De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

15-5-2011door Luuk van Dinter © In opdracht van Platform “De Hoogste Tijd”: “ Aanval op de Staat der Nederlanden geopend”

Verwante presentaties


Presentatie over: "15-5-2011door Luuk van Dinter © In opdracht van Platform “De Hoogste Tijd”: “ Aanval op de Staat der Nederlanden geopend”"— Transcript van de presentatie:

1 15-5-2011door Luuk van Dinter © In opdracht van Platform “De Hoogste Tijd”: “ Aanval op de Staat der Nederlanden geopend”

2 Introductie Luuk Presentatie wordt gefilmd. (You Tube) Voorzitter van platform De Hoogste Tijd Tevens juridisch adviseur, voor zowel DHT als stichting Stralingsarm Nederland. 19-3-2011door Luuk van Dinter ©

3 13/5/11door Luuk van Dinter ©

4 © door Luuk van Dinter Punten verweerschrift 1 )Beatrix als staatshoofd onwettig

5 © door Luuk van Dinter Punten verweerschrift 2) Cirkelredenering wetgevende macht grondwet, Statuut voor het Koninkrijk

6 © door Luuk van Dinter Punten verweerschrift 3) Corrupte en/of partijdige rechters (+ Kalbfleisch)

7 © door Luuk van Dinter Punten verweerschrift 4) Aanzien Rechtspraak geschonden door tal van blunders.

8 © door Luuk van Dinter Punten verweerschrift 5) Ministers deden en doen niks tegen Joris Demmink

9 © door Luuk van Dinter Punten verweerschrift 6) Parlement verhoogt tarieven boetes op grond van begrotingstekorten (+ bonnenquotum)

10 © door Luuk van Dinter Punten verweerschrift 7) Universele wetten zeer simpel= niet stelen en niet doden.

11 © door Luuk van Dinter Punten verweerschrift 8) Free Man gedachte

12 © door Luuk van Dinter Punten verweerschrift 9) Persoonlijke argumenten, gedeeltelijk uit het geopenbaarde verweerschrift weggelaten om privacyredenen

13 © door Luuk van Dinter Belangrijke argumenten: Staatshoofd Beatrix Free Man gedachte + Universele Verklaring v/d Rechten v/d Mens, art. 1 en art 2, lid 2.

14 © door Luuk van Dinter Beatrix: Willem III overleed 1702 kinderloos Grondwet 1815 - 1983, alleen stamhouders uit de bloedlijn Willem van Oranje. Emma Waldeck-Pyrmont/”valse” Willem III (Nassau-Diez)

15 © door Luuk van Dinter Beatrix: Willem III onvruchtbaar (syphillus),61 jaar. Wilhelmina buitenechtelijk = De Ranitz bloedlijn. Juliana bloedlijn omstreden door ziekte Wilhelmina èn Hendrik = Mecklenburg – Schwerin. Beatrix Zur Lippe – Biesterfeld.

16 © door Luuk van Dinter Beatrix: Willem Alexander (de Overbodige) van Amsberg. Tot slot: Juliana en Beatrix weigeren DNA test.

17 © door Luuk van Dinter Beatrix: Gratie Gods. Niet democratisch gekozen. Ambtseed ministers, rechters, leden Staten Generaal, politiefunctionarissen, ambtenaren. Voorzitter Raad van State = wetgevende en rechtsprekende macht.

18 © Luuk van Dinter Trias Politica: 3 gescheiden machten: Wetgevende macht (Regering + Staten Generaal) Uitvoerende macht (Openbaar Ministerie, politie, gemeenten, belastingdienst, waterschappen) Rechtsprekende macht (Rechtbanken en OM)

19 © Luuk van Dinter Internetcensuur: In september 2010 verscheen wetsvoorstel Hirsch Ballin om zonder tussenkomst v/d rechter de Off. v. Justitie bevoegdheid te geven internetsites te blokkeren. Strijdig met de scheiding der Machten.

20 © Luuk van Dinter Soevereine burger?: Onderdaan van “koningin” Beatrix. Biometrische gegevens gekoppeld aan Burger Service Nummer in database van de Staat. Duizenden camera’s in stad en land met software voor kenteken- en gelaatsherkenning zonder enige democratische controle. RFID technologie implanteren (dieren, huisarrest)

21 © Luuk van Dinter Internationale rechtsytemen: Law of the Sea (maritieme wetgeving), die over de gehele wereld geldt. Law of the Land (de wetten op het land), in verschillende uitvoeringen.

22 © Luuk van Dinter Law of the Sea: Handelt over het transport van maritieme produkten over zee en de afwikkeling en aangfite van deze produkten. De mens is ook een maritiem produkt. Geboren uit vruchtwater en via het geboortekanaal van de moeder.

23 © Luuk van Dinter Law of the Land: Common Law (gewoonterecht). Civil Law (burgerlijk recht). Shariah (islamitisch religieus recht).

24 © Bron: www.wikipedia.orgwww.wikipedia.org Rood = common law, blauw = civil law, geel = sharia.h

25 © Luuk van Dinter Burgerrecht: Voor deelname aan economisch verkeer van maritieme produkten is een juridische entiteit ontwikkelt = de Persoon. 1) De Natuurlijk Persoon. 2) De Rechtspersoon (NV, BV, firma, stichting, vereniging, bestuursorgaan)

26 © Luuk van Dinter Natuurlijk Persoon: Omschrijving: per definitie een mens van vlees en bloed, die niet als biologische entiteit benaderd wordt maar als juridische entiteit. Geboortecertificaat gemaakt van geboorteakte.

27 http://www.argusoog.org/2011/05/argusoog- meeting-op-zondag-15-mei/

28 © Luuk van Dinter Natuurlijk Persoon: Geboortecertificaat dient als onderpand bij de Nederlandse Bank als onderpand voor (toekomstige) leningen van de Staat. Waarde ca. € 630.000,- per boreling.

29 © Luuk van Dinter De biologische Mens: Van vlees en bloed, onvervreemdbaar behorend tot het rijk der zoogdieren en onderdeel uit makend van een oneindig groot universum. Gekend als: Lucas Alfonsus Alexander Maria. Roepnaam: Luuk. Met als familienaam van Dinter. Schrijfwijze: Luuk; van Dinter. Dit onderscheid tussen de Mens van vlees en bloed en de Natuurlijk Persoon is cruciaal in alle procedures en contacten met vertegenwoordigers van de Staat!!!

30 © Luuk van Dinter Natuurlijk Persoon: Identificatie via Capitis Dimunitio Maxima = gebruik van alleen hoofdletters voor naam en adres. Latijns, betekenis: het gebruik van louter hoofdletters voor maximaal statusverlies (Romeinse tijd = slaven). Voorbeelden C.D.M.:

31 19-3-2011door Luuk van Dinter ©

32 19-3-2011door Luuk van Dinter ©

33 19-3-2011door Luuk van Dinter ©

34 15-5-2011door Luuk van Dinter ©

35 15/5/2011 door Luuk van Dinter ©

36

37

38 © Luuk van Dinter De Mens van Vlees en Bloed: Heeft de gave zich van zichzelf bewust te zijn en van een hem omringend universum. Kan zich naar believen identificeren met zijn/haar Natuurlijke Persoon. Dat begint al bij de brievenbus. (selectie)

39 © Luuk van Dinter Natuurlijk Persoon: Ieder mens van vlees en bloed wordt via dit juridische trucje “gedwongen” om zich te identificeren met zijn/haar Natuurlijk Persoon. Daarmee komt een ongeschreven overeenkomst tot stand tussen die Natuurlijk Persoon en de Staat der Nederlanden in haar vorm van een aantal rechtspersonen.. Men wordt onderdaan en schuldenaar van de Staat.

40 © Luuk van Dinter Rechtspersonen Staat: Gemeente. Belastingdienst. Politie. Ministerie.

41 © Luuk van Dinter Rechtspersonen Staat: Sommigen daarvan staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. ???????? Vraag mij (nog) niet waarom

42 Gemeente Utrecht:

43 Politie regio Utrecht:

44 Ministerie van Justitie:

45

46 © Luuk van Dinter Echter: Ik identificeer mij NIET met deze Natuurlijk Persoon! En iedere overeenkomst tussen partijen, die niet opzegbaar is, wordt naar definitie van art. 4 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens gekarakteriseerd als slavernij. Padstelling? Rechtszaak!

47 © Luuk van Dinter Wat te doen: Claim je naam. Huisvest Natuurlijk Persoon op ander adres. Wijs belastingplicht af; vrijwillige bijdrage Handel soeverein.

48 © Luuk van Dinter Hoe?: Bescherm je privacy en persoonlijke levenssfeer (contant, geen schulden, geen mobiel, afgeschermde auto) Filmcamera/dictaatrecorder standbye Handel Liefdevol TV uit, biologisch, massacultuur, politiek

49 19-3-2011door Luuk van Dinter © “ Iemand nog vragen????” Koffie!!!!


Download ppt "15-5-2011door Luuk van Dinter © In opdracht van Platform “De Hoogste Tijd”: “ Aanval op de Staat der Nederlanden geopend”"

Verwante presentaties


Ads door Google