De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PROBLEEMGEDRAG bij jonge jongens Een onderzoek om te komen tot een integrale aanpak voor TRANSVAAL een opdracht van stadsdeel Centrum Februari 2013 (presentatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PROBLEEMGEDRAG bij jonge jongens Een onderzoek om te komen tot een integrale aanpak voor TRANSVAAL een opdracht van stadsdeel Centrum Februari 2013 (presentatie."— Transcript van de presentatie:

1 PROBLEEMGEDRAG bij jonge jongens Een onderzoek om te komen tot een integrale aanpak voor TRANSVAAL een opdracht van stadsdeel Centrum Februari 2013 (presentatie voor de stuurgroep)

2 PROBLEEMGEDRAG bij jonge jongens de aanleiding de werkwijze de literatuur de interviews eerste conclusies

3 PROBLEEMGEDRAG bij jonge jongens de aanleiding opvoeding is niet langer POSITIEF CONGRUENT …

4 PROBLEEMGEDRAG bij jonge jongens de aanleiding (eerste idee) It takes a village to raise a child weggevallen traditionele steunstructuren verkokerde opdrachten

5 PROBLEEMGEDRAG bij jonge jongens de aanleiding drie milieus, drie partijen en drie agenda’s… een landelijk probleem, niet vervolgbaar (art.486 strafvordering, art.77a strafrecht)

6 PROBLEEMGEDRAG bij jonge jongens De werkwijze A’dam, R’dam, Utrecht, Den Haag een literatuurstudie een (half open) vragenlijst sleutelfiguren (welzijn, politie, hulpverlening, onderwijs, ambtenaren, kennisinstituten)

7 PROBLEEMGEDRAG bij jonge jongens De werkwijze Transvaal workshop (socio-grammen en mind mapping) een (half open) vragenlijst sleutelfiguren (welzijn, politie, SMW, onderwijs)

8 PROBLEEMGEDRAG bij jonge jongens De literatuur justitiele/BZK rapporten thesissen (psychologie, pedagogiek) psychopathologie …

9 PROBLEEMGEDRAG bij jonge jongens De literatuur … methodieken (NIZW) outreachend werk/BEKE methode integraal kind centrum

10 PROBLEEMGEDRAG bij jonge jongens De interviews overlast of overbelast?

11 PROBLEEMGEDRAG bij jonge jongens De interviews het belang van vaderrollen

12 PROBLEEMGEDRAG bij jonge jongens De interviews overbelaste meisjes, de nieuwe moeders

13 PROBLEEMGEDRAG bij jonge jongens Eerste conclusies Maatschappelijke opdracht/gezin centraal (minder verzorgingsstaat, meer eigen verantwoordelijkheid) Maar… anders kost geld Centraliseren en ontkokeren

14 PROBLEEMGEDRAG bij jonge jongens Eerste conclusies … Beroepsmatige erkenning (routekaarten…) Integrale presentie

15 PROBLEEMGEDRAG bij jonge jongens Eerste conclusies De school als basis, (het enige wettelijke en erkent kader…) Het hele systeem (alle leefgebieden voor alle leden van het gezin…) Benut bestaande methodieken (Nederlands Jeugd Instituut, Sardes…)

16 PROBLEEMGEDRAG bij jonge jongens De volgende stappen; de scholen (zorgbereidheid) Floor van Loo (de Haagse Voorloper)

17 PROBLEEMGEDRAG bij jonge jongens De volgende stappen; … mevr. van Engelshoven (intentie) ambtenaren (beleidsruimte) en… een plan …

18 PROBLEEMGEDRAG bij jonge jongens Anna Vrins (onderzoek) Maurits van Aalst (MW) Harry Vrins (illustratie: Peter Pan 1902)

19

20


Download ppt "PROBLEEMGEDRAG bij jonge jongens Een onderzoek om te komen tot een integrale aanpak voor TRANSVAAL een opdracht van stadsdeel Centrum Februari 2013 (presentatie."

Verwante presentaties


Ads door Google