De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VMC Werkgroepvergadering ‘Bedrijvenclusters en Mobiliteit’ – Brussel 30/06/2005 1 MILIEU Mobiliteitssamenwerking op het Skaldenpark (Gentse haven)

Verwante presentaties


Presentatie over: "VMC Werkgroepvergadering ‘Bedrijvenclusters en Mobiliteit’ – Brussel 30/06/2005 1 MILIEU Mobiliteitssamenwerking op het Skaldenpark (Gentse haven)"— Transcript van de presentatie:

1 VMC Werkgroepvergadering ‘Bedrijvenclusters en Mobiliteit’ – Brussel 30/06/2005 1 MILIEU Mobiliteitssamenwerking op het Skaldenpark (Gentse haven)

2 VMC Werkgroepvergadering ‘Bedrijvenclusters en Mobiliteit’ – Brussel 30/06/2005 2 MILIEU door ir. Claudia De Gryze adviseur milieu lokale projectcoördinator voor ‘Milieuclusters op bedrijventerreinen’ in de Gentse haven

3 VMC Werkgroepvergadering ‘Bedrijvenclusters en Mobiliteit’ – Brussel 30/06/2005 3 MILIEU Inhoud 1. Mobiliteitsvragen vanuit de bedrijven van het Skaldenpark 2. Opmaak en resultaten van een terreinoverkoepelend bedrijfsvervoerplan 3. Uitvoering van het bedrijfsvervoerplan 4. Samenvattend

4 VMC Werkgroepvergadering ‘Bedrijvenclusters en Mobiliteit’ – Brussel 30/06/2005 4 MILIEU 1. Mobiliteitsvragen vanuit de bedrijven van het Skaldenpark Vraag bedrijven sedert eind jaren ’90: gebrek mensen/middelen Milieuclusters:beschik- baarheid mensen/middelen + Financiering Vlaamse overheid + 14 bedrijven Skaldenparkcomité Opname in groter geheel: VeGHO Opmaak terreinoverkoepelend bedrijfsvervoerplan

5 VMC Werkgroepvergadering ‘Bedrijvenclusters en Mobiliteit’ – Brussel 30/06/2005 5 MILIEU Skaldenpark in de Gentse haven Skaldenpark (220 ha): 80-tal bedrijven – 3500 werknemers 20-tal Volvo-toeleveranciers samen > 50 % van werknemers in volle uitbreiding hoge inzet van uitzendkrachten Logistieke bedrijven (67 %), handel (5%), productie (28 %)

6 VMC Werkgroepvergadering ‘Bedrijvenclusters en Mobiliteit’ – Brussel 30/06/2005 6 MILIEU Oplossing voor vervoersproblematiek is win-win voor 3P’s Planet: 3.500 werknemers: door gedwongen individueel autotransport is meer dan 1.000 ha Vlaams bos nodig om het gevormde broeikasgas CO 2 te neutraliseren People: 40 % van pool aan uitzendkrachten niet inzetbaar Profit: Volvo-toeleveranciers hebben voor groei nood aan laaggeschoolde arbeidskrachten

7 VMC Werkgroepvergadering ‘Bedrijvenclusters en Mobiliteit’ – Brussel 30/06/2005 7 MILIEU 2. Opmaak en resultaten van een terreinoverkoepelend bedrijfsvervoerplan bestek uitgeschreven door de GOM Oost-Vlaanderen gunning aan het samenwerkings- verband van de mobiliteitsbureaus Tritel en Traject: september 2003 start van de opmaak: oktober 2003 plan afgewerkt december 2004

8 VMC Werkgroepvergadering ‘Bedrijvenclusters en Mobiliteit’ – Brussel 30/06/2005 8 MILIEU Opmaak van het bedrijfsvervoerplan

9 VMC Werkgroepvergadering ‘Bedrijvenclusters en Mobiliteit’ – Brussel 30/06/2005 9 MILIEU Inhoud en doelstellingen van het bedrijfsvervoerplan interne en externe bereikbaarheid algemene werknemers- en bedrijfsgegevens Bereikbaarheidsprofiel Bedrijvenenquête Mobiliteitsprofiel KNELPUNTEN KANSEN Analyse van de verkeersnetwerken Mogelijkheden en interesses bedrijven op vlak van verkeers- management Evalueren van concrete voorstellen realiseerbaar op korte termijn = FASE 2 en 3 van het BVP Is er een bereikbaarheidsprobleem ? = FASE 1 van het BVP Via algemene bedrijvenenquête

10 VMC Werkgroepvergadering ‘Bedrijvenclusters en Mobiliteit’ – Brussel 30/06/2005 10 MILIEU Resultaten fase 1: modal split n = 2015

11 VMC Werkgroepvergadering ‘Bedrijvenclusters en Mobiliteit’ – Brussel 30/06/2005 11 MILIEU Resultaten fase 1: mobiliteitsprofiel

12 VMC Werkgroepvergadering ‘Bedrijvenclusters en Mobiliteit’ – Brussel 30/06/2005 12 MILIEU Resultaten fase 1: herkomst werknemers

13 VMC Werkgroepvergadering ‘Bedrijvenclusters en Mobiliteit’ – Brussel 30/06/2005 13 MILIEU Resultaten fase 1: bereikbaarheidsprofiel Met openbaar vervoer Met de fiets

14 VMC Werkgroepvergadering ‘Bedrijvenclusters en Mobiliteit’ – Brussel 30/06/2005 14 MILIEU Conclusies fase 1 Potenties voor de toekomst: verdergaan met de volgende fasen van het plan Verbeterd openbaar vervoer voor het Skaldenpark Sterkere uitbouw carpool Stimuleren van het fietsverkeer

15 VMC Werkgroepvergadering ‘Bedrijvenclusters en Mobiliteit’ – Brussel 30/06/2005 15 MILIEU Fase 2 van het bedrijfsvervoerplan Structureel overleg met De Lijn Voorjaar 2003: toezegging door minister van mobiliteit van middelen aan De Lijn Oost-Vlaanderen voor de uitbouw openbaar vervoer naar de Gentse haven De Lijn tekent 4 nieuwe openbaar vervoerlijnen uit Hiermee aan de slag in fase 3

16 VMC Werkgroepvergadering ‘Bedrijvenclusters en Mobiliteit’ – Brussel 30/06/2005 16 MILIEU Fase 3 van het bedrijfsvervoerplan Werknemersenquête Interesse in nieuw OV-aanbod ? Interesse in pendelbus vanuit OV- knooppunt ? Meningen en suggesties over de fiets ? Meningen en suggesties over carpooling ? Bijsturing van de modal split n = 1016

17 VMC Werkgroepvergadering ‘Bedrijvenclusters en Mobiliteit’ – Brussel 30/06/2005 17 MILIEU Fase 3 van het bedrijfsvervoerplan Uitwerking van aanbevelingen/actieplan per modus Operationele doelstellingen bedrijfsvervoerplan

18 VMC Werkgroepvergadering ‘Bedrijvenclusters en Mobiliteit’ – Brussel 30/06/2005 18 MILIEU 3. Uitvoering van het bedrijfsvervoerplan 3.1. Openbaar vervoer 4 buslijnen zijn niet uitgevoerd wegens niet- recurrent zijn van beschikbare Vlaamse financiering duidelijk potentieel vastgesteld, louter naar het Skaldenpark verdere onderhandelingen met De Lijn 2004 - 2005

19 VMC Werkgroepvergadering ‘Bedrijvenclusters en Mobiliteit’ – Brussel 30/06/2005 19 MILIEU 3. Uitvoering van het bedrijfsvervoerplan 3.2. Collectief vervoer: pendelbus tussen OV-knooppunt en Skaldenpark + omgeving bedoeld voor uitzendkrachten + vaste werknemers gestart eind 2003 minibus voor 8 personen zeer frequente ritten tussen 4u30 en 22u00

20 VMC Werkgroepvergadering ‘Bedrijvenclusters en Mobiliteit’ – Brussel 30/06/2005 20 MILIEU

21 VMC Werkgroepvergadering ‘Bedrijvenclusters en Mobiliteit’ – Brussel 30/06/2005 21 MILIEU 3. Uitvoering van het bedrijfsvervoerplan 3.3. Sensibilisatie naar carpooling binnen takenpakket van De Lijn promotie van de Vlaamse carpooldatabank www.carpool.be doel van de carpooldatabank: het verlenen van een volledige en geïntegreerde carpooldienstverlening aan individuen én bedrijven meer info bij mobiliteits- consulenten van De Lijn

22 VMC Werkgroepvergadering ‘Bedrijvenclusters en Mobiliteit’ – Brussel 30/06/2005 22 MILIEU 3. Uitvoering van het bedrijfsvervoerplan 3.4. Sensibilisatie naar fietsgebruik 3.5. Collectief vervoer: uitbreiding van de pendelbus werkgroep met lokale actoren doet voorstel tot bestendiging en uitbreiding van het pendelbus- systeem

23 VMC Werkgroepvergadering ‘Bedrijvenclusters en Mobiliteit’ – Brussel 30/06/2005 23 MILIEU 4. Samenvattend Terreinoverkoepelende aanpak van opmaak en uitvoering bedrijfsvervoerplan is positief De Lijn niet bereid gevonden tot uitbouw OV buiten basismobiliteit wegens gebrek aan recurrente middelen Noodzaak en relatief succes van private pendelbus, met uitbreidingsmogelijkheden Flankerende maatregelen naar stimuleren fietsgebruik en carpooling


Download ppt "VMC Werkgroepvergadering ‘Bedrijvenclusters en Mobiliteit’ – Brussel 30/06/2005 1 MILIEU Mobiliteitssamenwerking op het Skaldenpark (Gentse haven)"

Verwante presentaties


Ads door Google