De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beelddenkers leren anders!!!!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beelddenkers leren anders!!!!"— Transcript van de presentatie:

1 Beelddenkers leren anders!!!!
Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit

2 Welkom! Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit

3 Wat zien jullie? Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit

4 programma Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit

5 Concentratie problemen
Beelddenken Ad(h)d (Hoog)begaafdheid Dyslexie Autisme Hoog sensitiviteit. Faalangstig Concentratie problemen Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit

6 Linker en rechterhersenhelft
kennis informatie Beleving Taal Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit

7 Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit

8 Beelddenker rechterhersenhelft
Welk informatieproces heeft de voorkeur? opnemen verwerken opslaan/onthouden gebruiken Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit

9 Linker en rechterhersenhelft
Secundair: Beredeneren Organisatie en planning Kennis lineaire opbouw Detail Woorden/cijfers Tijdsbesef primair Reageren Beleven Vanuit overzicht 3D Sensitief Fantasie Ander tijdsbesef Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit

10 Meervoudige Intelligentie

11 Ogentest Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit

12 Bent U een visueel-ruimtelijke leerling?
Hoe is Uw stijl van leren? 1. Denkt u vooral in beelden in plaats van woorden? 2. Weet u dingen zonder in staat te zijn uit te leggen waarom? 3. Lost u problemen op ongebruikelijke wijze op? 4. Hebt u een levendige verbeelding? 5. Herinnert u zich wat U ziet en vergeet U wat U hoort? 6. Bent u verschrikkelijk slecht in spellen? 7. Kunt u zaken visualiseren uit verschillende perspectieven? 8. Bent u organisatorisch gehandicapt? 9. Verliest u vaak het bewust zijn van tijd? 10 Leest u liever een kaart dan mondelinge aanwijzingen te volgen? 11. Herinnert u zich plaatsen te vinden die U slechts een maal bezocht? 12 Is uw handschrift voor anderen moeilijk leesbaar? 13 Kunt u aanvoelen wat anderen voelen? 14 Bent u musical, artistiek of mechanisch aangelegd? 15 Weet u meer dan anderen denken dat U weet? 16 Heeft u een hekel aan spreken voor een groep mensen? 17 Voelde u zich knapper naar mate U ouder werd? Bent u een slaaf van Uw computer? Meer dan 10 keer een ja…….. Waarschijnlijk een beelddenker.

13 Rechtsbreinig (op school)
Concentratie Chaotisch, vol hoofd Hoog gevoelig Hoofd- en bijzaken onderscheiden is lastig Primer reageren Meegaand Vermoeidheid (hyper)focus Druk of juist naar binnen gekeerd. Overgevoelig voedsel Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit

14 Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit

15 Motivatie (Leren = beleving)
Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit

16 + + - - Invloed van beleving Beleving
Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit

17 “Gevangen” in je eigen beeld:
Emotionele problemen Faalangst Hoge toppen, diepe dalen Zelfbeeld Niet lekker in zijn/haar vel Driftbuien Boosheid Pesten Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit

18 Motivatie mindset Intrinsiek Extrinsiek Zelfbeeld Verwachtingen Begrip
Eigen leerstrategie Faalanst Onderpresteren Verwachtingen Planning/organisatie Nieuwschierigheid Extrinsiek Verwachtingen Hoe wordt de leerling. gezien? (on)Begrip Enthousiasme Kwaliteiten Leerkracht Mentor Nieuwschierigheid Planning/ organisatie mindset Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit

19 Linker en rechterhersenhelft
kennis informatie Beleving Taal Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit

20 Concentratie/motivatie:
Balans Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit

21 Leren = structureren concentratie Herkennen en inzicht Eigen kracht
Eigen beleving concentratie Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit

22 Leren=structureren, ordenen en in kaartbrengen
Eigen manier van plannen, een eigen visuele vertaling. Vrije tijd zichtbaar maken Planning laten beleven In een oogopslag bijvoorbeeld 2 weken planning Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit

23 pauze Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit

24 Bewustwording door ademhaling
Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit

25 Rechtsbreinig op school
Taal- en/of rekenproblemen: Automatiseren, zowel van letters als cijfers Onthouden van spellingregels Fonetisch schrift Radend lezen Moeite met begrijpend lezen: lege woorden, signaalwoorden Woordvindings problemen Moeite met links/rechts, richtingsproblemen Dyslexie, dyscalulie Tempo, concentratie Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit

26 Een andere strategie Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit

27 Wat gebeurt er in je hersenen als je muziek luistert?
Door prof. dr. Erik Scherder Gaat je geheugen kapot, als je teveel voor je computer hangt? Universiteit van nederland Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit

28 Linker en rechterhersenhelft
kennis informatie Beleving Taal Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit

29 Beelddenker op school Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit

30 Een andere strategie Taal/rekenen
Kind heeft overvloed: aandacht aan dat wat er is!!!!! Intrinsieke motivatie Visueel Met beweging Met beleving Inzet gevoel Inzet van muziek Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit

31 abcd efg hij klm nop qrst uvw xyz Een andere strategie
Visueel opslaan van (basis)kennis abcd efg hij klm nop qrst uvw xyz Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit

32 cappuccino (dubbele p en dubbele c) dommeriken (één k)
faillissement (dubbele l en dubbele s) ge- d (twee keer een streepje) ideeëloos (drie keer een e , de laatste met trema) kosteloos (zonder n) Moederdag (met hoofdletter M) nochtans (zonder h na de t) pannenkoek (met een n) zee-egel (met een streepje en geen trema) Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit

33 Een andere strategie Station station s t a t i o n
Visueel opslaan van (basis)kennis station Jpeg-bestand s t a t i o n Word-bestand Station Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit

34 Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit

35 Moeilijk lezen Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese uvinretsiet mkaat het niet uit in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, het einge wat blegnaijrk is is dat de eretse en de ltaatse ltteer op de jiutse patals saatn. De rset van de ltteers mgoen wllikueirg gpletaast wdoren en je knut vrelvogens gwoeon lzeen wat er saatt. Dit kmot odmat we niet ekle ltteer op zcih lzeen maar het wrood als gheeel. Oorspronkelijke tekst Volgens een onderzoek op een Engelse universiteit maakt het niet uit in welke volgorde de letters in een woord staan, het enige wat belangrijk is is dat de eerste en de laatste letter op de juiste plaats staan. De rest van de letters mogen willekeurig geplaatst worden en je kunt vervolgens gewoon lezen wat er staat. Dit komt omdat we niet elke letter op zich lezen maar het woord als geheel.

36 Een andere strategie: lezen
Ik lees een tekst, maar begrijp het niet: Intentie!!! Innerlijke stem Beeld erbij maken Verbinding met de tekst zoeken. Gebruik post-it briefjes Leessnelheid/ kijksnelheid: leespijl, tekst afdekken, e-reader, luisterboek Lege woorden: maak er een beeld van Sleutelwoorden en tekstverbanden: begrijpen, visueel opslaan Begrijpend lezen: eerst een beeld vormen van de tekst, vragen lezen en daarna de tekst lezen Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit

37 Een andere strategie Visueel opslaan van (basis)kennis
Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit

38 Een andere strategie: rekenen/klok
Visueel: goed opslaan van de getallen tot honderd en sommen onder de 20. Beleving van ruimte: ruimtelijk visuele orientatie. Beleving van hoeveelheden; meer; minder; boven; onder; links; rechts. Automatiseren: gebruik beweging en klank/ritme Basis in belangrijk!!!!! Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit

39 Een andere strategie: Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit

40 Een andere strategie: Mindmap: wie, wat, waar, waarom en hoe.
Instructiefilmpjes, Beeldbank Liedjes: bijvoorbeeld spijsverteringslied Zelf filmpjes maken/strip Uitleggen aan iemand anders Beginnen met een of de samenvatting Verbinding zoeken persoonlijke beleving: musea, vakantie, internet. Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit

41 Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit

42 Websites en boeken Ik leer in beelden jij onderwijst in woorden; Jeffrey Freed Visual spatial learners; Alexandra Shires Golon Upsite down brilliance; Linda Kreger Silverman De vergeten kunst van het onthouden; Joshua Foer Schoolpijn: Daniel Pennac Mindmappen voor Dummies Beelden in je hoofd: Lot blom Help ik voel zo veel: Carla van Wensen Stilzitten als een kikker; Eline Snel Leer als een speer; Jan willem van den Brandhof Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit

43 Think different! Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit


Download ppt "Beelddenkers leren anders!!!!"

Verwante presentaties


Ads door Google