De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma MAVO Welkomstwoord T. Meurs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma MAVO Welkomstwoord T. Meurs"— Transcript van de presentatie:

0 Informatieavond 6 september 2012
MAVO XL LEERJAAR 3 Informatieavond Gemengd / theoretische leerweg Geachte ouders, verzorgers en collega´s, Van harte welkom op de informatieavond voor de 3e jaars van de mavo

1 Programma MAVO 3 19.30 Welkomstwoord T. Meurs
Algemeen gedeelte C. Schoonheim 20.00 Examen M. Hertroijs 20.20 Arbeidsoriëntatie K. Baken 20.30 Internationalisering B. Godfried 20.45 Met mentor naar gebouw E …. Sluiting

2 De Mentor Vraagbaak voor de leerlingen
Centrale plaats bij begeleiding van de leerlingen Aanspreekpunt voor ouders Zorglijn: mentor, kernteamcoördinator, zorgteam, ZAT Beste ouders, wat we erg belangrijk vinden is een goede communicatie tussen school en ouders. De mentor speelt daarin een belangrijke rol, straks na deze peresentatie kunt u kennis maken met de mentor van uw zoon of dochter Met enige regelmaat wordt een informatiebulletin gepubliceerd met belangrijke informatie dit wordt aan uw kind uitgereikt. Kijkt u ook eens naar de website, daar komt alle informatie over roosters, dus ook roosterwijzigingen, over buitenschoolse activiteiten, projecten enzovoorts. Alle leerlingen hebben een schoolgids ontvangen met daarin onder andere onze huisregels en afspraken. Een regel wil ik even apart noemen: ziek of afwezig melden , het is van groot belang ivm het controleren van ongeoorloofd verzuim (spijbelen zo u wilt) dat we op de hoogte zijn van welke lln er horen te zijn en actie te ondernemen als leerlingen zonder bericht afwezig zijn. U kunt tussen 7.45 en 9.30 bellen om de afwezigheid van uw zoon of dochter te melden. Dit kan op het centrale nummer van de school Ouder meld ziek. Wij vragen u ons ook door te geven als uw zoon of dochter na ziekte weer op school komt, anders blijft hij of zij als zijnde afwezig genoteerd staan. Verder hebben wij met schoolarts, die in ons Zorgadviesteam zitting heeft, de afspraak dat hij leerlingen met een opvallend ziekteverzuim op kan roepen voor een gesprek. U kunt als u dat wenst aanwezig zijn bij dat gesprek. Het doel is om duidelijk te krijgen wat de reden is van het opvallende verzuim. Voor de aanvraag van verlof, kunt u een formulier van internet downloaden en afgeven bij de conciërge.

3 Kernteamcoördinator MAVO 3, dhr. C. Schoonheim
Coördineert alle taken rond het kernteam - Onderwijskundig - Organisatorisch Na de mentor aanspreekpunt voor de leerlingen Lid van het team mavo – overleg Lid van het zorgteam De mentoren en docenten werken samen in een kernteam.

4 SONDERVICK COLLEGE PERSPECTIEF MAVO XL
Onderbouwgericht op doorstroom naar ljr 3 Leerjaar 3: - techno – mavo > mbo niveau 4 - mavo - breed > mbo niveau 4 - mavo - tl > havo * Toetsing en determinatie vooral gericht op inzichtelijke kwaliteiten

5 OPEN LEERCENTRUM Alle structurele tussenuren
Alle uitvaluren met uitzondering van eerste en laatste uren. 3 tussenuren of meer achter elkaar, na vragen van toestemming en achterlaten telefoonnummer, naar huis. Leerling kan studeren, lezen of werken.

6 Behaalde resultaten Cijfers zelf bijhouden
Per jaar 3x tussenstand door middel van het examendossier Binnen 10 werkdagen in Magister Per jaar 2 keer een oudergeprek Gesprekken op wens van ouder / school

7 Data: t/m Klassen arbeidsoriëntatie 2 Klassen activiteitenweek t/m Klassen activiteitenweek / Florence Er wordt onderzocht of het mogelijk is om met een beperkte groep leerlingen naar Florence te gaan. De heer B. Godfried gaat hier zo dadelijk verder op in.

8 Nieuwsbrief Wilt u de nieuwsbrief ontvangen:
Aanmelden via Sondervick-website Het informatieblad wordt maandelijks verzonden.

9 LEERJAAR 3 MAVO: COHORT 2012-2014
EXAMEN LEERJAAR 3 MAVO: COHORT

10 PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING
(OP DE SITE, OP VERZOEK PAPIEREN VERSIE) 2-JARIG PROGRAMMA NAAR HET EXAMEN

11 PTA PER VAK AANGEGEVEN -WELKE STOF BEHANDELD WORDT
-HOE DE STOF GETOETST WORDT -WEGING -PERIODE VAN AFNAME - AANVULLENDE OPMERKINGEN

12 OM TE SLAGEN …… - 5 THEORIEVAKKEN
MOGELIJKHEID VOOR PRAKTIJKVAK (TECHNOLOGIE, TECHNIEK) MAATSCHAPPIJLEER KV1 LICHAMELIJKE OPVOEDING ARBEIDSORIENTATIE (LEERJAAR 3) SECTORWERKSTUK (LEERJAAR 4) De mentoren en docenten werken samen in een kernteam.

13 HET EXAMEN BESTAAT UIT:
SE: SCHOOLEXAMEN (LEERJAAR 3 EN 4) CE: CENTRAAL EXAMEN (LEERJAAR 4) -SCHRIFTELIJK DEEL -PRAKTISCH DEEL (CPE) VOOR BTE-BHA -VOOR PRAKTIJKVAKKEN: CSPE DIT JAAR DIGITALE EXAMENS OPGESCHORT

14 VERPLICHT VOOR COHORT 2012-2014 MBO HEEFT AL VERPLICHTE REKENTOETS

15 EXTRA FACILITEITEN - EXTRA TIJD (30 MIN PER EXAMEN) - DAISY/ GESPROKEN TEKST - GROOTSCHRIFT ONDERLIGGENDE VERKLARING MELDPLICHT BIJ INSPECTIE

16 PTA MOET AFGEROND ZIJN, OOK DE SCHOOLEXAMENS EN SECTORWERKSTUK!
OP EXAMEN PTA MOET AFGEROND ZIJN, OOK DE SCHOOLEXAMENS EN SECTORWERKSTUK!

17 SLAGEN? 1X5, REST 6 OF HOGER 2X5 OF 1X4, MINIMAAL 1X7 VOLDOENDE VOOR LO VOLDOENDE VOOR KV VOLDOENDE VOOR SECTORWERKSTUK MINIMAAL EEN 5,5 GEMIDDELD VOOR HET CE! OPTIES: SECTORWISSELING, SOMS LATEN VALLEN VAN EEN VAK> WORDT PER LEERLING BESPROKEN AAN DE HAND VAN DE UITSLAG

18 ENKELE DATA -PTA. OKTOBER 2012 -EXAMENREGLEMENT
ENKELE DATA -PTA OKTOBER EXAMENREGLEMENT OKTOBER INFORMATIEBOEKJE EXAMEN MAART UITSLAG 1E TIJDVAK 12 JUNI DIPLOMA-UITREIKING 26 JUNI 2013

19 Samengevat: Schoolexamen van begin leerjaar 3 tot einde leerjaar 4
Programma en toetsing liggen vast in het Pta (programma van toetsing en afsluiting) Examen wordt afgesloten met een centraal praktisch en een centraal schriftelijk examen KV1, L.O. en sectorwerkstuk moeten voldoende of goed afgesloten worden Maatschappijleer als volwaardig vak Deze dia geeft een samenvatting van de belangrijkste punten van het voorgaande. Leerjaar 3 en 4: een (doorlopende) leerlijn! Vraagt om wat nadere uitleg. Ik heb in het voorgaande verteld dat alle behaalde resultaten meetellen voor het eindexamencijfer. Zo dadelijk zult u zien dat de leerstof en de toetsing verdeeld is over 2 jaar. Mocht een leerling door omstandigheden op het einde van leerjaar 3 een grote achterstand hebben opgelopen die in het vierde leerjaar niet meer in te halen is, zijn er twee opties: * De leerling doet leerjaar 3 over * De leerling gaat naar leerjaar 4 maar plakt er een extra jaar aan vast. (drie-jarig traject) Dit wordt uiteraard tijdig met u besproken.

20 Decaan VOOR VRAGEN KUNT U OOK CONTACT OPNEMEN MET DE DECAAN
DHR B. CAMPS Er komt een apparte ouderavond voor het keuzepakket

21 Mededelingen decanaat
Onderwijsbeurs Eindhoven op 30 september en 1 oktober pakketkeuzeboekjes uitdelen in oktober open dagen van MBO-scholen starten in november MBO-avond Sondervick College op 17 januari maart/april ouderavond van decanaat:toelichting keuzeproces voor leerjaar 4 Er komt een apparte ouderavond voor het keuzepakket

22 Belangrijke data Onderwijsbeurs (28&29 sept.2012)
Schoolkeuzeboekje (oktober 2012) Inventarisatieronde (okt. nov. 2012) Open dagen MBO (zie website scholen) Banenmarkt (15 januari 2013) Mbo voorlichtingsavond (17 januari 2013) Inschrijven: vanaf december 2012. GSS - september 2008

23 SONDERVICK COLLEGE VEEL SUCCES!

24 Arbeidsoriëntatie Arbeidsoriëntatie K. Baken

25 ARBEIDSORIËNTATIE HANDELINGSDEEL PTA (EXAMEN)
VOLDOENDE AFSLUITEN (GEEN PUNT) THEORIEDEEL : INVULWERKBOEK : OKT-DEC PRAKTIJKDEEL : STAGEWEEK: PERIODE 1 : 14 t/m JANUARI 2013 PERIODE 2 : 18 t/m MAART 2013 WELKE KLAS ?? Afhankelijk van Florence !! CKV OPDRACHTEN  STAGE A en B in januari / C en D in maart

26 PRAKTIJKDEEL : DE STAGEWEEK
DOEL: Kennismaking met arbeid en arbeidsverhoudingen in het algemeen. (werken:wat komt er allemaal bij kijken ?) Kennismaking met een bepaald bedrijf en/of een bepaald beroep (basisschool,autobranche) Oriëntatie op vervolgopleiding

27 STAGEPLAATSEN Eigen adres (formulieren) Voorwaarden
Zoveel mogelijk verschillende taken / activiteiten; Stagebegeleider “Volledige” werkweek (30-35 uren) Hoe regelen? Via bekenden (Ouders!!) of in de buurt Niet aanbellen bij grote bedrijven Bij ouders ………. Kan mits ……(Dus in overleg) Niet het bijbaantje (onbetaald) Schooladres m.b.v. enquête (nog geen aantallen bekend) Dus geen zekerheid van ‘ match” (afhankelijk van vraag en aanbod) Daarom: eigen adres belangrijk

28 PROCEDURE Stageadres zoeken / goedkeuring
2 weken voor begin telefonisch contact / afspraken maken Stagecontract in drievoud: school / stageadres / ouders Logboek / Invulwerkboek / 1 Contract (volledig ondertekend ) inleveren * Alle formulieren komen in Magister

29 MEDEWERKING OUDERS Zoeken eigen adres Stagecontract ondertekenen
Extra steun tijdens stageweek - hulp bij telefoongesprek - over onzekerheid heen helpen - aansporen tot initiatief - Klachten: niet wachten!! - mogelijk hulp bij vervoer VRAGEN ?

30 Internationalisering “Florence”
B. Godfried

31 Lokaal indeling informatieavond 6september 2012
MA3A/C HTR lokaal E1.13 GT3B WLA lokaal E1.24 GT3C/A BML lokaal E1.15 GT3D BKN lokaal E1.20


Download ppt "Programma MAVO Welkomstwoord T. Meurs"

Verwante presentaties


Ads door Google