De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)"— Transcript van de presentatie:

1 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
“Sporten en bewegen via de werkplek voor werknemers met een arbeidsrelevante longaandoening”. Wellness foundation 2006

2 Inleiding HAN COPD en Astma Onderzoeksproject Relatie project-wellness
Wellness foundation 2006

3 I HAN: opleidingsvormen
5 Faculteiten Economie en Management Informatica en Communicatie Educatie Techniek Gedrag, Gezondheid en Maatschappij Opleidingsvormen Voltijd, deeltijd, duaal, individueel deeltijd Overige opleidingen Master, post-hbo, internationale opleidingen, individueel onderwijs en cursussen Aantal studenten / medewerkers Wellness foundation 2006

4 I HAN en onderzoek Positie universiteiten: Positie hogescholen:
Instandhouding en ontwikkeling wetenschap Positie hogescholen: Instandhouding en ontwikkeling beroepspraktijk Vorming van lectoraten en kenniskringen Lectoraten binnen GGM (4) Zorgmanagement Acute intensieve zorg Professionalisering van agogische beroepen en vaktherapeuten in de zorg Arbeid en gezondheid: preventie en reïntegratie Wellness foundation 2006

5 II COPD en Astma Voorheen CARA Astma COPD Definitie
Inflammatoire aandoening Emfyseem, Chronische bronchitis Oorzaken Erfelijk, omgeving >80% roken Kenmerken <45 jr Bronchiale hyperreactiviteit (BHR) >45 jr Ontsteking lagere luchtwegen Terugkerende perioden van: Piepen, benauwdheid, kortademigheid, hoesten. Variabele luchtwegobstructie (reversibel na inname medicamenten) Kortademigheid, hoesten, opgeven van slijm, afgenomen inspanningstolerantie Irreversibele afnemende longfunctie Prognose I.h.a. gunstig Minder gunstig Wellness foundation 2006

6 II COPD en Astma Ernst van het probleem Financiële kosten
Incidentie COPD Astma Mannen 2,5/1000 6,2/1000 Vrouwen 2,0/1000 6,0/1000 Prevalentie COPD Astma Mannen 24,3/ ,1/1000 Vrouwen 17,0/ ,5/1000 Topje van ijsberg!! 2020 derde doodsoorzaak! Financiële kosten Wellness foundation 2006

7 III Onderzoeksproject
Opdracht VWS Samenwerkende partners: Seneca; expertise en onderzoekscentrum voor sport en gezondheid NKAL Wellness foundation 2006

8 III Onderzoeksproject
Onderwerp: de rol van sport en bewegen via de werkplek voor mensen met een arbeidsrelevante chronische luchtwegaandoening Doelen: Optimaliseren product-proces van zorg en begeleiding voor werknemers met astma en COPD Vraagstellingen: Neemt QOL en arbeidsparticipatie toe door betere afstemming 2e lijnszorg en aanbod SenB Verbetering inhoudelijke kwaliteit van SenB Wellness foundation 2006

9 III Onderzoeksproject
Fasen onderzoek Voorbereiding- inventarisatiefase Ontwikkel- en selectiefase Onderzoeksfase implementatiefase Wellness foundation 2006

10 IV Relatie project - wellness
Effecten Sporten en bewegen: Gezondheidswinst Voorkomen arbeidsverzuim Succesvolle werkhervatting Reïntegratie Gunstig beloop chronische aandoeningen Wellness foundation 2006

11 IV Relatie project - wellness
Indicatoren sporten en bewegen COPD: Proces Structuur Uitkomst Wellness foundation 2006

12 IV Relatie project - wellness
Voorbeeld pilot Politie Proces Duur, frequentie, intensiteit, oefenvormen Structuur Locatie, setting Uitkomst Inspanningsvermogen, belastbaarheid, kracht, conditie, dyspneu, motivatie, arbeidstevredenheid, kwaliteit van leven, vermoeidheid, verzuim, verloop Succes- en faalfactoren Wellness foundation 2006

13 Samenvatting Toegepast wetenschappelijk onderzoek aan hogeschool
Astma – COPD: topje van ijsberg Doelgroep: werknemers arbeidsrelevante astma en COPD Verfijnen product en verbeteren proces Positieve bijdrage sport-beweging Aandacht indicatoren structuur, proces, uitkomst Verbeteren leefstijl, gezondheid, arbeidsparticipatie, QOL Wellness foundation 2006


Download ppt "Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)"

Verwante presentaties


Ads door Google