De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

T RANSACTIONELE ANALYSE Van egotoestand naar functional Fluency.

Verwante presentaties


Presentatie over: "T RANSACTIONELE ANALYSE Van egotoestand naar functional Fluency."— Transcript van de presentatie:

1

2 T RANSACTIONELE ANALYSE Van egotoestand naar functional Fluency

3 D EFINITIE VAN E GOTOESTANDEN VOLGENS E RIC B ERNE Egotoestanden : Een consistent patroon van voelen en ervaren direct samenhangend met een daarmee overeenstemmend gedragspatroon.

4 O UDER E GOTOESTAND = Omvat de gedraging, gedachten en gevoelens gebaseerd op ervaringen met ouderfiguren in het verleden.

5 V OLWASSEN EGOTOESTAND = Omvat de gedragingen, gedachten en gevoelens die een directe respons zijn op het hier en nu.

6 K IND EGOTOESTAND = Omvat de gedragingen, gedachten en gevoelens gebaseerd op de kindertijd.

7 E GOTOESTANDEN WORDEN POPULAIR Eind jaren ‘60 en ‘70 Leid tot vele vartiaties van het oorspronkelijke model BV. Het functionele model als communicatiemodel. = ouder- en kind egotoestand worden verengt. Ouder = kritische ouder en voedenede ouder Kind= aangepast kind en vrije kind

8 H ET FUNCTIONELE MODEL Bedoeling van het model = Complexe psychologie van communicatie terug te brengen naar een eenvoudig, voor ieder begrijpbaar model.

9 D E GEÏNTEGREERDE VOLWASSENE Als volwassene functioneren = Drie soorten eigenschappen hebben. 1) De persoonlijke aantrekkingskracht (Pathos) 2) Objectieve gegevensverwerking 3) Ethische verantwoordelijkheid (Ethos)

10 D E GEÏNTEGREERDE VOLWASSENE Eric Berne geeft aan dat: Binnen de volwassen egotoestand = ouderlijke en kinderlijke gedragingen die gerelateerd zijn aan het hier en nu  NIET toe te kennen aan ouder of kind egotoestand! Bv: Het etische denken, charme, openheid.

11 D E INTEGRERENDE VOLWASSENE Is ontwikkeld vanuit de geïntegreerde volwassene Het maakt de volwassen egotoestand tot het meest dynamische deel van onze persoonlijkheid. Het is een onderdeel van onze persoonlijke groei De volwassene is de eerste egotoestand die ontstaat

12 F UNCTIONAL F LUENCY ( S USANNAH T EMPLE ) Opgebouwd uit de integrerende volwassene Staat in relatie met de persoonlijke effectiviteit en emotionele intelligentie Het gaat om gedragsmatige aspecten van de integrerende volwassene: Wat is het effect van het concrete gedrag en het effect wat iemand daarmee voor zichzelf en in zijn omgeving bereikt

13 F UNCTIONAL F LUENCY ( S USANNAH T EMPLE ) Startpunt van het model: 3 biologische aspecten die bepalend zijn om als mens te overleven 1) Zelfverwerkelijking ( voor opgroeien)  identiteit ontwikkeling Nog eens onderverdeeld in controle en zorgend element 2) Realiteitsbessef ( voor overleven)  Er bij horen 3) Sociale verantwoordelijkheid (grootbrengen van de volgende generatie)  Nemen van verantwoordelijkheid Nog eens onderverdeeld in Socialisatie en natuurlijke element


Download ppt "T RANSACTIONELE ANALYSE Van egotoestand naar functional Fluency."

Verwante presentaties


Ads door Google