De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

M OORD - Z ELFDODING IN N EDERLAND. I NHOUD : Inleiding Het voorval van moord-zelfdoding Classificatie van moord-zelfdoding Partnerdoding gevolgd door.

Verwante presentaties


Presentatie over: "M OORD - Z ELFDODING IN N EDERLAND. I NHOUD : Inleiding Het voorval van moord-zelfdoding Classificatie van moord-zelfdoding Partnerdoding gevolgd door."— Transcript van de presentatie:

1 M OORD - Z ELFDODING IN N EDERLAND

2 I NHOUD : Inleiding Het voorval van moord-zelfdoding Classificatie van moord-zelfdoding Partnerdoding gevolgd door zelfdoding Kinderdoding gevolgd door zelfdoding Gezinsdoding gevolgd door zelfdoding Doding van overige familieleden gevolgd door zelfdoding Doding van niet-familieleden gevolgd door zelfdoding Slotbeschouwing

3 I NLEIDING : MoordZelfmoord Murder-Suicide of Homecide-Suicide Moord-zelfdoding: grote impact op de maatschappij, toch weinig onderzoek verricht.

4 H ET VOORVAL VAN MOORD - ZELFDODING : Coid: “Hoe hoger het aantal moorden in een populatie, hoe lager het aantal abnormale moorden, waaronder dader die overgaat tot zelfdoding.” Milroy: “Hoe hoger het aantal moorden in een populatie, hoe hoger het aantal moord- zelfdodingen plaats vindt.”

5 C LASSIFICATIE VAN MOORD - ZELFDODING : Classificatie op basis van de relatie tussen de daders en zijn slachtoffers. (Marzuk) 1. Partnerdoding gevolgd door zelfdoding 2. Kinderdoding gevolgd door zelfdoding 4. Doding van niet-familieleden gevolgd door zelfdoding 3. Gezinsdoding gevolgd door zelfdoding 5. (Doding van overige familieleden gevolgd door zelfdoding)

6 1. P ARNTERDODING GEVOLGD DOOR ZELFDODING = uxoricide Fataal huishoudelijk geweld. Meest gepleegd door oudere mannen. 2 groepen van partnerdoding-zelfdoding: Pathologisch type van het ‘bezitten’ van de ander ‘Male proprietariness theory’ ‘zelfdodingspact’ (ouderdom en ziekte: wederzijdse afspraak om samen te sterven)

7 2. K INDERDODING GEVOLGD DOOR ZELFDODING : = filicid-suicide 3 types kinderdoding: Infanticide: slachtoffer tussen 1 dag en 1 jaar oud Filicide: slachtoffers tussen 1 en 12 jaar oud Neonaticide: slachtoffers minder dan 24 uur Meestal gepleegd door vrouwen De kans op zelfdoding is afhankelijk van het aantal slachtoffers die gemaakt zijn. 2 reden waarom ouders hun kind doden: 1. Psuedoaltruïstische ouders 2. ‘Medea complex’

8 3. G EZINSDODING GEVOLGD DOOR ZELDODING : = Familicide-suicide Voornamelijk gepleegd door mannen 2 meest voorkomende vormen: 1. ‘suicide by proxy’ : man/vader die wanhopig staat tegenover het lot van hun gezin. 2. ‘murder by proxy’ : uit wraak. (kinderen verlengde van zijn vrouw)

9 4. D ODING VAN OVERIGE FAMILIELEDEN GEVOLGD DOOR ZELFDODING : Slachtoffers: eerste – tot derdergraadsfamilie 2 types: 1. Parricide (= ouderdoding) 2. Siblicide (= doding van broers of zussen)

10 5. D ODING VAN NIET - FAMILIELEDEN GEVOLGD DOOR ZELFDODING : Uiterst zeldzaam ‘payback time’ : wraak tegenover andere mensen die zich uit in het vermoorden van die mensen. Dader maakt op voorhand voorbereidingen op zijn zelfdoding.

11 S LOTBESCHOUWING : Weinig kennis over het moord- zelfdodingsfenomeen Epidemiologische wetten van Cloid worden weerlegd door onderzoek. Onderzoeksresultaten komen meer overeen met de bevinding en van Felthous en Hempel. Meest gevallen wordt er een VUURWAPEN gebruikt. Vervolgonderzoek: Psychological autopsy


Download ppt "M OORD - Z ELFDODING IN N EDERLAND. I NHOUD : Inleiding Het voorval van moord-zelfdoding Classificatie van moord-zelfdoding Partnerdoding gevolgd door."

Verwante presentaties


Ads door Google