De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit Beelddenkers leren anders!!!!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit Beelddenkers leren anders!!!!"— Transcript van de presentatie:

1 Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit Beelddenkers leren anders!!!!

2 Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit Welkom!

3 Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit Wat zien jullie?

4 Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit programma

5 Beelddenken Ad(h)d (Hoog)begaafdheid Dyslexie Autisme Hoog sensitiviteit. Faalangstig Concentratie problemen Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit

6 informatie kennis Beleving Taal Linker en rechterhersenhelft

7 Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit

8 Welk informatieproces heeft de voorkeur? opnemen verwerken opslaan/onthouden gebruiken Beelddenker rechterhersenhelft

9 Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit Linker en rechterhersenhelft Secundair: Beredeneren Organisatie en planning Kennis lineaire opbouw Detail Woorden/cijfers Tijdsbesef primair Reageren Beleven Vanuit overzicht 3D Sensitief Fantasie Ander tijdsbesef

10 Meervoudige Intelligentie

11 Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit Ogentest

12 Bent U een visueel-ruimtelijke leerling? Hoe is Uw stijl van leren? 1. Denkt u vooral in beelden in plaats van woorden? 2. Weet u dingen zonder in staat te zijn uit te leggen waarom? 3. Lost u problemen op ongebruikelijke wijze op? 4. Hebt u een levendige verbeelding? 5. Herinnert u zich wat U ziet en vergeet U wat U hoort? 6. Bent u verschrikkelijk slecht in spellen? 7. Kunt u zaken visualiseren uit verschillende perspectieven? 8. Bent u organisatorisch gehandicapt? 9. Verliest u vaak het bewust zijn van tijd? 10 Leest u liever een kaart dan mondelinge aanwijzingen te volgen? 11. Herinnert u zich plaatsen te vinden die U slechts een maal bezocht? 12 Is uw handschrift voor anderen moeilijk leesbaar? 13 Kunt u aanvoelen wat anderen voelen? 14 Bent u musical, artistiek of mechanisch aangelegd? 15 Weet u meer dan anderen denken dat U weet? 16 Heeft u een hekel aan spreken voor een groep mensen? 17 Voelde u zich knapper naar mate U ouder werd? 18.Bent u een slaaf van Uw computer? Meer dan 10 keer een ja…….. Waarschijnlijk een beelddenker.

13 1.Concentratie 2.Chaotisch, vol hoofd 3.Hoog gevoelig 4.Hoofd- en bijzaken onderscheiden is lastig 5.Primer reageren 6.Meegaand 7.Vermoeidheid 8.(hyper)focus 9.Druk of juist naar binnen gekeerd. 10.Overgevoelig voedsel Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit Rechtsbreinig (op school)

14 Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit

15 (Leren = beleving) Motivatie

16 Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit + - + - Beleving Invloed van beleving

17 “Gevangen” in je eigen beeld: Emotionele problemen Faalangst Hoge toppen, diepe dalen Zelfbeeld Niet lekker in zijn/haar vel Driftbuien Boosheid Pesten Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit

18 Motivatie Intrinsiek Zelfbeeld Begrip Eigen leerstrategie Faalanst Onderpresteren Verwachtingen Planning/organisatie Nieuwschierigheid Extrinsiek Verwachtingen Hoe wordt de leerling. gezien? (on)Begrip Enthousiasme Kwaliteiten Leerkracht Mentor Nieuwschierigheid Planning/ organisatie mindset

19 Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit informatie kennis Beleving Taal Linker en rechterhersenhelft

20 Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit Concentratie/motivatie: Balans

21 Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit Leren = structureren Herkennen en inzicht 1.Eigen kracht 2.Eigen beleving concentratie

22 Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit Leren=structureren, ordenen en in kaartbrengen Eigen manier van plannen, een eigen visuele vertaling. In een oogopslag bijvoorbeeld 2 weken planning Vrije tijd zichtbaar maken Planning laten beleven

23 Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit pauze

24 Bewustwording door ademhaling Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit

25 Rechtsbreinig op school Taal- en/of rekenproblemen: Automatiseren, zowel van letters als cijfers Onthouden van spellingregels Fonetisch schrift Radend lezen Moeite met begrijpend lezen: lege woorden, signaalwoorden Woordvindings problemen Moeite met links/rechts, richtingsproblemen Dyslexie, dyscalulie Tempo, concentratie

26 Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit Een andere strategie

27 Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit Wat gebeurt er in je hersenen als je muziek luistert? Door prof. dr. Erik Scherder Gaat je geheugen kapot, als je teveel voor je computer hangt? Door prof. dr. Erik Scherder Universiteit van nederland

28 Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit informatie kennis Beleving Taal Linker en rechterhersenhelft

29 Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit Beelddenker op school

30 Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit Een andere strategie Taal/rekenen Kind heeft overvloed: aandacht aan dat wat er is!!!!! Intrinsieke motivatie Visueel Met beweging Met beleving Inzet gevoel Inzet van muziek

31 Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit Een andere strategie abcd efg hij klm nop qrst uvw xyz Visueel opslaan van (basis)kennis

32 Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit cappuccino (dubbele p en dubbele c) dommeriken (één k) faillissement (dubbele l en dubbele s) ge-e-maild (twee keer een streepje) ideeëloos (drie keer een e, de laatste met trema) kosteloos (zonder n) Moederdag (met hoofdletter M) nochtans (zonder h na de t) pannenkoek (met een n) zee-egel (met een streepje en geen trema)

33 Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit Een andere strategie Visueel opslaan van (basis)kennis s t a t i o n Word-bestand station Jpeg-bestand Station

34 Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit

35 Moeilijk lezen Oorspronkelijke tekst Volgens een onderzoek op een Engelse universiteit maakt het niet uit in welke volgorde de letters in een woord staan, het enige wat belangrijk is is dat de eerste en de laatste letter op de juiste plaats staan. De rest van de letters mogen willekeurig geplaatst worden en je kunt vervolgens gewoon lezen wat er staat. Dit komt omdat we niet elke letter op zich lezen maar het woord als geheel. Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese uvinretsiet mkaat het niet uit in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, het einge wat blegnaijrk is is dat de eretse en de ltaatse ltteer op de jiutse patals saatn. De rset van de ltteers mgoen wllikueirg gpletaast wdoren en je knut vrelvogens gwoeon lzeen wat er saatt. Dit kmot odmat we niet ekle ltteer op zcih lzeen maar het wrood als gheeel.

36 Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit Een andere strategie: lezen Leessnelheid/ kijksnelheid: leespijl, tekst afdekken, e-reader, luisterboek Lege woorden: maak er een beeld van Sleutelwoorden en tekstverbanden: begrijpen, visueel opslaan Ik lees een tekst, maar begrijp het niet: Intentie!!! Innerlijke stem Beeld erbij maken Verbinding met de tekst zoeken. Gebruik post-it briefjes Begrijpend lezen: eerst een beeld vormen van de tekst, vragen lezen en daarna de tekst lezen

37 Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit Een andere strategie Visueel opslaan van (basis)kennis

38 Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit Een andere strategie: rekenen/klok Visueel: goed opslaan van de getallen tot honderd en sommen onder de 20. Beleving van ruimte: ruimtelijk visuele orientatie. Beleving van hoeveelheden; meer; minder; boven; onder; links; rechts. Automatiseren: gebruik beweging en klank/ritme Basis in belangrijk!!!!!

39 Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit Een andere strategie:

40 Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit Een andere strategie: Mindmap: wie, wat, waar, waarom en hoe. Instructiefilmpjes, Beeldbank Liedjes: bijvoorbeeld spijsverteringslied Zelf filmpjes maken/strip Uitleggen aan iemand anders Beginnen met een of de samenvatting Verbinding zoeken persoonlijke beleving: musea, vakantie, internet.

41 Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit

42 Websites en boeken www.atelierdeschildpad.nl www.matrixmethode.nl www.ikleeranders.nl www.ikleerinbeelden.nl www.beelddenken.com www.1.blik.nl Ik leer in beelden jij onderwijst in woorden ; Jeffrey Freed Visual spatial learners ; Alexandra Shires Golon Upsite down brilliance ; Linda Kreger Silverman De vergeten kunst van het onthouden ; Joshua Foer Schoolpijn : Daniel Pennac Mindmappen voor Dummies Beelden in je hoofd: Lot blom Help ik voel zo veel : Carla van Wensen Stilzitten als een kikker ; Eline Snel Leer als een speer; Jan willem van den Brandhof

43 Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit Think different!


Download ppt "Coaching de Schildpad op eigen wijze een stap vooruit Beelddenkers leren anders!!!!"

Verwante presentaties


Ads door Google