De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KULeuven: fermentatie van hydrolysaat

Verwante presentaties


Presentatie over: "KULeuven: fermentatie van hydrolysaat"— Transcript van de presentatie:

1 KULeuven: fermentatie van hydrolysaat
TETRA Vergadering Gebruikersgroep IV Project 80108: Valorisatie van (ligno-)cellulose reststromen - VaLiCel KULeuven: fermentatie van hydrolysaat

2 Materiaal en Methoden voorbehandeld materiaal gehydrolyseerd materiaal
Vlaslemen voorbehandeld materiaal Voorbehandeling: Zeven Wassen met 60% EtOH en water droog nat Saccharificatie: Organosolv 3 d roeren bij 50°C 3 d schudden 150 rpm 50°C gehydrolyseerd materiaal HoGent MCB/KULeuven Inactivatie van enzyme 5 min 70°C gehydrolyseerd Materiaal + gist Fermentatie

3 Materiaal en Methoden Fermentatie voorgroei gist Hydrolysaat
In YPD tot stationaire fase tellen -> concentratie Hydrolysaat enzyme inactiveren ethanol en suiker bepalen hydrolysaat: 80 mL per fermentatiebuis; controle: YP 4.2% glucose inoculeren met 6.3 x 106 cellen/mL fermentatie: 25°C; continu roeren volgen a.h.v. gewichtsverlies (dr. CO2 productie) op het einde: afkoelen; minimum 1 dag 4°C “bier”: centrifugatie -> gist in neerslag (verwijderen) supernatans -> ethanol; suiker (glucose en andere) “cake”: cellen in suspensie -> viabiliteit

4 Bevat 4.2% glucose en 0.69% xylose
Fermentatie reeks 1 3 stammen (S. cerevisiae) 3 media gecentrifugeerd hydrolysaat YP - 4.2%glc (niet aangezuurd) hydrolysaat Bevat 4.2% glucose en 0.69% xylose

5 Fermentatie reeks 1 3 stammen (S. cerevisiae) 3 media

6 Gecentrifugeerd hydrolysaat
Fermentatie reeks 1: resultaten 1. Fermentatiesnelheid YP glucose Gecentrifugeerd hydrolysaat hydrolysaat

7 Fermentatie reeks 1 2. Ethanol productie: met Anton Paar Beer Alcolyzer Plus 3. Xylose concentratie: HPAEC-PAD, HoGent 4. Viabiliteit: met FACScan

8 Fermentatie reeks 1: resultaten

9 Fermentatie reeks 1: resultaten
Eth.r PE2 Xyl

10 Uit 4.22% glucose: 2.72% EtOH maximum
Fermentatie reeks 1 Berekening Uit 4.22% glucose: 2.72% EtOH maximum Bekomen: waarden voor fermentatie in YP-4.2% glucose: rond 2.2% ethanol waarden voor fermentatie in hydrolysaat: rond 3.3% ethanol

11 - Analyse hydrolysaat (HPLC)
Fermentatie reeks 1 - Analyse hydrolysaat (HPLC) “Dextrose”: 5.1% “fructose”: 1.1% “C6 suikers”: 6.2% -> 3.99% ethanol verwacht “maltose” ??

12 Fermentatie reeks 1 Besluiten de suikers van het vlaslemen hydrolysaat worden goed gefermenteerd de fermentatie verloopt trager dan in YP-glucose bij één stam heeft het hydrolysaat een (lichte) daling van de viabiliteit tot gevolg de fermentatie in het volledige hydrolysaat verloopt nog trager dan in het afgecentrifugeerde, maar de ethanolproductie is vergelijkbaar de stam die een cassette bevat om xylose te fermenteren doet het niet beter dan de andere stammen (maar xylose is heel laag)

13 Fermentatie reeks 2 7 stammen
media: - YP + 4.2% glucose, aangezuurd tot pH 4.8 - gecentrifugeerd hydrolysaat

14 Fermentatie reeks 2: resultaten
1. Fermentatiesnelheid

15 Fermentatie reeks 2: resultaten
1. Ethanol productie; viabiliteit

16 Fermentatie reeks 2 Besluiten alle stammen kunnen het hydrolysaat goed fermenteren, maar met duidelijk verschillende snelheden en enigszins verschillend rendement de ethanolproductie is vergelijkbaar met deze van de vorige fermentatie de viabiliteit in YPglucose is iets lager dan in de 1° fermentatie, waarschijnlijk te wijten aan het zuurder medium de viabiliteit in hydrolysaat ligt tussen 75 en 95%

17 Algemene besluiten de fermenteerbare suikers vrijgezet door hydrolyse van vlaslemen kunnen goed gefermenteerd worden dit is een indicatie voor geen of weinig inhibitoren in het hydrolysaat ook de viabiliteit wijst op weinig inhibitoren (de lichte daling is waarschijnlijk te wijten aan de lage pH; cfr. de resultaten in YPglucose pH 4.8) verschillende giststammen vertonen verschillende fermentatiesnelheden en een verschillend rendement; bij meer geconcentreerd hydrolysaat waarschijnlijk nog meer uitgesproken screenen van een grotere collectie stammen zal nodig zijn om één of meer stammen te vinden die meer geconcentreerd hydrolysaat snel en efficiënt kunnen fermenteren stammen die het goed doen met één substraat doen het niet noodzakelijk goed met een ander (vergelijk YPglucose aangezuurd tot pH 4.8, met hydrolysaat)

18 Verdere proeven HPLC op hydrolysaat vóór en na fermentatie -> meer compleet suikerpatroon Indien mogelijk, van meer geconcentreerd hydrolysaat vertrekken -> > 5% ethanol eindconc. Hydrolysaat met YPglucose mengen -> fermentatie en ethanolproductie vergelijken met YPglucose zonder hydrolysaat YPglucose met verdund hydrolysaat Doel: om mogelijke inhiberende werking van het hydrolysaat op de fermentatie van media met een hoger suikergehalte na te gaan (toevoegen aan eerste generatie bioethanol substraten mogelijk ?)

19 Speciale dank aan Thomas Talpe Robert Olson, Dieter Depuydt Medewerkers van MCB IWT


Download ppt "KULeuven: fermentatie van hydrolysaat"

Verwante presentaties


Ads door Google