De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond 6 september 2012 MAVO XL LEERJAAR 3 0.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond 6 september 2012 MAVO XL LEERJAAR 3 0."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond 6 september 2012 MAVO XL LEERJAAR 3 0

2 Programma MAVO 3 19.30 Welkomstwoord T. Meurs 19.40 Algemeen gedeelte C. Schoonheim 20.00Examen M. Hertroijs 20.20Arbeidsoriëntatie K. Baken 20.30Internationalisering B. Godfried 20.45Met mentor naar gebouw E …. Sluiting 1

3 De Mentor Vraagbaak voor de leerlingen Centrale plaats bij begeleiding van de leerlingen Aanspreekpunt voor ouders Zorglijn: mentor, kernteamcoördinator, zorgteam, ZAT 2

4 Kernteamcoördinator MAVO 3, dhr. C. Schoonheim cschoonheim@sondervick.nl Coördineert alle taken rond het kernteam - Onderwijskundig - Organisatorisch Na de mentor aanspreekpunt voor de leerlingen Lid van het team mavo – overleg Lid van het zorgteam 3

5 SONDERVICK COLLEGE PERSPECTIEF MAVO XL Onderbouwgericht op doorstroom naar ljr 3 Leerjaar 3: - techno – mavo> mbo niveau 4 - mavo - breed> mbo niveau 4 - mavo - tl> havo *Toetsing en determinatie vooral gericht op inzichtelijke kwaliteiten 22-08-2012

6 OPEN LEERCENTRUM Alle structurele tussenuren Alle uitvaluren met uitzondering van eerste en laatste uren. 3 tussenuren of meer achter elkaar, na vragen van toestemming en achterlaten telefoonnummer, naar huis. Leerling kan studeren, lezen of werken. 5

7 Behaalde resultaten Cijfers zelf bijhouden Per jaar 3x tussenstand door middel van het examendossier Binnen 10 werkdagen in Magister Per jaar 2 keer een oudergeprek Gesprekken op wens van ouder / school 6

8 Data: 14-1-2013 t/m 18-01-2013 2 Klassenarbeidsoriëntatie 2 Klassenactiviteitenweek 18-3-2013t/m 24-3-2013 2 Klassenactiviteitenweek / Florence 2 Klassenarbeidsoriëntatie 7

9 Nieuwsbrief Wilt u de nieuwsbrief ontvangen: Aanmelden via Sondervick-website Het informatieblad wordt maandelijks verzonden. 8

10 EXAMEN LEERJAAR 3 MAVO: COHORT 2012-2014 9

11 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (OP DE SITE, OP VERZOEK PAPIEREN VERSIE) 2-JARIG PROGRAMMA NAAR HET EXAMEN 10 PTA

12 PER VAK AANGEGEVEN -WELKE STOF BEHANDELD WORDT -HOE DE STOF GETOETST WORDT -WEGING -PERIODE VAN AFNAME - AANVULLENDE OPMERKINGEN 11 PTA

13 OM TE SLAGEN …… - 5 THEORIEVAKKEN -MOGELIJKHEID VOOR PRAKTIJKVAK (TECHNOLOGIE, TECHNIEK) - MAATSCHAPPIJLEER - KV1 - LICHAMELIJKE OPVOEDING -ARBEIDSORIENTATIE (LEERJAAR 3) -SECTORWERKSTUK (LEERJAAR 4) 12

14 Examen HET EXAMEN BESTAAT UIT: SE: SCHOOLEXAMEN (LEERJAAR 3 EN 4) CE: CENTRAAL EXAMEN (LEERJAAR 4) -SCHRIFTELIJK DEEL -PRAKTISCH DEEL (CPE) VOOR BTE-BHA -VOOR PRAKTIJKVAKKEN: CSPE DIT JAAR DIGITALE EXAMENS OPGESCHORT 13

15 REKENTOETS VERPLICHT VOOR COHORT 2012- 2014 MBO HEEFT AL VERPLICHTE REKENTOETS 14

16 EXTRA FACILITEITEN - EXTRA TIJD (30 MIN PER EXAMEN) - DAISY/ GESPROKEN TEKST - GROOTSCHRIFT ONDERLIGGENDE VERKLARING MELDPLICHT BIJ INSPECTIE 15

17 OP EXAMEN PTA MOET AFGEROND ZIJN, OOK DE SCHOOLEXAMENS EN SECTORWERKSTUK! 16

18 SLAGEN? 1X5, REST 6 OF HOGER 2X5 OF 1X4, MINIMAAL 1X7 VOLDOENDE VOOR LO VOLDOENDE VOOR KV VOLDOENDE VOOR SECTORWERKSTUK MINIMAAL EEN 5,5 GEMIDDELD VOOR HET CE! OPTIES: SECTORWISSELING, SOMS LATEN VALLEN VAN EEN VAK> WORDT PER LEERLING BESPROKEN AAN DE HAND VAN DE UITSLAG 17

19 ENKELE DATA -PTAOKTOBER 2012 -EXAMENREGLEMENTOKTOBER 2012 -INFORMATIEBOEKJE EXAMEN MAART 2013 -UITSLAG 1E TIJDVAK12 JUNI 2013 -DIPLOMA-UITREIKING26 JUNI 2013 18

20 Samengevat: Schoolexamen van begin leerjaar 3 tot einde leerjaar 4 Programma en toetsing liggen vast in het Pta (programma van toetsing en afsluiting) Examen wordt afgesloten met een centraal praktisch en een centraal schriftelijk examen KV1, L.O. en sectorwerkstuk moeten voldoende of goed afgesloten worden Maatschappijleer als volwaardig vak 19

21 Decaan 20 VOOR VRAGEN KUNT U OOK CONTACT OPNEMEN MET DE DECAAN DHR B. CAMPS BCAMPS@SONDERVICK.NL

22 Mededelingen decanaat 21 Onderwijsbeurs Eindhoven op 30 september en 1 oktober pakketkeuzeboekjes uitdelen in oktober open dagen van MBO-scholen starten in november MBO-avond Sondervick College op 17 januari maart/april ouderavond van decanaat:toelichting keuzeproces voor leerjaar 4

23 Belangrijke data Onderwijsbeurs (28&29 sept.2012) Schoolkeuzeboekje (oktober 2012) Inventarisatieronde (okt. nov. 2012) Open dagen MBO (zie website scholen) Banenmarkt (15 januari 2013) Mbo voorlichtingsavond (17 januari 2013) Inschrijven: vanaf december 2012.

24 SONDERVICK COLLEGE VEEL SUCCES! 23

25 Arbeidsoriëntatie 24 Arbeidsoriëntatie K. Baken

26 ARBEIDSORIËNTATIE  HANDELINGSDEEL PTA (EXAMEN)  VOLDOENDE AFSLUITEN (GEEN PUNT)  THEORIEDEEL : INVULWERKBOEK : OKT-DEC  PRAKTIJKDEEL : STAGEWEEK: PERIODE 1 : 14 t/m 18 JANUARI 2013 PERIODE 2 : 18 t/m 22 MAART 2013 WELKE KLAS ?? Afhankelijk van Florence !! CKV OPDRACHTEN  STAGE A en B in januari / C en D in maart 25

27 PRAKTIJKDEEL : DE STAGEWEEK DOEL:  Kennismaking met arbeid en arbeidsverhoudingen in het algemeen. (werken:wat komt er allemaal bij kijken ?)  Kennismaking met een bepaald bedrijf en/of een bepaald beroep (basisschool,autobranche)  Oriëntatie op vervolgopleiding 26

28 STAGEPLAATSEN  Eigen adres (formulieren) Voorwaarden  Zoveel mogelijk verschillende taken / activiteiten;  Stagebegeleider  “Volledige” werkweek (30-35 uren) Hoe regelen?  Via bekenden (Ouders!!) of in de buurt  Niet aanbellen bij grote bedrijven  Bij ouders ………. Kan mits ……(Dus in overleg)  Niet het bijbaantje (onbetaald)  Schooladres m.b.v. enquête (nog geen aantallen bekend) Dus geen zekerheid van ‘ match” (afhankelijk van vraag en aanbod)  Daarom: eigen adres belangrijk 27

29 PROCEDURE  Stageadres zoeken / goedkeuring  2 weken voor begin telefonisch contact / afspraken maken  Stagecontract in drievoud: school / stageadres / ouders  Logboek / Invulwerkboek / 1 Contract (volledig ondertekend ) inleveren *Alle formulieren komen in Magister 28

30 MEDEWERKING OUDERS  Zoeken eigen adres  Stagecontract ondertekenen  Extra steun tijdens stageweek - hulp bij telefoongesprek - over onzekerheid heen helpen - aansporen tot initiatief - Klachten: niet wachten!! kbaken@sondervick.nl - mogelijk hulp bij vervoer  VRAGEN ? 29

31 Florence 30 Internationalisering “Florence” B. Godfried

32 Lokaal indeling informatieavond 6september 2012 MA3A/CHTR lokaal E1.13 GT3BWLA lokaal E1.24 GT3C/ABML lokaal E1.15 GT3DBKN lokaal E1.20 31


Download ppt "Informatieavond 6 september 2012 MAVO XL LEERJAAR 3 0."

Verwante presentaties


Ads door Google