De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transactionele analyse

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transactionele analyse"— Transcript van de presentatie:

1 Transactionele analyse
Van egotoestand naar functional Fluency

2 Definitie van Egotoestanden volgens Eric Berne
Egotoestanden : Een consistent patroon van voelen en ervaren direct samenhangend met een daarmee overeenstemmend gedragspatroon.

3 Ouder Egotoestand = Omvat de gedraging, gedachten en gevoelens gebaseerd op ervaringen met ouderfiguren in het verleden.

4 Volwassen egotoestand
= Omvat de gedragingen, gedachten en gevoelens die een directe respons zijn op het hier en nu.

5 Kind egotoestand = Omvat de gedragingen, gedachten en gevoelens gebaseerd op de kindertijd.

6 Egotoestanden worden populair
Eind jaren ‘60 en ‘70 Leid tot vele vartiaties van het oorspronkelijke model BV. Het functionele model als communicatiemodel. = ouder- en kind egotoestand worden verengt. Ouder = kritische ouder en voedenede ouder Kind= aangepast kind en vrije kind

7 Het functionele model Bedoeling van het model =
Complexe psychologie van communicatie terug te brengen naar een eenvoudig, voor ieder begrijpbaar model.

8 De geïntegreerde volwassene
Als volwassene functioneren = Drie soorten eigenschappen hebben. De persoonlijke aantrekkingskracht (Pathos) 2) Objectieve gegevensverwerking 3) Ethische verantwoordelijkheid (Ethos)

9 De geïntegreerde volwassene
Eric Berne geeft aan dat: Binnen de volwassen egotoestand = ouderlijke en kinderlijke gedragingen die gerelateerd zijn aan het hier en nu  NIET toe te kennen aan ouder of kind egotoestand! Bv: Het etische denken, charme, openheid.

10 De integrerende volwassene
Is ontwikkeld vanuit de geïntegreerde volwassene Het maakt de volwassen egotoestand tot het meest dynamische deel van onze persoonlijkheid. Het is een onderdeel van onze persoonlijke groei De volwassene is de eerste egotoestand die ontstaat

11 Functional Fluency (Susannah Temple)
Opgebouwd uit de integrerende volwassene Staat in relatie met de persoonlijke effectiviteit en emotionele intelligentie Het gaat om gedragsmatige aspecten van de integrerende volwassene: Wat is het effect van het concrete gedrag en het effect wat iemand daarmee voor zichzelf en in zijn omgeving bereikt

12 Functional Fluency (Susannah Temple)
Startpunt van het model: 3 biologische aspecten die bepalend zijn om als mens te overleven 1) Zelfverwerkelijking ( voor opgroeien)  identiteit ontwikkeling Nog eens onderverdeeld in controle en zorgend element 2) Realiteitsbessef ( voor overleven)  Er bij horen 3) Sociale verantwoordelijkheid (grootbrengen van de volgende generatie)  Nemen van verantwoordelijkheid Nog eens onderverdeeld in Socialisatie en natuurlijke element


Download ppt "Transactionele analyse"

Verwante presentaties


Ads door Google