De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infodag Departement Psychologie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infodag Departement Psychologie"— Transcript van de presentatie:

1

2 Infodag Departement Psychologie

3 Overzicht Prof. Hans De Witte Prof. Walter Schaeken coördinators

4 Programma 10u00 welkom 10u05 psychologie als werkgebied
10u15 psychologie als wetenschap 10u30 psychologie als studie 11u10 goed kiezen en frequente vragen daarbij 11u20 inleiding tot poster- en vragensessie 11u30 poster- en vragensessie

5 Programma 10u00 welkom 10u05 psychologie als werkgebied
10u15 psychologie als wetenschap 10u30 psychologie als studie 11u10 goed kiezen en frequente vragen daarbij 11u20 inleiding tot poster- en vragensessie 11u30 poster- en vragensessie

6 Psychologie als werkgebied
Prof. Hans De Witte

7 1. Wat doen psychologen? 2. En doen ze het wel?

8 1. Wat doen psychologen?

9 Tewerkstellingssector van psychologen 2,5 tot 3,5 jaar na afstuderen

10 Tewerkstellingssector én precieze inhoud van het werk hangen nauw samen met de afstudeerrichting:
Klinische en gezondheidspsychologie Arbeids- en organisatiepsychologie Schoolpsychologie Theorie en onderzoek

11 Klinische en gezondheidspsychologie
Hulp verlenen aan mensen in (psychische) nood: persoonlijke, relationele, familiale of psychosociale problemen  preventie  remediëring: diagnose en behandeling (advies, begeleiding, training, therapie)

12 vroeger: vooral aandacht voor psychisch lijden en abnormaal gedrag, vaak in team met psychiater
recent: ook aandacht voor ruimere waaier aan probleemgedragingen en levensmoeilijkheden (bv. verslaving, echtscheiding, crisisopvang, dader- en slachtofferhulp, verwerking ziekte,…)

13 waar? gezondheidssector:
psychiatrische klinieken en algemene ziekenhuizen centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, tehuizen,… zelfstandig (psychotherapie)

14 Arbeids- en organisatiepsychologie
Zorg voor arbeid en organisaties op mensenmaat: beter op elkaar afstemmen van mensen, werk en bedrijven zowel preventief als curatief

15 Voorbeelden: veiligheid en ongevallen (ergonomie) aanwerving, selectie, opleiding en loopbaanbegeleiding werk ontwerpen met minimale stress en maximale ontplooiingskansen werking organisatie verbeteren: communicatie, conflict, leiderschap, … marketing en reclame

16 Waar? privé-sector en overheid zelfstandig (adviesbureau, training, consultancy)

17 Schoolpsychologie Psychologische begeleiding van kinderen en jongeren in een schoolcontext vier begeleidingsdomeinen: optimaliseren van leren en studeren en remediëring van leermoeilijkheden loopbaan- en keuzebegeleiding begeleiding van de sociaal-emotionele ontwikkeling gezondheidsbevordering

18 Taken: diagnostiek van leer-, keuze- en psychosociale problemen begeleidingstaken: zowel remediërend als preventief (bv. preventie van pesten op school) zowel direct met kinderen en jongeren als indirect via hun leerkrachten en ouders

19 Waar? centra voor leerlingenbegeleiding interne begeleidingsdiensten binnen de school (in basis-, secundair, hoger en buitengewoon onderwijs) netwerk van hulpverleningsorganisaties rondom de school

20 Theorie en onderzoek Waarom doen mensen wat ze doen? belangstelling voor theoretische en methodologische vraagstukken en onderzoek van psychologische fenomenen wetenschappelijk onderzoek en dito loopbaan

21 Waar? universiteit hogescholen diverse andere settings, bv.: marketing, media, banken, …

22 2. En doen ze het wel?

23 Doen ze het wel? Informatie over tewerkstelling van psychologen
Twee manieren van ‘kijken’: kwantitatief: vinden ze werk? kwalitatief: welke kenmerken?

24 kwantitatief: vinden ze werk?

25 Tewerkstellingspercentage één jaar na afstuderen
% werkenden jaar van afstuderen

26 Activiteit van afgestudeerde psychologen na één jaar (afgestudeerden van 1996-2003 samengenomen)

27 kwalitatief: welke kenmerken?

28 34% werkt met tijdelijk contract
90% op universitair niveau 85% doet psychologisch werk kwaliteit verbetert doorheen de loopbaan 79% is tevreden over het werk

29

30 Programma 10u00 welkom 10u05 psychologie als werkgebied
10u15 psychologie als wetenschap 10u30 psychologie als studie 11u10 goed kiezen en frequente vragen daarbij 11u20 inleiding tot poster- en vragensessie 11u30 poster- en vragensessie

31 Psychologie als wetenschap
waarneming van gevoelens: Prof. Vera Hoorens

32 De waarneming van gevoelens

33 Belang van het herkennen van gevoelens
Voorspelling omgeving Afstemming eigen gedrag

34 Hoe voelt David zich?

35 Een paradox … mensen herkennen gevoelens over cultuur, geslacht, leeftijd, etnische afkomst….

36

37 Een paradox … mensen herkennen gevoelens over cultuur, geslacht, leeftijd, etnische afkomst…. maar laten zich ook systematisch leiden door soms subtiele vooroordelen en omgevingsfactoren

38 … en wat als ‘David’ eigenlijk Liza heette?

39 Stereotypes en de perceptie van gevoelens...
negatieve gevoelens lijken… bij vrouwen veeleer tegenover zichzelf gericht bij mannen veeleer tegenover anderen gericht positieve gevoelens lijken… bij vrouwen veeleer tegenover anderen gericht bij mannen veeleer tegenover zichzelf gericht als gevoelens ‘niet bij de groep passen’… worden die slechts opgemerkt als ze intens zijn lijken ze dan extra extreem en problematisch

40 ‘Maar dat is helemaal niet waar!’
‘Dat doe ik niet!’

41 Psychologen onderzoeken stereotypes NIET door mensen te vragen...
... of ze stereotypes koesteren … of die stereotypes meespelen bij de waarneming van gevoelens van anderen WANT soms... weten mensen niet dat ze stereotypes koesteren weten mensen niet welke invloed die uitoefenen willen mensen dat niet toegeven (sociale normen) rol van stereotypes vaak heftig ontkend!

42 Plant e.a., methode deelnemers zien close-ups van digitaal bewerkte gezichten samengesteld uit foto’s van man & vrouw dus altijd ‘androgyn’ getoonde emotie: mengeling van boosheid en verdriet indruk gewekt ‘man’ of ‘vrouw’ met kleding en kapsel deelnemers kennen doel van onderzoek niet opdracht : hoe voelt deze persoon zich?

43 Plant e.a., resultaten

44 ‘Ik kan het weten, ik ben zelf een… en ik voel me vaak…’
Een kern van waarheid? ‘Ik kan het weten, ik ben zelf een… en ik voel me vaak…’ Of stereotyperen we ook onszelf?

45 Robinson e.a. (1998) - methode
Deelnemers spelen soort ‘10 voor taal’ mannen en vrouwen winnen of verliezen Vragen aan deelnemers: Hoe voelt doorsnee man/vrouw zich na winst of verlies in dit spel? Hoe voelt u zich nu (= na winst of verlies)? Eén week later: hoe voelde u zich na het spel?

46 Robinson e.a. (1998) - resultaten

47 De waarneming van gevoelens...
… hoewel vaak vrij accuraat… … is soms ook gekleurd door stereotypes… … zelfs bij onze eigen gevoelens... … zodat onderzoek creativiteit en spitsvondigheid vereist.

48

49 Programma 10u00 welkom 10u05 psychologie als werkgebied
10u15 psychologie als wetenschap 10u30 psychologie als studie 11u10 goed kiezen en frequente vragen daarbij 11u20 inleiding tot poster- en vragensessie 11u30 poster- en vragensessie

50 Psychologie als studie
studieprogramma: Prof. Walter Schaeken studiebegeleiding: Dr. Stefan Ramaekers studentenleven: Jana Deprez & Wouter Robijn

51 Psychologie als studie
studieprogramma: Prof. Walter Schaeken

52 Hoe word je in Leuven bachelor en master in de
psychologie? Bacheloropleiding Masteropleiding Overstapmogelijkheden Vragen Wat steekt er zoal in onze opleiding? Waarom doen we dat zo? Wat is er nu “Leuvens” aan de opleiding?

53 De bacheloropleiding Inhoud (= bouwstenen) basisdisciplines
methodologie werkvelden extra’s aanverwante disciplines Via (= kookpotten) hoorcolleges werkcolleges & practica

54

55 Inhoud (bouwstenen) in detail
basisdisciplines functieleer ontwikkelingspsychologie sociale psychologie differentiële psychologie gedragsneurowetenschappen

56 Inhoud (bouwstenen) in detail
methodologie methoden van wetenschappelijk onderzoek statistiek psychodiagnostiek en psychometrie

57 Inhoud (bouwstenen) in detail
werkvelden algemeen overzicht beroepsethiek een voor-keuze van een afstudeerrichting

58 Inhoud (bouwstenen) in detail
noodzakelijke extra’s geschiedenis van de psychologie gezondheidspsychologie cross-culturele psychologie

59 Inhoud (bouwstenen) in detail
aanverwante disciplines sociologie wijsbegeerte logica en wetenschapsfilosofie menselijke erfelijkheidsleer psychopathologie en psychiatrie antropologie of pedagogiek religie, zingeving en levensbeschouwing

60 3 programmajaren ± even zwaar per programmajaar:
Timing of wanneer hoeveel? de bachelor: gespreid over 3 jaar 3 programmajaren ± even zwaar per programmajaar: ongeveer 10 opleidingsonderdelen ongeveer 60 studiepunten 1 studiepunt = 25 à 30 uur “werk” 60 x (25 à 30) = 1500 à 1800 uur “werk”

61 Welke kookpotten wanneer?

62 Welke kookpotten wanneer?
geheel 1ste jaar 2de jaar 3de jaar hoorcolleges werkcolleges en practica

63 Welke kookpotten wanneer?
geheel 1ste jaar 2de jaar 3de jaar hoorcolleges werkcolleges en practica 79% 21%

64 Welke kookpotten wanneer?
geheel 1ste jaar 2de jaar 3de jaar hoorcolleges werkcolleges en practica 79% 21% 88% 12%

65 Welke kookpotten wanneer?
geheel 1ste jaar 2de jaar 3de jaar hoorcolleges werkcolleges en practica 79% 21% 88% 12%

66 Welke kookpotten wanneer?
geheel 1ste jaar 2de jaar 3de jaar hoorcolleges werkcolleges en practica 79% 21% 88% 12% 70% 30%

67 Welke kookpotten wanneer?
geheel 1ste jaar 2de jaar 3de jaar hoorcolleges werkcolleges en practica 79% 21% 88% 12% 70% 30% M.a.w., doorheen de drie bachelor-jaren:  hoorcolleges  werkcolleges en practica

68 Een evenwichtige maaltijd
Gerichtheid Onderzoek Praktijk Integratie Zelfstandigheid Wat Leren wetenschappelijk denken Beginnen doen Verbanden zien binnen en tussen theorie en praktijk Geleidelijke zelfsturing van de studie

69 Leuvens onderwijsmodel van Begeleide Zelfstudie
= bevorderen van leren door de student meer verantwoordelijkheid over het leerproces te geven Niet inlepelen slikken uitspuwen vergeten Wel doen nadenken verwerken in gebruik nemen onthouden

70 Leuvens onderwijsmodel van Begeleide Zelfstudie
= bevorderen van leren door de student meer verantwoordelijkheid over het leerproces te geven Niet Wel

71 Algemeen De masteropleiding Ingrediënten Dosering (%)
Gemeenschappelijk 9 Keuzevenster 13 Richtingsvakken 33 Masterproef 20 Stage

72 Arbeids- en organisatie
Afstudeerrichtingen Arbeids- en organisatie personeel & organisatie arbeid & gezondheid Schoolpsychologie onderwijs & leren loopbaanbegeleiding psychosociale begeleiding Klinische en gezondheidspsychologie kind en jeugdige volwassenen Theorie en onderzoek

73 Vroeger en nu te Leuven traditionele klemtonen theorie/onderzoek en praktijk verhandeling/masterproef en lange stage groepswerk en individuele begeleiding toegevoegde klemtonen interculturaliteit gezondheid neurowetenschappen buitenland via Erasmusuitwisseling

74 Bachelor Onderwijskunde te Kortrijk
Hier wordt de opbouw van het curriculum weergegeven van de bachelorjaren onderwijskunde in Kortrijk. In eerste bachelor valt onmiddellijk een groot aandeel psychologische als ook methodologische opleidingsonderdelen op, wat maakt dat dit jaar nagenoeg identiek is aan het eerste jaar psychologie in Leuven. Een overstap na het eerste jaar is dan ook probleemloos mogelijk. Het tweede bachelorjaar onderwijskunde bevat een groot deel pedagogische opleidingsonderdelen. De eerste twee jaren onderwijskunde samengenomen bevatten dezelfde belangrijke vakken als de eerste twee jaar pedagogische wetenschappen in Leuven. Opnieuw is een overstap naar pedagogische wetenschappen in Leuven mogelijk. Waar in eerste en tweede bachelor onderwijskunde slechts een beperkt aandeel typisch onderwijskundige opleidingsonderdelen aan bod komt, maakt dit het leeuwendeel uit van de derde bachelor. Toenemende specialisatie doorheen de bachelorjaren (algemeen psychologisch  pedagogisch  onderwijskundig) is een troef van onze opleiding.

75 Bachelor Onderwijskunde te Kortrijk
Methodologie OWK PED Psychologische opleidingsonderdelen BA 1 M OWK Pedagogische opleidingsonderdelen PSY BA 2 Hier wordt de opbouw van het curriculum weergegeven van de bachelorjaren onderwijskunde in Kortrijk. In eerste bachelor valt onmiddellijk een groot aandeel psychologische als ook methodologische opleidingsonderdelen op, wat maakt dat dit jaar nagenoeg identiek is aan het eerste jaar psychologie in Leuven. Een overstap na het eerste jaar is dan ook probleemloos mogelijk. Het tweede bachelorjaar onderwijskunde bevat een groot deel pedagogische opleidingsonderdelen. De eerste twee jaren onderwijskunde samengenomen bevatten dezelfde belangrijke vakken als de eerste twee jaar pedagogische wetenschappen in Leuven. Opnieuw is een overstap naar pedagogische wetenschappen in Leuven mogelijk. Waar in eerste en tweede bachelor onderwijskunde slechts een beperkt aandeel typisch onderwijskundige opleidingsonderdelen aan bod komt, maakt dit het leeuwendeel uit van de derde bachelor. Toenemende specialisatie doorheen de bachelorjaren (algemeen psychologisch  pedagogisch  onderwijskundig) is een troef van onze opleiding. M Onderwijskundige opleidingsonderdelen Keuze BA 3

76 Overstapmogelijkheden binnen de bacheloropleiding
Leuven bachelor psychologie 1e jaar 2e jaar 3e jaar Kortrijk bachelor onderwijskunde 1e jaar 2e jaar 3e jaar Leuven bachelor pedagogische wetenschappen 1e jaar 2e jaar 3e jaar

77 Overstapmogelijkheden tussen bachelor en master
algemeen + voorspecialisatie arbeids- en organisatie school klinische en gezondheid theorie en onderzoek toegang tot elke afstudeerrichting

78 Toegang tot masterprogramma na andere voorstudies
schakelprogr. (49pt) verkorte bach. (87 pt) verkorte bach. (93 pt) verkorte bach. (125 pt) verkorte bach. (60 pt) master psy (120 pt) bach. toegep. psy ▪ toegep. psy, soc. werk ▪ soc. en psy. verpleegk. ▪ orthoped, ergoth. ▪ logop., audiol. ▪ pedag., onderwijsk. ▪ crimin., pol&soc ▪ com. wet., KMS ▪ wijsbeg. (richt. psy) ▪ masterdiploma ander bach. diploma wijsbeg. (richting psy)

79 Wie ben je nu en wat zal je binnen vijf jaar zijn?
Als leek aangekomen, tot gezel/bachelor ontwikkeld, nu op weg als meester/master, - die zelfstandig en wetenschappelijk verantwoord, - de juiste vragen kan stellen en beantwoorden - over gedrag van mensen en groepen, - vanuit persoonlijke maturiteit en zin voor deontologie, - en die bereid is steeds bij te leren.

80

81 Psychologie als studie
studiebegeleiding: Dr. Stefan Ramaekers

82

83

84 Studiebegeleiding Onderwijsondersteuning Ombudsdienst

85 Studiebegeleiding ondersteuning bij de leerstof
studiemethode- en planning eerste hulp bij … studietrajectbegeleiding werken en studie

86 Onderwijsondersteuning
o.m. didactisch team Toledo

87

88 Ombudsdienst permanente ombudsdienst examenombudsdienst
nabespreking van examens

89

90 Psychologie als studie
studentenleven: Jana Deprez & Wouter Robijn

91 onthaalweekend

92 Schrijf je nu reeds in op de lijst, en we houden je hierover op de hoogte!

93

94 CUDI niet iedereen heeft al van gehoord ... en dat is er aan te zien
Slechts 1/3 van de studenten wacht tot oktober om cursussen te kopen … Toch een wijze beslissing zo blijkt, want zij besparen tot 30% op handboeken. Koop je handboeken in de cursusdienst van de psychologische kring en spaar heel wat euro’s uit!!! ONTDEK NOG MEER GOEDKOPERE PLAATSJES TIJDENS DE RONDLEIDING OP JE EERSTE DAG ALS STUDENT IN LEUVEN

95

96

97

98

99 Pavlov

100

101 HOEREN- EN TRAVESTIETENAVOND
HALLOW FEVER DISCO NIGHT HOEREN- EN TRAVESTIETENAVOND SINTERKLAASAVOND

102 Neem gerust een kijkje!

103 Zit je met vragen? Of heb je problemen? Wij zijn jouw reddende engel!
Panikeer niet! Wij zijn jouw reddende engel!

104

105 Programma 10u00 welkom 10u05 psychologie als werkgebied
10u15 psychologie als wetenschap 10u30 psychologie als studie 11u10 goed kiezen en frequente vragen daarbij 11u20 inleiding tot poster- en vragensessie 11u30 poster- en vragensessie

106 Goed kiezen en frequente vragen daarbij
Prof. Marlies Lacante

107 Psychologische onderzoeksvraag:
Waarin verschillen succesvolle en minder succesvolle studenten van elkaar?

108 Slaagcijfers type student % geslaagd op aantal ingeschreven studenten
% dat minstens 1 volledige examen-reeks aflegde op aantal ingeschrevenen % geslaagd op aantal dat minstens 1 volledige examenreeks aflegde generatiestudent 46 83 55 bisser 56 88 64 alle studenten 48 84 57

109 succesvolle studenten maken meer ‘werk’ van hun studiekeuze; ze zijn beter geïnformeerd
kiezen is het zoeken naar de optimale overeenstemming tussen: eigen vaardigheden en mogelijkheden wereld van studie en beroepen

110 eigen vaardigheden en mogelijkheden wereld van studie en beroepen
optimale overeenstemming

111 eigen vaardigheden en mogelijkheden wereld van studie en beroepen
optimale overeenstemming succesvolle studenten ondernemen meer activiteiten in functie van hun studiekeuze: brochures, infodagen, gesprekken….. verschil tussen universiteit en hogeschool verschil tussen: psychologie en pedagogiek psychologie en sociologie psychologie en antropologie psychologie en familiale en seksuologische wet. psychologie en psychiatrie

112 eigen vaardigheden en mogelijkheden wereld van studie en beroepen
optimale overeenstemming

113 aankunnen, studeerbekwaamheid, interesse
eigen vaardigheden en mogelijkheden wereld van studie en beroepen optimale overeenstemming aankunnen, studeerbekwaamheid, interesse

114 aankunnen, studeerbekwaamheid, interesse
eigen vaardigheden en mogelijkheden wereld van studie en beroepen optimale overeenstemming aankunnen, studeerbekwaamheid, interesse succesvolle studenten stellen zich meer vragen over de eigen vaardigheden en mogelijkheden: ’Kan IK die studierichting aan?’ indicaties: luisteren naar je omgeving (CLB’ers, leraars,..) eigen onderwijsloopbaan kritisch evalueren (plaats in de klas, studievertraging, B- en C-attesten, gevolgde richting) begintermen

115 aankunnen, studeerbekwaamheid, interesse
eigen vaardigheden en mogelijkheden wereld van studie en beroepen optimale overeenstemming aankunnen, studeerbekwaamheid, interesse

116 aankunnen, studeerbekwaamheid, interesse
eigen vaardigheden en mogelijkheden wereld van studie en beroepen optimale overeenstemming aankunnen, studeerbekwaamheid, interesse geregeld werken gezond tijdsbeheer sociale ondersteuning

117 aankunnen, studeerbekwaamheid, interesse
eigen vaardigheden en mogelijkheden wereld van studie en beroepen optimale overeenstemming aankunnen, studeerbekwaamheid, interesse

118 aankunnen, studeerbekwaamheid, interesse
eigen vaardigheden en mogelijkheden wereld van studie en beroepen optimale overeenstemming aankunnen, studeerbekwaamheid, interesse wat boeit je? wat vind je belangrijk?

119 samengevat: goed kiezen is geïnformeerd kiezen
informeer je over de wereld van studie en beroepen jezelf:  je aankunnen je studeerbekwaamheid je interesse Veel succes met je keuze!

120

121 Programma 10u00 welkom 10u05 psychologie als werkgebied
10u15 psychologie als wetenschap 10u30 psychologie als studie 11u10 goed kiezen en frequente vragen daarbij 11u20 inleiding tot poster- en vragensessie 11u30 poster- en vragensessie

122 Inleiding tot poster- en vragensessie
Psychologie als werkgebied Psychologie als wetenschap Psychologie als studie

123 Inleiding tot poster- en vragensessie
Psychologie als werkgebied

124 Prof. Hans De Witte

125 Inleiding tot poster- en vragensessie
Psychologie als wetenschap

126 Dr. Peter De Graef

127 Inleiding tot poster- en vragensessie
Psychologie als studie

128 algemene vragen over studieprogramma
Pol Pierlet studenten- administratie Prof. Walter Schaeken algemene vragen over studieprogramma Dr. Niki Verschueren vragen over toelatingsvoorwaarden, vrijstellingen, … Ruth Masuy studenten- administratie

129 Organisatiepsychologie Prof. Karine Verschueren Schoolpsychologie
Prof. Hans De Witte Arbeids- en Organisatiepsychologie Prof. Karine Verschueren Schoolpsychologie Prof. Dirk Hermans Klinische en gezondheidspsychologie Prof. Gert Storms Theorie en onderzoek

130 Dienst voor Onderwijsondersteuning en Studiebegeleiding
Dr. Stefan Ramaekers Joke Van Hoeck Gitte Vanderstraeten Eva Brattinga Dienst voor Onderwijsondersteuning en Studiebegeleiding

131 vragen over vakantiecursus
Leen Borgers vragen over vakantiecursus

132 Jana Deprez & Wouter Robijn
Psychologische Kring

133 voor alle andere vragen …
Prof. Marlies Lacante voor alle andere vragen …

134 Poster- en vragensessie
Psychologie als werkgebied Psychologie als wetenschap Psychologie als studie studieprogramma studiebegeleiding studentenleven podium tussenverdieping (rotonde) gelijkvloers (inkomhal)

135


Download ppt "Infodag Departement Psychologie"

Verwante presentaties


Ads door Google