaterindustrie (1981) *waterdecennium Missie Bevorderen duurzame drinkwater- en sanitatievoorziening in het zuiden 11. WATERAID Londen, UK Financiële middelen (18 miljoen Euro in 2003) *giften drinkwaterindustrie *fondsenwerving: payroll giving, kredietkaarten, click to give,... Financiële middelen (18 miljoen Euro in 2003) *giften drinkwaterindustrie *fondsenwerving: payroll giving, kredietkaarten, click to give,... Activiteiten *drinkwater en sanitatievoorziening, voornamelijk in stedelijk milieu, 15 landen in Afrika en Azië Activiteiten *drinkwater en sanitatievoorziening, voornamelijk in stedelijk milieu, 15 landen in Afrika en Azië Doelstellingen *ontwikkelen “best practice” modellen voor water, sanitatie en hygiëne in het Zuiden *analyse blokkeringsfactoren voor toegang drinkwater en sanitatie door armen *beïnvloeding andere actoren *ondersteuning van lokale partnerorganisaties Doelstellingen *ontwikkelen “best practice” modellen voor water, sanitatie en hygiëne in het Zuiden *analyse blokkeringsfactoren voor toegang drinkwater en sanitatie door armen *beïnvloeding andere actoren *ondersteuning van lokale partnerorganisaties

13 13 Missie Bevorderen van duurzame water- en sanitatie- voorziening in het zuiden Historiek *1987 Leden *NGO *Canadese gemeenten, consultancybureaus, private sector Partnerschappen *met lokale NGO’s *partnershipprogramma met gemeenten Activiteiten *projecten voor drinkwatervoorziening en sanitatie in het zuiden *bewustmaking bevolking over het belang van drinkwater en sanitatie in het zuiden Financiële middelen *giften van inviduen (via waterrekening) *CIDA Doelstellingen *bijdragen aan drinkwater en sanitatie- voorziening door kleinschalige projecten in het zuiden 12. Ontario, Canada

14 14 BESLUITEN  partnerschappen die dichtst aanleunen bij het karakter en de doelstellingen van het Vlaams Partnerschap: Netherlands Water Partnership (NWP) Danish Water Forum (DWF) Japanse Water Forum (JWF)  de meeste partnerschappen zijn van (zeer) recente datum  recente interesse voor de opstart van de nationale partnerschappen  de 3 voorgestelde functies van het Vlaams Partnerschap worden nergens anders gelijktijdig opgenomen door de andere partnerschappen  de verankering van de partnerschappen gebeurt in een onafhankelijk orgaan  overheidssteun voor werking  het GlobalWaterPartnership als referentie  informatie- en kennisuitwisseling als belangrijkste doelstelling  de partnerschappen tonen zich geïnteresseerd over het Vlaamse initiatief

15 15


Download ppt "1 Vlaamse Alliantie Water voor Ontwikkeling STUDIE VAN BUITENLANDSE INITIATIEVEN VAN SAMENWERKING TUSSEN WATER-ACTOREN VOOR ONTWIKKELING FASE 1 INVENTARISATIE."

Verwante presentaties


Ads door Google