De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse,

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse,"— Transcript van de presentatie:

1 1 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 Prof. dr. Jozef Pacolet en Tom Strengs Hoger instituut voor de arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken Ontmoetingsdag Universiteit – Arbeidersbeweging ACV-HIVA Overijse, Vormingscentrum Ter Nood, 8 september 2009

2 2 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 1.Probleemstelling 2.Internationale evidentie: België in de wereld 3.Impact van de crisis 4.Situatie in België Inhoud

3 3 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 1. Probleemstelling Biedt aanvullende pensioenvorming via tweede en/of derde pijler een hoger rendement dan een optrekking van de bijdrage voor de eerste pijler? 3 argumenten van voorstanders van een uitbreiding van de tweede en derde pijler:  Impact van de vergrijzing op rendement van de eerste pijler  Historisch rendement eerste pijler laag (en dalend) versus hoog historisch rendement op de kapitaalmarkten  Theoretisch argument: als kapitaalrendement hoger is dan de som van de loongroei en de bevolkingsgroei (tewerkstellingsgroei) dan is kapitalisatie efficiënter (Aaron, 1966)

4 4 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 1. Probleemstelling Onze invalshoek: –Rendementen op financiële markten in het verleden kunnen niet zomaar geëxtrapoleerd worden naar de toekomst: –Periode van ‘Irrational exuberance’ – mogelijk onder invloed van ‘babyboom’-sparen –Mogelijk negatieve impact van vergrijzing op toekomstige rendementen »Probleem van impact van de vergrijzing op financiële markten is complex – valt buiten bestek van ons onderzoek »Voorzichtige schatting van impact = -0,5%-punt (Holzmann, 2009) »Hoewel sommigen waarschuwen voor mogelijke ‘meltdown’ (Siegel, 2005) »Kern: hoe efficiënt zijn financiële markten?  financiële crisis –Risico in private pensioenregelingen op kapitaalbasis is hoog –Marktrendementen zijn géén toegekende rendementen! –Verschil is ‘intermediatiemarge’ of ‘administratiekost’ –Fiscale uitgaven verhogen rendement in private pensioenregelingen op artificiële wijze –Is de facto een publiek repartitie-element in private pensioenregelingen –Transitiekost van overschakeling repartitie naar kapitalisatie reduceert effectief rendement van toekomstige generaties aanzienlijk

5 5 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 1. Probleemstelling

6 6 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 2. Internationale evidentie: België in de wereld

7 7 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 2.1 Een blik op rendement eerste pijler Bruto vervangingsratio (gemiddeld inkomen) Totaal verplicht (wettelijk + privaat) en vrijwillig Totaal verplichtWettelijk verplicht privaat Vrijwillig DB Vrijwillig DC België58,742,0 16,6 Frankrijk53,3 Duitsland61,343,0 18,3 Italië67,9 Nederland88,330,258,1 Zweden61,537,823,7 V.K.70,030,8 38,439,2 V.S.78,838,7 30,640,1

8 8 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 2.1 Een blik op rendement eerste pijler Vervangings- ratio (bruto) (1)(2)(3)(4) Bijdragen (% brutoloon) 50% gemiddeld loon 100% gemiddeld loon 150% gemiddeld loon(2) / (1)(3) / (1)(4) / (1) België16,458,142,032,53,542,561,98 Duitsland19,543,0 42,62,21 2,18 Frankrijk24,061,753,348,52,572,222,02 Italië32,767,9 2,08 Nederland31,193,488,386,63,002,842,78 V.S.12,450,338,734,14,063,122,75 OESO21,071,959,054,33,422,812,59

9 9 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 2.1 Een blik op rendement eerste pijler Nederland: Bijdragen (% brutoloon) Brutovervangingsratio Veelvoud gemiddeld (1)(2)(3)(4)(5)(6)AOW2e pijlerTotaal loonAOW2e pijlerTotaalAOW2e pijlerTotaal(4)/(1)(5)/(2)(6)/(3) 0,517,97,4825,3860,532,993,43,384,403,68 117,913,231,1030,258,188,31,694,402,84 1,517,915,1133,0120,266,586,61,134,402,62

10 10 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 2.1 Een blik op rendementen eerste pijler Interne rendementen wettelijke pensioenstelsels in enkele OESO-landen: lage inkomens gemiddelde inkomenshoge inkomens België3,26%2,25%1,43% Duitsland1,77% 1,74% Frankrijk3,47%3,02%2,73% Italië1,43% V.S.3,21%2,39%1,99% AOW2,46%0,14%-1,32% Nederland2e pijler3,29% Totaal2,73%1,90%1,64%

11 11 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 2.2 Omvang van private pensioenstelsels Publieke en private pensioenuitekeringen in enkele OESO-landen, 2006, in % van het BBP PubliekPrivaatPrivaat/Totaal Italië120,32% Oostenrijk12,10,22% Zwitserland6,75,545% Duitsland11,70,11% Verenigd Koninkrijk7,53,129% Polen10,400% Finland1,19,289% België8,11,314% Nederland5,43,640% Denemarken4,84,247% Zweden7,71,113% Spanje7,80,67% Australië3,63,751% Noorwegen4,41,424%

12 12 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 2.2 Omvang van private pensioenstelsels Omvang private pensioenregelingen in termen van opgebouwde reserves in de OESO-landen, 2007, in % BBP

13 13 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 2.2 Omvang van private pensioenstelsels Omvang van private pensioenfondsen in termen van opgebouwde reserves in de OESO-landen, 2007, in % BBP

14 14 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 2.2 Omvang van private pensioenstelsels Evolutie van de pensioenfondsen in enkele EOSO-landen, 2001-2007, in % BBP

15 15 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 2.2 Omvang van private pensioenstelsels Pensioenfondsen groeien aan volgens hun netto-inkomen, d.i. het verschil tussen premies en uitkeringen en netto-beleggingsopbrengst. Netto-inkomen van pensioenfondsen in enkele OESO-landen, 2001-2007, als % van de totale reserves

16 16 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 2.2 Omvang van private pensioenstelsels Premies versus uitkeringen in Belgische pensioenfondsen, 2001-2007, in miljoenen EUR

17 17 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 2.2 Omvang van private pensioenstelsels Beleggingscategorieën van pensioenfondsen, 2007 Merk op: Belgische pensioenfondsen beleggen 80% van hun activa in ICB’s (Instellingen voor Collectieve Belegging of ‘mutual funds’)

18 18 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 2.3 Rendement pensioenfondsen Gemiddeld jaarlijks (totaal) rendement pensioenfondsen naar type portfolio (Bron: d’Addio et al., 2009) Opm.: Rendementen werden berekend op basis van de respectieve Datastream- indices voor aandelen en overheidsobligaties, de lengte van de reeks verschilt van land tot land beginnende tussen 1980 en 1989 en eindigend in 2006. PortfolioObligatiesDefensiefNeutraalDynamischAandelen 0%25%50%75%100% Obligaties100%75%50%25%0% Canada6,87,78,38,99,2 Frankrijk4,76,37,68,89,7 Duitsland6,28,09,611,012,1 Italië6,66,56,25,54,4 Japan4,65,15,3 5,0 Zweden6,68,810,612,013,0 VK5,97,28,39,310,0 VS5,06,57,88,910,0 Gemiddeld5,46,27,07,78,2

19 19 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 2.3 Rendement pensioenfondsen Gemiddelde jaarlijkse reële (totale) rendementen van pensioenfondsen, sinds oprichting, in percentages (Bron: Tapia, 2008) volledige periode t.e.m. 31/12/1995 01/01/1996 - 31/12/2000 01/01/2001- 31/12/2005 Data sinds … St. dev. Gemid- deld rende- mentSt. dev. Gemid- deld rende- ment St. dev. Gemid- deld rende- ment St. dev. Gemid- deld rende- ment Canada19903,26,13,16,01,59,11,73,3 VS (DB)19889,67,19,08,97,010,313,91,5 VS (DC)19888,76,15,57,79,29,613,10,7 Nederland19868,26,07,46,25,710,110,91,7 Zweden19909,76,28,43,95,814,610,41,0 VK198212,58,712,411,07,49,516,51,9 Australië19905,78,91,49,94,311,98,44,9 Japan19908,93,44,32,98,42,413,94,8 Rekenkundig Gemiddelde 8,36,66,47,16,29,711,12,5

20 20 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 2.4 Risico in (private) pensioenregelingen Pensioenregelingen worden geconfronteerd met verschillende soorten risico’s (Blake, 2006): –Beleggingsrisico –Renterisico  ‘annuïtisering’ –Langlevenrisico (‘longevity risk’)  Markt voor annuïteiten ‘smal’ en duur –Koopkrachtrisico –Politiek risico  Wettelijke pensioenregelingen  MAAR ook private pensioenregelingen  Fiscaliteit  DB-regelingen: discretionair beslissen tot indexeren of welvaartsaanpassing (lijkt erg op politiek risico in eerste pijler) –Faillissementsrisico (‘Employer solvency risk’)  Sectoren en bedrijven komen gaan  Pensioenopbouw en –uitkering gaat over een periode van ongeveer 60 jaar –Overdraagbaarheidsrisico (‘Portability risk’)

21 21 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 2.4 Risico in (private) pensioenregelingen Beleggingsrisico: –Zie standaard deviaties in vorige sectie –D’Addio, Seisdedos en Whitehouse (2009) simuleren de verdeling van toekomstige rendementen voor een vastebijdrageregeling: –Zelfde risico geldt in vasteprestatieregelingen: in dat geval is niet de vervangingsratio de variabele, maar de bijdragevoet Percentielen 102030405060708090 Marktopbrengsten rendement5,56,16,677,37,788,59 vervangingsratio54,863,772,380,286,996,7104,9120,4138,6 Herschaald rendement3,23,84,34,755,45,76,26,7 vervangingsratio32,236,841,245,248,653,557,665,374,2

22 22 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 2.5 De impact van administratiekosten ‘Reduction in Yield’ pensioenfondsen, OESO, 2007

23 23 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 2.5 De impact van administratiekosten ‘Reduction in yield’ voor pensioenstelsels met verplichte en vaste bijdragen, OESO, 2007 (Bron: Tapia en Yermo, 2008)

24 24 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 2.5 De impact van administratiekosten ‘Charge Ratio’ in landen met omvangrijke private pensioenregelingen met vaste bijdragen, IOPS, 2008

25 25 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 2.5 De impact van administratiekosten ‘Reduction in Yield’ in landen met omvangrijke private pensioenregelingen met vaste bijdragen, IOPS, 2007

26 26 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 2.6 Fiscale uitgaven in internationaal perspectief Budgettaire kost voortvloeiend uit de bijdragen in tweedepijler-regelingen in 2000, in % van het BBP (Yoo en de Serres, 2004) Levenscyclus-benadering Helaas ontbreekt België in de analyse

27 27 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 3. Impact van de financiële crisis

28 28 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 3. Impact van de financiële crisis Impact van de financiële crisis op de private pensioensector: Jongeren, actievenPersonen die kort bij de pensionering zitten Gepensioneerden Sterk geraaktPersonen in mature DC pensioensystemen die zullen moeten omgezet worden in annuïteiten DC voor diegenen die hun pensioen niet in annuïteiten was Matig geraaktPersonen in mature DB systemen, public PAYG systemen met deficits Gepensioneerden met aanpasbare pensioenen Minder geraaktMeestenPersonen in pas opgestarte DC Gepensioneerden met voor de crisis DC dat in annuïteiten was omgezet, DB en PAYG

29 29 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 3. Impact van de financiële crisis Reële rendementen van pensioenfondsen in OESO-landen, van januari 2008 tot oktober 2008:

30 30 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 3. Impact van de financiële crisis 1.Sinds de jaren ’80 reeds een verschuiving van ‘vaste uitkeringen’ naar ‘vaste bijdragen’ 2.Toegenomen beleggingsrisico en van lang leven 3.De financiële crisis raakt de pensioenstelsels op verschillende manieren 4.Maar zij raakt de pensioenfondsen en de economie tweemaal 1.Via pensioenvermogen en pensioeninkomen: druk op de consumptieve vraag 2. Bij ‘vaste prestaties’ extra kost voor inrichters pensioenfonds 3.Sommige pensioenfondsen waren nog aan het herstellen van de crisis van 2000-2002 5.Toenemende twijfel over de performantie van de gekapitaliseerde pensioenen 1.Marktopbrengsten in het verleden zijn overschat en hebben hun risico 2.Reductie van risico reduceert ook opbrengst 3.Kosten zijn relatief hoog en reduceren pensioenopbrengst aanzienlijk 4.Het gevaar blijft van een ‘melt down’ Impact op pensioenfondsen (cont.):

31 31 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 1.Nood aan regulering en controle (gelijkaardig aan rest financiële sector) 2.Nood aan een garantiefonds van de overheid 3.Risico op ‘misselling’ en fraude 4.Illusie van verbeterde financiële geletterdheid 5.‘There is no free lunch’: omvangrijke spaarinspanningen en premies, afgeroomd door kosten 6.Geen garantie op bijkomend spaarvolume 3. Impact van de financiële crisis Impact financiële crisis op pensioenfondsen (cont.):

32 32 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 1.Versterken van de eerste pijler: eerste pijler is niet enkel voor armoedebestrijding (‘Beveridge type’) maar ook om consumptiepatroon te effenen (‘consumption smoothing’) over de levenscyslus (‘Bismarck type’) 2.Aanvullende pensioenen moeten aanvullend zijn: risico dat eerste pijler herleid wordt tot residuair systeem 3.Een repartitiesysteem is beter geschikt om macro-economische risico’s (economische crisis, inflatie) te spreiden over verschillende generaties 4.Èlk pensioenstelsel heeft nood aan een debat omtrent flexibiliteit in het licht van een veranderende economische en demografische omgeving: nood aan een debat omtrent verhoging van de arbeidsmarktparticipatie (zeker bij oudere werknemers). 5.De eerste pijler is gemakkelijker te versterken in een situatie waar nood is aan stimuleren van consumptie en herstellen van vertrouwen (cfr. oprichting ‘Social Security’ in V.S. in jaren ’30) 3. Impact van de financiële crisis De voordelen van een wettelijk repartitiesysteem:

33 33 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 4. Situatie in België

34 34 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 4.1 Het Belgische driepijlersysteem

35 35 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 4.1 Het Belgische driepijlersysteem Omvang van de Belgische tweede pijler in termen van opgebouwde reserves (Bron: CBFA)

36 36 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 4.1 Het Belgische driepijlersysteem Omvang van de Belgische derde pijler in termen van opgebouwde reserves (Bron: CBFA)

37 37 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 4.1 Het Belgische driepijlersysteem Omvang van de totale Belgische private pensioensector in termen van opgebouwde reserves (Bron: CBFA)

38 38 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 4.2 Pensioenvermogen vs. totaal vermogen Vermogen van de Belgische huishoudens, 1970-2008, als % van het BBP

39 39 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 Rendement in de Belgische eerste pijler (de Callataÿ en Wouters, 2005): 4.3 Rendementen in de drie pijlers

40 40 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 4.3 Rendementen in de drie pijlers Rendementen in de Belgische tweede pijler –Gegevens Belgische Vereniging voor Pensioeninstellingen (BVPI): 2007: 2008:

41 41 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 4.3 Rendementen in de drie pijlers Rendementen in de Belgische tweede pijler –Gegevens Assuralia (2008):

42 42 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 4.3 Rendementen in de drie pijlers Rendementen in de Belgische derde pijler –pensioenspaarfondsen: (Bron: F. Lierman op basis van Tijd Beursmedia, Netto)

43 43 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 4.4 Administratiekosten in België Strategisch Rapport Pensioenen België 2005, administratiekosten tweede en derde pijler in % van de bijdragen 2001200220032004 Tweede pijler Pensioenfondsen1,65%1,60%2,26%2,15% Groepsverzekering tak 218,29%8,37%7,57%6,86% Groepsverzekering tak 232,33%4,42%4,27%2,00% Derde pijler Levensverzekering tak 21,22,2612,58%9,01%7,10%6,25% Levensverzekering tak 233,65%3,38%3,54%4,39%

44 44 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 4.4 Administratiekosten in België Administratiekosten tweede en derde pijler in % van de bijdragen, op basis van gegevens CBFA: 200320042005200620072008 Tweede pijler Groepsverzekering tak 21,228,13%7,38%7,99%8,05%8,25%8,03% Groepsverzekering tak 234,62%4,64%3,85%4,52%4,10%2,91% Derde pijler Levensverzekering tak 21,22,267,43%7,05%6,67%8,62%8,37%9,81% Levensverzekering tak 235,39%4,40%2,84%5,06%6,38%8,78%

45 45 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 4.4 Administratiekosten in België Gemiddelde boekhoudkundige administratiekosten in de tweede en derde pijler in termen van bijdragen en in termen van uitkeringen, 2000-2008: Opm.: gemiddelde pensioenfondsen over periode 2001-2004 (Strategisch Rapport Pensioenen) In percentage bijdragen In percentage uitkeringen Tweede pijler Pensioenfondsen1,92%2,11% Groepsverzekering tak 21,228,13%10,48% Groepsverzekering tak 234,94%7,10% Derde pijler Levensverzekering tak 21,22,269,03%25,32% Levensverzekering tak 234,31%6,63%

46 46 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 4.4 Administratiekosten in België Administratiekost in de Belgische eerste pijler: Dit cijfer kan rechtstreeks vergeleken worden met cijfer voor tweede en derde pijler Het cijfer voor de tweede en derde pijler laat ons echter niet toe uitspraken te doen over de finale impact van administratiekosten op de pensioenopbouw, daarvoor zijn gegevens nodig over de aard en de structuur van de kosten. Bovendien betreft het hier een ‘snapshot’ in een specifiek jaar – berekening over levenscysclus is echter belangrijk Merk op dat het hier om ‘boekhoudkundige’ administratiekosten gaat, de effectieve ‘intermediatiemarge’ kan echter groter zijn Totale administratiekosten voor de sector pensioenen (in EUR) Totale uitkeringen sector pensioenen (in EUR) Administratiekosten voor de sector pensioenen (in % van de uitkeringen) Kosten verbonden aan uitkering (in % uitkeringen) Kosten verbonden aan inning (in % uitkeringen) 94.469.6379.562.319.0940,99%0,76%0,23%

47 47 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 4.5 Fiscale uitgaven in België Fiscale uitgaven in België: cijfers van de ‘inventaris van fiscale uitgaven 2006’, toegevoegd bij de rijksmiddelenbegroting 2007: In miljoenen EURIn percentage BBP Levensverzekeringpremies en kapitaalaflossingen238,130,08% Pensioensparen326,90,11% Persoonlijke bijdragen voor groepsverzekering of pensioenfonds87,040,03% Verhoogde belastingvemindering voor bouwsparen894,250,30% Verzaking van de inning van de roerende voorheffing in het kader van het stelsel van het pensioensparen29,120,01% Vrijstelling van de verzekeringstaksXX Vrijstelling van de winstdeelneming op bepaalde spaarverzekeringenXX Totaal kwantificeerbare fiscale uitgaven aanvullende pensioenvorming1575,440,52% Ter vergelijking Totale fiscale uitgaven11.555,983,83% Totale belastingaftrekken, -vrijstellingen, -verminderingen die geen fiscale uitgaven zijn44.484,1814,72% Totale fiscale ontvangsten84.270,6027,89%

48 48 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 4.5 Fiscale uitgaven in België De Studiecommissie voor de Vergrijzing (2003) raamde de impact op de fiscale uitgaven van een verdere ‘democratisering’ van de tweede pijler (WAP) Daarbij werden scenario’s gebruikt waarin de huidige participatie in bedrijfspensioenen zou toenemen met 15 à 30% Een dergelijke toename zou resulteren in een stijging van de bijdragen met zo’n 0,2 tot 0,6% van het BBP tegen 2030 En bijkomende fiscale uitgaven tegen 2030 van 0,09 tot 0,26% van het BBP

49 49 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 4.6 Een vergelijking België - Nederland België:

50 50 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 4.6 Een vergelijking België - Nederland Nederland:

51 51 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 4.6 Een vergelijking België - Nederland Beleggingsopbrengsten in de tweede en derde pijler in België en Nederland (Bron: NBB en De Nederlandsche Bank)

52 52 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 BelgiëNederland Financieel vermogen228,4 met inbegrip van derde pijler 113 Pensioenvermogen (2e pijler)15110,4 Onroerend vermogen261,8196,7 (2006) Schulden50,7110,7 Netto vermogen454,5309,3 Impliciete bruto schuld voor wettelijke pensioen- verplichtingen (2005): Aan 5% discontovoet Aan 3% discontovoet 165 208 118 149 Overheidsschuld89,658,2 4.6 Een vergelijking België - Nederland Totale vermogen van huishoudens in België en Nederland, 2008, % BBP:

53 53 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse, 8 september 2009 ‘It is extraordinarily expensive to fund an annuity that pays a reasonable pension annuity for 15-20 retirement years (and perhaps even longer, as life expectancies continue to rise)’ (O.S.Mitchell, 2000, p. 883)


Download ppt "1 Jozef Pacolet & Tom Strengs Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven Pensioenrendement vergeleken ACV-HIVA ontmoetingsdag, Overijse,"

Verwante presentaties


Ads door Google