De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Artikel over transactionele analyse Liesbeth Desmet.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Artikel over transactionele analyse Liesbeth Desmet."— Transcript van de presentatie:

1

2 Artikel over transactionele analyse Liesbeth Desmet

3 Ik ben okee, jij bent oke  Transactione analyse is een ‘levende theorie’  De grondlegger van TA is Eric Berne  Toegepast in psychotherapie en ontwikkeling van sociale vaardigheden

4 Ik ben okee, jij bent oke  3 ego-toestanden: o Ouder: je doet, denkt, voelt als je ouderfiguren Zorgzame ouder Kritische ouder o Volwassene: je gedrag, gedachten en gevoelens zijn een reactie op het hier en nu o Kind: je doet, denkt en voelt zoals je dat in je kinderjaren deed Aangepast kind Vrij kind

5 Ik ben okee, jij bent oke  Veel psychische problemen en lastig gedrag gevolg van onbalans tussen de drie ego-toestanden.  Transactie = communicatie tussen mensen in de TA  Strooks = uitingen van erkenning  Script = de term voor je levensverhaal die gebruikt wordt in TA  Ieder mens kan op elk moment in zijn leven zijn script herschrijven  In script gaan : je herhaalt een strategie uit je jeugd  Levensposities: overtuigen die je vroeger al had over jezelf en anderen  TA: ingaan op verborgen boodschappen die mensen aan een ander overbrengen en/of met zich meedragen

6 Ik ben okee, jij bent oke  Vijf werkstijlen: o Schiet op o Wees perfect o Doe de ander een plezier o Doe je best o Wees sterk  Niet 100 procent in 1 stijl, maar je past het beste in één van die vijf.

7 Ben je groot of ben je klein?  Makers van de cursus: Alko Ufkes en Piet Brongers  Doelgroep: verstandelijk gehandicapten  Vooral voor mensen waarbij de grenzen zijn overschreden (seksuele intimidatie)

8 Ben je groot of ben je klein?  Meeste verstandelijk gehandicapten spelen ‘het spel’ volgens de regels van hun begeleider of ouder  Meeste geleerd: ja zeggen => aangepast kind  Leren nee zeggen  Vaardigheden aanleren: maar niet hoe ze buiten de cursus reageren op anderen  TA maakt de lijnen tussen mensen duidelijk  De zorg verloopt volgens ouder-kind schema  Atitude begeleider = belangrijk  Het is een relatie-verhaal

9 Het helpt als ze zien dat ook wij kind zijn  Fazant 2 van Groot Schuijlenburg in Apeldoorn  De heren va Fazant 2: tussen 40 en 60 jaar en hebben relatief lichte handicaps met bijkomende psychiatrische ziektebeelden  Begeleiders volgenden een cursus transactionele analyse  Vroeger: straffen en belonen  Daarna: gentle teaching gebruikt => was niet zo goed  Nu: TA

10 Het helpt als ze zien dat ook wij kind zijn  Werken altijd met 2  Geen strikt dagprogramma  Ze geven strooks  Vroeger: gedrag begeleiders => kritische ouder en in mindere mate zorgzame ouder  Nu: wisselen ze af van positie

11 Het helpt als ze zien dat ook wij kind zijn  Communicatie tussen begeleiders en tussen begeleiders en cliënten  Een geïntegreerde volwassene = iemand die evenwichtig in het leven staat, heeft alle vijf ego-posities vrijelijk tot zijn beschikking  Vanuit TA: luister goed naar je ouder en hou rekening met je kind  Contaminatie: ouder, kind en volwassene staan niet gezond naast elkaar, maar ze overlappen elkaar.  Bij verstandelijke gehandicapten: het aangepast kind zit er heel veel in  Als je TA goed toepast hebben mensen het niet in de gaten

12 Bronnen  Counseling, S. (sd). star-counseling, transactionele analyse. [http://www.star-counseling.nl/ta.html].  Keizer, A. (sd). keizerco, communicatie is betekenis geven aan wat je zegt en doet. [http://www.keizerco.nl/r53/].  Kroef, M., Ufkes, A. & Brongers, P. (2005). Transactionele analyse. Klik: maandblad over mensen met een verstandelijke handicap, 11/34, 8-17.


Download ppt "Artikel over transactionele analyse Liesbeth Desmet."

Verwante presentaties


Ads door Google