De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeenschapsdienst en recidive een vergelijking met de traditionele jeugdbeschermingsmaatregelen (Tijdschrift voor Criminologie : Geudens Hilde) Vanoverbeke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeenschapsdienst en recidive een vergelijking met de traditionele jeugdbeschermingsmaatregelen (Tijdschrift voor Criminologie : Geudens Hilde) Vanoverbeke."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeenschapsdienst en recidive een vergelijking met de traditionele jeugdbeschermingsmaatregelen (Tijdschrift voor Criminologie : Geudens Hilde) Vanoverbeke Froni

2 Inleiding Deze powerpoint toont een onderzoek aan : de vergelijking tussen gemeenschapsdienst en traditionele straffen. De vraag die gesteld wordt, is : ‘welke straf heeft het meest effect bij jongeren?’ Enkel klikken nadat volledige pagina er is. Bij de dia ‘registratie’ geduld hebben! 

3 Onderzoek Theoretisch gezien verwacht men dat een gemeenschapsdienst een positieve invloed heeft op de delinquent, maar dit is nog nooit bewezen (vandaar dit onderzoek). Vraag : Plegen jongdelinquenten na oplegging van gemeenschapsdienst (experimentele groep) minder delicten dan jongeren die een traditionele jeugdbeschermingsmaatregel (controlegroep) hebben ondergaan? Hoe jongeren selecteren? 1. dienst volledig uitvoeren 2. Geen meisjes 3. Gemeenschapsdienst opgelegd door jeugdrechter 4. Kleine jeugdrechtbanken niet 5. Middengroep niet Bron :

4 Gegevens onderzoek (jongeren)
experimentele groep 152 zware gevallen (2à3 geweldsdelicten) 62 lichte gevallen (2 lichte feiten) controlegroep 151 zware gevallen 49 lichte gevallen Groepsmatching : groepen zijn gelijk in hun geheel, maar individueel niet. + : matchingsvariabelen selecteren (bv. Leeftijd, geslacht, etnische afkomst, …) : individuele dossiers kunnen niet vergeleken worden.  In dit onderzoek : geen matchingsvariabele die afwijkt  ongeveer gelijke groepen!

5 De registratie Via follow-upperiode kijkt men of de jongere nog enig misdrijf pleegt gedurende 18 maanden na de oplegging van de gemeenschapsdienst. 18 maanden lang genoeg? De toename van beide groepen neemt regelmatig toe, waaruit we kunnen besluiten dat een follow-upperiode van 18 maanden geen ander beeld zal geven dan 6 maanden en dus voldoende is om conclusies uit te trekken. DUS : 18 maanden = lang genoeg! Bron : GEUDENS H., Tijdschrift voor Criminologie

6 De resultaten Uit de tabel kunnen we afleiden dat bijna de helft vd jongeren die gemeenschapsdienst heeft uitgevoerd, geen nieuwe delicten heeft uitgevoerd. Bij de controlegroep is dit slechts 1/4e. Bron : GEUDENS H., Tijdschrift voor Criminologie

7 Vooraleer men de gemeenschapsdiensten in België toepaste, heeft men eerst vergeleken met onderzoeken uit Nederland.

8 CONCLUSIE GRAFIEK Uit grafiek kan men afleiden dat jongeren die gemeenschapsdienst uitvoeren, minder misdrijven plegen na hun straf dan jongeren die geldboete moeten betalen. Dit in tegenstelling tot de jongeren die een (on)voorwaardelijke straf moeten uitzitten, zij plegen minder misdrijven dan jongeren die gemeenschapsdienst doen. Aantal recidiven na straf : (on)voorwaardelijke straf > gemeenschapsdienst > geldboete

9 Gerechtelijk verleden
Jongeren die als licht delinquent beschouwd worden, recidiveren in het algemeen minder dan delinquenten met een zwaar verleden. In zowel de experimentele als de controlegroep is het recidive gestegen met ongeveer 36%. DUS : Hoe zwaarder het gerechtelijk verleden, hoe meer de delinquenten opnieuw misdrijven plegen. Bron : GEUDENS H., Tijdschrift voor Criminologie

10 De logistische regressie
Welke onafhankelijke variabele voorspelt het best de recidive?  via een logistische regressie (‘the logistic procedure’) Uitleg tabel : Marokkaanse jongeren en een hoger delinquentieprofiel (zwaardere feiten) hebben significant meer kans om te hervallen dan jongeren die in het onderwijs zitten. Dit geldt ook voor de controlemaatregel : hoe zwaarder deze is, hoe meer kans op recidiveren. Legende B = kans op recidive (‘+’ doet kans toenemen, ‘-’ doet kans afnemen) Sig = significantniveau Bron : GEUDENS H., Tijdschrift voor Criminologie

11 Legende B = kans op recidive (‘+’ doet kans toenemen, ‘-’ doet kans afnemen) Sig = significantniveau Uitleg tabel: Uit de tabel is af te lezen dat jongeren die voor de oplegging van de straf nog geen geweldsdelict gepleegd hebben, minder kans hebben op recidiveren. Bron : GEUDENS H., Tijdschrift voor Criminologie

12 Algemene conclusie Conclusie : recidiveren afhankelijk van :
Behoren tot experimentele of controlegroep Hoe zwaar is gerechtelijk verleden? Gezinssamenstelling ALGEMENE CONCLUSIE JONGEREN DIE GEMEENSCHAPSDIENST UITVOEREN HERVALLEN MINDER DAN JONGEREN DIE EEN TRADITIONELE MAATREGEL HEBBEN GEKREGEN!


Download ppt "Gemeenschapsdienst en recidive een vergelijking met de traditionele jeugdbeschermingsmaatregelen (Tijdschrift voor Criminologie : Geudens Hilde) Vanoverbeke."

Verwante presentaties


Ads door Google