De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wellness foundation 2006 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) “Sporten en bewegen via de werkplek voor werknemers met een arbeidsrelevante longaandoening”.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wellness foundation 2006 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) “Sporten en bewegen via de werkplek voor werknemers met een arbeidsrelevante longaandoening”."— Transcript van de presentatie:

1 Wellness foundation 2006 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) “Sporten en bewegen via de werkplek voor werknemers met een arbeidsrelevante longaandoening”.

2 Wellness foundation 2006 Inleiding I. HAN II. COPD en Astma III. Onderzoeksproject IV. Relatie project-wellness

3 Wellness foundation 2006 I HAN: opleidingsvormen 5 Faculteiten  Economie en Management  Informatica en Communicatie  Educatie  Techniek  Gedrag, Gezondheid en Maatschappij Opleidingsvormen  Voltijd, deeltijd, duaal, individueel deeltijd Overige opleidingen  Master, post-hbo, internationale opleidingen, individueel onderwijs en cursussen Aantal studenten / medewerkers

4 Wellness foundation 2006 I HAN en onderzoek Positie universiteiten: – Instandhouding en ontwikkeling wetenschap Positie hogescholen: – Instandhouding en ontwikkeling beroepspraktijk Vorming van lectoraten en kenniskringen Lectoraten binnen GGM (4)  Zorgmanagement  Acute intensieve zorg  Professionalisering van agogische beroepen en vaktherapeuten in de zorg  Arbeid en gezondheid: preventie en reïntegratie

5 Wellness foundation 2006 II COPD en Astma Voorheen CARA AstmaCOPD DefinitieInflammatoire aandoeningEmfyseem, Chronische bronchitis OorzakenErfelijk, omgeving>80% roken Kenmerk en <45 jr Bronchiale hyperreactiviteit (BHR) >45 jr Ontsteking lagere luchtwegen Terugkerende perioden van: Piepen, benauwdheid, kortademigheid, hoesten. Variabele luchtwegobstructie (reversibel na inname medicamenten) Kortademigheid, hoesten, opgeven van slijm, afgenomen inspanningstolerantie Irreversibele afnemende longfunctie PrognoseI.h.a. gunstigMinder gunstig

6 Wellness foundation 2006 II COPD en Astma Ernst van het probleem – Incidentie COPD Astma  Mannen2,5/10006,2/1000  Vrouwen2,0/10006,0/1000 – Prevalentie COPD Astma  Mannen24,3/100025,1/1000  Vrouwen17,0/100028,5/1000 – Topje van ijsberg!! – 2020 derde doodsoorzaak! Financiële kosten

7 Wellness foundation 2006 III Onderzoeksproject Opdracht VWS Samenwerkende partners: – Seneca; expertise en onderzoekscentrum voor sport en gezondheid – NKAL

8 Wellness foundation 2006 III Onderzoeksproject Onderwerp: de rol van sport en bewegen via de werkplek voor mensen met een arbeidsrelevante chronische luchtwegaandoening Doelen: – Optimaliseren product-proces van zorg en begeleiding voor werknemers met astma en COPD Vraagstellingen: – Neemt QOL en arbeidsparticipatie toe door  betere afstemming 2 e lijnszorg en aanbod SenB  Verbetering inhoudelijke kwaliteit van SenB

9 Wellness foundation 2006 III Onderzoeksproject Fasen onderzoek – Voorbereiding- inventarisatiefase – Ontwikkel- en selectiefase – Onderzoeksfase – implementatiefase

10 Wellness foundation 2006 IV Relatie project - wellness Effecten Sporten en bewegen: – Gezondheidswinst – Voorkomen arbeidsverzuim – Succesvolle werkhervatting – Reïntegratie – Gunstig beloop chronische aandoeningen

11 Wellness foundation 2006 IV Relatie project - wellness Indicatoren sporten en bewegen COPD:  Proces  Structuur  Uitkomst

12 Wellness foundation 2006 IV Relatie project - wellness Voorbeeld pilot Politie  Proces – Duur, frequentie, intensiteit, oefenvormen  Structuur – Locatie, setting  Uitkomst – Inspanningsvermogen, belastbaarheid, kracht, conditie, dyspneu, motivatie, arbeidstevredenheid, kwaliteit van leven, vermoeidheid, verzuim, verloop  Succes- en faalfactoren

13 Wellness foundation 2006 Samenvatting Toegepast wetenschappelijk onderzoek aan hogeschool Astma – COPD: topje van ijsberg Doelgroep: werknemers arbeidsrelevante astma en COPD Verfijnen product en verbeteren proces Positieve bijdrage sport-beweging Aandacht indicatoren structuur, proces, uitkomst Verbeteren leefstijl, gezondheid, arbeidsparticipatie, QOL


Download ppt "Wellness foundation 2006 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) “Sporten en bewegen via de werkplek voor werknemers met een arbeidsrelevante longaandoening”."

Verwante presentaties


Ads door Google