De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda voor het debat “internationalisering K.U.Leuven” Agenda voor het debat “internationalisering K.U.Leuven” (implementatie nota A.R. 14.03.2005) De.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda voor het debat “internationalisering K.U.Leuven” Agenda voor het debat “internationalisering K.U.Leuven” (implementatie nota A.R. 14.03.2005) De."— Transcript van de presentatie:

1 Agenda voor het debat “internationalisering K.U.Leuven” Agenda voor het debat “internationalisering K.U.Leuven” (implementatie nota A.R. 14.03.2005) De K.U.Leuven wil zich wil profileren als een uitstekende internationale onderwijs- en onderzoeksuniversiteit

2 Uit de visietekst “De kwetsbare Universiteit”: volgehouden internationalisering, wetenschap kent geen grenzen,…volgehouden internationalisering, wetenschap kent geen grenzen,… In internationaliseringsbeleid maakt “kwaliteit” het verschil…In internationaliseringsbeleid maakt “kwaliteit” het verschil… Internationalisering moet … universitaire structuren en de organisatie van de diensten prioritaire aandacht krijgen;Internationalisering moet … universitaire structuren en de organisatie van de diensten prioritaire aandacht krijgen; Vanuit onze eigen identiteit bewust samenwerkingsverbanden aangaan met universiteiten in ontwikkelingslanden…Vanuit onze eigen identiteit bewust samenwerkingsverbanden aangaan met universiteiten in ontwikkelingslanden…

3 Prioritaire strategische doelstellingen voor een resultaatgericht achtjarig actieplan 1.meer Vlaamse studenten de mogelijkheid bieden om een internationale ervaring op te doen; 2.internationale componenten in de curricula inbouwen, o.a. door de integratie van buitenlandse studenten en de internationalisering van de staf;

4 3.goede buitenlandse masterstudenten in (anderstalige) opleidingen en beloftevolle buitenlandse doctoraatsstudenten aantrekken; 4.een dynamische interculturele universiteit nastreven; 5.proactief meewerken aan kwalitatief goede projecten in het kader van universitaire ontwikkelingssamenwerking; 6.de K.U.Leuven Europees en mondiaal op de kaart plaatsen door een actieve rol te spelen in internationale netwerken; een intensievere samenwerking met de U.C.L..

5 Internationalisering moet gebeuren in de faculteiten (beleidsplannen), departementen (beleidsplannen), onderwijscommissies.Internationalisering moet gebeuren in de faculteiten (beleidsplannen), departementen (beleidsplannen), onderwijscommissies. Ieder personeelslid moet het als een vanzelfsprekende opdracht beschouwen.Ieder personeelslid moet het als een vanzelfsprekende opdracht beschouwen. Het universiteitsbestuur stelt globale doelstellingen voorop.Het universiteitsbestuur stelt globale doelstellingen voorop.

6 1. meer Vlaamse studenten de mogelijkheid bieden van een internationale ervaring Internationale ervaring voor 50% of 80 % (?) van studenten;Internationale ervaring voor 50% of 80 % (?) van studenten; “Erasmus-like” naar regio’s buiten Europa (KAIST? TOMSK?);“Erasmus-like” naar regio’s buiten Europa (KAIST? TOMSK?); Relatief kleine netwerken, weinig partners, grondige selectie, intensieve uitwisseling van studenten, onderzoekers en staf (<>);Relatief kleine netwerken, weinig partners, grondige selectie, intensieve uitwisseling van studenten, onderzoekers en staf (<>); “Internationalisation at home”;“Internationalisation at home”; Binnen curriculum, internationale ervaring opdoen via een seminarie/werkcollegeBinnen curriculum, internationale ervaring opdoen via een seminarie/werkcollege (Indiaproject Godgeleerdheid, Filippijnen Geneeskunde KULAK, India-reis Human Settlements,...).

7 2. internationale componenten in de curricula (integratie) Internationale stafleden/ ZAP (mobiliteit)(integratie) Internationale stafleden/ ZAP (mobiliteit) Gezamenlijk ontwikkelen curricula (Erasmus Mundus)Gezamenlijk ontwikkelen curricula (Erasmus Mundus)

8 3. goede buitenlandse master-studenten en beloftevolle buitenlandse doctorandi Engelstalige master in speerpuntdomeinenEngelstalige master in speerpuntdomeinen België, Nederland,.. Bi-diplomering; dubbel diplomaBi-diplomering; dubbel diploma Beurzenprogramma voor buitenlanders?Beurzenprogramma voor buitenlanders? Kwaliteit omgevingKwaliteit omgeving (huisvesting, culturele aspecten, guest house, goede en overzichtelijke informatie,…) SBA uitbreidenSBA uitbreiden Alle dr. beurzen éénvormig bekendmaken en toewijzenAlle dr. beurzen éénvormig bekendmaken en toewijzen Centrale dienstverlening in het engelsCentrale dienstverlening in het engels

9 4. een dynamische interculturele universiteit K.U.Leuven = internationale wetenschappelijke en culturele omgeving.K.U.Leuven = internationale wetenschappelijke en culturele omgeving. “Interculturaliteit” = zendingsopdracht K.U.Leuven“Interculturaliteit” = zendingsopdracht K.U.Leuven Buitenlandse studenten worden begeleid (geschikte huisvesting,integratie in het (internationale) leven aan de K.U.Leuven).Buitenlandse studenten worden begeleid (geschikte huisvesting,integratie in het (internationale) leven aan de K.U.Leuven). Buitenlandse doctoraatsstudenten intensief begeleid tijdens het predoctorale jaarBuitenlandse doctoraatsstudenten intensief begeleid tijdens het predoctorale jaar Mobiliteit/ internationalisering ZAP wordt aangemoedigd/ beloond.Mobiliteit/ internationalisering ZAP wordt aangemoedigd/ beloond. Alle communicatie nederlands/ engelsAlle communicatie nederlands/ engels

10 5. pro-actief meewerken aan goede UOS projecten VLIR-UOS-financieringsmogelijkheden breed aankondigen & centraal ondersteunenVLIR-UOS-financieringsmogelijkheden breed aankondigen & centraal ondersteunen Nieuwe financieringsmogelijkheden explorerenNieuwe financieringsmogelijkheden exploreren Prioriteiten bepalen voor het besteden van eigen middelen in UOS (IRO): Congo?Prioriteiten bepalen voor het besteden van eigen middelen in UOS (IRO): Congo?

11 6. K.U.Leuven Europees en mondiaal op de kaart zetten K.U.Leuven = kwalitatief hoogstaande “internationale” interculturele universiteitK.U.Leuven = kwalitatief hoogstaande “internationale” interculturele universiteit Samenwerking Vlaamse & Nederlandse universiteiten/ EuregioSamenwerking Vlaamse & Nederlandse universiteiten/ Euregio Intensievere samenwerking met U.C.L. in nieuwe juridische structuur (gezamelijke recrutering? ManaMa’s?)Intensievere samenwerking met U.C.L. in nieuwe juridische structuur (gezamelijke recrutering? ManaMa’s?) AssociatieAssociatie NetwerkingNetwerking Bilaterale akkoorden nieuwe stijl (Oost Europa, Centraal Azië, China, India, Australie, U.S.A.)Bilaterale akkoorden nieuwe stijl (Oost Europa, Centraal Azië, China, India, Australie, U.S.A.) Actief in Coïmbra, LERU,…Actief in Coïmbra, LERU,…

12 De K.U.Leuven wil zich wil profileren als een uitstekende internationale onderwijs- en onderzoeksuniversiteit


Download ppt "Agenda voor het debat “internationalisering K.U.Leuven” Agenda voor het debat “internationalisering K.U.Leuven” (implementatie nota A.R. 14.03.2005) De."

Verwante presentaties


Ads door Google