De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond 12 september 2012 VMBO 4 Gemengd/theoretische leerweg Examenjaar 0.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond 12 september 2012 VMBO 4 Gemengd/theoretische leerweg Examenjaar 0."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond 12 september 2012 VMBO 4 Gemengd/theoretische leerweg Examenjaar 0

2 Programma GT 4 19.30 u Welkomstwoord T. Meurs 19:35 uAlgemene informatie B. Godfried 19.50 uExamen B. Godfried / P. Smits 20:05 uDecaan B. Camps 20:20 uLiddington G. van Hoof 20.30 uBijeenkomst met mentor in gebouw E ….. Sluiting 1

3 De Mentor Vraagbaak voor de leerlingen Centrale plaats bij begeleiding van de leerlingen Krijgt signalen van (vak)docenten door en geeft daar een vervolg aan. Onderhoudt contact met ouders Zorglijn: mentor, kernteamcoördinator, zorgteam, ZAT 2

4 Kernteamcoördinator 4 e leerjaar de heer B. Godfried bgodfried@sondervick.nl bgodfried@sondervick.nl Coördineert alle taken rond het kernteam Na de mentor aanspreekpunt voor de leerlingen Lid van het zorgteam Maakt deel uit van het zg. mavo overleg 3

5 Belangrijke data: Oudercontacten: 26-11-’12 t/m 29-11-’12 Oudercontacten: 11-03-’13 t/m 15-03-’13 Schoolexamenweek (SE- week): 14-1-’13 t/m 18-01-’13 Schoolexamenweek: 18-3-’13 t/m 22-3-’13 4

6 Open Leercentrum Alle structurele tussenuren Alle uitvaluren met uitzondering van eerste en laatste uren. Bij 3 tussenuren of meer achter elkaar, na vragen van toestemming en achterlaten telefoonnummer, eventueel naar huis. Leerlingen zijn in het open leercentrum bezig met schoolwerk 5

7 Nieuwsbrief Wilt u de nieuwsbrief ontvangen: Aanmelden via Sondervicksite Het informatieblad wordt maandelijks verzonden. 6

8 EXAMEN LEERJAAR 4 MAVO: COHORT 2011-2013 7

9 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (OP DE SITE) 2-JARIG PROGRAMMA NAAR HET EXAMEN, GESTART IN LEERJAAR 3 8 PTA

10 PER VAK AANGEGEVEN: -WELKE STOF BEHANDELD WORDT -HOE DE STOF GETOETST WORDT -WEGING -PERIODE VAN AFNAME - AANVULLENDE OPMERKINGEN 9 PTA

11 OM TE SLAGEN …… - MINSTENS 5 THEORIEVAKKEN -MOGELIJKHEID VOOR PRAKTIJKVAK (TECHNOLOGIE, TECHNIEK) - MAATSCHAPPIJLEER - KUNSTVAKKEN 1 - LICHAMELIJKE OPVOEDING -ARBEIDSORIENTATIE (LEERJAAR 3) -SECTORWERKSTUK (LEERJAAR 4) 10

12 SONDERVICK COLLEGE HET EXAMEN BESTAAT UIT: SE: SCHOOLEXAMEN (LEERJAAR 3 EN 4) CE: CENTRAAL EXAMEN (LEERJAAR 4) -SCHRIFTELIJK DEEL -PRAKTISCH DEEL (CPE) VOOR TE-HA -VOOR PRAKTIJKVAKKEN: CSPE DIT JAAR DIGITALE EXAMENS OPGESCHORT 11

13 REKENTOETS VERPLICHT VOOR COHORT 2012-2014 DEELNAME AAN PILOT VOOR LEERLINGEN UIT HUIDIGE LEERJAAR 4 MBO HEEFT AL VERPLICHTE REKENTOETS 12

14 EXTRA FACILITEITEN - EXTRA TIJD (30 MIN PER EXAMEN) - DAISY/ GESPROKEN TEKST - GROOTSCHRIFT ONDERLIGGENDE VERKLARING MELDPLICHT BIJ INSPECTIE LIJSTEN BESPROKEN TIJDENS OUDERCONTACTEN 13

15 OP EXAMEN PTA MOET AFGEROND ZIJN, OOK DE SCHOOLEXAMENS EN HET SECTORWERKSTUK! 14

16 SLAGEN? 1X5, REST 6 OF HOGER 2X5 OF 1X4, MINIMAAL 1X7 VOLDOENDE VOOR LO VOLDOENDE VOOR KV VOLDOENDE VOOR SECTORWERKSTUK MINIMAAL EEN 5,5 GEMIDDELD VOOR HET CE! OPTIES: SECTORWISSELING, SOMS LATEN VALLEN VAN EEN VAK> WORDT PER LEERLING BESPROKEN AAN DE HAND VAN DE UITSLAG 15

17 ENKELE DATA -PTAOKTOBER 2012 -EXAMENREGLEMENTOKTOBER 2012 -INFORMATIEBOEKJE EXAMEN MAART 2013 -UITSLAG 1E TIJDVAK12 JUNI 2013 -DIPLOMA-UITREIKING26 JUNI 2013 16

18 SONDERVICK COLLEGE VEEL SUCCES! 17

19 Evenementen 18 Wie wil er meehelpen bij het organiseren van allerlei activiteiten

20 Doorstroom VMBO=>MBO/ HAVO september 2012 Sondervick College

21 Belangrijke data Onderwijsbeurs (28&29 sept.) Schoolkeuzeboekje (oktober) Inventarisatieronde (okt. nov.) Open dagen MBO (zie website scholen) Banenmarkt (15 januari) Mbo voorlichtingsavond (17 januari) Inschrijven: vanaf december.

22 Inschrijven Nadat een leerling zich heeft ingeschreven voor een opleiding moet hij/zij een doorstroomdossier invullen. Dit doorstroomdossier bestaat uit een leerlingdeel en een schooldeel. De leerling is verantwoordelijk voor zijn/haar deel. Rond november zal de leerling een inlogcode ontvangen. Het schooldeel wordt ingevuld door de mentor. Dit alles loopt via: www.nahetvo.nlwww.nahetvo.nl (het MOET digitaal)

23 Inschrijven Je bent pas ingeschreven als beide onderdelen, inschrijving + doorstroomdossier, binnen zijn. Als je je hebt ingeschreven moet je dit doorgeven aan de mentor ST.Lucas en De Eindhovense School laten een opdracht maken naast een intake gesprek. Meld je zo spoedig mogelijk aan als je naar deze school wilt!

24 LGF + zorgleerlingen extra aandacht bij inschrijven door mentor/IB-er. Vaak wordt er een test afgenomen door het MBO om het niveau te bepalen ( 1-2-3-4) Toelatingsgesprekken vinden plaats in de periode maart-mei Inschrijven

25 Overstap GT4 naar Havo 4 Gemiddeld cijfer 7 of hoger Voor En + Wi niet lager dan 6 + gemiddeld 6,5 Positief docentenvergadering Voorwaardelijke toelating (niet doubleren in H4) Op Sondervick alleen intern aanmelden. Andere Havo’s wel inschrijven, soms andere eisen Meld je ook aan op een MBO-school.

26 Keuze uit 4 profielen: Natuur & techniek ne-en-wi-na-sk (bi) Natuur & gezondheid ne-en-wi-sk-bi (na) Economie & maatschappij ne-en-wi-ec (gs) Cultuur & maatschappij ne-du-en (gs) Vakken () zijn advies vakken Overstap GT4 naar Havo 4

27 Rol ouders en leerling Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de aanmelding en inschrijving. Elke leerling is tot aan zijn 18 levensjaar verplicht om onderwijs te volgen. Als ze liever gaan werken is BBL op MBO (beroepsbegeleidende leerweg:werken 70% en leren 30%) een uitkomst. Gegevens worden doorgegeven aan leerplichtambtenaar.

28 Rol school ADVIES BIJ SCHOOLKEUZE HULP BIJ INVULLEN DOORSTROOMPORTFOLIO www.nahetvo.nl MELDING AAN LEERPLICHT DECANAAT

29 Decaan 28 VOOR VRAGEN KUNT U OOK CONTACT OPNEMEN MET DE DECAAN DHR B. CAMPS BCAMPS@SONDERVICK.NL

30 Liddington 2012 Dhr. Van Hoof 29

31 Lokaal indeling informatieavond 12 september 2012 GT4ASMP E2.21 GT4BHFFE2.19 GT4CGGHE2.14 GT4DPKTE1.20 GT4ERKSE2.16 30


Download ppt "Informatieavond 12 september 2012 VMBO 4 Gemengd/theoretische leerweg Examenjaar 0."

Verwante presentaties


Ads door Google