De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Topondernemers Het onderwijs in zaakvakken verliep tot nu toe meestal :: boek/plaatje/praatje/verhaal(the) door de leerkracht en .....SAAI..... - - De.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Topondernemers Het onderwijs in zaakvakken verliep tot nu toe meestal :: boek/plaatje/praatje/verhaal(the) door de leerkracht en .....SAAI..... - - De."— Transcript van de presentatie:

1 Topondernemers Het onderwijs in zaakvakken verliep tot nu toe meestal :: boek/plaatje/praatje/verhaal(the) door de leerkracht en .....SAAI De huidige methode voldeed niet aan de kerndoelen -....Wij als school waren op zoek naar een andere methode voor de zaakvakken aardrijkkunde, geschiedenis en natuuronderwijs. Wij willen als school meer verantwoordelijkheid bij de leerlingen leggen en een andere organisatie van het onderwijs. Een school zijn waarin leerlingen actiever en meer zelfstandig leren en werken. Wij willen de leerlingen meer aanspreken op hun talenten. Leerlingen met wat minder mogelijkheden, moeten de hulp krijgen die ze nodig hebben. Maar leerlingen die beter zijn, moeten ook de kans krijgen zich te ontwikkelen. Waarom?? De leerling van vandaag en morgen is anders dan de leerling van een aantal jaren geleden. Leerlingen van nu zijn mondiger en vragen meer van de leerkracht. Ze zijn opgegroeid in een wereld die veel meer luxe en mogelijkheden kent dan vroeger. Vooral de mogelijkheden op het gebied van communicatie en informatieverwerving zijn enorm gegroeid. Leerlingen verlangen naar verschillende onderwijsvormen, die uitdagend en aansprekend zijn.

2 Zelfstandig Initiatiefrijk Samenwerken
Wie heeft het volgens u gemaakt in de maatschappij en hoe heeft hij/zij dit bereikt? Zelfstandig Initiatiefrijk Samenwerken We zijn toen gaan kijken welke methode is nu geschikt .is voor onze school. Toen kwamen we met de vraag? Bill Gates. In de krant stond laatst ook een artikel van mensen die het door het gewoon te doen gemaakt hadden. Een topondernemer is initiatiefrijk, vernieuwend en resultaatgericht. Hij of zij moet bovendien analytisch vermogen hebben en systhematisch kunnen denken. De basisschool is een veilige omgeving. Echter je wordt nooit aangespoken op de dingen die je graag deed Wat willen wij onze kinderen meegeven? Neem iemand in gedachten waarvan u denkt dat hij/ zij het gemaakt heeft. Wat waren de vaardigheden? Wist hij/zij alles van de topografie van Utrecht? Nee maar hij/zij had vaardigheden als zelfstandig kunnen werken, initiatiefrijk en goed kunnen samenwerken. Als je later gaat werken in een bedrijf dan moet je kunnen samenwerken in een groep. Je kunt wel heel erg intelligent zijn en goede kwaliteiten hebben, maar als je niet kunt samenwerken wordt het niks

3 Hoe leerde u het beste? Lezen Luisteren Zien Luisteren en zien Doen
20 % horen 30 % zien 50% zien en horen 90 % doen

4 Ons Motto Wat je doet beklijft beter

5 Topondernemers haalt meer uit wereldoriëntatie
Aardrijkskunde Geschiedenis Natuuronderwijs Topondernemers is een nieuwe methode, een totaaloplossing voor wereldoriëntatie. Geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek komen op een nieuwe en verfrissende manier aan bod. Topondernemers laat kinderen de wereld zelfstandig ontdekken aan de hand van goed uitgewerkt en concreet ondersteunend thematisch onderwijs. De kinderen worden uitgedaagd om initiatief te nemen, samen te werken en creatief te zijn. Zo bouwen ze ook zelfvertrouwen op in het vinden van antwoorden op eigen vragen. Met Topondernemers weten ze deze zelfstandig te vinden. Kinderen krijgen bewust een grote verantwoordelijkheid op dit gebied, onder begeleiding van de leerkracht. Met Topondernemers wordt de onderwijsinhoud over mensen, de natuur en de wereld in samenhang aangeboden. Ook onderwerpen uit andere leergebieden worden betrokken op de ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’. Activiteiten die veel voorkomen zijn: het lezen en maken van teksten (begrijpend lezen), het meten en het verwerken van informatie in tabellen, tijdlijn en grafieken (rekenen/wiskunde) en het gebruik van beelden en beeldend materiaal (kunstzinnige oriëntatie).

6 Wat leren ze? De materialen Er zijn twaalf thema’s met vijftien opdrachtkaarten voor de groepen 5/6 en vijftien opdrachtkaarten voor de groepen 7/8. De groepen kunnen tegelijkertijd in dezelfde periode aan hetzelfde thema werken. Uiteraard kan de school ook zelf bepalen in welke periode een thema aan de orde komt. Sommige thema’s zijn meer seizoensgebonden dan andere thema’s. Uitgaande van drie momenten per week wordt er ongeveer vier per week gewerkt met de opdrachtkaarten.  

7 De onderwerpen Reizen Oorlog en Vrede Ik, jij, wij Vlinders in je buik
Wereld in het klein Boerderij Sport en ontspanning Multimedia Derde Wereld A t/m Z Water, Aarde, Lucht en Vuur Amerika Uitgaande van twee momenten per week wordt er ongeveer vier uur per week gewerkt met de opdrachtkaarten.

8 Kwaliteit Kerndoelen Hoe zorgen we voor goed onderwijs?. Onderwijs dat kinderen activeert en aanspreekt op hun talenten? We proberen op deze manier meer samenhang te brengen in het onderwijs en een grotere rol voor ict. We kunnen met enige trots zeggen dat op de ark en de ark van noach onderwijs wordt gegeven op een manier die steeds meer recht doet aan het kind. Het doel is onderwijs te leveren in een flexibele leeromgeving waarin alle leerlingen ( met al hun individuele verschillen) zich in hoge mate zelf verantwoordelijk weten voor hun toekomst en intussen een fijne schooltijd hebben.

9 Praatplaat Bij elk thema is een praatplaat. Op deze plaat komen de onderwerpen van de opdrachten terug. De praatplaten zijn bedoeld als introductie van een thema in groep 5/6 Maar men kan ook op een andere manier de lessen introduceren.

10 Opdrachtkaarten Per thema het uitgangspunt voor de lessen
Differentiatie Informatiebronnen: leerwereld beeldbank Websites via een webkwestie Informatieve boeken/ Atlas/ Encyclopedie Proefjes Maar ook ….. via de kring, gastsprekers, excursies De opdrachtkaarten zijn per thema het uitgangspunt voor de lessen. De kinderen kunnen hier samen of alleen aan werken. De thematische opdrachtkaarten zijn op verschillende manieren in te zetten: 1. Naar groepsvorm. 2. Naar activiteit en werkvorm. 3. Naar leerdoel.   Differentiatie met de opdrachtkaarten is mogelijk.De leerlingen bepalen zelf een groot gedeelte van het werktempo en de overlegmomenten. De leerkracht heeft een begeleidende en stimulerende functie. Bij een groepsopdracht zijn de leerlingen samen verantwoordelijk voor het afgeleverde product.. Ze moeten daarom binnen de groep een taakverdeling maken. Ze moeten leren naar elkaar te luisteren en iedere leerling komt binnen de groep aan het woord. . De verschillende werkvormen zoals muurkrant of toneelstuk bieden de leerkracht de mogelijkheid om tijdens de afsluiting de kinderen op hun eigen niveau te laten presenteren. Op de opdrachtkaarten staan zgn. ‘internetlinks’. Dit zijn trefwoorden die de leerling op Leerwereld.nu invoert in het zoekvenster. Hierdoor hoeft de leerling niet ellenlang te zoeken, maar komt snel bij wat hij nodig heeft. De leerling vindt dan een schat aan hoogwaardige, speciaal voorbereide content. Kijk voor meer informatie op

11 Pictogrammen Leerlingen werken: Alleen In duo’s In groepjes
Bovenaan de opdrachtkaarten staan pictogrammen zodat kinderen zelf of samen met de leerkracht gericht kunnen kiezen. Het eerste pictogram geeft het soort opdracht aan. Het tweede pictogram geeft de tijdsduur aan. Het derde pictogram geeft de groep aan en het laatste pictogram geeft het kaartnummer aan.

12 Hulpkaarten PowerPoint presentatie Interview Enquête Verhaal schrijven
Tijdbalk maken Werkstuk maken Een collage maken Een muurkrant maken Enz. De hulpkaarten helpen de kinderen bij het maken van o.a. een interview, een muurkrant of een tijdbalk. De hulpkaarten geven naast richtlijnen voor de inhoud ook een uitleg van een specifieke verwerkingsvorm.   De volgende hulpkaarten zijn beschikbaar: Ik kan een PowerPoint presentatie geven! Ik kan een interview houden! Ik kan een enquête maken! Ik kan een verhaal schrijven! Ik kan een folder maken! Ik kan een presentatie houden! Ik kan een muurkrant maken! Ik kan een artikel schrijven! Ik kan een collage maken! Ik kan een werkstuk maken! Ik kan een grafiek maken! Ik kan een uitlegplaat maken! Ik kan een tijdbalk maken! Ik kan een verslag maken Sommige opdrachten worden door werkbladen ondersteund. Op het voorbeeld is een werkblad te zien met proefjes. Topografie blijft in principe hetzelfde. Dit is buiten de methode gehouden en wordt daardoor nog door ons op dezelfde manier gegeven.

13 Reflecteren Initiatief tonen Communicatie
Zicht op eigen gedrag en manieren van leren Samenwerken Creativiteit Zelfvertrouwen Het is belangrijk dat een kind zelf weet wat goed gaat, waaraan het kan werken en hoe. Leerlingen worden door zelfreflectie bewust van hun sterke en minder sterke kanten. Als je het goed aanpakt kun je heel veel verantwoordelijkheid overlaten aan de kinderen zelf. Je moet vertrouwen hebben in hun eigen kunnen, hen aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Waar zit de interesse van een kind? Hoe maken we hem daarvan bewust? Daarvoor is een reflectiewaaier: Hiermee gaat de leerkracht met de leerling praten over een aantal gebieden, zoals creativiteit,initiatief nemen ,communicatie, zicht op eigen gedrag en manieren van leren,samenwerken,zelfvertrouwen. Zo wordt er met de leerkracht gesproken bij initiatief nemen van Ik durf hulp te vragen,naar ik kan een gerichte vraag stellen tot ik weet waar ik het kan vinden. Of bij zicht op eigen gedrag : Ik werk aan een taak tot die af is, ik kan mijn werk goed plannen, ik kan mijn planning bijstellen. Door te reflecteren worden de kinderen dus precies in de gaten gehouden Dit reflecteren gebeurt vaak als de kinderen aan het werk zijn. Kinderen die zicht hebben op hun sterke en zwakke kanten zullen meer richting kunnen geven aan hun leven. Ze zijn in staat om de sterke kanten uit te buiten en zwakke kanten te compenseren.Kinderen moeten in de gaten krijgen dat ze een proces positief kunnen beïnvloeden door na te denken over hun kwaliteiten en welke kansen die bieden.

14 Wat doen we nog meer? Topografie:
Uit allerlei onderzoek blijkt dat vooral díe topografie beklijft die functioneel is en die wordt aangeleerd in combinatie met kaartvaardigheden. (bron SLO) groep 5 en 6: Nederland groep 7: Europa Groep 8: de Wereld. We maken gebruik van een computerprogramma voor Topografie

15 Wat doen we ook In de klas hangt een tijdlijn met de tijdvakken waaronder leerlingen eigen werk kunnen hangen

16 HET ONDERWIJS VERANDERT
Het onderwijs verandert met de komst van ict. Het voordeel is beter gemotiveerde leerlingen, meer uitdaging en leuker onderwijs voor de leerlingen, betekenisvol leren komt binnen handbereik. Onze school is daarnaast pilotschool voor smartboarden. Dit zijn schoolborden die doorgelinkt zijn aan een computer. Dus je kunt via de computer iets produceren op dit bord en daarnaast kun je op het bord ook nog schrijven. Tot slot techniek; we gaan er nog niet meteen mee aan de slag, maar er is subsidie aangevraagd is en dat we er echt mee bezig zijn ook dit stukje te verwezenlijken

17 Vragen? De Ark staat voor samenwerken aan ondernemend onderwijs


Download ppt "Topondernemers Het onderwijs in zaakvakken verliep tot nu toe meestal :: boek/plaatje/praatje/verhaal(the) door de leerkracht en .....SAAI..... - - De."

Verwante presentaties


Ads door Google