De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infodag Departement Psychologie Prof. Hans De Witte Prof. Walter Schaeken coördinators Overzicht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infodag Departement Psychologie Prof. Hans De Witte Prof. Walter Schaeken coördinators Overzicht."— Transcript van de presentatie:

1

2 Infodag Departement Psychologie

3 Prof. Hans De Witte Prof. Walter Schaeken coördinators Overzicht

4 10u00 welkom 10u05 psychologie als werkgebied 10u15 psychologie als wetenschap 10u30 psychologie als studie 11u10 goed kiezen en frequente vragen daarbij 11u20 inleiding tot poster- en vragensessie 11u30 poster- en vragensessie Programma

5 10u00 welkom 10u05 psychologie als werkgebied 10u15 psychologie als wetenschap 10u30 psychologie als studie 11u10 goed kiezen en frequente vragen daarbij 11u20 inleiding tot poster- en vragensessie 11u30 poster- en vragensessie Programma

6 Prof. Hans De Witte Psychologie als werkgebied

7 1. Wat doen psychologen? 2. En doen ze het wel?

8 1. Wat doen psychologen?

9 Tewerkstellingssector van psychologen 2,5 tot 3,5 jaar na afstuderen

10 Tewerkstellingssector én precieze inhoud van het werk hangen nauw samen met de afstudeerrichting:  Klinische en gezondheidspsychologie  Arbeids- en organisatiepsychologie  Schoolpsychologie  Theorie en onderzoek

11 Klinische en gezondheidspsychologie Hulp verlenen aan mensen in (psychische) nood:  persoonlijke, relationele, familiale of psychosociale problemen   preventie  remediëring: diagnose en behandeling (advies, begeleiding, training, therapie)

12  vroeger: vooral aandacht voor psychisch lijden en abnormaal gedrag, vaak in team met psychiater  recent: ook aandacht voor ruimere waaier aan probleemgedragingen en levensmoeilijkheden (bv. verslaving, echtscheiding, crisisopvang, dader- en slachtofferhulp, verwerking ziekte,…)

13 waar? gezondheidssector:  psychiatrische klinieken en algemene ziekenhuizen  centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, tehuizen,…  zelfstandig (psychotherapie)

14 Arbeids- en organisatiepsychologie Zorg voor arbeid en organisaties op mensenmaat:  beter op elkaar afstemmen van mensen, werk en bedrijven  zowel preventief als curatief

15 Voorbeelden:  veiligheid en ongevallen (ergonomie)  aanwerving, selectie, opleiding en loopbaanbegeleiding  werk ontwerpen met minimale stress en maximale ontplooiingskansen  werking organisatie verbeteren: communicatie, conflict, leiderschap, …  marketing en reclame

16 Waar?  privé-sector en overheid  zelfstandig (adviesbureau, training, consultancy)

17 Schoolpsychologie vier begeleidingsdomeinen:  optimaliseren van leren en studeren en remediëring van leermoeilijkheden  loopbaan- en keuzebegeleiding  begeleiding van de sociaal-emotionele ontwikkeling  gezondheidsbevordering Psychologische begeleiding van kinderen en jongeren in een schoolcontext

18 Taken:  diagnostiek van leer-, keuze- en psychosociale problemen  begeleidingstaken : ·zowel remediërend als preventief (bv. preventie van pesten op school) ·zowel direct met kinderen en jongeren als indirect via hun leerkrachten en ouders

19 Waar?  centra voor leerlingenbegeleiding  interne begeleidingsdiensten binnen de school (in basis-, secundair, hoger en buitengewoon onderwijs)  netwerk van hulpverleningsorganisaties rondom de school

20 Theorie en onderzoek Waarom doen mensen wat ze doen?  belangstelling voor theoretische en methodologische vraagstukken en onderzoek van psychologische fenomenen  wetenschappelijk onderzoek en dito loopbaan

21 Waar?  universiteit  hogescholen  diverse andere settings, bv.: marketing, media, banken, …

22 2. En doen ze het wel?

23 Doen ze het wel? Informatie over tewerkstelling van psychologen Twee manieren van ‘kijken’:  kwantitatief: vinden ze werk?  kwalitatief: welke kenmerken?

24  kwantitatief: vinden ze werk?

25 Tewerkstellingspercentage één jaar na afstuderen % werkenden jaar van afstuderen

26 Activiteit van afgestudeerde psychologen na één jaar (afgestudeerden van 1996-2003 samengenomen)

27  kwalitatief: welke kenmerken?

28  34% werkt met tijdelijk contract  90% op universitair niveau  85% doet psychologisch werk  kwaliteit verbetert doorheen de loopbaan  79% is tevreden over het werk

29

30 10u00 welkom 10u05 psychologie als werkgebied 10u15 psychologie als wetenschap 10u30 psychologie als studie 11u10 goed kiezen en frequente vragen daarbij 11u20 inleiding tot poster- en vragensessie 11u30 poster- en vragensessie Programma

31 waarneming van gevoelens: Prof. Vera Hoorens Psychologie als wetenschap

32 De waarneming van gevoelens

33 Belang van het herkennen van gevoelens  Voorspelling omgeving  Afstemming eigen gedrag

34 Hoe voelt David zich?

35 Een paradox … mensen herkennen gevoelens over cultuur, geslacht, leeftijd, etnische afkomst….

36

37 Een paradox … mensen herkennen gevoelens over cultuur, geslacht, leeftijd, etnische afkomst…. maar laten zich ook systematisch leiden door soms subtiele vooroordelen en omgevingsfactoren

38 … en wat als ‘David’ eigenlijk Liza heette?

39 Stereotypes en de perceptie van gevoelens...  negatieve gevoelens lijken… ­bij vrouwen veeleer tegenover zichzelf gericht ­bij mannen veeleer tegenover anderen gericht  positieve gevoelens lijken… ­bij vrouwen veeleer tegenover anderen gericht ­bij mannen veeleer tegenover zichzelf gericht  als gevoelens ‘niet bij de groep passen’… ­worden die slechts opgemerkt als ze intens zijn ­lijken ze dan extra extreem en problematisch

40 ‘Maar dat is helemaal niet waar!’ ‘Dat doe ik niet!’

41 Psychologen onderzoeken stereotypes NIET door mensen te vragen... ... of ze stereotypes koesteren  … of die stereotypes meespelen bij de waarneming van gevoelens van anderen  WANT soms... ­weten mensen niet dat ze stereotypes koesteren ­weten mensen niet welke invloed die uitoefenen ­willen mensen dat niet toegeven (sociale normen)  rol van stereotypes vaak heftig ontkend!

42 Plant e.a., 2004 - methode  deelnemers zien close-ups van digitaal bewerkte gezichten samengesteld uit foto’s van man & vrouw dus altijd ‘androgyn’ getoonde emotie: mengeling van boosheid en verdriet indruk gewekt ‘man’ of ‘vrouw’ met kleding en kapsel deelnemers kennen doel van onderzoek niet opdracht : hoe voelt deze persoon zich?

43 Plant e.a., 2004 - resultaten

44 Een kern van waarheid? ‘Ik kan het weten, ik ben zelf een… en ik voel me vaak…’ Of stereotyperen we ook onszelf?

45 Robinson e.a. (1998) - methode  Deelnemers spelen soort ‘10 voor taal’ ­mannen en vrouwen ­winnen of verliezen  Vragen aan deelnemers: ­Hoe voelt doorsnee man/vrouw zich na winst of verlies in dit spel? ­Hoe voelt u zich nu (= na winst of verlies)?  Eén week later: hoe voelde u zich na het spel?

46 Robinson e.a. (1998) - resultaten

47 De waarneming van gevoelens...  … hoewel vaak vrij accuraat…  … is soms ook gekleurd door stereotypes…  … zelfs bij onze eigen gevoelens...  … zodat onderzoek creativiteit en spitsvondigheid vereist.

48

49 10u00 welkom 10u05 psychologie als werkgebied 10u15 psychologie als wetenschap 10u30 psychologie als studie 11u10 goed kiezen en frequente vragen daarbij 11u20 inleiding tot poster- en vragensessie 11u30 poster- en vragensessie Programma

50  studieprogramma: Prof. Walter Schaeken  studiebegeleiding: Dr. Stefan Ramaekers  studentenleven: Jana Deprez & Wouter Robijn Psychologie als studie

51  studieprogramma: Prof. Walter Schaeken

52 Hoe word je in Leuven bachelor en master in de psychologie?  Bacheloropleiding  Masteropleiding  Overstapmogelijkheden Vragen  Wat steekt er zoal in onze opleiding?  Waarom doen we dat zo?  Wat is er nu “Leuvens” aan de opleiding?

53 De bacheloropleiding Inhoud (= bouwstenen)  basisdisciplines  methodologie  werkvelden  extra’s  aanverwante disciplines Via (= kookpotten)  hoorcolleges  werkcolleges & practica

54

55 Inhoud (bouwstenen) in detail basisdisciplines  functieleer  ontwikkelingspsychologie  sociale psychologie  differentiële psychologie  gedragsneurowetenschappen

56 Inhoud (bouwstenen) in detail methodologie  methoden van wetenschappelijk onderzoek  statistiek  psychodiagnostiek en psychometrie

57 Inhoud (bouwstenen) in detail werkvelden  algemeen overzicht  beroepsethiek  een voor-keuze van een afstudeerrichting

58 Inhoud (bouwstenen) in detail noodzakelijke extra’s  geschiedenis van de psychologie  gezondheidspsychologie  cross-culturele psychologie

59 Inhoud (bouwstenen) in detail aanverwante disciplines  sociologie  wijsbegeerte  logica en wetenschapsfilosofie  menselijke erfelijkheidsleer  psychopathologie en psychiatrie  antropologie of pedagogiek  religie, zingeving en levensbeschouwing

60 Timing of wanneer hoeveel? de bachelor:  gespreid over 3 jaar  3 programmajaren ± even zwaar per programmajaar:  ongeveer 10 opleidingsonderdelen  ongeveer 60 studiepunten  1 studiepunt = 25 à 30 uur “werk”  60 x (25 à 30) = 1500 à 1800 uur “werk”

61 Welke kookpotten wanneer?

62 geheel1 ste jaar2 de jaar3 de jaar hoorcolleges werkcolleges en practica

63 Welke kookpotten wanneer? geheel1 ste jaar2 de jaar3 de jaar hoorcolleges werkcolleges en practica 79% 21%

64 Welke kookpotten wanneer? geheel1 ste jaar2 de jaar3 de jaar hoorcolleges werkcolleges en practica 79% 21% 88% 12%

65 Welke kookpotten wanneer? geheel1 ste jaar2 de jaar3 de jaar hoorcolleges werkcolleges en practica 79% 21% 88% 12% 79% 21%

66 Welke kookpotten wanneer? geheel1 ste jaar2 de jaar3 de jaar hoorcolleges werkcolleges en practica 79% 21% 88% 12% 79% 21% 70% 30%

67 Welke kookpotten wanneer? geheel1 ste jaar2 de jaar3 de jaar hoorcolleges werkcolleges en practica 79% 21% 88% 12% 79% 21% 70% 30% M.a.w., doorheen de drie bachelor-jaren:  hoorcolleges  werkcolleges en practica

68 Een evenwichtige maaltijd Wat Leren wetenschappelijk denken Beginnen doen Verbanden zien binnen en tussen theorie en praktijk Geleidelijke zelfsturing van de studie Gerichtheid Onderzoek Praktijk Integratie Zelfstandigheid

69 Leuvens onderwijsmodel van Begeleide Zelfstudie = bevorderen van leren door de student meer verantwoordelijkheid over het leerproces te geven Niet inlepelenslikkenuitspuwenvergeten Wel doen nadenkenverwerkenin gebruik nemenonthouden

70 Leuvens onderwijsmodel van Begeleide Zelfstudie = bevorderen van leren door de student meer verantwoordelijkheid over het leerproces te geven Niet Wel

71 De masteropleiding Algemeen Ingrediënten Dosering (%) Gemeenschappelijk 9 Keuzevenster13 Richtingsvakken33 Masterproef20 Stage25

72 Afstudeerrichtingen  Arbeids- en organisatie personeel & organisatie arbeid & gezondheid  Schoolpsychologie onderwijs & leren loopbaanbegeleiding psychosociale begeleiding  Klinische en gezondheidspsychologie kind en jeugdige volwassenen  Theorie en onderzoek

73 Vroeger en nu te Leuven traditionele klemtonen -theorie/onderzoek en praktijk -verhandeling/masterproef en lange stage -groepswerk en individuele begeleiding toegevoegde klemtonen -interculturaliteit -gezondheid -neurowetenschappen -buitenland via Erasmusuitwisseling

74 Bachelor Onderwijskunde te Kortrijk

75 MethodologieOWKPED Psychologische opleidingsonderdelen BA 1 M Onderwijskundige opleidingsonderdelen Keuze BA 3 MOWK Pedagogische opleidingsonderdelen PSY BA 2

76 Overstapmogelijkheden binnen de bacheloropleiding Leuven Kortrijk Leuven bachelor psychologie bachelor onderwijskunde bachelor pedagogische wetenschappen 1e jaar 2e jaar 3e jaar

77 Overstapmogelijkheden tussen bachelor en master bachelormaster algemeen + voorspecialisatie arbeids- en organisatie school klinische en gezondheid theorie en onderzoek toegang tot elke afstudeerrichting

78 Toegang tot masterprogramma na andere voorstudies schakelprogr. (49pt) verkorte bach. (87 pt) verkorte bach. (93 pt) verkorte bach. (125 pt) verkorte bach. (60 pt) master psy (120 pt) bach. toegep. psy ▪ toegep. psy, soc. werk ▪ soc. en psy. verpleegk. ▪ orthoped, ergoth. ▪ logop., audiol. ▪ pedag., onderwijsk. ▪ crimin., pol&soc ▪ com. wet., KMS ▪ wijsbeg. (richt. psy) ▪ masterdiploma ander bach. diploma wijsbeg. (richting psy)

79 Wie ben je nu en wat zal je binnen vijf jaar zijn? Als leek aangekomen, tot gezel/bachelor ontwikkeld, nu op weg als meester/master, - die zelfstandig en wetenschappelijk verantwoord, -de juiste vragen kan stellen en beantwoorden -over gedrag van mensen en groepen, -vanuit persoonlijke maturiteit en zin voor deontologie, -en die bereid is steeds bij te leren.

80

81 Psychologie als studie  studiebegeleiding: Dr. Stefan Ramaekers

82

83

84 Studiebegeleiding Onderwijsondersteuning Ombudsdienst

85 Studiebegeleiding ondersteuning bij de leerstof studiemethode- en planning eerste hulp bij … studietrajectbegeleiding werken en studie

86 Onderwijsondersteuning o.m. didactisch team Toledo

87

88 Ombudsdienst permanente ombudsdienst examenombudsdienst nabespreking van examens

89

90 Psychologie als studie  studentenleven: Jana Deprez & Wouter Robijn

91 onthaalweekend

92 Schrijf je nu reeds in op de lijst, en we houden je hierover op de hoogte!

93

94 niet iedereen heeft al van CUDI gehoord... en dat is er aan te zien Slechts 1/3 van de studenten wacht tot oktober om cursussen te kopen … Toch een wijze beslissing zo blijkt, want zij besparen tot 30% op handboeken. Koop je handboeken in de cursusdienst van de psychologische kring en spaar heel wat euro’s uit!!! ONTDEK NOG MEER GOEDKOPERE PLAATSJES TIJDENS DE RONDLEIDING OP JE EERSTE DAG ALS STUDENT IN LEUVEN

95

96

97

98

99 Pavlov

100

101 HALLOW FEVERDISCO NIGHT HOEREN- EN TRAVESTIETENAVOND SINTERKLAASAVOND

102 http://www.psychokring.be Neem gerust een kijkje!

103 Panikeer niet! Wij zijn jouw reddende engel! Zit je met vragen? Of heb je problemen?

104

105 10u00 welkom 10u05 psychologie als werkgebied 10u15 psychologie als wetenschap 10u30 psychologie als studie 11u10 goed kiezen en frequente vragen daarbij 11u20 inleiding tot poster- en vragensessie 11u30 poster- en vragensessie Programma

106 Prof. Marlies Lacante Goed kiezen en frequente vragen daarbij

107 Psychologische onderzoeksvraag: Waarin verschillen succesvolle en minder succesvolle studenten van elkaar?

108 Slaagcijfers type student % geslaagd op aantal ingeschreven studenten % dat minstens 1 volledige examen- reeks aflegde op aantal ingeschrevenen % geslaagd op aantal dat minstens 1 volledige examenreeks aflegde generatiestudent468355 bisser568864 alle studenten488457

109  succesvolle studenten maken meer ‘werk’ van hun studiekeuze; ze zijn beter geïnformeerd  kiezen is het zoeken naar de optimale overeenstemming tussen: eigen vaardigheden en mogelijkheden wereld van studie en beroepen

110 eigen vaardigheden en mogelijkheden wereld van studie en beroepen optimale overeenstemming

111  succesvolle studenten ondernemen meer activiteiten in functie van hun studiekeuze: brochures, infodagen, gesprekken…..  verschil tussen universiteit en hogeschool  verschil tussen: –psychologie en pedagogiek –psychologie en sociologie –psychologie en antropologie –psychologie en familiale en seksuologische wet. –psychologie en psychiatrie eigen vaardigheden en mogelijkheden wereld van studie en beroepen optimale overeenstemming

112 eigen vaardigheden en mogelijkheden wereld van studie en beroepen optimale overeenstemming

113  aankunnen, studeerbekwaamheid, interesse eigen vaardigheden en mogelijkheden wereld van studie en beroepen optimale overeenstemming

114 , studeerbekwaamheid, interesse aankunnen, studeerbekwaamheid, interesse eigen vaardigheden en mogelijkheden wereld van studie en beroepen optimale overeenstemming  succesvolle studenten stellen zich meer vragen over de eigen vaardigheden en mogelijkheden: ’Kan IK die studierichting aan?’  indicaties: –luisteren naar je omgeving (CLB’ers, leraars,..) –eigen onderwijsloopbaan kritisch evalueren (plaats in de klas, studievertraging, B- en C-attesten, gevolgde richting)  begintermen

115  aankunnen, studeerbekwaamheid, interesse eigen vaardigheden en mogelijkheden wereld van studie en beroepen optimale overeenstemming

116  geregeld werken  gezond tijdsbeheer  sociale ondersteuning  aankunnen, studeerbekwaamheid, interesse eigen vaardigheden en mogelijkheden wereld van studie en beroepen optimale overeenstemming

117  aankunnen, studeerbekwaamheid, interesse eigen vaardigheden en mogelijkheden wereld van studie en beroepen optimale overeenstemming

118  wat boeit je?  wat vind je belangrijk?  aankunnen, studeerbekwaamheid, interesse eigen vaardigheden en mogelijkheden wereld van studie en beroepen optimale overeenstemming

119  samengevat: goed kiezen is geïnformeerd kiezen  informeer je over –de wereld van studie en beroepen –jezelf:  je aankunnen  je studeerbekwaamheid  je interesse Veel succes met je keuze!

120

121 10u00 welkom 10u05 psychologie als werkgebied 10u15 psychologie als wetenschap 10u30 psychologie als studie 11u10 goed kiezen en frequente vragen daarbij 11u20 inleiding tot poster- en vragensessie 11u30 poster- en vragensessie Programma

122 Inleiding tot poster- en vragensessie  Psychologie als werkgebied  Psychologie als wetenschap  Psychologie als studie

123 Inleiding tot poster- en vragensessie  Psychologie als werkgebied

124 Prof. Hans De Witte

125 Inleiding tot poster- en vragensessie  Psychologie als wetenschap

126 Dr. Peter De Graef

127 Inleiding tot poster- en vragensessie  Psychologie als studie

128 Prof. Walter Schaeken algemene vragen over studieprogramma Dr. Niki Verschueren vragen over toelatingsvoorwaarden, vrijstellingen, … Pol Pierlet studenten- administratie Ruth Masuy studenten- administratie

129 Prof. Hans De Witte Arbeids- en Organisatiepsychologie Prof. Karine Verschueren Schoolpsychologie Prof. Dirk Hermans Klinische en gezondheidspsychologie Prof. Gert Storms Theorie en onderzoek

130 Dr. Stefan Ramaekers Dienst voor Onderwijsondersteuning en Studiebegeleiding Joke Van HoeckGitte Vanderstraeten Eva Brattinga

131 vragen over vakantiecursus Leen Borgers

132 Jana Deprez & Wouter Robijn Psychologische Kring

133 Prof. Marlies Lacante voor alle andere vragen …

134 Poster- en vragensessie  Psychologie als werkgebied  Psychologie als wetenschap  Psychologie als studie  studieprogramma  studiebegeleiding  studentenleven podium tussenverdieping (rotonde) podium gelijkvloers (inkomhal)

135


Download ppt "Infodag Departement Psychologie Prof. Hans De Witte Prof. Walter Schaeken coördinators Overzicht."

Verwante presentaties


Ads door Google